Thomas Williams: Suggesties voor de militaire tribunalen, door Ella Ster, 24 augustus 2018.

ellaster.nl: Thomas Williams: Suggesties voor de militaire tribunalen, door Ella Ster, 24 augustus 2018.


Achter de schermen lopen allerlei strafrechtelijke onderzoeken naar de Cabal. Maar er is ook sprake van het opzetten van militaire tribunalen waarin prominente figuren kunnen worden berecht. Thomas deelt een aantal ideeën die positief zijn voor het disclosure-proces. Hieronder een beknopte samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 16 augustus 2018 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink:
– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (000:00) minuten:seconden

Rechtszaak DNC tegen Wikileaks

18:00 De DNC (Organisatie van de Democratische partij) is vorige week een rechtszaak gestart tegen Wikileaks. In de vorige uitzending hoorden we al dat het gaat over de zaak rond Julian Assange. Thomas voorspelt dat er een buitengewone naam openbaar gemaakt wordt. Het betreft iemand die in deze zaak een opvallende rol heeft gespeeld.

De rechtszaak is al in april ingediend, maar kwam steeds niet van de grond. De aanklacht richt zich op het ‘complot door Trump’s campagneteam, de Russische overheid en Wikileaks’. Zij zouden hebben samengespannen om de presidentsverkiezingen in 2016 te laten verlopen in het voordeel van Trump.

Hillary Clinton, Obama en de DNC te zetten Ecuador onder druk. Het is de bedoeling Assange te chanteren en hem te dwingen onwaarheden te verklaren in de zogenaamde Russische collusiezaak.

Trump’s opponenten verliezen security clearance – rechten

23:00 Donald Trump heeft de security clearance van John Brennan ingetrokken, vanwege zijn onvoorspelbare gedrag. Brennan was onder Obama CIA-directeur. Andere opponenten van Trump, zoals Susan Rice en James Clapper, dreigen hetzelfde lot te ondergaan. Volgens Thomas zullen er nog negen volgen.

Pedonetwerk opgerold in de kring van Canadese premier Trudeau

25:40 Het net sluit zich rond de Canadese Premier Trudeau en zijn naaste omgeving. Steeds meer van zijn relaties worden ontmaskerd. Christopher Charles Ingvaldson, een goede vriend van Justin Trudeau, is schuldig bevonden vanwege het bezit van kinderporno en het leiden van een internationaal kinderpornonetwerk. Ook elf andere leden van dit pedonetwerk, afkomstig uit Canada, Australië en Groot-Brittannië, zijn gearresteerd. Trudeau kent Christopher Charles Ingvaldson al vanaf zijn studietijd. Beiden hebben lesbevoegdheid op de Westpoint Grey Academy (een kostschool in Vancouver).

IMF gereduceerd tot bedelaar

1:10:00 (70:00) Steeds meer landen beseffen dat ze geen geld schuldig zijn aan de IMF. Integendeel, veel landen hebben recht op grote sommen dividend van de Trust. Ze hebben geen schuld bij de Cabal. In eerste instantie bedreigde de IMF deze landen om ze op die manier te dwingen om te betalen, maar inmiddels zijn ze daarmee gestopt en vragen ze de landen om leningen. “Het is een uitstervende entiteit.”

Gerommel met communicatiekanalen

1:14:00 (74:00) De ‘clowns’ rommelen met allerlei vormen van communicatie. Dat veroorzaakt problemen met mobiele telefoondiensten, vaste telefoonlijnen, internet, banken en pinautomaten. Thomas verzekert ons dat dit niet zo blijft.

Nieuwe aanslagen op Trump’s leven
1:15:45 (75:45) In de afgelopen zes weken probeerde men Trump al drie keer om te brengen. Het Pentagon en het leger onderneemt ten gevolge hiervan geen adequate actie, aldus Thomas. De mainstream media heeft het hier überhaupt niet over.
Militaire tribunalen om prominente Cabal-leden te berechten

1:24:30 (84:30) Er is sprake van het opzetten van militaire tribunalen om de grote namen, de mensen die uiteindelijk worden gearresteerd, goed te kunnen berechten. Thomas verzoekt de mensen die hierbij zijn betrokkenen om de alternatieve media tezijnertijd uit te nodigen. Zij kunnen deze zaken dan verslaan. Ze hebben namelijk een grote rol gespeeld bij het naar buiten brengen van de waarheid en bleken daarbij een betrouwbare partner. Hij stelt voor John Darash en Karl Appel van de National Liberty Alliance erbij te betrekken. “Zij kennen de wet!” Ook Anna von Reitz heeft veel kennis, maar zij moet wel afstand nemen van haar connecties met de duistere groep binnen de CIA.

Het tweede voorstel dat Thomas doet, heeft betrekking op de mogelijke veroordeling van Hillary Clinton. Hij meent dat zij als voorbeeld moet worden gesteld. Zijn voorstel is dat zij (in ruil voor haar leven) live op álle televisiestations, haar lange lijst van gepleegde misdaden opleest. Dit zal grote en positieve implicaties hebben. Het publiek hoort het dan van haarzelf en niet van iemand anders. En dan wordt duidelijk dat het nooit een complottheorie is geweest.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het Manna World Trust-team, dat de codes heeft van de World Trust, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Je kunt Thomas Williams steunen op:
Patreon.com/tommyw/

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Bron: http://www.ellaster.nl/2018/08/24/thomas-williams-suggesties-voor-de-militaire-tribunalen/

%d bloggers liken dit: