Tazjima met White Cloud: ‘Stormwolken aan de Horizon…’, 27 septe mber 2013

Lang geleden, toen ik geïncarneerd was als Native Amerikaan, was ik gewend om rond een klif te lopen, en om de opstijgende luchtstromingen te voelen die over me heen gingen. Ik wist het als het weer op het punt stond te veranderen: en het gaat nu veranderen voor veel mensen. Er bouwen zich stormwolken op aan de horizon van veel mensenlevens, die wel of geen verfrissende regen brengen of geselende overstromingen die afhankelijk zijn van hoe mensen neutraal kunnen blijven in de komende maanden en jaren. Jullie wereld staat op het punt een geweldige periode van overgang te ondergaan.

Het jaar 2013 is moeilijk geweest voor velen, de volgende twee of drie jaren zullen zelfs nog moeilijker zijn, specifiek voor mensen, instituten en regeringen die ongenegen zijn of niet in staat zijn om zich aan te passen, te veranderen en om flexibel te zijn. Nu is het tijd om als een wilg te zijn en je te buigen in de winden van verandering, niet de broze eik wiens grote takken op de grond vallen met een machtige knal.

Wij sturen deze woorden niet door om vrees te brengen of ongerustheid in je hart. Jullie kunnen naar een rustige plek toegaan en leren hoe je je zicht op je wereld kunt veranderen of je kunt gestrest worden door herinneringen van vorige ervaringen en zorgen over de toekomst. We stellen voor dat je probeert te leven in het moment van NU, als het gebeurt en je je zorgen achter je laat.

Het is de tijd om je last te verlichten. Als je een steile heuvel opklimt, is het soms nodig om al die dingen weg te gooien die niet nodig zijn voor het dagelijkse bestaan. Deze lijst houdt ook achterhaald denken en oordelen in over je leven. Het houdt ook in hoe andere mensen over je denken en de bedenkingen die je hebt aangenomen als resultaat dat iemand uit het verleden die tegen je heeft gezegd. Het is niet nodig om die lasten met je mee de toekomst in te dragen. In feite, zullen jullie niet in staat zijn om dit te doen als je aankomt bij de drempel van de nieuwe wereld.

Als volk dat leeft op het land, in concert met haar ritmes en de stroom van seizoenen, leerden wij om ons aan te passen aan verandering. We konden snel ons kamp verplaatsen. We wisten hoe we voedsel moesten opslaan voor noodgevallen en voor de lange winter seizoenen We waren goed bekend met de omgeving waarin we onze behuizingen maakten. We reisden licht en werkten samen ten goede van het geheel, en geen mens zette een onterechte last op iemand anders. Toen het onze tijd was om het lichaam te laten vallen, lieten we onze stam en onze families achter ons. Wij waren niet bang voor de dood want we hadden geleerd om zij aan zij te leven met de spirits van onze voorouders en van het land. We begrepen de dieren, planten en de stenen; we konden de boodschappen lezen die door de wind werden gebracht. We wisten het als er verandering stond aan te komen.

Dus nu is het dat we tegen jullie kunnen spreken over de komende gebeurtenissen die intense veranderingen zullen brengen in jullie wereld. De grote rigide structuren van de moderne wereld hebben bewezen ongevallig te zijn om verder ondersteund te worden door de planeet. Onbalans zal worden vervangen door een nieuwe verbinding en door een weer in balans komen, maar voordat dit kan gebeuren, moeten en zullen de oude structuren ineenstorten en ze zullen dit heel, heel spoedig gaan doen.

Kortgeleden hebben media bronnen gepraat over de komende omkering van de polen op jullie zonnelichaam, de Zon. Met de magnetische velden van de zon die toenemen, samen met de verdwijning van de vroegere blijvende onderliggende structuren van de derde dimensie -matrix, is er geen barrière meer voor een plotselinge en onmiddellijke transformatie in jullie wereld. Met een snelle verandering komen uitdaging en chaos.

Het is een goede tijd om met het vermogen om de oude wereld te ontdekken en vanuit een neutrale kalme ruimte te zien, door het drama zich te laten uitspelen om je heen. Het is een goede tijd om je eigen ruimte te bezitten, om alles wat je gelooft, gedachten en energieën van anderen te verwijderen uit die ruimte die jullie je aura noemen en om het commando over te nemen. Het is tijd om meer bekend te raken met wie zijn en wat jullie zijn, een prachtig wezen van licht, veel groter en meer uitgebreider dan jullie je nu kunnen voorstellen.

Als er bedreigingen waren naar ons volk, werkten we als eenheid samen. Deze keer, zal ieder van jullie de problemen alleen ondergaan. Jullie kunnen geen ander helpen om door dat heen te gaan wat vlak voor jullie opdoemt. Jullie kunnen geen ander mens bepalen, zelfs niet je echtgenoot/echtgenote, je zoon of je dochter, je ouders of je favoriete vriend. Ieder mens moet nu keuzen onder ogen zien, om verder te gaan en om zich aan te passen of om los te laten en het lichaam te verlaten. Ieder keuze is geldig en juist voor het betrokken individu, er is geen oordeel over jouw deel. Allen worden geliefd omdat ze in het nu-moment zijn.

Sommige van de lichtwerkers zullen hun lichaam willen verlaten. Ze hebben hun werk goed gedaan en velen zullen terugkeren naar hun thuiswerelden. Anderen zullen blijven als poortwachters, wegwijzers en leraren voor de veeltallige mensen die opengaan voor nieuwe mogelijkheden die door de overgangsperiode worden geboden en wat er verder nog meer ligt.

Wat voel je in je hart? Ben je bang? Is er een soort ongerustheid naar boven aan het komen in je; zit je buik vast door spanning?

Laat de angst los. Jullie zijn een eeuwig wezen. Dood heeft geen macht over je. De doodsbedreiging werd gebruikt als instrument om je egoïstisch denken in angst vast te houden, dat alleen het lichaam veilig wenst te stellen en dus de structuren bevestigt waar je in geplaatst was. Jullie zijn niet langer gebonden aan de matrix, maar het is aan jullie om naar voren te stappen, de vrijheid in, of je wel of niet nog in het lichaam bent.

Lessen worden in een sneller tempo geleerd als je in het lichaam zit, dus zelfs zij die sommigen vereren als opgestegen meesters komen steeds weer naar de aarde, om testen te ondergaan en ervaringen te krijgen die het leven hier heeft te bieden. Degenen van jullie die deze woorden lezen zijn reeds meesters in de opgestegen werelden van licht.

Jullie kwamen hier om een verschil te maken. Met de instroom van jullie licht in een verduisterde wereld hebben jullie al een verschil gemaakt en nu de veranderingen, ze werden voorspeld door alle inheemse culturen van jullie wereld, die komen nu voorbij. Jullie zitten nu diep in de tijd van beproeving, maar uit deze overgangsperiode zullen grote mogelijkheden naar voren komen voor een wereld die gevuld is met vrede, liefde, licht en overvloed voor alle leven op deze liefdevolle waterwereld.

Ontdek voor jezelf de poort waar je wenst doorheen te gaan. Ervaar de veranderingen vanuit een plek van neutraliteit en kalmte. Word je bewust van wat en wie je bent, een multidimensionaal wezen van grote macht. Open je voor de nieuwe mogelijkheden die in het veld van schepping bestaan die helemaal om je heen is. Jullie zijn machtig. Jullie zijn licht. Jullie zijn liefde. Jullie hebben in je de zaden van potentiële schepping want ieder van jullie is een scheppergod. Ga nu voort en schep de wereld van jullie beste dromen. Ik zou graag naast jullie lopen op een grasachtig heuveltje en de wind langs mijn gezicht voelen en de warmte van de zon op mijn huid voelen. Mijn behoeften zijn eenvoudig want ik heb mijn behoefte tot controle en om beheerst te worden losgelaten. Ik ben vrij. Ik besta in het Alles Dat Is. En ik ben een met de Grote Geest. Loop naast mij in het zonlicht, broeder en zuster en voel de liefde groeien in je hart totdat je gloeit als een miniatuur ster. Jullie zijn een eeuwig wezen. Laat je angsten los en leer om in het moment te leven. Ieder moment is het begin van een nieuw leven. Ieder moment is een nieuwe gelegenheid om te groeien, te leren en te zijn.

Weet dat jullie geliefd worden door ons allemaal die aan de andere kant van de sluier leven. Die sluiers groeien heel dun, ja en op een dag zullen we naast hen lopen die kozen om de lelies van het veld te worden, om onder de zon de groeien, vrij van zorg en smart, gezegend met schoonheid en genade, overvloed en liefde. We zullen naar jullie uitkijken in die velden van licht. Gezegend zijn jullie.

Ik ben White Cloud, jullie broeder in het licht en met grote liefde verlaat ik jullie nu. Ga in vrede. Loop in het licht die vanuit jullie hart schijnt. Wees de liefde die jullie zijn. Wij zijn altijd met jullie in het altijd aanwezige NU.

Namasté.

Copyright © 2013 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.http://bluedragonjournal.com/

Bron: http://bluedragonjournal.com/2013/09/27/white-cloud-storm-clouds-on-the-horizon-via-tazjima-27-sept-2013/

Vertaling: Winny winnyd

%d bloggers liken dit: