Saint Germain: ‘Separatie en dualiteit, energetische verandering en …’. Gechanneld door Méline Lafont, 27 september 2013

Picture from Gretchen Rainforest Hermey. Thank you Gretchen ♥

Gegroet, met de meest vreugdevolle energieën, omarm ik u allen in een verheugend tijdraam van het Nu. Zoals altijd bevat elk Nu moment een geweldig sterke frequentie van opportuniteiten die zich telkens maal zullen bekend maken in uw desillusie proces, genaamd ontwakening. Deze opportuniteiten omvatten ingesloten hoeken met intenties en creaties die men telkens weer op de wereld kan verder brengen om meer en meer een desillusie te bekomen en een meer reële werkelijkheid te ceëren.

Vaak struikelt men nog met het opvangen van de patronen die u zaken bijbrengen om net vooruit te geraken in uw evolutie proces en ontwakening, men ontziet ze liever en leid deze vaak om, weg van u allen omdat aan elk moeilijk proces een pijn wordt gekoppeld en gezien. Er is u nooit gezegd of opgelegd om al uw transformatie processen moeilijk te maken en telkens een zware dobber te moeten meemaken binnen in uw realiteit. Neen, dat is enkel de eigen percepties en creaties die het u net zo moeilijk maken in het leven.

Illusie en dualiteit zijn samen een erg sterke energie die aanspraak maken op uw vermogen om te kunnen veranderen en te vernieuwen, groeien. Het laat de groei niet toe, zolang er niet doorheen gewerkt wordt en net met die energieën van de illusie en dualiteit een verandering wordt gebracht. Alle densiteit is nu aan het schiften in een vormloze energie die meer licht bevat en een veel vloeiender element wordt. Energie is alles wat zich een vorm kan aannemen en zichzelf kan vast zetten in een bepaald denkpatroon en een gedachte-vorm.

Illusie is meer het denken en het weten van het ego zelf, die de overtuiging heeft dat iets zo is, terwijl de realiteit de hartfrequentie is die zichzelf kan meten aan het onvoorwaardelijke en het één zijn met alles dat is. Alles is gewoon en niets anders. Energie is alles en alles is energie. U bent ten eerste zelf uit energie gemaakt, voor u bent een energie bron die een lagere frequentie heeft aangenomen om de densiteit te kunnen ervaren en reflecteren.

Nu zijn we in de tijdperk gekomen waar waarheid en realiteit zal primeren op illusie en densiteit. Het takel spel van de separatie en de legalisaties van regels en controle zijn over en gaan in overmacht onder aan hun eigen regels van macht dat ook toepassing heeft op hun eigen reglement. De separatie en haar dualiteit zal nu onder serieuze druk komen te staan en dit meer en meer met de dag en het uur, omdat de matrix van deze separatie en dualiteit net haar frequentie gebied verloren heeft en minder vibreert met de nieuwe energieën en de creaties van de mensheid. Het kan niet ontsnappen aan de hogere frequenties die hen opnemen in hun energieën, voor alles is één.

De gedachtevormen van de mensheid staan serieus aan diggelen nu omdat men merkt dat geen enkele gedachtevorm nog onaangeroerd hun veld verlaat. Alles wat wordt uitgezonden als een gedachte wordt vrijwel onmiddellijk omgezet in de realiteit van hun eigen frequentie gebied, wat vibreert met hun zelf waarde en geloof. Wat nu wordt uitgezonden als een gedachte zal ook uw eigen realiteit worden en dat brengt velen in een lastig parket en vol ongeloof en met een gevoel van verslagenheid wordt er dan steevast gestagneerd.

Er is geen ruimte meer voor zelf-compassie en het geloof in ongeluk of slachtoffer zijn van. De tijd om in te zien en te aanvaarden dat alles een creatie is van het Zelf, dit persoonlijk en collectief, is nu ten tijden. Er is geen ruimte meer voor het uitproberen van en het uitzoeken van, mijn vrienden, er is enkel maar het NU en het vertoeven in elk nu moment van uw Zijn en uzelf de gift te geven om in volledige overgave en met volle vertrouwen mee te stromen in de vloei van het leven en het Zijn.

Niets zal krachtiger en bevrijder zijn dan het weten hoe je juist jezelf kan zijn in volle glorie en liefde, voor dit is werkelijk alles wat je dient te zijn. En hoe kom je hier achter, mijn lieve vrienden? Ah, laat mij u dit even toelichten op deze prachtige tijd.. Niet! Je komt hier niet achter, je bent het zelf en je hoeft het enkel maar te zijn. Zijt de glorie, zijt de vrijheid, zijt uw eigen expansie, zijt uw innerlijke rust.. vertoef u in een constante Zijn staat waar alles dat u omringt u niet raakt, niet verstoord, niet los hangt van u maar waar u alles en iedereen bent in 1 oogopslag. Dit is de kracht van creatie en manifestatie!

Mijn lieve vrienden, nooit zou ik u laten verstrikt raken in de illusie en dualiteit maar soms moet een Meester zijn lievelingen ook laten zoeken naar hun eigen antwoorden omdat dit bijdraagt tot hun eigen levenslessen en transcendentie. Niets kan u in de handen gegeven worden, voor dit is net de uitdaging van dit leven en de noodzaak om uit deze dualiteit te geraken, door eigen creaties en het eigen proces van zelf-ontdekking en exploratie, groei, eenheid en liefde.

Laat het separatisme en het labelen van zaken nu allemaal achter jullie en leer genieten van elk Nu moment op uw wereld vol wonderen. Leer uit de gebeurtenissen in uw leven en haal er altijd het beste uit. Zoek niet achter antwoorden voor alles wat ook gebeurd, laat het brein denken los en leer te leven door te voelen,te weten en te zijn zonder enige verklaring of nood aan informatie. Informatie is desoriëntatie omdat het u telkens uit uw eigen centrum haalt door het menselijke denken weer meer te activeren.

Leer uzelf te manifesteren op een grond van onvoorwaardelijke liefde waar de frequentie van het licht een naamloze betekenis heeft dat gevoeld wordt door het hart en wat u bent. Er zijn geen levels, geen separatie, geen benamingen, geen storingen, geen multidimensionale benamingen of delen.. alles is! De menselijke concepten zijn aan het vervagen en aan het verdwijnen en dat hoort bij het transcenderen van uw huidige persoonlijke oude werkelijkheid. Meer en meer zullen jullie je voelen zweven in een momentum van het Zijn en zullen er allerlei andere realiteiten zich mixen in het uwe, door het constant vertoeven in meerdere multidimensionale aspecten van uw Zijn.

Geniet nog van de afsluitende energieën van de herfst equinox, geloof me vrij dat deze portaal weer heftige doeleinden zal bereiken en we wedermaal een serieuze stap verder zijn gegaan in alles. Momenteel zijn er een aantal zaken zich weer aan het uitklaren op jullie wereld, niets om u zorgen over te maken omdat net alles is zoals het moet zijn. Meer en meer bereiken velen verfijnde frequenties die niet langer hanteerbaar zijn voor anderen die weigerachtig voor de poort staan. Ook dat zal schiften op een bepaald moment omdat de tussenwereld ook niet meer uit te houden valt door de druk van de tijdlijnen die één gaan vormen en meer en meer hun kracht van verdeeldheid verliezen.

Er zullen serieuze keuzes moeten gemaakt worden en het zullen niet altijd de makkelijkste zijn maar wel de meest belangrijkste omdat het een zeer vruchtbare en rijpe tijd is om verder te groeien naar die eenheid en verfijndheid.

Met de meeste hoogachting en met al mijn liefde voor uw Zijn, ik ben Saint Germain.

Ik Ben dat Ik Ben.

Méline Lafont 2012 – 2013, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://awakeningtohigherlove.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

%d bloggers liken dit: