Financiële Premiejagers Getuigen: Clinton Foundation werkte als buitenlandse rechtspersoon

Financiële Premiejagers Getuigen: Clinton Foundation werkte als buitenlandse rechtspersoon, door Sara Carter, 13 december 2018.

De Clinton Foundation werkte al ‘vroeg in haar bestaan’ en ‘gedurende heel haar bestaan’ als een buitenlandse rechtspersoon en functioneerde niet als een 501c3 liefdadigheidsinstelling zoals voor de stichting is vereist en heeft dus geen recht op haar status als een non-profitorganisatie, beweerden twee hooggekwalificeerde forensische onderzoekers, die vergezeld werden door drie andere onderzoekers, en dat donderdag tegen de House Oversight and Government Reform Committee in een explosieve getuigenis hebben gezegd.

John Moynihan en Lawrence W. Doyle, beiden afgestudeerd aan het Katholieke Jezuïetencollege van het Heilig Kruis en voormalig deskundige forensische onderzoekers bij de overheid, gaven hun schokkende getuigenis voor het Congres op basis van een bijna twee jaar durend onderzoek naar het werk van de stichting, zowel nationaal als internationaal. Ze werden bijgestaan door drie andere hoogopgeleide experts in fiscaal recht en financieel forensisch onderzoek. De forensische onderzoekers benadrukten dat ze alle documentatie over de stichting legaal en via de Freedom of Information Request Acts (FOIA) van de IRS (de Amerikaanse nationale belastingdienst) en andere instanties hebben verkregen.

De voormalige procureur-generaal van Utah, John Huber, die ontslag nam toen hij door oud-procureur-generaal Jeff Sessions werd benoemd om de Clinton Foundation te onderzoeken en de problemen rondom de goedkeuring voor de verkoop van 20 procent van de Amerikaanse uranium-bezittingen aan Rusland, weigerde de hoorzitting bij te wonen. Voorzitter Mark Meadows, R-NC, die de hoorzitting leidde, verklaarde dat het een teleurstelling was dat Huber had geweigerd, waardoor het Congres in het ongewisse bleef over het onderzoek van DOJ.

Onderzoeken naar de Clinton Foundation werd altijd lastig gevallen door politieke beïnvloeding, maar Moynihan wilde in zijn openingsverklaring duidelijk maken dat dit een van de vele onderzoeken is die zijn bureau naar non-profitorganisaties heeft uitgevoerd en niets met politiek te maken heeft.
Doyle en Moynihan hebben in hun bijna twee jaar durende onderzoek via hun eigen bedrijf MDA Analytics LLC zo’n 6.000 documenten verzameld. Volgens John Solomon, die het rapport vorige week in The Hill publiceerde, werden de documenten meer dan anderhalf jaar geleden aan de IRS overgedragen.

“Het onderzoek toont duidelijk aan dat de stichting niet per se een liefdadigheidsinstelling was, maar in feite een hecht familiale partnerschap was”, zei Doyle, die eerder aan Wall Street werkte en de afgelopen tien jaar betrokken was bij onderzoeken naar financiën. “Als zodanig werd de Clinton Foundation bestuurd op een manier waarbij het vanuit haar grondbeginselen in grote mate streefde naar het bevorderen van de persoonlijke belangen, zoals uiteengezet in de financiële analyse van de overlegde documenten en verder bevestigd binnen de ondersteunende documentatie en bewijsstukken,”

Bij het begin van de hoorzitting wilde Moynihan volkomen duidelijk hebben gemaakt dat de intentie om naar de Clinton Foundation te kijken niet politiek was, maar was gebaseerd op hun werk vanuit hun bedrijf.

“Op dit punt wil ik graag twee vragen beantwoorden, wie zijn we? We zijn apolitiek, ‘zei Moynihan tegen de commissie. “We hebben hier helemaal geen belang bij. Niemand heeft ons gefinancierd … wij zijn forensische onderzoekers die deze inspanning hebben ondernomen op een niet-partijdige, objectieve en onafhankelijke manier … we volgen feiten, dat is alles.”

“We zijn nooit een partizaan geweest,” voegde hij eraan toe, sprekend namens alle vijf leden van zijn groep die voor het Congres getuigen. “We komen uit overheidsdienst en Wall Street, waaraan ieder van ons zijn hele leven aan heeft gewijd en steeds de rechtsstaat hebben geprezen om het juiste te doen en feiten na te streven. We volgen feiten. Dat is alles.” “Niets van dit alles is onze eigen mening,” ging hij verder. “Ik benadruk dat niets hiervan deze onze eigen mening is. Dit zijn niet onze feiten. Het zijn niet jullie feiten. Dit zijn de feiten van de Clinton Foundation.”

Hij onthulde de reden waarom zijn bedrijf heeft besloten het onderzoek naar de Clinton Foundation op zich te nemen en het feit dat ze het onderzoek uit eigen zak hadden betaald.
“Doe je dit voor geld?” zei Moynihan tegen de commissie. “Ja, dit is hoe we onze kost verdienen.”
Moynihan en Doyle wisselden over en weer tijdens de openingszin en hun getuigenis, waardoor duidelijk werd dat ze als een team aan het werken waren. Maar de meest schokkende verklaringen kwamen uit Moynihan’s verklaring toen hij de waslijst met schendingen van de Clinton Foundation voorlas.

Moynihan verklaarde ‘Foreign agent’ (buitenlandse rechtspersoon of tussenpersoon voor buitenlandse regering), toen hij begon te lezen uit een lange lijst van overtredingen die tijdens het onderzoek werden ontdekt.
De Clinton Foundation “begon als een vertegenwoordiger van buitenlandse regeringen te werken ‘vroeg in haar leven’ en gedurende heel haar bestaan. Als zodanig had de stichting zich moeten registreren onder FARA (Foreign Agents Registration Act)” zei hij. “Uiteindelijk hebben de Stichting en haar accountants in formele opmerkingen toegegeven dat zij wel als een (buitenlandse) rechtspersoon handelde, daarom heeft de stichting geen recht op haar 501c3 belastingvrijstellingsrechten zoals uiteengezet in IRS 170 (c) 2.”

Doyle, die ook een litanie van schendingen door de stichting schetste, merkte op dat er momenteel ongeveer 1,75 miljoen non-profitorganisaties in de Verenigde Staten zijn die jaarlijks bijna 2 biljoen dollar genereren, wat 9 procent van het Amerikaanse bbp is. “Wie past er op de winkel, als er naar donoren wordt gezocht en op de regels van de wet moet worden gelet”, zei Doyle.
“In die notitie volgden we het geld, dus maakten we uitgebreide spreadsheets van hun inkomsten en uitgaven, analyseerden we hun resultatenverklaringen en deden we een macro-evaluatie van alle donoren, wat een zeer (verwarrende) vorm van fondswerving is”, zei Doyle. ” Minder dan 1/10 van een procent van de donoren gaf 80 procent van het geld. Dus we volgden het geld. ”

Moynihan voegde eraan toe dat de stichting “programma’s en activiteiten nastreefde waarvoor zij geen toestemming had gevraagd of gekregen om die te ondernemen.”
In het bijzonder merkte hij de zaak op van de Clinton Presidential Library in 2004. Hij merkte op dat de rol van de stichting voor en na het bouwen van de bibliotheek een verkeerde voorstelling had van de goedkeuring door de donor van de fiscale status van de organisatie om fondsen te werven voor de presidentiële bibliotheekprogramma’s daarin. In deze activiteiten misbruikte de stichting de organisatorische en operationele taak 501c3 interne omzetcode 7.25.3. ”

Bovendien verklaarde Doyle dat de stichting opzettelijk” gedoneerde publieke middelen” heeft misbruikt. Hij verklaarde dat de stichting “ten onrechte heeft verklaard dat het geld heeft ontvangen en gebruikt voor liefdadigheidsdoeleinden, wat in feite niet het geval was. In plaats daarvan heeft de stichting een aantal activiteiten nagestreefd, zowel in binnen- als buitenland.”
“Sommigen kunnen filantropisch worden geacht, ofschoon daarop niet geselecteerd is, terwijl andere met een veel grotere reikwijdte naar behoren dienen te worden gekenmerkt als op winst gerichte en belastbare activiteiten van privé-ondernemingen, die opnieuw faalden in de operatieve testfilantropie waarnaar hierboven wordt verwezen,” zei Doyle.

Philip Hackney, hoogleraar fiscaal recht aan de Louisiana State University, een voormalig advocaat bij Exempt Organizations (de afdeling vrijgestelde organisaties) bij de IRS, en Tom Fitton, president van de conservatieve waakhondengroep Judicial Watch, hebben ook tijdens de hoorzitting getuigd. Judicial Watch heeft in de voorhoede gestaan bij het aanvechten van de Clinton Foundation in de rechtszaal om toegang te krijgen tot documenten die door FOIA werden aangevraagd. Hackney en Fitton hebben tijdens het eerste deel van de hoorzitting getuigd.

Bron:

https://saraacarter.com/financial-bounty-hunters-testify-clinton-foundation-operated-as-foreign-agent/

Vertaling FrankW

Gerelateerd:

#

https://www.zielsvreugde.nl/2018/12/13/clinton-klokkenluiders-onthullen-op-de-openbare-hoorzitting-van-donderdag-explosieve-informatie/

#

https://oversight.house.gov/hearing/oversight-of-nonprofit-organizations-a-case-study-on-the-clinton-foundation/

https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/hillary-en-bill-worden-juridisch-gesloopt/

Klik op het scherm, de hoorzitting begint om 02:11:04 pm

%d bloggers liken dit: