Hoe maken we de rijken nog rijker… Nederland en Frankrijk kopen Rembrandts samen van de familie De Rothschild…

Hoe maken we de rijken nog rijker…
Nederland en Frankrijk kopen Rembrandts samen van de familie De Rothschild…
image
De twee portretten van Rembrandt. ©
De Volkskrant, door Michiel Kruijt, 30 september 2015
Nederland en Frankrijk kopen de twee schilderijen van Rembrandt samen voor in totaal 160 miljoen euro van de familie De Rothschild, die de werken nu nog in privébezit heeft. De twee schilderijen zullen tezamen bij toerbeurt in het Rijksmuseum in Amsterdam en museum het Louvre in Parijs te zien zijn; eerst komen ze naar Amsterdam – mogelijk al snel.
Dit heeft minister Bussemaker van Cultuur woensdag de Tweede Kamer laten weten. Premier Rutte en de Franse president Hollande hebben tijdens de VN-top in New York de afspraken over de gezamenlijke koop aan elkaar bevestigd, waarbij iedere partij de helft van de twee doeken krijgt.
Ingewijden hadden deze uitkomst al voorspeld: Frankrijk vindt het onverteerbaar dat beide doeken naar het Rijksmuseum gaan, ook al heeft de Franse minister van Cultuur, Fleur Pellerin, eerder een exportvergunning gegeven voor de in 1634 gemaakte portretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit. Na kritiek op deze beslissing in Frankrijk is Pellerin op haar schreden teruggekeerd.
Lees verder > > >
Ware het niet netter geweest als wij dat geld in onze zorg hadden gestoken..?
Wie lacht er nu werkelijk..?

%d bloggers liken dit: