Een kort overzicht van een aantal begrippen die Cobra hanteert – Deel 1, door Melinda Si ebold, 19 augustus 2018.

Prepare for Change: Een kort overzicht van een aantal begrippen die Cobra hanteert – Deel 1, door Melinda Siebold, 19 augustus 2018.

Gezien de lengte van het oorspronkelijke artikel wordt deze in delen vertaald en op deze blog geplaatst.
Vandaag deel 1…
De onderstaande lijst met definities is samengesteld uit onder andere de artikelen en interviews met Cobra. Schrijfster Melinda Siebold heeft gemeend dat deze definities zo veel mogelijk overeen zullen komen met hoe Cobra deze definities zelf zal verwoorden. Dit betekent echter niet dat Cobra voor de volle 100% achter deze lijst staat. Dit kan wel zo zijn of niet zo zijn.
Deze lijst wordt hier weergegeven zoals schrijfster deze heeft opgesteld, wat echter niet wil zeggen dat ik zelf al deze definities op dezelfde manier zou verwoorden.
Als eerste het begrip in het Engels, daarna tussen [haakjes] in het Nederlands.
Melinda Siebold schrijft:
De volgende zijn of citaten of parafrases van het lid van de Resistance Forces (Resistance Movement – Verzetsbeweging) die we kennen bij het pseudoniem Cobra. Deze citaten worden niet noodzakelijk continu gebruikt, maar zijn fragmenten uit zijn geschriften. Alles wat tussen haakjes staat zijn toevoegingen door de samensteller van deze informatie.
Absolute (the) – [het Absolute]: Het Absolute is niet gecreëerd – was altijd – zal altijd zijn. De contingentie is niet gemaakt met een doel. Het was een uitbarsting van een willekeurige functie, een anomalie en die twee zijn logisch tegenovergesteld. Het zijn twee zeer sterke maar tegengestelde krachten en de spanningen tussen die twee creëerden het universum. Niemand creëerde de anomalie – het gebeurde bij toeval.
All Seeing Eye (the) – [het Alziende Oog]: Het Alziende Oog, symbool van de Bron (God). Het is het alziende oog van de ene wereldorde voor de bozen.
Anunnaki : Een disinfo term, bedacht door Zacharias Sitchin.
Apostles – [Apostelen]: Er waren zes mannelijke en zes vrouwelijke apostelen van Jezus.

Archons – [Archonten]: De Aardse archonten zijn helemaal duister. Zij zijn niet de Guardians (de Bewakers of Voogden van de Aarde). Hoofdzakelijk worden ze gevonden bij de Duitse en Italiaanse zwarte adel. De slechten zullen er voor moeten werken om te corrigeren wat zij hebben gedaan, als ze zich tot het Licht wenden. De archonten kwamen hier toen negativiteit op andere planeten werden verwijderd rijgemaakt. Dit was hun laatste bastionbolwerk en ze kwamen hierheen en hebben de planeet ongeveer zesentwintigduizend jaar geleden gegijzeld in een vijandige overname.
Een archont is eigenlijk een wezen dat is onderworpen aan een zeer sterk onnatuurlijk mutatieproces. Lang geleden, ergens in de Galactische geschiedenis van de Melkweg, was er een bepaalde groep wezens die in feite zeer krachtige engelen waren en die materie wilden ervaren, dus bedachten ze zeer geavanceerde op technologie gebaseerde elektromagnetische velden die ruimte en tijdcontinuüm vertekende. Toen ze zichzelf onderwierpen aan deze technologie heeft dit hun bewustzijn veranderd, en dit is de bron van het kwaad zoals je het zou kunnen beschrijven. En omdat die wezens eerder al krachtige engelen waren geweest, werden ze na dit proces zeer krachtig, ik zou zeggen demonen.
Zij hebben de quarantaine-aarde gecreëerd en zij hebben deze planeet de afgelopen 26.000 jaar geregeerd (beheerst) en nu is het tijd voor hen om te gaan. Hun tijd is voorbij. Archonten zijn de topdemonen en demonen zijn de lagere archonten.
De meeste fysieke archonten werden in het midden van de 19e eeuw gedwongen om de aarde te verlaten, tijdens de maartrevolutie in Europa die werd geleid door de Lichtkrachten.
De archonten communiceren met Yaldabaoth door middel van meditatie. De katholieke kerk is door de archonten opgericht en wordt door Draco’s beheerd.
Sommige archonten hebben zich tot het Licht gewend toen ze gevangen werden genomen en naar het moederschip en andere locaties werden getransporteerd. Enkele van hen hebben hun verkeerde keuzes gerealiseerd. Archonten zijn geen Draco’s of reptielen. Meestal zijn het negatieve Andromedanen. De Chimera-groep komt ook van Andromeda – maar niet alle Andromedanen zijn slecht. De Chimera-groep zijn degenen die het reïncarnatieproces manipuleren – de zogenaamde Heren van Karma (Lords of Karma). Ze werken aan het onderdrukken van de menselijke spiritualiteit en creëerden monotheïstische religies en religieus dogma’s. De Chimera komt ook uit de Andromedanevel, maar is een andere zielsgroep die meer technologisch georiënteerd is. Het is hun doel om de quarantaine-status van de aarde in stand te houden, en de mensheid geïsoleerd en tot slaaf te blijven houden.
Ark of the Covenant – [Ark van het Verbond]: Een manifestatiekamer. Vroege versies waren dit. Latere versies hadden alleen de mogelijkheid om bepaalde elektromagnetische velden te creëren om communicatie met andere dimensies mogelijk te maken. De Ark van het Verbond is in handen van de Lichtkrachten.

Ascension – [Ascensie of Ascentie]: Sirians en Pleiadiers als ras zijn nog niet geascendeerd. Mensen die geascendeerd zijn, gaan nooit meer dood. Ascensie is bevrijding van het ruimte-tijd continuüm. Jezus en Boeddha bereikten hun ascensie op het moment van hun dood, of ik kan beter transformatie zeggen, toen hun openbare fysieke leven voorbij was en ze zijn overgegaan naar een hogere staat van bewustzijn. Een vragensteller vroeg aan Cobra: “Waarom zijn ze als stervelingen overleden?” Hij antwoordt: Eenvoudig om een voorbeeld te geven en feitelijk is Jezus, hij in het bijzonder, een paar dagen daarna in zijn lichtlichaam gematerialiseerd. Dit is de kern van ons ascensieproces – (Zeg het volgende hardop): “Ik roep de Pilaar van Puur Wit Licht op om over mij neer te dalen en zich om mij heen te vormen. Ik roep de tegenwoordigheid van de IK BEN DIE IK BEN op om zich bij mij te voegen en met mij samen te smelten.”
Astral Plane – [Astrale vlak]: Het duister vermomt zich als licht op het astrale vlak, maar als je intuïtie goed is, kun je het zien. Ze manipuleren zelfs de Lichtkrachten op het etherische (astrale) vlak. In theorie zou je, als je alle gehechtheden en negatieve emoties zou kunnen uitzuiveren, kunnen ontsnappen aan het astrale vlak dat nog steeds een deel van de Aarde is.

Atlantis: Atlantis was een grote beschaving die verwoest werd door een daad van de Cabal in 9564 v. Chr. (zo’n 11.582 jaar geleden). Er was een bepaalde periode in Atlantis toen mensen nieuwsgierig waren en dualiteit wilden ervaren, dus ondertekenden ze contracten waarin ze vrijwillig werden geïmplanteerd en later ook vrijwillig de duistere krachten uitnodigden in ruil voor meer macht en materiële rijkdom. De duistere krachten manipuleerden toen het netwerk van energie en dat bracht het laatste deel van Atlantis tot zinken en ook de sterke energieën uit het Galactische Centrum. Ierland en Groenland en het westelijke deel van Frankrijk maakten deel uit van Atlantis. Het grootste deel van de kust in de Middellandse Zee behoorde tot Atlantis. Egypte was ook een Atlantische kolonie. Osiris, Thoth, Ra en Isis waren van het Licht en leefden op Atlantis. Set was de leider van de duistere krachten daar. Dat zijn allemaal wezens uit verschillende sterrenstelsels, Sirius, Orion en de Pleiaden. Hathor was van de Pleiaden. Zij is een godin van het Licht. Er was veel mind control op Atlantis, wat leidde tot de laatste val van de mens en de quarantaine van de planeet. Er waren transspecies experimenten die plaatsvonden op Atlantis. De leiders van de cabal waren nu de duistere leiders op Atlantis.
Atlantis lag in de Atlantische Oceaan maar de beschaving was gevormd op Antarctica. De cabal vernietigde de godinnen tempels op Atlantis. Dit veroorzaakte een onbalans die resulteerde in de vernietiging van Atlantis. De Jezuïeten en zwarte adel maken deel uit van de zwarte magiërs van Atlantis.
Baphomet: Een samenvoeging van vele oude symbolen – Steenbok (Capricornus), goden en godinnen – en een verkeerd gebruik van deze symbolen.
Belief Systems – [Geloofssystemen]: Geloofssystemen zijn slechts firewalls die we bouwen om de harde realiteit van de primaire anomalie niet onder ogen te hoeven zien.
Bill Gates: Hij was maar een computerprogrammeur die heel rijk werd. Nadat hij rijk was geworden, werd hij gecontacteerd door de (donkere) Illuminati. Hij werd verleid met (extra) krachten en hij werd er dronken van, zijn ziel raakte vervormd.
Black Sun – [Zwarte Zon]: Bepaalde cirkels binnen de cabal hebben de Zwarte Zon (het Zwarte Gat) als symbool van het Galactische Centrum. Ze aanbidden het, ze zijn er bang voor en ze respecteren het. En dit is zeer binnenkort hun laatste bestemming.
Book of Mormon – [Boek van Mormon]: Dit boek beschrijf een echt contact – maar de boodschap werd later vervalst.
Brahma: Brahma is één aspect van de gecreëerde bron. Sommige mensen noemen het een derde aspect – het gecreëerde aspect, datgene dat universums creëert. Brahma / Vishna / Shiva – het zijn universele archetypen.
Brotherhood of the Star – [Broederschap van de Ster] : Komen van Sirius. Het Jupiter-commando / Galactische Confederatie.

Buddhism – [Boeddhisme]: Boeddhisme is een mengeling van begrip en denkprocessen, dus het deel van reïncarnatie is correct. Mensen kunnen niet weer terug reïncarneren naar dieren. Als zij terug gaan naar de Centrale Zon en de incarnatiecyclus opnieuw beginnen, gaan zijn opnieuw door dierlijke incarnatie.
Cabal: Carrie Fisher (dochter, overleden op 27 december 2016) en Debbie Reynolds (moeder, een dag later overleden op 28 december 2016) werden er door de cabal ‘uit gepikt’. Alle basissen van de cabal zijn uit ons zonnestelsel verwijderd. Hun laatst overgebleven ‘bastion’ is de planeet Aarde. De cabal is zielloos omdat ze hun verbinding met hun ziel en met de Bron verloren hebben. Een van de grootste psychologische barricades van de cabal is hun minderwaardigheidscomplex dat ze proberen te verbergen en te maskeren met al dat opscheppen over bloedlijnen. De ongemakkelijke waarheid is dat de Khazariaanse-bloedlijnen (geslachtslijnen) van de cabal afkomstig zijn van de primitieve, ruwe, gewelddadige en minder intelligente Neanderthaler, terwijl het grootste deel van de mensen is geëvolueerd van een meer verfijnde, gebalanceerde en meer intelligente Cro-Magnon-mens.

Catholic Church – [Katholieke kerk]: opgericht in 325 door Constantijn – een belangrijke archont en meester in het programmeren van het denken / het brein.
Cathars – [Katharen]: De Katharengroep is een uiterlijke uitdrukking van de innerlijke Broederschap van de Ster. Zij bestaan nog steeds.
Celtic Cross – [Keltisch Kruis]: een oud Atlantisch symbool dat staat voor Gaia (Moeder Aarde).
Central Sun – [Centrale Zon]: Er zijn andere Centrale Zonnen in andere sterrenstelsels (galaxies) en sterren systemen. De Centrale Zon is een geboorte sterrenpoort (star gate).
Channeling – [Channelen]: De meeste channeling is gecommercialiseerd via New Age-netwerken en maar een heel klein percentage hiervan is echt. De meeste channelers zijn niet echt. Het meeste van de channeling komt uit het astrale vlak. Het astrale vlak is een gebied van veel illusie. Dit is een bestaansgebied waar we onze onuitgesproken verlangens, wensen, hoop en aspiraties hebben. De meeste mensen channelen dit. Ze channelen hun eigen zelfbewuste ideeën. Halverwege de jaren negentig verloren de meeste channelers de verbinding met de Galactische Confederatie en in plaats daarvan begonnen ze op astrale schaal te channelen.
Vertaling en bewerking FrankW
Bron: https://prepareforchange.net/2018/08/19/a-quick-reference-of-some-cobra-definitions/

%d bloggers liken dit: