Khazariaanse maffia zoekt Chinese bescherming terwijl militaire tribunalen opdoemen, door Benjamin Fulford, 24 september 2018.

Khazariaanse maffia zoekt Chinese bescherming terwijl militaire tribunalen opdoemen, door Benjamin Fulford, 24 september 2018.

De satan aanbiddende Khazariaanse maffia voelt een razende angst terwijl de militaire tribunalen opdoemen. Als een gevolg hiervan bieden ze de wereld (alsof het aan hun is om die weg te geven) aan China aan in ruil voor bescherming, volgens de Gnostische Illuminatie en Aziatische geheime genootschappen. Ter aanvulling hierop, dreigen ze met het ontketenen van pandemieën, het opblazen van de Yellowstone Krater, het ontketenen van een enorme EMP aanval en het veroorzaken van andere verminking in een futiele poging (want deze pogingen zullen worden geneutraliseerd) om henzelf door middel van chantage buiten bereik te brengen van lang uitgestelde gerechtigheid. Ook, voeren ze een dwaze en breeduit bespotte smaadcampagne om zo de afspraak van Brett Kavanaugh met het Hooggerechtshof te saboteren.
Pentagon bronnen zeggen dat ze “de dreiging van 9/11 declassering gebruikten welke binnenkort misschien plaats vindt om George Bush Jr. te dwingen openlijk Kavanaugh te steunen wiens confirmatie militaire tribunalen zal ontketenen.” Bedenk dat Kavanaugh zei tijdens zijn confirmatie verhoren dat de V.S. sinds kort na 9/11 onder militaire wetgeving is geweest en dat als gevolg hiervan militaire tribunalen zouden kunnen proberen zelfs burgers ter dood te veroordelen, die schuldig zijn aan verraad.

Ter aanvulling hierop zeggen de bronnen dat “vanwege de bemoeienissen van de Joodse maffia tijdens de verkiezing van 2016, welke Hillary Clinton steunden, Trump misschien FISA declassering hefboomwerking gebruikt om het Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië) en Australië te dwingen Zionisten en Israëliërs te zuiveren uit posities van invloed.
De schurkenstaat Israël heeft op zijn beurt geprobeerd om Russische en Chinese bescherming te zoeken terwijl het de controle over de Verenigde Staten verliest. Echter dit keert zich enorm tegen hen. Hier is de militaire analyse van het leger van de V.S. over waar deze pogingen toe leiden.
Ten eerste, als reactie op de recente Israëlische stunt om Syrië voor de gek te houden om een Russisch vliegtuig neer te schieten in weer een andere wanhopige poging om een Derde Wereldoorlog te beginnen: “Een boze [Russische President Vladimir] Poetin en de Russische Orthodoxe Kerk hebben misschien een heilige oorlog verklaard tegen de anti-goy Joodse factie en stelt misschien een niet vliegen zone in boven Israël totdat het de Golanhoogten terug geeft aan Syrië, de strijd om Gaza opheft, atoomwapens weg doet en de West Bank, Oost Jerusalem en alle gestolen land teruggeeft aan Palestina en Libanon.”
Ten tweede, “Met China in controle over de Haifa Haven en infrastructurele projecten in Israël, verbannen de BRICS naties misschien deze schurken staat uit het kwantum financiële systeem en [V.S. President Donald] Trump gaat misschien akkoord met een VN wapenembargo en een lucht-zee blokkade.”
Met dit alles en meer gaande is het niet verwonderlijk dat de Zwitserse tak van de Rothschild familie, de BIS en de Elders of Zion vorige week een vertegenwoordiger stuurden naar Japan om te onderhandelen over overgave met de White Dragon Society (WDS). De onderhandelaar (wie we de BIS man noemen) zei dat de bankiersfamilies ongerust waren over een chaotische situatie, massa executies burgeroorlog en andere onrust zoals werd gezien tijdens de Franse en Russische Revoluties. Met andere woorden de BIS man zei dat de bankiersfamilies bereid zijn zich over te geven als plannen voor een makkelijke transitie naar een beter systeem voor de planeet op hun plaats zijn gezet zijn en guillotines niet op het menu staan.
Het is ook mogelijk te bevestigen, door recente publieke verklaringen van de BIS, dat zij erkennen dat hun huidige systeem van het printen van geld uit het niets en verspreiden hiervan via aan elkaar verbonden insiders, disfunctioneel wordt en de richting op gaat van een catastrofale instorting. Om het te zeggen in de woorden van de BIS, “hun hoofd staat in brand en hun voeten bevriezen.” Dit kan vertaald worden als dat de super rijken te super rijk worden en dat de rest van de wereldbevolking lijdt.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1809_ontherecord.htm
De WDS herhaalde zijn standpunt dat een jubelfeest het enige antwoord is. In het bijzonder een globale financiële reset zou inclusief een eenmalige vrijstelling van alle schulden moeten zijn, publiek en privé en een teruggave van alle tegoeden die illegaal in beslag werden genomen door middel van fiat financiering. Het eindresultaat zou zijn dat iedereen op aarde er van verzekerd is dat hij zijn eigen huis bezit en geen schulden heeft. Dit zou een eenmalige gebeurtenis zijn, dus na dit jubelfeest, zal iemand die zijn huis verkoopt om drugs te kopen en als dakloze eindigt niet worden vrij gekocht.
De WDS stelde ook voor om een bureau voor toekomstplanning op te zetten om zo een multi-biljoen-dollar campagne te coördineren voor het beëindigen van armoede en een einde te maken aan de vernietiging van het milieu en op een verantwoordelijke manier technologie vrijgeven—in het bijzonder techniek die onsterfelijkheid mogelijk maakt, beschikbaar voor degenen die dit wensen.
De WDS zei verder dat zij het behouden van de bestaande Koninklijke families als symbolen van continuïteit ondersteunt, terwijl het dagelijkse management wordt overgelaten aan meritocraten als het Pentagon, het Vaticaan, de Chinese Communistische Partij, het nieuw op te richten bureau voor toekomstplanning enz. Met andere woorden alle goed functionerende onderdeeltjes van het oude systeem worden in tact gelaten en hervormd in de naam van continuïteit en een soepele transitie. Het werkelijke leven, op Internet gebaseerde democratie zou ook worden ondersteund, stelt het WDS voor.
Het hele proces zou kunnen beginnen met publiekelijke onthulling van het werkelijke verhaal over de planeet om het publiek voor te bereiden voor de transitie, zei het WDS.
De BIS vertegenwoordiger was voor deze voorstellen en beloofde om ze mee te nemen naar “de mensen in Zug, Zwitserland.”
Hij verschafte ook wat inzicht in de geest van de “gnomes van Zurich,” opmerkend dat ze communiceerden door middel van “rekenkundige symbolen.” Als dat het geval is, dan zouden ze de volgende vergelijking die waarheid zal worden, eens moeten overwegen. Als ze niet akkoord gaan met een transitie dan: Zug+BIS+Zionisme=0.
De NSA gelooft nu dat Evelyn de Rothschild het hoofd is van de Rothschild clan en niet Nathaniel, wat voorheen werd gezegd tegen ons door de CIA. Ze zeggen ook dat hun laatste geheime informatie er op wijst dat de Rothschilds van plan zijn om de controle over Japan aan te bieden aan de Chinezen in ruil voor bescherming. Dit proces zou beginnen met de onttroning in april van kroonprins Naruhito als Keizer van Japan, omdat dit de troon in handen zou geven van een Rothschild poppetje met geen enkel keizerlijk bloed, zeggen de NSA bronnen.
De WDS en vertegenwoordigers van een Aziatisch geheim genootschap bespraken deze zaak recentelijk en kwamen overeen dat de Japanse bevolking de waarheid verteld moet worden over hun keizerlijke familie en dat een commissie van experts zou moeten besluiten in samenspraak met het Japanse publiek wat te doen met de Chrysanten Troon.
De Vaticaanse P2 lodge heeft ook een publieke goedkeuring geuit over China. Dit kwam in de vorm van de Vaticaanse overeenkomst om de Chinese regering zeggenschap te geven over de selectie van Katholieke bisschoppen in China. Het kwam ook in de vorm van de Italiaanse regering die de eerste is in de G7 die aankondigt dat ze zouden willen deelnemen in het door China geleidde One Belt, One Road (Een Gordel, Een Weg) ontwikkelingsproject.
Het is ook de moeite waard om je op dit punt een aantal tweets te herinneren, welke werden uitgebracht in 2016 door een “Barones de Rothschild.”
Bss De Rothschild @BssDeRothschild: “Jammer voor vreugdeloosheid in 2017, IMPEACHMENT zal jullie beroven van jullie kleine door Rusland gehackte ‘verkiezingszege.’”…
Bss De Rothschild @BssDeRothschild: “Na een Trump/Poetin/Iran/China/NK Nucleaire oorlog, zal de wereld terugkeren naar het Globalistische ideaal veiligheid aanbieden via Europa.”…
Duidelijk is dat de Rothschilds en andere P2 types naar China rennen voor bescherming nu hun Derde Wereldoorlog en “Russiagate” oplichterij falen. Echter, de Chinezen zijn zich volledig bewust dat de Khazarianen hen alles zullen vertellen wat ze maar willen horen, alleen om hen een mes in de rug te steken bij de eerste gelegenheid die zich voor doet.
Ze weten ook dat de zelfde mensen die hun kont likken nu degenen zijn die hen vernederden tijdens de Opium Oorlogen. Zoals we hierboven zagen, hebben de Chinezen onopvallend de infrastructuur van Israël gegrepen en werken ze samen met de Russen en het leger van de V.S. om de Zionisten te dwingen een einde te maken aan alle problemen die ze maken.
De Khazarianen verliezen ook een van hun laatste bastions van macht—controle over de belangrijke Internet bedrijven. Zoals het Pentagon het stelt: “Het is tijd voor de hamer, als Grote Tech bedrijven misschien het onderwerp zijn voor DOJ antitrust acties en uit elkaar worden gehaald samen met zware geldboetes van de EU.”
We zouden het verslag van deze week graag besluiten door een e-mail te sturen van een veteranen criminele onderzoeker die een vriend is van voormalig CIA directeur Robert David Steele. Onder andere maakt deze onderzoeker het duidelijk waarom de Khazariaanse bende Kavanaugh’s afspraak vertraagt:
“De reden dat links (de cabal) probeert de bekrachtiging van Kavanaugh’s aanklager [Christine Ford] te vertragen is om zo een enorme black-out in het Oosten te veroorzaken door gebruik te maken van het smart grid en hun door Israël verschafte Stuxnet-afgeleide software dat nu in alle machtige bedrijfscomputers zit. Of totdat ze een belangrijke oorlog in Syrië en Iran kunnen ontketenen en misschien zelfs een nucleaire uitwisseling met de Russische Federatie.”
“Ik heb misschien ongelijk over dit alles maar de belangrijkste media redacteuren zullen snel van kant verwisselen en in zee gaan met wie ze denken dat de nieuwe winnaar is, omdat hun voormalige meesters op adequate manier uit de macht zijn gezet. Ze voelen loyaliteit voor niemand maar zijn kontenlikkers voor het grote geld en veel macht.”
“Tussen twee haakjes, Ik weet nogal wat over de verborgen geheime geschiedenis van de Minnesota Wetterling moordenaar en de Johnny Gosch kidnapping. Het houdt allemaal verband met de CIA, FBI, internationale pedofiele-satanische netwerk, Bronfmans, GHWB, Witte Huis page boys, Barney Frank, Craig Spence enz. Het is een verhaal over FBI betrokkenheid, slachtoffer familie betrokkenheid en volledige cover-up. Het heeft banden met Omaha, Franklin Credit, oneerlijke FBI, CIA Finders, Jordan, Minnesota’s pedofielen probleem en Minnesota’s Procureur Generaal Skip Humphrey (Senator Hubert Humphrey’s oneerlijke zoon). We ondervroegen een kerngetuige samen hierover, jaren geleden.”
Oorspronkelijke bron: Antimatrix.org
Vertaling: Lia
%d bloggers liken dit: