‘Herfstequinox 2013: Innerlijke vrede…’ door Yvonne Weeber, 23 s eptember 2013

Lieve mensen,

Vandaag een kosmisch weerbericht over de Herfstequinox, 22 september 2013. De Zon staat bovenop de evenaar en zijn de dag en de nacht even lang. Het is een tijd van oogsten wat je in de Lente gezaaid hebt. Om even stil te staan bij wat er in de afgelopen periode allemaal gebeurd is en hoe je er nu voor staat. Om de rijpe vruchten te plukken.

Ik had jullie al eerder op de hoogte willen stellen van de planetaire energieën, Maar helaas is mijn computer gecrasht, waarbij veel bestanden en o.a. mijn mailbestand verdwenen zijn. Dat kan ik zo boeiend vinden. Je hebt allerlei mooie bestanden, informatie, adressen enz verzamelt en plotseling verdwijnt het dus zomaar in het niets. Het is nog wel ergens aanwezig, maar niet meer bereikbaar voor je. Wat mij verteld dat ik dat alles blijkbaar niet meer nodig heb en opnieuw mag beginnen. Met een schone lei. Wat tegelijkertijd ook wel klopt in deze periode. We mogen alles vanuit een ander, totaal nieuw paradigma gaan bekijken waardoor onze ervaringen ook zullen veranderen.

Demonen

Voor mij had het ook de functie om mij na de fantastische 10 daagse in Katharenland en Ecolonie, even goed terug te trekken in mij zelf om een en ander een plek te geven en om de kosmische energieën in mijzelf de ruimte te geven die het nodig had. Voor degene die mij niet kennen, zo´n weerbericht schrijven kan ik alleen maar als ik zelf de kosmische energieën doorleefd heb. Alleen dan kan ik aan jullie duidelijk maken wat er speelt.

Voor iedereen die in verbinding staat met het collectief zijn het geen makkelijke tijden geweest. Ik had het gevoel in een soort tussenwereld te leven. Niet in de “oude” wereld, maar ook niet in de “nieuwe”. Ik voelde me doodmoe en tegelijkertijd op een bepaalde manier ook heel erg wakker. Het liefste was ik de hele tijd buiten, in de natuur. Waar ik gewoon kan Zijn, zonder gedachten. Ik voelde me leeg en toch ook gevuld. De dagelijkse bezigheden en verplichtingen vielen me zwaar. Ik wilde eigenlijk alleen maar stil Zijn. In die tussenwereld kwamen ook diverse demonen (Lilith, de zwarte maan) uit het verleden voorbij die nog een keer ervaren wilde worden en begrepen. Het bijzondere is dat ik merk dat wanneer ik geen verzet biedt aan de demonen en er juist helemaal in mee ga, ze verdwijnen als sneeuw voor de zon en er alleen maar vrede en stilte overblijft.

Nu is de Tijd!

We hebben een prachtige maar toch ook heel intense zomer gehad. Na de twee Stertetraëders in juli en augustus, is het nu echt werkelijk tijd om de veranderingen in te gaan zetten.

We kunnen niet meer net doen alsof het er niet is, ons hoofd omdraaien, vluchten in werk, relaties, spiritualiteit of wat dan ook… Het is Nu Tijd! In de komende periode heb je de tijd om terug te kijken, te evalieren, wat heb ik allemaal gedaan, hoe is het gegaan, je oogst binnenhalen van datgene wat je gezaaid hebt in de Lente. Volgens de Maya kalender is het vanaf 26 juli een Geel zaadjaar. Een jaar van persoonlijke groei. Door die persoonlijke groei maak je de aarde vruchtbaar en kan het zijn zaden afwerpen en laten groeien in de vruchtbare aarde en worden we medescheppers van de `nieuwe aarde` Wat mij tegelijkertijd bewust maakte, zeker tijdens de reis naar Zuid Frankrijk, en wellicht ook een boodschap van de Katharen en van Maria Magdalena, dat we niet om hoog moeten gaan, en ons identificeren met ijle hogere sferen, maar juist heel diep naar binnen mogen gaan. De Katharen en Maria Magdalena, verbleven maanden lang in grotten, diep in de schoot van moeder aarde om hun inwijdingen te ontvangen. Daar heel diep binnen in onszelf, in ons hart, liggen alle antwoorden op onze vragen. En Nu is het Tijd om daar diep naar binnen af te gaan dalen en om naar onze innerlijke stem te gaan luisteren die alle wijsheid heeft. Niet meer buiten ons zoeken, in allerlei boeken, workshops enz maar van binnen de antwoorden gaan vinden. Ons leven in eigen hand nemen en de autoriteit niet meer buiten ons Zelf plaatsen. Alle boeken en workshops e.d. hebben ons zeker geholpen om tot inzicht te komen. Maar die zijn door anderen gemaakt en geschreven. Dat was hun ervaring en niet die van jou. Het gaat er nu om IN je Zelf te gaan geloven om op jou eigen innerlijke stem te gaan vertrouwen. En natuurlijk kan dat niet 1,2,3, en is het fijn om sommige dingen nog op te lossen met b.v. opstellingen of een kijkje in je geboortehoroscoop om inzicht te krijgen in bepaalde dingen. Maar met mate.

Alles is prima, als het je maar naar je eigen weten brengt.

Spinnenweb

Tijdens de twee Stertetraëders op 29 juli en op 25/26 augustus, werden als het ware alle planeten met elkaar verbonden. Over die van 29 juli heb ik een stuk geschreven welke je terug kunt vinden op mijn website. Je zou het kunnen zien als een spinnenweb waar een vliegje in vliegt waardoor het hele web, de hele horoscoop dus in beweging komt. Bijna alle levensgebieden worden geraakt waardoor er heel veel gebeuren kan. Op innerlijk en op uiterlijk niveau. Zo’n Stertetraëder, zijn twee grote driehoeken, ziet eruit als een Davidster. Het Mannelijke en Vrouwelijke komen samen. 2013 is ook het getal 6, het getal waar het Mannelijke en Vrouwelijke samen komt. Je zou kunnen zeggen dat 2013 het jaar is om het Mannelijke en het Vrouwelijk binnen in ons zelf in evenwicht te brengen. Wat natuurlijk ook invloed heeft op onze intieme relaties met de uiterlijke mannen en of vrouwen in ons leven. Zij zijn allemaal een spiegel voor de relatie met onze innerlijke man/vrouw. Zo boven zo beneden zo binnen zo buiten.

Poolshift van de Zon

Wetenschappers verwachten bovendien een bijzondere poolshift van het magnetische veld van de Zon in de komende maanden. Dit gebeurt iedere 11 jaar. En natuurlijk heeft dit direct invloed op ons Zelf. Zeker nu we een stuk meer ontwikkeld zijn hebben dit soort grote energetische veranderingen grote invloed op ons fysieke en emotionele lichaam.

Zoals de Zon het centrum is van ons sterrenstelsel, zo is de Zon in de horoscoop het centrum van ons eigen sterrenstelsel. Wanneer we vanuit onze kern, onze Zon leven, stralen we naar buiten toe. De planeten erom volgen en blijven in harmonie door de aantrekkingskracht. Als we niet vanuit onze innerlijke Zon leven, zijn we afhankelijk van wat de anderen, planeten, mensen, ervaringen met ons doen. We zijn niet aanwezig in onze kern. Je zou het zo kunnen zien dat we allemaal een eigen zonnestelsel zijn. De horoscoop is een plaatje van jou persoonlijke zonnestelsel en laat zien hoe jij je verhoud tot de andere planeten. Of ook wel laat de geboortehoroscoop zien wat jou overtuigingen zijn die je weerspiegeld ziet in de wereld om je heen in je dagelijkse leven. Op een gegeven moment zal je, als je vanuit je Zon leeft, vanuit jou kern, de horoscoop los kunnen laten. Zo is het ook met het collectief. De planeetstanden van vandaag weerspiegelen het bewustzijn van de mensen op aarde en wat er nodig is op persoonlijk niveau om tot bewustzijn te komen. Wanneer wij persoonlijk iets bewust worden en transformeren heeft invloed op het hele systeem. Alles is met elkaar verbonden.

Levensdraad oppakken

Met de samenstand van Saturnus, Venus en de Noordelijke maansknoop in het diepgravende teken Schorpioen, vraagt de energie ons om diep naar binnen te gaan. Om onze zielenroerselen op gebied van alle relaties te onderzoeken. Daar waar we intimiteit nog uit de weg gaan door uit het contact te gaan, onze kwetsbaarheid nog niet durven laten zien en ons masker ten overstaande aan de ander nog op houden of waar we de ander nog verantwoordelijk houden voor onze pijn en onze vreugde. Dit veroorzaakt lijden met de lange IJ. Venus, de planeet van de persoonlijke liefde, staat in het hartstochtelijke teken Schorpioen, samen met Saturnus, de heer van Karma en beperkingen. Dit kan een gevoel van eenzaamheid geven en het gevoel geven dat er geen plek is voor diepere emoties. Dat kan die lieftallige Venus veranderen in een furie! Omdat Venus en Saturnus ook samen staan met de Noordelijke maansknoop, ons levensdoel, dat waar we naar streven, is het tijd om karma in relaties op te lossen en los te laten. Het is tijd om onze levensdraad op te pakken en om verantwoordelijkheid voor ons eigen leven op te nemen. In Schorpioen betekend dit dat de onderste steen boven mag komen. Alles wil gezien en ervaren worden.

Loslaten en vergeving

Dat doen we door in het Hier en Nu te leven. Loslaten van het verleden en door jezelf en de ander te vergeven. Er is heel veel pijn geweest en lijden doordat we vasthielden aan illusies.

Illusies door projecties en begeertes, (Neptunes) afhankelijkheid van mensen, middelen en bevestiging buiten ons Zelf te zoeken. Jupiter, planeet van bewustwording, racet nu door het emotionele teken Kreeft om ons bewust te laten worden van die diepere gevoelens. Met de Zwarte Maan ook in Kreeft worden we geconfronteerd met oude gevoelens van ontoereikendheid, niet goed genoeg zijn. Daar waar er niet tegemoet gekomen is aan jou behoeftes, waar je gefaald hebt, en vooral ook daar waar je niet trouw bent gebleven aan je Ware Zelf. Daar is het Vrouwelijke ( Zwarte maan) boos en gefrustreerd en kan wederom een furie worden, wanneer het niet bewust is van haar afhankelijkheid aan externe bevestiging. Met Mars in het trotse teken Leeuw en welke een vierkant maakt met Venus, kan dat voor heel wat conflicten zorgen. Maar prima, ga die conflicten niet uit de weg. Het is goed om je grenzen (Saturnus) te bepalen en om jezelf te uiten (Mercurius). Om in je kracht te gaan staan en je eigen leiding te nemen (Mars in Leeuw) Jij bent de schepper van jou eigen leven, jij bent de baas over wat er in jouw leven gebeurd. Laat alle autoriteiten buiten jezelf los. Jij bent de meester. Jij bent je eigen goeroe!

Transformatie

Pluto, de planeet van transformatie en wedergeboorte, heeft vanaf 12 april tot 20 september retrograde gelopen. Dan lijkt het of de planeet terug loopt i.p.v. vooruit. Dat betekend dat de energie naar binnen gekeerd is. Dan zit Pluto in de onderwereld, de wereld van het onbewuste en de dood. Dat zijn altijd intense periodes waarbij we de kans krijgen om onszelf op zielsniveau te onderzoeken. Waar zitten er nog oude overlevingsstructuren die los gelaten mogen worden, waar houd je nog controle en zitten er nog macht en onmacht stukken. Alle schaduwkanten die nog niet gezien waren worden naar boven gehaald om gezien te worden. Die schaduwkanten zien we geprojecteerd in de wereld om ons heen. Helemaal nu Pluto tegenover de Zwarte maan staat komt er licht in de duisternis. In dat Zwarte maanskanaal, krijgen we de kans om deze gevoelens die we tegen komen door situaties in de buitenwereld, te transformeren en om wedergeboren te worden, zoals een Feniks uit de as herrijst en om op de puinhoop van het afgestorvene een nieuwe wereld te bouwen. Pluto gaat nu weer vooruit lopen, waardoor we de getransformeerde gevoelens in kunnen gaan zetten voor de Nieuwe Wereld. Hij maakt nog steeds een vierkant met de rebelse planeet Uranus die om bevrijding vraagt van al die “oude` structuren die gebouwd zijn om het niet meer bruikbare in stand te houden. Niet alleen op persoonlijk niveau, maar dat zien we ook terug in het collectief.

Waar het in de afgelopen tijd heel spannend is geweest met dreiging van oorlog en natuurlijk de crisis. Het “Oude” Mannelijke doet zo af en toe nog een poging om zijn kracht te laten zien om zijn macht ‘Pluto’ te kunnen behouden, maar het werkt niet meer. Er worden nu zo langzamerhand naar andere oplossingen gezocht. De nieuwe tijd breekt echt aan!

Troonrede

Zoals koning Willem Alexander al aangaf in de troonrede. We moeten ons ontwikkelen naar een Participatie maatschappij. Er wordt een beetje lacherig over gedaan. Als of er gezegd wordt van nou mensen zoek het zelf maar uit en los het maar op. Daar komt een hoop discussie over en verzet. Ook logisch. Maar uiteindelijk zullen we wel moeten doen. En natuurlijk moeten we daar helpen waar nodig. Maar we mogen ook gaan participeren op de mogelijkheden die de crisis biedt. Zelf sturing en eigen autoriteit gaan dragen. Onafhankelijk worden van vadertje staat. Op eigen benen gaan staan i.p.v. afhankelijk van een ander. Deze tijd vraagt om authentiek te worden. Nieuwe oplossingen te vinden (Uranus in Ram). Pluto staat in het teken Steenbok, welke gaat over structuren, regeringen en bezuinigingen. Pluto is de planeet van transformatie, hij staat in receptie met Saturnus in Schorpioen, dat betekend dat ze in elkaars teken staan. Saturnus, de planeet van de vader, de heerser, wordt door Pluto aangeraakt en getransformeerd, zeker omdar Pluto een vierkant maakt met Uranus, en Saturnus een inconjunct maakt met die Uranus. Als wachter op de drempel naar de volgende dimensie zal Saturnus na deze periode nooit meer hetzelfde zijn. De hele energie van Saturnus zal getransformeerd worden. Daar Saturnus ook te maken heeft met het godsbeeld, zal er ook verandering komen in religies. Wellicht dat er steeds meer duidelijk gaat worden dat het goddelijke niet buiten ons is, maar dat we allemaal een vonkje zijn van het goddelijke.

Door de aspecten met Pluto en Uranus, gaat er echt een hoop vernieuwing komen. Je zou kunnen zeggen dat er een einde komt aan een tijdperk. En hoe dat vorm krijgt? Dat ligt aan onszelf! Wij zijn scheppende wezens en kunnen samen de nieuwe wereld co creeren. Dat is de overgang van het Vissen naar het Waterman tijdperk. Gelijkheid, vrijheid en broederschap.

Spiegels

Ondertussen weten we wel, dat wat je inde buitenwereld ziet een projectie is van dat wat er van binnen bij jou afspeelt. Het zijn allemaal spiegels. Je hoeft alleen jezelf onder ogen te zien. Er bestaat niets buiten jou, dan jou Zelf. Wat laten de anderen jou zien? Wat spiegelen ze jou? Ze spiegelen hoe jij relateert met jezelf. Waar jij nog in strijd bent met je Zelf.

Alles wat we in een ander afwijzen wijzen we in onszelf af. Terwijl die ander ons alleen maar laat zien wat we nog afwijzen in onszelf. Waar we nog geen vrede mee hebben. We verzetten ons tegen de realiteit die de ander ons laat zien. Liever houden we een illusie in stand, dat die ander zijn of haar gedrag verandert zodat wij ermee kunnen leven. Maar die ander is er echt niet voor niets. Die laat zien wat voor overtuigingen jou nog in de weg zitten. Een Engel op je pad dus. Het is tijd om uit die strijd te stappen en in overgave te gaan naar je hoger zelf, of ten minste, je Hoger Zelf lijkt het weer of er iets is buiten jou, ik heb het liever over je diepere, innerlijke Zelf. Wanneer we al die afgewezen delen binnen in ons zelf, kunnen gaan accepteren en bedanken maken we een grote stap naar heling.

Dan kunnen we ook gaan luisteren naar die innerlijke stem die alle antwoorden heeft. We zijn allemaal een klein stukje van die goddelijke vonk. Zodra we dat in onszelf kunnen zien, kunnen we het ook gaan zien in de ander en Weten dat dat de realiteit is. Dat alle pijn ontstaan is vanuit afgescheidenheid en onwetendheid en onbewust Zijn.

Herfstequinox

Tijdens de herfstequinox om 20±44 staat de Zon dus loodrecht op de evenaar. De dag en de nacht zijn op de hele aarde gelijk. De energie van de equinox duurt drie dagen. De Zon gaat het harmonieuze, relatie teken Weegschaal in. Wederom een teken van dualiteit. De Weegschaal kan de ene kant op gaan of de andere en uit balans raken. Het is van groot belang om In balans te blijven. In je eigen kern. Wanneer we de Asteroïden Vesta, godin van haard en huis en Ceres, godin van de vruchtbaarheid en overvloed, ook betrekken in de horoscoop vinden we weer een Stertetraëder. Wederom maakt de maan, nu in het aardse teken stier de Davidster compleet. De maan staat tegenover Saturnus, Venus en de Noordknoop pal op de ascendant, de poort van binnen naar de buitenwereld, dat betekend dat je erg gevoelig kan worden. Met je behoeftes naar buiten komt en ook gevoeliger wordt voor de behoeftes van anderen. Saturnus,Venus en Noordknoop staan daar op de descendant, datgene wat je zoekt in anderen, in relaties. Relaties zullen de komende maanden dus een belangrijk issue zijn. Karma oplossen en werkelijke verbindingen met elkaar aan gaan. Dat kan alleen wanneer we werkelijk in verbinding zijn met ons Zelf. Daarvoor is het nodig om tijd te nemen om met al die afgewezen en of onbewuste delen van je Zelf aan het werk te gaan. Ga zitten, neem ze op schoot, vraag wat ze je te vertellen hebben, bedank ze en geef ze een plekje in je hart. Of doe de Honopono, visualiseer de ander voor je, en zeg hardop het spijt me dat ik dit gecreëerd heb, ik hou van je vergeef, en daarna visualiseer je jezelf voor je en zeg je het zelfde. Soms is 1 keer genoeg, maar soms moet je dit vaker doen. Je zult grote veranderingen waar gaan nemen. Binnen in je zelf en in de buitenwereld. We kunnen mediteren op vrede voor de hele wereld, maar wanneer we geen vrede in onszelf hebben, met onze situatie, met onze geliefden nog in staat van oorlog zijn, waar zijn we dan mee bezig? Wat sturen we dan de kosmos in?

Kom in vrede met je zelf, in het Hier en Nu, met je situatie, met je lijf, met je emoties, zie dat je precies daar bent waar je wezen moet, juist met die personen, op dat werk en op die plek, dan zal de wereld daar buiten als vanzelf volgen.

Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld, Gandhi.

Heb een mooie vredevolle Herfst!

Harte groet,

Yvonne Weeber yvonneweeber |

Websites www.joyhappiness.nl | www.thematravel.eu |

Agenda:

Relaties in de nieuwe tijd. De planeetstanden hebben zeker op dit moment heel veel invloed op onze relaties. Relaties zullen in de nieuwe tijd dan ook totaal anders zijn. Hoe? Dat vertel ik tijdens deze workshop. Voor iedereen, met of zonder relatie.

26 oktober 2013 in Culemborg van 10:00 tot 16:00 uur

Inspirerende Oud en Nieuw week in prachtig chateau in de Ardennen met diverse workshops zoals Astrologie, Stembevrijding met Jan Hendrik Veenkamp, Massage, Yoga, heerlijk dansen en nog veel meer! Thema ‘I believe in Miracles!’

Kijk op www.thematravel.eu

Familieopstellingen

6 oktober en 19 oktober, kijk op www.joyhappiness.nl

%d bloggers liken dit: