Berichten uit de Binnenaarde: Telos – Deel 4 Elektromagnetische voertuigen en ondergrondse tunnels

De Binnen-Aarde en het Rijk van Agartha

Berichten uit de Binnenaarde:
Telos – Deel 4 Elektromagnetische voertuigen en ondergrondse tunnels.

De Binnen-Aarde en het Rijk van Agartha

17. Elektromagnetische voertuigen en ondergrondse tunnels

Saint Germain: “Geliefde Zielen! Klinkt het niet ongelooflijk dat de Meesters van het Licht en Wijsheid in alle richtingen tunnels door de Aarde heeft, zoals jullie op de Aarde snelwegen hebben voor jullie auto’s om van kust naar kust te reizen?”

(Uit het boek: De “Ik Ben’ lezingen, blz. 202, De Saint Germain Reeks)

 

Vraag: Kun je ons iets vertellen over de tunnels en jullie vervoerssysteem?

Wij begroeten jullie uit Telos beneden het aardoppervlak. We zijn hier ook nu jullie planeet door de ruimte vliegt en ons allen meedraagt op onze reis door de eeuwigheid. We wachten en houden toezicht, wachtend op het moment dat de Aarde de Fotonengordel binnengaat. We hopen ver voor die tijd op het oppervlak aanwezig te zijn en onze plannen, om op dat moment te verschijnen, uitgevoerd worden om naar het oppervlak te gaan. We zijn in de buurt en het zal slechts enkele minuten kosten om van onze huizen naar die van jullie te reizen!

Er bestaan tunnels die over de hele planeet met elkaar zijn verbonden, en die elke grote stad of staat verbinden. Daarom kunnen we onze bestemmingen binnen uren, zo niet minuten bereiken, Jullie aan het oppervlak zullen verrast zijn over dit ondergrondse netwerk ven tunnels dat wij al eonenlang gebruiken om ons met elkaar te verbinden. We zijn beneden beter met elkaar verbonden dan jullie boven. Wij kunnen binnen een korte tijd overal naartoe reizen. Jullie moeten echter reserveringen doen, grote bedragen geld betalen en veel tijd doorbrengen op luchthavens en stations, of in auto’s, terwijl jullie voertuigen ook nog eens voor een grote luchtvervuiling zorgen.

Wij echter, gebruiken de elektromagnetische energie en kristalenergie om door het binnenste van onze wereldbol te reizen. Onze energie is volstrekt gratis en ‘schoon’ en veroorzaakt geen luchtvervuiling en afval en verspilt geen materiaal.

Ons vervoerssysteem is dezelfde als die we gebruikten toen we nog boven de grond woonden. We namen de plannen en de technologie mee toen we ons beneden het aardoppervlak vestigden. Dit gaf ons een grote vrijheid bij ons reizen en stelde ons in staat overal naartoe te gaan. Wat een wonderbaarlijke manier om de vrijheid te ervaren! Wij kunnen overal naartoe gaan waar we in ons denken willen zijn. We kunnen ons naar elke plek in ruimte en tijd astraal projecteren. Dus, we ervaren de vrijheid op veel niveaus en dus niet alleen op het fysieke niveau. Vrijheid is een zaak van de 21ste eeuw en het ervaren van vrijheid zullen wij jullie gaan onderwijzen.

Dus, houd je denken en je hart open voor ons bestaan, want heel spoedig zul je ons aan je voordeur vinden. Wij zien ernaar uit om ons bij jullie in jullie huizen te voegen, waar we als een eenheid samen kunnen werken om de vrijheid naar iedereen te brengen die dit wil ervaren. Want de keus bepaalt de vrijheid en wanneer voldoende mensen deze manier van leven kiezen, dan zijn wij in de gelegenheid om tevoorschijn te komen om jullie te onderwijzen hoe eenvoudig dit te bereiken is. Want, met de vrijheid komt de ware vreugde van het leven. Zonder vrijheid kan er geen evolutie zijn en zonder evolutie, kan er geen voortgang van het leven zijn. Een soort evolueert, of lost op. Er mag geen stagnatie optreden. Dus, hier is jullie gelegenheid om in steeds snellere spiralen op te stijgen.

Richt slechts je aandacht op vrijheid en beleef hoe snel je leven verandert, want het zit allemaal in je denken. Je gedachten brengen de fysische veranderingen. Want gedachten zijn licht en licht is energie en energie wordt materie als een vorm van condensatie.

De vrijheid is een tastbaar iets dat gevoeld, gezien en beleefd kan worden. En spoedig zullen allen aan het oppervlak, met onze hulp vanuit de Holle Aarde, de glorie van de vrijheid ervaren. Wij, in Telos, ervaren dit dagelijks en we zijn altijd blij, juichend en opgewonden over het leven. Want, wanneer je eenmaal de onbegrensde vrijheid hebt geproefd – en ik bedoel een onbegrensdheid op elk terrein – dan kan je niets anders dan de grootsheid van de schepping voelen. En door het voelen van die eindeloosheid verruim je jouw grenzen en beleef je de vreugde van de schepping, je ervaart het Godgevoel van het scheppen als een gelukzalig bestaand recht hier op Aarde. Dus, dit willen wij jullie brengen wanneer we eenmaal aan het oppervlak verschijnen en jullie huizen zullen bezoeken. Dus, verwacht ons en wanhoop nooit meer. Want wij zijn dichtbij en kunnen op elk moment met jullie communiceren. Open slechts je hart voor ons en je zult ons horen. Ga mediteren en roep mijn naam en ik zal bij jou zijn en ik zal naar je luisteren. Praat met je hart en ik zal dit horen. Luister met je hart en ik zal antwoorden. Ik ben Adama, je broeder beneden het oppervlak.

 

We gebruiken elektromagnetische voertuigen om door de aardse tunnels te reizen

Besef dat er honderden miljoenen levensvormen in jullie oceanen bestaan. Deze levensvormen scheppen een volledig uitgebalanceerd ecosysteem, zoals bij ons in de Holle Aarde. Hoewel het ecosysteem op het oppervlak aan het wegkwijnen is ten gevolge van de onvoorzichtigheid en de hebzucht van de mens, is het ecosysteem in de Holle Aarde perfect in functie en intact.

We zullen jullie hierin adviseren, zodat jullie niet in paniek zullen raken wanneer de veranderingen van de Aarde gaan beginnen. Want zodra ze serieuze vormen aannemen zullen we bij jullie zijn en alles meenemen voor jullie overleving. We zullen volledig gebruikmaken van de beschavingen van de Holle Aarde, met inbegrip van hun oceanen die helder en zuiver en vrij van ziekten zijn. We zullen pijpleidingen installeren, die dit zuivere water rechtstreeks van de Holle Aarde naar boven zullen brengen, zodat jullie het zoetste en helderste water kunnen proeven en dat zal jullie bevallen! Deze pijpleidingen zijn reeds geïnstalleerd, wachtend op de laatste installatie-instructies door de bovenste lagen van de aardkorst naar het oppervlak.

We zullen ook vers voedsel uit de onderaardse steden en de Holle Aarde meebrengen. Wij hebben vervoermiddelen geïnstalleerd die deze voorraden door de aardse tunnels zullen vervoeren op onze elektromagnetische voertuigen, die we gebruiken om door de aardse tunnels te reizen. Alles is gereed en we wachten slechts op het laatste bericht om te starten.

Er zijn nu velen op de Aarde die voor de innerlijke Geest ontwaken, als gevolg van de toenemende hoeveelheid Licht dat de Aarde binnenstroomt. Het leven op alle niveaus wordt beroerd, in antwoord op een verhoogd bewustzijn, als gevolg van het Licht en de liefdesuitdrukkingen van de Lichtwerkers, die door jullie op de etherische golven rond de planeet worden uitgezonden.

Wij in de ondergrondse steden wachten op het teken dat we kunnen verschijnen en we verlangen ernaar contact met jullie te maken op het aardoppervlak. We zijn al te lang gescheiden geweest en het wordt tijd dat we jullie kunnen opzoeken. Dus, besef dat – hoewel jullie ons nog niet kunnen zien – we hier zijn en jullie kunnen ‘zien’ door middel van ons computersysteem. We kunnen het hele aardoppervlak volgen op onze schermen en we kunnen ons inzoomen om ieder van jullie te zien, waar je ook mocht zijn. Jullie zijn ook te traceren op de computerschermen van de Confederatie van Planeten, alle Lichtwerkers, zodat jullie altijd voor hen ‘zichtbaar’ zijn, zouden ze moeten ingrijpen.

Dus, wees verzekerd dat jullie in veilige handen zijn, zowel BENEDEN als BOVEN, wanneer jullie steeds dichter bij de Fotonengordel komen voor de dimensionale verandering.

 

Vraag: Hoe kom je in de ondergrondse stad in Mt. Shasta?

Door de tunnels natuurlijk, die nauwlettend bewaakt en gecamoufleerd worden. Alleen onze eigen mensen kennen de weg.

Spoedig zullen ook jullie aanwijzingen krijgen om ons te vinden en jullie zullen door een van ons benaderd worden om door de ondergrondse tunnels naar onze stad te worden gebracht. Het is niet ver, slechts een paar kilometer onder de grond en wanneer jullie eenmaal veilig in de tunnels zijn, zullen jullie in onze transportmiddelen de rest van de weg vervoerd worden.

We zien uit naar deze dag, we bidden om deze dag die binnenkort gaat plaatsvinden.

 

 

18. De openingen aan de Polen

Vraag: Zijn er openingen aan de Noord- en de Zuidpool van de planeet Aarde? En zo ja, is de beste weg die genomen kan worden door de Arctische gebieden, zoals door de Hudson Bay en daarna noordelijk?

Er bestaan inderdaad openingen aan de Noord- en de Zuidpool die naar het centrum van de Holle Aarde leiden. Deze poolgebieden worden, zoals jullie weten, door de wolken gecamoufleerd, om te voorkomen dat jullie militairen deze ingangen vinden die naar onze woningen in de Binnen-Aarde leiden. Wij hebben ook magnetische krachtvelden rondom de poolopeningen geïnstalleerd om deze ingangen nog beter te camoufleren. Op deze wijze worden wij beschermd voor waarnemingen vanuit de lucht en vanaf het land.

Er zijn inderdaad vele wegen die je naar de Arctische gebieden en naar de poolopeningen zouden kunnen brengen. Echter, Adama is niet gerechtigd deze op dit moment aan de mensen aan het oppervlak te onthullen. Weet dat, wanneer we gewaarschuwd worden dat het jullie tijd is om onze gebieden te betreden, we met jullie in contact zullen treden om jullie rechtstreeks naar onze locaties beneden het aardoppervlak te sturen. Op dit moment hebben jullie daar nog niets te zoeken, zodra het tijd is zullen jullie wegen naar ons leiden.

 

 

19. Bezoeken aan het oppervlak

Wij komen en gaan in alle openheid naar de bergtop

Ik spreek vanuit Telos, hoewel ik af en toe het oppervlak bezoek. Het is mijn taak jullie voor te bereiden op onze verschijning die elk moment kan gaan beginnen.

Mt. Shasta is ons huis en wij houden van haar. Onze berg geeft ons alle bescherming die we nodig hebben en haar vele wegen en tunnels zijn ons domein en wij bewaken deze. Wij kunnen in alle vrijheid naar de bergtop gaan, want wij kennen het terrein en de contouren van haar lichaam. Er bestaan vele openingen, die alleen onze eigen mensen kennen. Wij zijn bezig om de berg en haar tunnelingangen voor te bereiden op een toevloed van de bewoners van het oppervlak, die ons willen bezoeken wanneer de tijd daarvoor is gekomen.

Ja, ze zullen gidsen nodig hebben en alle Lichtwerkers worden uitgenodigd om te komen. Het massabewustzijn verandert zo snel dat we met verbazing jullie vorderingen aan het oppervlak gadeslaan. We zijn werkelijk broeders en zusters en we zullen ons waarlijk verenigen tot een EENHEID.

 

Vraag: Openen jullie de tunnelingang naar Telos?

Adama staat het vrij om Telos te verlaten en dit doet hij inderdaad vaak. Het is correct om vast te stellen dat Adama niet aan de ‘buitenkant’ van Mt. Shasta werkt. Adama maakt veel ingangen in de bergtunnels vrij, zodat deze gereed zijn voor onze massale verschijning wanneer de tijd aanbreekt ons bij jullie op het oppervlak te voegen. Momenteel zijn slechts een paar tunnels die naar Telos leiden operationeel, omdat ze in lange tijd niet gebruikt zijn. Door hun camouflage kunnen zelfs wij ze niet meer eenvoudig vinden, dus we moeten – bij wijze van spreken – een telling houden van alle uit- en ingangen om ze te activeren wanneer het nodig is.

Per slot van rekening zullen, wanneer de tijd is gearriveerd, honderdduizenden van ons van Telos naar het aardoppervlak moeten vertrekken. Hoewel niet allen de uitgang op Mt. Shasta zullen nemen. Velen zullen vertrekken vanaf andere locaties, om uiteindelijk de aantallen wat meer te verspreiden. We zullen tijdig contact opnemen met onze broeders en zusters aan het oppervlak om de huisvesting voor onze mensen te arrangeren. Allen die onze mensen in hun huizen willen ontvangen, kunnen dit Adama door middel van hun gedachten laten weten. Wij zullen alles wat we nodig hebben met ons meenemen, terwijl we ook alles mee zullen brengen om de natuurrampen van de Aarde te kunnen overleven.

Op dit moment blijven we doorgaan met onze natuurlijke manier van leven, tot het moment dat we een andere opdracht krijgen. Onze ondergrondse huizen en gebouwen zijn volledig schokvrij, zelfs bij het kantelen der polen. Alles zal in stand blijven, welke aardeveranderingen er ook zouden mogen plaatsvinden. Want ook wij zijn de hoeders van de Aarde, die van God Zijn leringen en Zijn technologieën hebben ontvangen.

 

Vraag: Waar verblijven jullie wanneer jullie naar het oppervlak komen?

De Aarde is nog steeds te dicht voor ons om naar het oppervlak te reizen. We verwachten de tijd van minder dichtheid en groter Licht voordat we een poging doen om massaal naar het oppervlak te komen, omdat – wanneer we eenmaal arriveren – we zullen blijven. We zullen al onze technologie met ons meebrengen en zullen, bij wijze van spreken, gaan kamperen in jullie huizen aan het oppervlak.

We zullen allen bij de Lichtwerkers logeren die reeds een onderdak aan het oppervlak hebben gevonden. Dus, wanneer je er prijs op stelt enkelen van ons bij je thuis je ontvangen, laat dit dan even weten. Roep ons op in je meditaties en nodig ons uit om te logeren wanneer de tijd arriveert om naar het aardoppervlak te komen en we zullen contact met je opnemen wanneer we arriveren.

We moeten veel zaken meenemen naar het oppervlak en we hebben alles wat nodig is voor het tijdelijk verblijf op de aardkorst al voorbereid. We zullen voorbereid komen met alles wat wij en jullie nodig zullen hebben voor onze aankomst in het licht van de Fotonengordel. Jullie zullen verbaasd staan over de technologieën die we zullen meebrengen, want deze zullen het leven voor jullie zo eenvoudig maken en het zal zo eenvoudig zijn dat jullie je zullen afvragen waarom je er zelf niet bent opgekomen. Welnu, jullie deden dit wel, al was het eonen jaren geleden en jullie herinneringen zullen bovenkomen.

Wij zijn allen een deel van het Grootse Plan Gods en wij verenigen onze gedachten nu in één gedachte voor de gehele mensheid. Spoedig zullen we allen op dezelfde golflengte in bewustzijn zitten, en zullen we onze liefde en Licht uitzenden naar allen in de kosmos en zullen we de kosmos laten weten dat we ons met hen zullen verenigen in een grootse CONFEDERATIE VAN PLANETEN, die waakzaam en actief zijn met betrekking tot de wonderen van het universum en gereed zijn om onze plek onder de Sterren in te nemen. Dit is Adama, die jullie een snelle reis in het bewustzijn toewenst.

 

Vertaling: Harmen Schouwerwou http://www.bovendien.com/unitynet.nl

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: