Geheime genootschappen, geheime diensten en religies: het huidige machtsevenwicht, door Benjamin Fulford, 6 augustus 2018.

Geheime genootschappen, geheime diensten en religies: het huidige machtsevenwicht, door Benjamin Fulford, 6 augustus 2018.

Opmerking voor de lezers: Dit is de tweede van drie kant-en-klare verslagen terwijl we onze zomer digitale detox voortzetten.
De geheime oorlog tegen de planeet Aarde is geïntensiveerd en bezig een soort van climax te worden. Om die reden is het – voordat de herfstgevechten beginnen – een goed moment om naar enkele van ’s werelds belangrijkste geheime genootschappen en regeringen, religies en agenda’s te kijken waarmee ze verbonden zijn.
Het eerste dat mensen moeten begrijpen, als ze naar deze kwestie kijken, is dat in de echte wereld spionageagentschappen, geheime genootschappen en strijdkrachten onder de jurisdictie van de religies vallen. De reden hiervoor is dat, hoewel Mao Tse-Tung zei: “Kracht komt uit de loop van een geweer”, het eigenlijk afkomstig is van de persoon die het geweer vasthoudt. Daarom is de strijd om de Aarde eigenlijk een strijd om de harten en geesten van degenen die er werkelijk toe doen tijdens een machtsstrijd – de krijgers.
Laten we beginnen met de Aziatische geheime genootschappen. Over het algemeen is hun mening dat het Westen de planeet lang genoeg heeft gedomineerd en het nu hun beurt is. Aziatische geheime genootschappen zijn echter, net zoals hun westerse tegenhangers, verdeeld in verschillende concurrerende groepen.
De grootste is waarschijnlijk de Hongmen, met 55 miljoen leden, over het algemeen in China gevestigd en daarnaast in Aziatische gemeenschappen over de hele wereld. De Chinese president Xi Jinping is lid van deze groep. Het kan worden beschouwd als een soort combinatie van Kamer van Koophandel en een gangsterbende. Overigens geldt dit ook voor de westerse geheime genootschappen, want iemand die met veel geld en veel macht omgaat heeft bescherming nodig. De Hongmen worden geassocieerd met de Chinese Communistische Partij maar zijn niet hetzelfde. Hun hiërarchie is gebaseerd op meritocratie en niet op bloedlijnen. Er is ook een afgescheiden groep in Taiwan, maar deze verliest invloed en macht als gevolg van slecht leiderschap en bedrog tijdens hun geheime bijeenkomst op 19 maart.

Hongmen

De Hongmen zeggen dat ze een wereldregering willen zodat de mensheid in vrede en welvaart kan leven. Maar vanwege mijn persoonlijke ervaring met hen, zullen ze meer multicultureel moeten worden als ze daarin succesvol willen zijn.
De tweede Aziatische hoofdgroep is de Dragon-familie [Drakenfamilie]. Dit is een groepering van oude koninklijke bloedlijnen met hun netwerken van volgelingen en hun bezit van historisch oud goud. Ze zijn het sterkst in Taiwan, Noord-China en Zuidoost-Azië. Noord-Korea is een van de belangrijkste bolwerken, omdat het land de ware nalatenschap is van de Manchu-dynastie die in China regeerde tijdens de Qing-dynastie (1644-1912). Ze zijn ook sterk in Noord-China, Japan en Mongolië. Zij zijn de erfgenamen van Mongoolse krijgers en elk land waarvan de naam eindigt met “-stan”, zoals Pakistan en Afghanistan, heeft een sterke Mongoolse afkomst. De Dragon-familie heeft nauwe banden met Europese koninklijke families en gelooft ook in een wereldregering, maar zij denken daterfelijke bloedlijnenen constitutionele monarchiën nodig zijn om een dergelijke regering stabiliteit en continuïteit te bieden.
Black Dragon Society

Een andere groepering die meestal zeer krachtig was, is de Black Dragon Society (BSD). Zij zaten achter de keizerlijke Japanse push in de Tweede Wereldoorlog voor een grotere gezamenlijke welvaartssfeer in Oost-Azië. Deze groep dacht dat de Nazi’s de Tweede Wereldoorlog zouden winnen en zouden blijven doorgaan om de Aziatische en niet-blanke rassen tot slaaf te maken en daarna te elimineren zoals Hitler indiceerde in Mein Kampf. De BSD is zeer succesvol in het inhuren van niet-Europese mensen over de hele wereld in hun zoektocht om een einde te maken aan de Europees-Westerse heerschappij. Echter, een Afrikaans-Amerikaanse activist vertelde deze auteur: “We waren allemaal ten gunste van hun doel, behalve dat ze ons vertelden dat we alle Japanners zouden worden en de Japanners moesten gehoorzamen” Er zijn verschillende organisaties die beweren, dat zij de erfgenamen van de Black Dragon Society zijn, maar geen van hen heeft werkelijk echte macht.
Het andere grote Aziatische geheime genootschap is de Blue Dragon en zij zijn de erfgenamen van de Assassins. Zij zijn sterk in Perzië (Iran) en de moslimwereld, vooral bij de Indiase moslims. Ze geloven dat een grote leider, de Mahdi genaamd, voor het einde der tijden tevoorschijn zal komen en de wereld van het kwaad zal verlossen / reinigen. Deze groep werk, hoewel ze een duidelijke leider mist, naar het gemeenschappelijke doel van het bevrijden van de moslimwereld van neokoloniale heersers, met name het Midden-Oosten.
Er zijn andere Aziatische groepen en onderverdelingen, zoals aan de Shinto gelinkte Three Legged Crow, maar dit zijn geen grote spelers in de huidige strijd om de planeet Aarde en zullen zich aansluiten bij degene die als overwinnaar uit de strijd komt.
Laten we nu kijken naar de westerse geheime genootschappen. Omdat er al veel over is geschreven en onze lezers er meer vertrouwd mee zijn, geven we hier slechts een globaal overzicht.
De overkoepelende groep in de westerse samenleving is het christendom. Terwijl westerlingen al millennia met elkaar vechten, hebben ze de neiging zich te verenigen in het aangezicht van een gemeenschappelijke niet-christelijke dreiging. Dit waren traditioneel de moslims, maar tegenwoordig is er een beweging naar een “christelijke alliantie” om de opkomst van Azië te compenseren.
Laten we eerst naar de Scottish Rite Freemasons (Vrijmetselaars) kijken, die beschouwd kunnen worden als de belangrijkste geheime genootschap in de Anglo-Amerikaanse wereld. Ze worden geassocieerd met de Britse koninklijke familie, het Britse rijk, het niet-katholieke christendom. Zij zijn de dominante macht in de Anglo-Amerikaanse wereld, namelijk Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en achter de schermen werken ze samen met China en Rusland. Ze ondersteunen een grotere rol voor Azië in een gereorganiseerde mondiale architectuur, maar vechten liever tot de dood dan slaven te worden van Aziaten.
De graden van de Vrijmetselarij

De andere grote westerse groep is de P2 Masonic Lodge. Deze groep controleert de 1,5 miljard sterke katholieke kerk en de maffia. Ze zijn ook zeer invloedrijk in het militair-industrieel complex door zijn controle over militaire orders, zoals de Knights of Malta (Orde van Malta), de Teutonic Knights (Duitse Orde), enz. Deze groep heeft in 2013 een soort van staatsgreep ervaren, toen paus Maledict (Benedictus XVI) als satanische pedofiel uit zijn ambt werd gezet. Onder Paus Franciscus, heroriënteert de katholieke kerk zich nu ook vanuit zijn geboorteplaats in Europa naar Afrika en Zuid-Amerika, waar de overgrote meerderheid van zijn volgelingen woont.
Nu komen we bij de meest problematische westerse groep – de Joden en hun geheime meesters, de satan-aanbiddende Khazariaanse-maffia. Het Joodse geheime genootschap, is in zijn ware betekenis gebaseerd op het verhaal, dat na de val van Jeruzalem alle mannelijke erfgenamen van koning David door de Babyloniërs werden vermoord. Daarom begon, om Davids bloedlijn te behouden, zijn geheime dienst zijn vrouwelijke nakomelingen te bewaken. Dit is de oorsprong van de traditie dat je een Joodse moeder moet hebben om als een Jood te worden beschouwd. Deze groep is zeer succesvol geïnfiltreerd in de koninklijke en aristocratische families van Europa. Ze geloven dat ze een door God gegeven geërfd recht hebben om de mensheid te besturen. Hun symbool is de Leeuw van Juda, zoals te zien is in veel familiewapens van Europese vorstenhuizen:
# https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ranulf_le_meschin.svg
De Leeuw van Juda

Haar historische tegenstrevers in het Westen zijn de gnostische Illuminati die hun historische oorsprong hebben in de Griekse wiskundige Pythagoras (570-495 v.Chr.) en zijn geestelijke oorsprong van de overlevenden van Atlantis, een beschaving die, zoals ze zeggen, door een zondvloed 26.000 jaar geleden werd vernietigd. De gnostische Illuminati nemen eeuwenlang genieën op in hun rangen en zijn tegen de bloedlijnregel. Ze beweren achter de Franse, Amerikaanse en Russische Revolutie te zitten en zijn nu bezig met een wereldrevolutie.
Ten slotte wenden we ons tot de Khazar-maffia. Hun historisch verhaal kan worden gelezen door deze link te volgen:
# https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
Veterans Today: De geheime geschiedenis van de Khazariaanse maffia

Hier kunnen we aan toevoegen dat het vroegste historische bewijs van wat nu de Khazariaanse maffia is, de Hyksos zijn, een dierhoedend volk dat in 1650 voor Christus Egypte is binnengevallen. Ze aanbaden een dier met een geitengezicht en een gespleten staart genaamd Baal, wiens beeld hier te zien is:
# https://realgoodhead.bandcamp.com/track/blasphemous-worship-of-baal-demo
Baal

Deze god, samengevoegd met de Egyptische god Seth, is de oorsprong van wat we nu Satan, Moloch, enz. noemen. Zijn aanbidders hebben na 11 september 2001 (9/11) de macht gegrepen in de VS en de westerse wereld. Zij hebben actief gepland om 90% van de mensheid te doden en de rest tot slaaf te maken. Veel vooraanstaande oligarchen zijn lid van deze groep. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gezien in de Moloch-aanbidders die zich elke zomer verzamelen zich bij Bohemian Grove. Hun hoofdkwartier is het Rothschild familiecomplex in Zug – Zwitserland, maar ze hebben veel andere bases. De sleutel tot hun kracht is het kapen van het wereldwijde financiële systeem en het huidige fundament van de wereldwijde schuldslavernij door hun geld “Majick”, wat de fiatgeld is – het creëren van geld uit het niets.
# http://www.franklinterhorst.nl/Bohemian%20Grove.htm
# https://www.ninefornews.nl/wereldelite-bijeen-op-supergeheimzinnige-bohemian-grove/
Bohemian Grove

Uiteindelijk komen we bij de White Dragon Society. De WDS is een losse alliantie, waarvan de leden zijn de Europese koninklijke bloedlijnen, de leiders van de gnostische Illuminati, ordedragers van het militair-industriële establisment, de Russische FSB, de Noord-Koreaanse geheime politie, de Japanse militaire inlichtingendienst, de Aziatische geheime genootschappen en ga zo maar door. Het WDS is gecreëerd als reactie op de Khazariaanse-genocideplannen. Ze zijn ook gealarmeerd door de ongelooflijke incompetentie van degenen die op dit moment op de planeet leven.
Het WDS dringt aan op wereldvrede en een massale campagne – vergelijkbaar met een derde wereldoorlog – om armoede en milieudegradatie onmiddellijk te beëindigen. Ze willen ook dat de geheime technologie (bijvoorbeeld de 6.000 patenten die in de VS om “nationale veiligheidsredenen” geheim worden gehouden) wordt vrijgegeven om een nieuw tijdperk van ongekende welvaart en exponentiële expansie in het universum in te luiden.
De sleutel om dit te doen is door de controle over het wereldwijde financiële systeem uit de handen van de Khazaren te nemen. De herfstoffensief van dit jaar wil dit bereiken en er zal speciale aandacht worden besteed aan de Bank voor Internationale Samenwerking (BIS) en zijn uitlopers zoals de Federal Reserve Board, de Europese Centrale Bank, de Bank of Japan, de Bank of England enzovoorts.
De Europese Centrale Bank

De Khazaren weten dat als de ware omvang van hun misdaden, waaronder mensenoffers, kannibalisme, vergiftiging van voedsel en medicijnen, het aanzetten tot oorlog, enzovoorts zal worden onthuld, ze zullen worden gestraft. Laten we ervoor zorgen dat dit gebeurt.
Benjamin Fulford.
Bron: https://benjaminfulford.net/2018/08/06/secret-societies-secret-services-and-religions-the-current-balance-of-power/
Vertaling en bewerking FrankW zielsvreugde@live.nl

%d bloggers liken dit: