Bijeenkomst voor Gelijkgestemden: Dialoogmiddag met Ella Ster op zaterdag 6 juli 2019

Bijeenkomst voor Gelijkgestemden: Dialoogmiddag met Ella Ster op zaterdag 6 juli 2019

 

Helaas kun je je niet meer aanmelden: we zitten vol!

 

 

Voor veel mensen die zich bewust zijn van wat er zich achter de schermen of buiten het fysieke domein in de wereld afspeelt, is het vaak lastig om deze onderwerpen (met hun dierbaren) te delen. Deze onderwerpen worden onterecht afgedaan als ‘zweverig’ of denigrerend weggezet als complottheorieën. Daardoor kan er een gevoel van isolement ontstaan, terwijl er juist de behoefte is om informatie uit te wisselen en het eigen blikveld te verruimen.

Om in alle vrijheid over allerhande onderwerpen die in de alternatieve media ter sprake komen, te kunnen spreken, organiseren we bijeenkomsten voor ‘gelijkgestemden’. Het werkt namelijk heel bevrijdend wanneer men zich niet geremd hoeft te voelen om vrijuit te kunnen praten en bepaalde vragen te stellen, of om onderwerpen en inzichten te delen. Zeker als anderen bereid zijn om te luisteren zonder oordeel. Erbij zijn en alleen luisteren kan uiteraard ook!

 

Je energie hoog houden tijdens turbulente tijden

Tijdens het ontwakingsproces waar mensen nu collectief doorheen gaan, heeft iedereen een individuele focus op bepaalde onderwerpen die men persoonlijk belangrijk vindt, of waardoor men het meest geraakt wordt. Toch is iedereen zich bewust van de enorme veranderingen die er nu op aarde plaatsvinden.

Deze veranderingen gaan gepaard met verwarring en chaos in de wereld. De gecontroleerde media draaien overuren om deze verwarring te versterken. Gebeurtenissen worden georkestreerd om nog meer chaos te creëren. In de zoektocht om deze gebeurtenissen te kunnen duiden, zijn we aangewezen op ons eigen innerlijk kompas in een wereld waar misleiding hoogtij viert.

Terwijl je zelf een positief beeld over de transitie van de veranderende wereld hoog probeert te houden, is het lastig om deze idealen — met bijbehorende emoties en energie — hoog te houden. Juist daarom kan het belangrijk zijn om je te omringen met mensen die hetgeen er plaatsvindt ook in een groter perspectief kunnen plaatsen. Om zo tips uit te kunnen wisselen en jezelf te laten inspireren hoe anderen met deze veranderingen omgaan. Het helpt je in deze turbulente tijden om bij jezelf te kunnen blijven, en in je kracht te blijven staan, wetende dat je gesteund wordt door gelijkgestemden.

 

Beter omgaan met veranderingen

De programma’s die we vanaf kinds af aan hebben meegekregen hebben ons dusdanig geprogrammeerd dat de meesten moeite hebben met verandering en vooral streven naar harmonie en stabiliteit. Maar verandering kan alleen ontstaan als het oude plaats maakt voor iets nieuws en dat leidt altijd tot een bepaalde mate van chaos. De harmonie en balans moeten we nu vooral binnen onszelf vinden. Het is daarom een tijd van loslaten van oude overtuigingen, ideeën, dogma’s en open staan voor het nieuwe. Zonder oordeel of ideeën die voortkomen uit oude programma’s en andermans agenda.

 

Bewustwording en delen van ervaringen

Het heeft vooral met de verruiming van bewustzijn te maken. Aandacht voor het (on)bewuste geeft een betere balans tussen lichaam en geest. En een betere balans tussen het eigen ‘ik’ en het collectieve ‘wij’. Het is een verdiepingsslag die veel mensen op dit moment maken en je dichter bij jezelf brengt. Dit proces kan enerzijds angst oproepen, maar tegelijkertijd ook een enorme voldoening geven.

Bij gelijkgestemden zijn er gemeenschappelijke overeenkomsten waardoor men zich gesteund, (h)erkend, gehoord en gezien voelt. De bijeenkomst wordt door de deelnemers daarom zelf ingevuld, zonder vast format of agenda. Voor iedereen is er ruimte te delen wat er voor jou belangrijk is.

De meeste mensen vinden het spannend om naar een groep onbekende mensen te gaan, maar de sfeer is altijd dusdanig dat iedereen zich veilig en welkom mag voelen. Onze ervaring is dat mensen na afloop altijd met een verrijkt gevoel naar huis gaan.

 

Bruggenbouwers

Deze bijeenkomst wordt geleid door Ella Ster (ellaster.nl), Frank (zielsvreugde.nl) en/of Joyce (https://praktijkuitenthuis.nl/nieuwe-wereld/) en gefaciliteerd door José van Kanexia.nl. Zij zijn de bruggenbouwers, maar in feite zijn we dat bij elke bijeenkomst allemaal met elkaar. 

 

Ella Ster

Bron: https://www.ellaster.nl/2019/06/27/dialoogmiddag-met-ella-ster-6-juli-2019/

 

Bijeenkomst 6 juli 2019 helemaal vol

Helaas is de bijeenkomst van zaterdagmiddag 6 juli 2019 bij Kanexia in Baarn helemaal vol. Je kunt wel op de wachtlijst komen. Lees hiervoor meer op site van Kanexia.

Laat het ons weten, als je aan een toekomstige bijeenkomst voor Gelijkgestemden in de Nieuwe Wereld wil deelnemen. Vermeld er bij dat je 6 juli niet kon deelnemen omdat het helemaal vol zit.

Ook als je zelf op 6 juli niet kan komen en het je wel leuk lijkt om er in de toekomst bij te zijn, laat het ons weten, dan kunnen we daar voor een toekomstige bijeenkomst rekening mee houden.

 

 

Overigens zijn er her en der steeds meer bijeenkomsten voor Gelijkgestemden in de Nieuwe Wereld, zoals in Lemmer (Fr), Apeldoorn, Ochten en enkele andere plaatsen in het land. Klik hier voor de meest recente informatie.

 

Sinds enkele maanden is er een nieuwe Facebook pagina “Bijeenkomsten Gelijkgestemden Nieuwe Wereld” waar alle evenementen op vermeld staan.

Voor meer informatie of opgeven voor de bijeenkomst:

 

Wij kijken er naar uit om je binnenkort te kunnen verwelkomen op een van de Nieuwe Wereld bijeenkomsten voor gelijkgestemden.

FrankW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: