Maitreya: Energie Update van 26 maart 2014 door Fran Tielemans

Maitreya: Energie Update van 26 maart 2014 door Fran Tielemans
image
‘Gezien het krachtige 15-accent van dit jaar, hebben velen een enorme golf oude opgeslagen emoties naar boven voelen komen…’
Het ziet er naar uit dat de kosmische storm, die ons wekenlang teisterde, nu toch even gaan liggen is. De Zon is weer rustiger geworden, en we kunnen wat herademen. Het stof gaat langzaam aan weer liggen, en stilaan worden de contouren van onszelf en ons leven weer helder en duidelijk, na de dreun veroorzaakt door de driedubbele energetische verschuiving van eind vorige week. Dit is een goed moment om het even stil te maken in onszelf, om te kijken wat er nu de voorbije dagen verschoven is in onszelf en ons leven. De krachtige impuls van de felle kosmische energie duwde alles naar boven wat transformatie nodig had, wat licht en zuurstof nodig had, en dat kon soms behoorlijk explosief zijn.
We konden ervaren dat we plots wél konden zeggen wat er al lang lag te broeden innerlijk, dat we plots wél in staat waren een bepaalde grens/beperking over te steken/op te lossen, en/of dat we nu pas echt duidelijk zagen hoe we bepaalde aspecten of thema’s dienden te bekijken, vanuit het perspectief van onvoorwaardelijke liefde, respect en waardering voor ons Zelf.
Gezien het krachtige 15-accent van dit jaar, hebben velen een enorme golf oude opgeslagen emoties naar boven voelen komen, of dat nu woede was, of verdriet, of emotionele pijn, of wat dan ook nog ergens in de diepste krochten van ons onderbewustzijn verborgen lag. Ook al kon dat behoorlijk lastig zijn, toch is dat pure healing, want de toxiciteit van onuitgesproken of niet geuite verdrongen emoties is zeer hoog, werkt door tot in het fysieke, en blijft onbewust ons denken en handelen en lichaamsfuncties en dus ook onze uiterlijke wereld en onze creaties beïnvloeden.
Het opvlammen van oude stukken werd aangevuurd door de influx van de Zon, die ons helpt bewuster te worden van wie we écht zijn en van alle aspecten waarin we ons Zelf nog niet toestaan écht en waarachtig te zijn. Maar ook het Licht van Sirius geeft ons met de frequenties van de Eerste Straals-energie een boost om de moed bijeen te rapen om dingen uit te spreken die we voordien niet konden, om toch die schaduwkanten in onszelf te belichten die ons eigenlijk al een hele tijd hinderen in onze vooruitgang, of om oude familie- of gezinsstructuren te doorbreken en te vernieuwen, om ons los te trekken uit oude karmische kluwens, en heel beslist onze eigen weg te gaan, om toch nieuwe wegen te gaan verkennen of iets nieuws te gaan doen, alhoewel er nog wat angst is voor dat nieuwe en onbekende.
Al bij al kunnen we wel zeggen dat het moeilijkste stuk van heel die transformatiecyclus die begon in september 2014 en die afloopt eind mei 2015 achter de rug lijkt te zijn, tenminste toch als we waarlijk en waarachtig vanuit heel ons hart ja hebben gezegd tegen afwerking, loslaten, transformeren, hernieuwing en verzetten van de bakens. We voelen ons langzaam maar zeker weer verrijzen uit onze eigen as, een proces dat zich de komende weken alsmaar duidelijker zal manifesteren, zeker na de maansverduistering van 4 april. Hou je goed, hou het veilig en warm binnen in je, en zorg goed voor jezelf.
Keep the faith
Fran
Xavier Ameye Web Master

%d bloggers liken dit: