‘Stop Ermee te Wensen – Creëer Nu…’ door Brenda Hoffman, 24 sept ember 2013

Dierbaren,

Laat ons jullie angsten adresseren dat jullie creaties iets van de toekomst zijn, dat jullie niet vaardig genoeg zijn om onmiddellijk te creëren – noch is iets dergelijks voor ieder ander mogelijk anders dan sprookjeshelden.

Jullie gaan door met jullie Oude Tijdperk leringen te geloven: Alles is werk en jij bent niet helemaal goed genoeg.

Zelfs al had je tien miljoen euro, jouw Oude Tijdperk jij zou zichzelf vergelijken met iemand die twintig miljoen euro heeft, of het aantal van hun speeltjes en sociale connecties.

Alles was nooit voldoende in het Oude Tijdperk. Noch was het gemakkelijk om het te bereiken. Je accepteerde dat anderen beter waren dan jij, dat zij sneller creëerden dan jij, dat zij speciale vaardigheden hadden die jij niet had.

Uiteraard, was je bereid om mee te hinkelen, als het ware, wensend dat je de vaardigheden van deze of die persoon had, van Warren Buffet tot Nelson Mandela. Wensend, wensend, wensend – maar nooit helemaal bereikend. Zelfs het woord “wensend” – zoals de meeste van jullie creatie woorden – heeft een toekomstig element.

Het is tijd voor onmiddellijke creatie. Sommigen van jullie zullen creatie in deze precieze seconde proberen. Iets dergelijk gebeurd mogelijk niet – wat jullie toe zal staan om door te gaan met jullie Oude Tijdperk geloof dat onmiddellijke creatie niet mogelijk is.

Je hebt gedurende eonen geweigerd te geloven dat creatie onmiddellijk is. Jullie leden via hongersnood, epidemieën, natuurlijke rampen, gevangenschap en persoonlijk gebroken harten wetende dat iets in de toekomst jouw leven MOGELIJK zou verbeteren of dat jouw beproevingen zouden eindigen met jouw aardse dood. Jullie hebben nooit onmiddellijk verlichting van jullie pijn verwacht, laat staan dat jullie grootste dromen onmiddellijk zouden materialiseren. Werk was er vereist. Zo ook waren uiteenlopende goeroes dat van de juiste werkgever naar de persoon die jullie voorzag met de juiste meditatie.

Creatie was van de toekomst en bijna altijd met de hulp van iemand die wijzer en beter dan jij was.

Je accepteerde een leven van dienstbaarheid – zelfs met jouw creaties.

Het is niet dat werk een vreselijk woord is, het is louter dat jullie zoveel tijd hebben besteed aan de fysieke 3D werk kwesties – banen, financiën, trouwen en kinderen groot brengen – dat jullie weinig tijd hadden voor spirituele gedachten of creaties.

Is niet het gissen/anticiperen van de behoeften van anderen hoe jij de meeste van jouw relatie energieën dirigeert? Creëer je niet een werkomschrijving van de één of andere soort voor iedere relatie? Een vriend vereist dit, een vrouw dat, etc. Misschien waren deze vooraf bepaalde sociale vereisten correct – maar dan, misschien ook niet. Als zij het waren, dan zouden de resultaten altijd vreugde en liefde zijn. Iets dergelijks is bewezen niet het geval te zijn zoals opgemerkt kan worden door misbruik, moord en ga zo maar door.

Jullie werkomschrijvingen gecreëerd door jullie maatschappij – en zij waren inderdaad door jullie maatschappij gecreëerd – waren niet ontworpen voor liefde, maar voor controle.

Het is tijd om met anderen om te gaan via jullie nieuwe communicatie vaardigheden.

Vele moeders weten intuïtief het verschil tussen een zuigeling diens fysieke behoeftes en de zuigeling diens behoefte voor geknuffel. Wat als jij jezelf toestond om door te gaan met die versmelting van gedachten door het leven van een kind heen? Wat als tijdens een sollicitatiegesprek jij jezelf toestond te weten dat die maatschappij niet juist voor jou is – en je een betere kans creëerde? Wat als op jouw eerste afspraakje, jij jezelf toestond te bespeuren dat die vrouw de volmaakte partner is en waarom?

Deze zijn geen sprookjesverhalen of toekomstige mogelijkheden.

Wanneer dacht je dat jij jouw nieuwe aarde applicaties (apps) toe zou gaan passen? Misschien gedurende een paar eonen oefenen totdat je acht dat je een expert bent op een specifiek gebied? Die gedachte is zo Oude Tijdperk!

Jullie hebben nieuwe vaardigheden. Gebruik hen. Oefen met hen. Speel met hen. Maar ontken niet dat je hen hebt of dat je doorgaat het wensspel te spelen alsof je niet vaardig genoeg bent om te creëren wat je NU wilt – niet morgen, volgend jaar of over een paar jaren.

Misschien weet je wat je nu wilt, maar jouw pogingen produceren niet wat het ook is. Je voelt je als een langzame leerling. Tob niet. De eerste stap van creatie is te geloven dat je kunt creëren. De meesten van jullie – en check alsjeblieft binnenin om deze gedachte te verifiëren – geloven dat anderen kunnen creëren, maar jij niet. En aldus kan je het niet. Het is zo eenvoudig en – voor de meesten van jullie – zo gecompliceerd als dat.

Wat moeten jullie weten om in jullie vaardigheden te geloven – vaardigheden die jullie altijd gehad hebben, maar waarvan jullie jezelf niet toestonden er in jullie 3d wereld over te weten?

Het is tijd om wakker te worden. Om jullie nieuwe bekwaamheden te testen en jullie creatie geloofspatronen te verschuiven.

Als je het wenst, vraag jouw innerlijke wezen, DNA en cellulaire structuren om ondersteuning. Maar vraag niet om creatiehulp van anderen. Hoewel we één zijn, heeft iedere entiteit unieke DNA patronen die niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier communiceren. Dus anderen vragen om hulp, betekend waarschijnlijk dat je door zult gaan jouw creatie wielen te draaien.

Die laatste gedachte betekend niet dat je niet tegen anderen moet spreken over jouw bezorgdheden – fysiek, emotioneel of spiritueel – maar dat dit creatiestuk op een rechtstreekse manier benaderd moet worden, in plaats van door een intermediair. Welke niet anders is dan het leven van raadgevende filosofieën en je dus net zoals een specifieke auteur raad kunt geven. Raadgevende technieken die waarschijnlijk goed voor de auteur werken, maar jij bent de auteur niet, jij bent jij. Creatie is hetzelfde.

Je kunt niet zoals jouw buurman/vrouw creëren, noch zou je dat wensen. Het is een persoonlijke vaardigheid dat zich ontwikkeld als jij je ontwikkeld. Misschien hoef je louter te denken aan wat je nodig bent en het verschijnt. Of hoef je alleen maar te mediteren. Of een toegewijde gedachte te vestigen. Of wat het ook is dat in jouw gedachten/gevoelens komt wanneer je gereed bent om jouw creatie vaardigheden te gebruiken – wanneer je eindelijk de lagen van angst verwijdert die jouw creatie vaardigheden tegen hielden of hen dramatisch vertraagden.

Sta jezelf toe om naar jezelf te luisteren. Jij bent de creatie goeroe. Jij creëert zoals niemand anders. Noch begrijpen wie dan ook werkelijk waarom je creëert wat het ook is dat je creëert.

Wanneer het ook is dat je wat voor filters dan ook op jouw creatie vaardigheden plaatst, ga je van het nu naar ergens in de toekomst – of nooit.

En zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009-2013, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

%d bloggers liken dit: