‘Aan de Poort van Oktober…’ door Fran Tielemans, 27 september 20 13

Transformatiefabriek

Wanneer we terugkijken op dit jaar, lijken we wel een soort transformatiefabriek te zijn. Een energiegolf komt aangerold, energetisch worden we dooreengeschud, we zien oude patronen, situaties, relatiestukken heel duidelijk, we laten emoties los, veranderen onze patronen tot ze meer afgelijnd zijn, voelen de transformatie en het bouwen van nieuwe structuren ook (heel) fysiek, en kunnen dan – heel even – uitblazen. Tot de mallemolen weer herbegint bij de volgende golf energie (van onze ziel, zielsgroep, van de sterren, van de zon, van ons melkwegstelsel…).

Spanning en ontspanning

Een steeds zich herhalend patroon van uiterste spanning en samentrekking, en dan weer ontspanning, vaak gepaard gaand met grote vermoeidheid. Wie had ooit gedacht dat dit ascensiegebeuren en het geboren worden van de Nieuwe Wereld zulk een omvangrijk werk zou zijn, en dat het zulke aanhoudende inspanningen zou vragen van iedereen, zeker van hen die bewust transformeren.

Onbalans in de 5 elementen

Waar velen over klagen dit jaar, is het gevoel van diepe vermoeidheid. Dat wordt grotendeels veroorzaakt door een onbalans tussen de 5 elementen in ons systeem: vaak is er veel te veel vuur en lucht, veel te weinig water en aarde. Ikzelf gebruik daarvoor – naast het feit dat ik balans probeer te houden tussen fysieke arbeid en mentaal/spiritueel werk (wat me niet altijd even goed lukt) – een specifieke afstemming uit Huna 2, die op 5 minuten de 5 elementen in mijn systeem in balans brengt – wat me telkens een zucht van opluchting en algemene ontspanning brengt.

Daarnaast heb ik mezelf ertoe verplicht (vanuit het inzicht dat fysieke beweging broodnodig is om de energieën in het lichaam goed te laten stromen) om mijn dagelijkse beoefening van Lu Jong (Tibetaanse yoga) te hernemen: op zo’n 15 min. verkrijg je met 10 specifieke beoefeningen ook een balans in de 5 elementen.

Maar misschien ken je zelf nog andere manieren om deze balans te verkrijgen.

Het stof trekt op

De zon is ongewoon on-actief geweest de laatste weken. Ook al zitten we vlak tegen de piek van zonne-activiteit aan, toch is er de afgelopen maanden relatief weinig zonne-activiteit geweest, veel minder dan bv. de vorige 2 jaar. Dit jaar is dan ook hét jaar waarin een enorme fysieke hercalibratie gebeurt. Alle lichtlagen die (vooral de ) 2 vorige jaren zijn binnenkomen, dalen nu diep in tot op celniveau (13- 4).

Velen zijn dan ook volop bezig met het herschikken / hercalibreren/ hernieuwen/ balanceren/ integreren van hun energieën, en proberen zicht te krijgen over waar ze precies geland zijn na al dat planetair geweld van de voorbije zomer. September was een maand waarin velen veel rust en stilte nodig hadden, om te doen wat nodig was. Meditatie en de rust van de natuur helpen de heftige rimpelingen in ons innerlijk meer van bewustzijn opnieuw te laten verstillen.

Stilaan vangen we hier en daar glimpen op van vernieuwing, van nieuwe dingen die ons leven binnenkomen. Naarmate het stof optrekt, horen/zien/weten/voelen we nieuwe doelen/wegen/plaatsen,…

Uit het geploeter in de modder van al dat transformatiegeweld zullen dan ook de prachtige lotus van mooie nieuwe dingen geboren worden, ook al ligt daar nog grotendeels een sluier over.

Schommelen en onrust

We zitten op individueel en collectief op een wip: soms kantelen we nog naar ons oude leven, onze oude groep, onze oude ideeën, onze oude manier om dingen te doen. Maar even vaak ook kiezen we heel alert en bewust om dit of dat nu toch heel anders aan te pakken, om anders te reageren, om andere dingen te doen.

Dit voortdurend schommelen tussen nieuw en oud maakt heel veel onrust los in mensen en in het collectief. Velen klampen zich vanuit angst en onzekerheid vast aan dat waar ze zich al jaren veilig bij voelen.

Maar vanuit de ziel worden steeds meer mensen volledig losgeschud: de poten onder de stoel van oude structuren en ideeën worden soms volledig doorgezaagd, zodat men wel gedwongen wordt om uit de comfortzone te komen en voluit een nieuwe weg te gaan.

Dit is soms pijnlijk, het is zeker lastig, maar eens men dan toch de drempel over is, stroomt er een golf van nieuwe frisse energie binnen, die vreugde, vrede en openingen brengt.

Afgelijnd op ware dienstbaarheid

Met de 222/6-trilling van september hebben we weer heel wat polariteiten tot het nulpunt kunnen brengen, en zo bepaalde aspecten van ons leven op een hoger trillend niveau gebracht. Dit vooral in verband met ware (afgelijnde) dienstbaarheid, ware verantwoordelijkheid, ware plicht, en ware relaties in gezin/familie.

Begin van de afwerkingscyclus

We schuiven nu de 7-trilling van oktober in (de eerste van een afwerkingscyclus van 7/8/9-maanden in 2013, en 8/9-maanden tot eind februari 2014).

De 7 brengt meer rust, verstilling, dingen vanop een afstand bekijken, maar activeert ook weer elementen in onszelf en ons leven die op een hoger level mogen gebracht worden. De 7 activeert ook onze inzichten in onze relaties, en hoe ons eigen aandeel in relaties op een hoger plan te brengen.

Actieve retrogrades

Op 21/10 begint dan opnieuw een Mercurius retrograde.

We weten al wat dat kan betekenen, alhoewel de vorige veel minder intens leek dan de vorige jaren. En lastige storingen in communicatie waren er ook de vorige weken, door specifieke planeetstanden.

De Pluto-retrograde is nu afgelopen (sinds 20/9), maar de Neptunus-retrograde (vanaf 7/6) loopt nog door tot 13/11, wat kan zorgen voor een verhoogde gevoeligheid, moeite om te focussen en moeite met afgrenzen. De Uranus retrograde (van 17/7) brengt nog tot 17/12 een activering van zelf-onderzoek, en zorgt voor een constante weerstand op vernieuwing.

De komende maanden worden dus hetzelfde van wat we al gehad hebben, zij het met minder spanning erop (door het verdwijnen van de Pluto-retrograde, die zoveel heeft losgewoeld in mensen). Het is een afwerkingscyclus. Zij die alle vorige maanden van 2013 maximaal gebruik hebben gemaakt van gelegenheden tot spirituele groei, krijgen het makkelijker.

We krijgen ook nog een zonne-eclips op 3/11, wat steeds zorgt voor een tijdelijke ‘verduistering’, maar ook voor een schoonmaak en nieuw begin., en een tweede vierkant tussen Uranus en Pluto op 1/11, idem.

Platform voor ascensiewerkers

De groep ascensiewerkers die de vorige 6,7 jaar heel intensief op de achtergrond heeft gewerkt, heeft misschien dit jaar al gevoeld dat de koepel van bescherming iets meer is opgetild en dat ze meer zichtbaar zijn geworden.

Maar weg is de koepel zeker nog niet, en het hele proces begint voor velen onder ons wel heel lang te duren. We snakken op sommige dagen echt naar verlichting, naar een veilig bewustzijnsplateau, waar we eindelijk eens enkele maanden tenminste op kunnen uitblazen, in plaats van na enkele dagen alweer naar adem te moeten happen en dan opnieuw in het diepe gegooid te worden.

Ik heb de vorige jaren veel van dergelijke mensen ‘live’ of via email horen verzuchten dat ze eindelijk weer eens vanonder die koepel uit willen, in contact willen komen met anderen die soortgelijk werk doen, maar niet goed weten hoe.

Het zou dan ook goed zijn dat er een soort van platform zou zijn (een ‘live’-platform, niet in de vluchtige energie van facebook en dergelijke) voor mensen die zich volledig toegewijd hebben aan bewustwording en die zelf een praktijk gestart zijn, of spiritualiteit op een of andere manier in de buitenwereld zichtbaar neerzetten, maar de vorige jaren sterk beperkt geweest zijn in hun activiteiten naar de buitenwereld toe. Mensen die niet alleen het eigen individueel maar ook het collectief ascensieproces in hun hart dragen, en sterk geëngageerd naar collectieve bewustwording toe.

Misschien kunnen we dus ons eigen praktijkje of spirituele activiteit, methode ,visie of nationaliteit overstijgen, en samen komen in gelijkwaardigheid en eenheid, en zo een ware Aquarius-spirit neerzetten. Gewoon samen ‘zijn’, uitwisselen, luisteren naar mekaars verhalen, misschien mediteren, ervaringen delen…?

Het kan maken dat ons eigen individueel draagvlak om verder ons ascensiewerk te doen door dit collectief samen ‘zijn’ meervoudig versterkt wordt, ook omdat waarlijk resonerende mensen een extra activering krijgen vanuit hun gemeenschappelijke vorige levens.

Dus wanneer het bovenstaande iets wakker maakt in jou, aarzel dan niet om contact op te nemen of ideeën door te sturen. We zien wel hoe dat in de vorm kan neergezet worden.

Hou jullie allen goed staande, en zorg voor jezelf.

Keep the faith

Fran

Bron: http://www.maitreya.be/teksten/poort_oktober.html

%d bloggers liken dit: