Silicium antagonist van aluminium (Alzheimer)

Silicium antagonist (tegenhanger) van aluminium (Alzheimer)

Overgenomen van Natuurdiëtisten Nederland.

Aluminiumstapeling in de hersenen speelt vermoedelijk een belangrijke rol bij de ziekte van Alzheimer. In Europa is de dagelijkse siliciuminname uit voeding 20 tot 50 mg (in China en India is siliciuminname aanmerkelijk hoger, namelijk 140-200 mg/dag); de siliciuminname is bij vrouwen lager dan bij mannen en daalt met het ouder worden.

Door veranderingen in de voedselproductie is onze voeding armer aan silicium geworden. Siliciumbronnen zijn: volkoren granen (met name haver, gierst), bananen, rozijnen, bonen, linzen, drinkwater, heermoes (Equisetum arvense), brandnetel (Urtica dioica/urens). Silicium is lange tijd stiefmoederlijk behandeld geweest in de nutritionele wetenschap (de wetenschap die zich bezig houdt met voeding – redactie). Niet essentieel maar wel nuttig, is de algemene consensus.

Britse wetenschappers hebben de antagonistische relatie tussen silicium en aluminium waargenomen in hun experiment. Ze lieten alzheimerpatiënten en gezonde personen een liter siliciumrijk water per dag drinken. Na 12 weken zag men de aluminiumafvoer via de urine toenemen. Tevens verbeterde de mentale prestaties. Ze hopen in toekomstig onderzoek de relatie tussen aluminium en silicium bij Alzheimer verder uit te diepen. De onderzoekers verwachten dat chelatie van aluminium een belangrijke rol speelt bij Alzheimer.

Opneembaarheid
Dat silicium nog weinig bekendheid heeft in de medische wereld heeft te maken met het feit dat toediening van silicium in de vorm van een mineraalzout niet wordt opgenomen. Het is biologisch inactief. Op commerciële schaal wordt silicium verkregen door verhitting van siliciumdioxide onder aanwezigheid van koolstof. De koolstof reduceert de siliciumdioxide tot silicium.

De vorm silanol, organisch silicium waar een koolstofatoom is toegevoegd, is biologisch beschikbaar voor het lichaam. Dit is verkrijgbaar in drinkbare oplossing of voor uitwendig gebruik in een gelvorm. De hoeveelheid silicium vermindert enorm naarmate we ouder worden.

Aluminium geeft ernstige klachten
Langdurige opnames van aanzienlijke hoeveelheden aluminium kunnen leiden tot ernstige gezondheidseffecten, zoals:
– Schade aan het centrale zenuwstelsel
– Dementie
– Geheugenverlies
– Lusteloosheid
– Ernstig trillen

Bij een aantal andere, neurologische aandoeningen zoals de dementie van Alzheimer, maar ook bij een bepaalde vorm van amyotrofische laterale sclerose (ziekte van het zenuwstelsel die leidt tot spieratrofie) en Parkinsondementie wordt eveneens een rol voor aluminium gesuggereerd. Bij patiënten met dementie wordt in de zenuwcellen waarin zich gedegenereerde neurofibrillen (eiwitvezels in het cytoplasma) bevinden, een belangrijk kenmerk bij deze ziekte, een verhoging van aluminium gezien. Bovendien wordt in de kern van de seniele plaques een ophoping van aluminium aangetroffen.

Door de verzuring van het milieu komen oplosbare aluminiumverbindingen vrij in bodem en oppervlaktewater. Dit betekent dat aluminium een bedreiging lijkt te gaan worden voor planten en dieren. Het aluminium in veel landbouwgronden zou een potentieel gevaar kunnen opleveren voor gekweekte landbouwgewassen.

Ecotoxicologische effecten van aluminium
Recent worden steeds meer ecotoxicologische effecten met name op vissen, amfibieën en bepaalde groepen ongewervelde dieren gesignaleerd. Er blijken grote verschillen te bestaan in aluminiumtolerantie bij verschillende dier- en ook plantensoorten. Uiteindelijk lijkt ook de mens niet aan verhoogde blootstelling van aluminium via voedsel en drinkwater te kunnen ontkomen.

Met name jonge meisjes worden veelvuldig belast met aluminium door het overmatige gebruik van deodorant, zonnebrand, lippenstift, blush en nagellak. Aluminium krijgen we ook binnen door leidingwater, chemtrails, vaccinaties en via onze voeding door het gebruik van kunstmest en aluminium-olie.

Als het lichaam zware metalen zoals aluminium niet kan afvoeren en uitscheiden worden ze opgeslagen in vettig weefsel. Denk hierbij aan lichaamsvet, beenmerg en de myelineschede (omhulsel van de zenuw). Ook verstoren ze de hormoonproductie van de bijnieren en neurotransmitters.

Aluminium heeft daarnaast direct de neiging om de ijzerstatus in het lichaam te verminderen. Ook vervangt aluminium het ijzer op de receptoren waardoor vitamine B12 moeilijk kan worden ingebouwd in de rode bloedcellen. Tekorten aan vitamine B12 en ijzer worden dan ook steeds vaker gezien.

Commentaar Natuurdiëtisten Nederland
Een zware metalen urineonderzoek waaronder aluminium, antimoon, arsenicum, lood, cadmium, chroom, kobalt, koper, nikkel, palladium, kwik, zink, tin, geeft een afspiegeling weer van de uitscheiding van zware metalen.

De belasting door zware metalen is niet alleen verantwoordelijk voor algemene klachten zoals misselijkheid, braken, chronische vermoeidheid, uitputting, hoofdpijn, migraine, concentratieproblemen en slapeloosheid, maar ze bevordert ook het ontstaan van chronische ziekten. Meestal zien we symptomen die veel lijken op andere ziektebeelden of psychologische stressreacties.

Met betrekking tot een blootstelling aan zware metalen zijn meestal hoofdpijn, duizeligheid, slaap- en concentratieproblemen of op ADHD-gelijkende symptomen prominent aanwezig. Bovendien moet men rekening houden met hormonale stoornissen, bloedbeeldveranderingen, nieraandoeningen, immunologische aandoeningen, auto-immuunziekten en andere metabole aandoeningen en orgaanfunctiestoornissen.

Bron: https://www.natuurdietisten.nl/silicium-antagonist-aluminium-alzheimer/

Zelftesten

Lees verder over diverse zelftesten op:

https://www.natuurdietisten.nl/silicium-antagonist-aluminium-alzheimer/

https://www.natuurdietisten.nl/zelftesten

Op Weg naar Zielsvreugde e-mail: zielsvreugde@live.nl

%d bloggers liken dit: