GaiaPortal: ‘Omhooggaan in Frequenties van Gaia Ascensie Protoco llen gebeurt nu van Moment-tot-Moment…’ door ÉirePort, 27 sep tember 2013

Omhoogaan in frequenties van Gaia Ascensie protocollen gebeurt nu van moment tot moment als de humanity (mensheid met kleine ‘h’) greep op verouderde “paradigma van de slaap” loslaat.

Alle Gaia ascensie (hemelvaart) protocollen gaan omhoog. Zonder uitzondering.

Bereidheid voor proces in de richting van de afronding van Gaia Ascension blijft en alle hu-manity (menselijkheid), evenals Hue-manity, benadert het volledige bewustzijn.

Zoeken naar onderste D oplossingen houdt op als alle Gaia bewoners beweren in “volheid van het bewustzijn” staat te Zijn.

“Keer terug naar goede oude tijden” paradigma’s worden erkend als zijnde “geen optie”.

hu-manity en Hue-manity begrijpen het.

%d bloggers liken dit: