​Ashtar: “Samen gaan we de Vrede in!” –  Ashtar On The Road Teleconference, 10 januari 2017.

​Ashtar: “Samen gaan we de Vrede in!” –  Ashtar On The Road Teleconference, 10 januari 2017.Vertaald door WinnyD
“Gegroet, Geliefde Familie! Nou als je niet op een up-note was voor President Obama die sprak, zal ik je nu direct vertellen dat het bewustzijn van iedereen die bezig was om te luisteren, te kijken, en anders op te nemen wat hij zei, buitengewoon omhoog ging.
Laten we het Hoog houden want wat er gebeurde was dat het over de hele Wereld ging en nog verder – die energetische opheffing, dit vonken van bewustzijn – omdat er een herkenning is van het Licht dat hij is en van het Licht – de Wezens van Licht – die met hem reizen. En jij kunt er zeker van zijn dat dat Licht NIET uitgaat, of zelfs afneemt!!!
Het doet er niet toe of hij de titel van President heeft of Ex-President, hij is een Grote Leider! En als je je dat eerder niet had gerealiseerd, had je een gelegenheid om dat te doen. En ik zal vragen dat je zijn speech vindt en de referentie zendt – of de link- ernaar – naar iedereen die je kent op je e-maillijst en Facebook en overal. Laten we dit rond de wereld gaan nog meer dan in de momenten waarop hij voor de mensen stond en sprak vanuit zijn Hart, omdat hij de Waarheid sprak!
En ja, we waren er allemaal, en ja, met opzet intensiveerden we en vergrootten we die energie, zodat dit nog meer en sterker en krachtiger en meer liefdevol in de Harten en Denken van het bewustzijn van iedereen zou bereiken. Nu, hij is niet ‘klaar’!  Hij begint nog maar net. Hij is een Galactische Persoonlijkheid hoe je hem ook wilt zien. Hij weet dat, ja, er zijn veel dingen die hij bereikt heeft, veel ervan die onbekend zijn door de controle van de pers. En vele dingen waar over hij sprak in zijn speech hebben de rest van het verhaal verborgen.
We zullen zeggen, dat van het eerste begin van zijn termijn als President, dat hij ja, verwelkomd werd door de vertrekkende President Bush, maar het was Bush’es vader die hem in een kamer riep en hem ‘afkatte’ en hem bij allerlei soorten namen noemde en hem bedreigde, zijn gezin, zijn geliefden en daarmee de toon zette. Dus hij heeft een opmerkelijk iets gedaan en een prachtige job gedaan van Liefde en Waarheid, ondanks het feit dat hij onder de controle stond van degenen die alles willen controleren, degenen die ik noem “de donkere hoeden’. En toch met Genade en Liefde van de gehele Mensheid en inderdaad van al Moeder Aarde’s koninkrijken, heeft hij het klaar gespeeld om die vonk, die vlam van Liefde brandend, zelfs meer brandend te houden, en dit zal zo doorgaan!!! 
Er is geen noodzaak voor iemand op deze Planeet om in een of ander soort vrees of ongerustheid te gaan over wat er zich ontvouwt. Ik heb dit eerder gezegd, en ik sta met de Mentors(leiders/gidsen) en bij iedereen die komt uit de Rijken van Licht om jullie te verzekeren meest Geliefde Mensen, dat WE ALLES GOED IN DE HAND HEBBEN!!! De dominostenen vallen precies op de manier dat ze moeten vallen om maximale zegeningen te geven aan jullie en ieder van Planeet Aarde – beneden, en bovenop en van daar naar buiten door je Zonnestelsel en inderdaad door je Galaxy en het Universum daarbuiten.
Planeet Aarde zit midden in de veranderingen – in zoveel dat zelfs als je over een nadenkt, je zult merken dat het allemaal in een soort orde gaat, zelfs de momenten die chaotisch schijnen te zijn of zelfs gewelddadig – er is een reden voor. En wat die reden is in een woord? Dat is genoemd ‘Waarheid’! En een grote werkelijkheid van de Waarheid laat zichzelf zien in alle gebieden van jullie leven dat is: DOE ER IETS AAN!!! 
Wij zijn hier om met jullie te partneren(deelgenoot te zijn).  We kunnen jullie niet in de Gouden Periode dragen, We kunnen jullie helpen en ondersteunen op oneindige manieren, maar het is een deelgenootschap. En wij zijn zo dankbaar voor jullie om omhoog te stappen en om vrijwillig dit te doen, als het ware, om hier te zijn in deze tijd, om deel te nemen aan de meest heilige van partnerschappen! Dus laat jullie stemmen gehoord worden op elke manier jullie kunnen. 

Ondanks enige pogingen om de Vrijheid van speech af te sluiten op het internet, dat zal niet gebeuren!!! Gebruik het! Spreek het uit! En als je meer kunt doen – doe dat! Wees scheppers. Sta aan de leiding. Kom samen in de gemeenschap en kijk wat er fundamenteel is, wat is het meest belangrijk. Wij zullen zeggen, het is het meest belangrijk om tot Vrede te komen – de Vrede die door Liefde energie krijgt, maak daar geen vergissingen mee! We praten niet over de vrede die jullie geeft wat je wilt ten koste van iemand anders over de Wereld. We praten over de ‘Vrede Die Voorbij Alle Begrippen Gaat’ dat  is VOOR IEDEREEN met een gelijkheid erbij want het is allemaal gebaseerd op Liefde en op alles dat Liefde schept! De gemeenschap van de Mensheid moet in die Eenheid komen van begrijpen. Die krijgt brandstof door Liefde, die krijgt energie door Liefde. Dit soort Vrede kan niet bestaan waar er geen Onvoorwaardelijke Liefde is en een bereidheid om samen te komen!!! 
Dus hierbij laten we het, bij jullie Geliefde Broeders en Zusters, Ashtar Commanders, Ambassadeurs van Vrede, Ambassadeurs van Healing, Ambassadeurs en Leraren en al jullie Goddelijken die zo gewaardeerd worden om de Moed te hebben, de Visie en het meest van alles, de Liefde om in menselijke lichamen te komen die jullie bezetten.
Denk eraan wij zijn de hele tijd bij jullie! En reik naar ons uit met je ideeën en je visioenen. We zijn hier om jullie te ondersteunen; we zijn hier om jullie op te heffen; en het meest van alles we zijn hier om van jullie te houden! Samen, Vrede is niet alleen mogelijk, het is absoluut een verplichting en het is de richting waarin Planeet Aarde gaat en die ze zal bereiken!!! En daarvoor hebben jullie mijn Woord – en zo is het. Salut! ”
Link naar President Obama’s Afscheids adres: 
https://www.whitehouse.gov/farewell
Bron: 
http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-moving-to-peace-together.html
Transcription by Marta.

%d bloggers liken dit: