Arcturiaanse Boodschap ‘De Eerste Landing…’ door Dr. Suzanne Lie , 24 september 2013

De eerste landing is de landing en onderlinge verbinding van jullie multidimensionale geest met jullie derde dimensionale brein. Het brein is volledig ingekapseld binnenin de schedel, maar de multidimensionale geest is net boven jullie brein waar het resoneert met de vierde dimensie en daaraan voorbij. Daardoor, is de aura van jullie fysieke lichaam het primaire verbindingsapparaat tussen jullie driedimensionale brein en jullie multidimensionale geest.

Wanneer jouw multidimensionale geest volledig “geland” en onderling verbonden is met jouw fysieke brein, begint jouw aardse voertuig diens metamorfose in/naar Lichtlichaam. Deze metamorfose is zo ongeveer als de verschuiving van een rups naar een vlinder, met dien verstande dat het niet een transformatie is waaraan een nieuw element toegevoegd wordt. In plaats daarvan, is het een transmutatie waarin jouw lichaam uitgelijnd is met een hogere frequentie van resonantie.

Deze hogere frequentie van resonantie bestaat altijd in de hogere frequentie, maar het was niet zichtbaar door de gelimiteerde gewaarwordingen van jouw aardse voertuig. Terwijl de energiepatronen van jouw multidimensionele geest beginnen te verweven en te wisselwerken met jouw fysieke brein, komen hogere dimensionale gewaarwordingen online voor jouw menselijke bewustzijn. Nochtans, ben jij je alleen bewust van de gewaarwordingen terwijl je in een hogere staat van bewustzijn bent.

In een lage staat van bewustzijn, welke gecreëerd wordt door op angst gebaseerde gedachten en emoties, is jouw aardse voertuig gevuld met adrenaline en is alert op wat voor binnenkomend gevaar dan ook. Daarom, is alle aandacht op de fysieke wereld geplaatst. Omgekeerd, wanneer je in een hogere staat van bewustzijn bent, welke gecreëerd wordt door op liefde gebaseerde gedachten en emoties, is jouw aardse voertuig gevuld met endorfine.

Deze endorfine vergroot het gevoel van vreugde, liefde en welzijn welke ten eerste hun vrijlating initieerde. Terwijl je in deze staat van bewustzijn bent, is alles in de wereld veilig. Wanneer jij je veilig voelt, breidt jouw bewustzijn zich uit in/naar de hogere dimensies, welke jou toestaan om voldoende voorbij de grenzen van jouw dagelijkse leven te gaan om bewust glimpen van de hogere dimensies waar te nemen.

In deze staat van bewustzijn, ben je in staat om jouw gewaarwordingen uit te breiden voorbij het normale menselijke “zichtbare” gebied in/naar de hogere expressies van licht in het ultraviolette bereik van het elektromagnetische gebied. Eerst, zal je waarschijnlijk de vierde dimensie waarnemen, als je gewend geraakt bent aan die werkelijkheid via jouw droomleven.

Jouw fysieke aardse voertuig leeft binnenin een hologram waarin alles resoneert met de beperkte reikwijdte van het “zichtbare’ elektromagnetische spectrum. Eén van jouw grootste uitdagingen in jouw proces van ascentie is om de gewoonte los te laten van het geloven dat het fysieke gebied de enige werkelijkheid is. Met het loslaten van dit gewoonte denken, kan jij beginnen je te herinneren dat jij nietjouw aardse voertuig bent, maar dat jij jouw aardse voertuig draagt.

Je hebt vele werkelijkheden waarin je een hoger frequentie voertuig vasthoudt/draagt, zoals een Pleiadisch voertuig, een Siriaans/Sirisch voertuig of een Arcturiaans voertuig. Ja, wij Arcturianen hebben lang geleden onze behoefte om een voertuig te dragen losgelaten. Nochtans, zijn velen van ons “geland” binnen de vormen van aardse voertuigen. In feite, kwamen velen van ons om Gaia’s oproep voor ondersteuning te beantwoorden bij de ondergang van Atlantis wetende dat wij aardse voertuigen zouden nemen totdat Gaia volledig terug zou kunnen transmuteren in/naar Haar vijfde dimensionale expressie.

Ons contract is nu opgeheven, en wij/jullie kunnen terugkeren naar onze werkelijke Arcturiaanse, of Pleiadische, Siriaanse/Sirische etc. vormen. Nochtans, heeft jullie bewustzijn gedurende vele incarnaties een aards voertuig gedragen. Dus, zal jullie bewustzijn door het proces van herinneren heen moeten gaan wat betreft hoe jullie multidimensionale op licht gebaseerde vorm aanvoelt in tegenstelling tot hoe jullie driedimensionale op materie gebaseerde vorm aanvoelt. Het is de landing van de multidimensionale geest welke dit proces mogelijk zal maken.

Het menselijke brein resoneert met het kleine “zichtbare” gebied van het elektromagnetische spectrum en kan geen data van hogere frequenties lezen tenzij jij jouw bewustzijn in/naar die frequentie uitbreidt. De landing en onderlinge verbondenheid van jouw multidimensionale geest is jouw persoonlijke portaal uit het 3D hologram vandaan, aangezien het dient als een “controle toren” hoog op een berg welke hogere frequenties van licht kunnen uitzenden en ontvangen.

Leven in een hologram betekent dat je in een wereld van licht leeft welke gestructureerd is om met de eerder genoemde “zichtbare” frequenties van het elektromagnetische spectrum te resoneren. Terwijl jouw verbinding met jouw multidimensionale geest vordert, zal jij je hogere expressies van ZELF in de ontelbare werkelijkheden van de hogere dimensies beginnen te herinneren. Aangezien jouw aardse voertuig holografisch is ben jij ook van licht gemaakt. Vandaar dat, jij niet jouw Lichtlichaam hoeft te creëren of te activeren.

Jij BENT een Lichtlichaam hier en nu resonerend met een lagere frequentie van licht. Jouw fysieke brein projecteert naar buiten de frequentie van licht dat jouw waarnemingen van die frequentie verlicht. Nochtans, als jij jouw verbinding met jouw multidimensionale geest uitbreidt, sturen jouw bewuste en onbewuste communicaties met jouw hogere expressies jou informatie toe vanuit jouw hogere dimensionale werkelijkheden.

Deze informatie herinnert jou er voortdurend aan om jouw staat van bewustzijn te verhogen in/naar het ultraviolette spectrum om jouw ingeboren waarnemingen van de hogere dimensies opnieuw te activeren. Jouw fysieke vorm kan alleen de derde dimensie waarnemen. Nochtans, wanneer jij jouw bewustzijn uitbreidt in/naar jouw multidimensionale geest, kan jij een bewuste verbinding creëren met één of meerdere van jouw hogere dimensionale ZELVEN.

Via deze verbinding, kan jouw hogere expressie van ZELF gemakkelijk de vijfdimensionale Gaia waarnemen en de waarnemingen naar jouw aardse voertuig sturen. Jouw hogere expressies kunnen ook informatie in jouw bewustzijn downloaden. Nochtans, is jouw fysieke brein ombekwaam om deze frequentie van data te ontvangen, op te slaan of te begrijpen. Daarom, moet jij jouw bewustzijn uitbreiden in/naar jouw multidimensionale geest om bewust deze informatie te ontvangen en te begrijpen.

Met een hogere staat van bewustzijn, heb jij het vermogen om de vijfdimensionale werkelijkheid waar te nemen waarin je NU leeft. Nochtans, eerst moet jij het geloof van jouw brein ontkennen dat de enige “echte” wereld de fysieke wereld is en de hogere dimensionale werelden “slechts jouw verbeelding” zijn. Deze herstructurering van kennis kan zich alleen voordoen wanneer jij jouw 3D computerbrein van lage frequentie, op angst gebaseerde data opruimt.

Wanneer jouw computer vol is, doen verstoringen zich voor wanneer je probeert om er nieuwe data aan toe te voegen. Dit is dezelfde situatie met jouw menselijke brein/computer. Vandaar dat, oude herinneringen van angst, kwaadheid en verdriet welke jouw geheugenbanken vullen opgeruimd moeten worden om de noodzakelijke “ruimte” voor jouw fysieke brein te creëren om onderling te verbinden met jouw multidimensionale geest.

Deze oude op angst gebaseerde emoties creëren ook een “zwaarte” op jouw bewustzijn en beperken jouw vermogen om een voldoende hoge staat van bewustzijn te handhaven om bewust jouw multidimensionale geest te gebruiken om met de ontelbare hogere expressies van werkelijkheid te communiceren en te interacteren. Gelukkig, zijn deze op angst gebaseerde ervaringen en herinneringen opgeslagen als energiepatronen. Daarom, kunnen zij losgelaten worden, zelfs niet als herinneringen, maar als patronen van energie.

Bijvoorbeeld, neem een moment om je te verbinden met jouw fysieke brein zodat je het energiepatroon van angst waar kunt nemen. Raak niet gehecht aan de oorzaak, de situatie of de emoties van dit energiepatroon. Neem slechts de kleur, dichtheid en beweging van een energiepatroon van angst waar. Zie je hoe donker, dicht, traag of volledig onbeweegbaar het is?

Voel dit op angst gebaseerde energie patroon in jouw fysieke vorm. Begrijp je nu hoe deze energie jouw staat van bewustzijn dempt om jou te verstrikken in de derde dimensionale illusies? Kan je nu zien waarom de overblijvende wezens van duisternis doorgaan om angstige scenario’s te creëren voor het lagere bewustzijn van de mensheid?

Gelukkig, hebben jullie het tegengif tegen alle angst, welke onvoorwaardelijke liefde is. Onvoorwaardelijke liefde resoneert met de hoogste frequenties van Licht. Wij vragen je nu om jouw aandacht in/naar het energiegebied van onvoorwaardelijke liefde te dirigeren. Zie je hoe het gevuld is met ontelbare octaven van Licht?

Neem waar terwijl het energiepatroon van multidimensionale liefde richting de hogere werelden wervelt in/naar een altijd uitbreidende vortex om een levend portaal naar jouw Multidimensionale ZELF te creëren.

Nu vragen wij aan jou om jouw angst, jouw kwaadheid en verdriet in deze prachtige, oneindige vortex te plaatsen. Terwijl jij deze op angst gebaseerde energiepatronen toestaat om uit jouw bewuste, onbewuste en onderbewuste brein, hart en lichaam te ontsnappen, zie hoe de duistere, dichte energiepatronen van angst verdwijnen in het wervelende licht van onvoorwaardelijke liefde om terug naar het Licht getransmuteerd te worden.

Dit wervelende Licht van onvoorwaardelijke liefde neutraliseert ook wat voor gevaar dan ook door jou te omringen met de bescherming van jouw eigen hogere resonantie van ZELF. Binnenin de veilige enveloppe van onvoorwaardelijke liefde, laat jouw lichaam de endorfine los dat jouw bewustzijn terug uitbreidt in/naar jouw multidimensionale geest.

Bijgevolg, komt het hogere licht dat vanuit het Galactische Centrum in/naar jullie planeet stroomt voortdurend jouw fysieke vorm binnen. Deze resonantie van licht is extreem oncomfortabel voor alle op angst gebaseerde energiegebieden, en is dienstbaar om hen naar het oppervlak van jouw bewustzijn te spoelen. Emoties voelen hetzelfde aan wanneer zij jouw vorm verlaten zoals zij deden toen zij jouw vorm binnengingen.

Daarom, denk eraan om jezelf te vertellen, “Ik heb deze emotie niet. Ik laat deze emotie los.” Met deze kennis dat het hogere licht jouw geheugen zuivert van op angst gebaseerde bestanden, hoef jij je deze situaties niet te herinneren of op wat voor manier dan ook deel te nemen aan de zuivering. Doe gewoon een beroep op onvoorwaardelijke liefde om je te helpen met de zuivering en omring jezelf met het hogere licht.

Jouw vorm lijkt veel op een hete lucht ballon.

Eerst laat je alles los dat zo zwaar is dat het jouw vliegtocht zal reduceren.

Dan, ontkoppel je de ballon van de grond en stijg je op naar de hemelen.

Op deze manier, laat je de derde dimensie los vanaf de laagste frequenties naar boven.

Als het gewicht van jouw innerlijke duisternis/angst afneemt, escaleert jouw reis in/naar de “hemelen” van de hogere werelden. Om dit proces van het transmuteren van duisternis in/naar het licht te helpen:

Luister naar de op angst gebaseerde energiepatronen die jou vertellen dat je niet verdient om te…

Stuur deze duistere energieën het multidimensionale licht van onvoorwaardelijke liefde…

Neem waar terwijl deze energiepatronen transmuteren binnenin de onvoorwaardelijke liefde…

Voel hoe jouw aardse voertuig lichter en zuiverder wordt met iedere loslating…

Jij bent je aan het uitbreiden in/naar jouw hogere expressie van ZELF door de lagere frequentie herinneringen los te laten welke jou verstrikt hielden in de illusie van de derde dimensionale wereld. Op deze manier, bevrijd je dat wat jouw bewustzijn beperkt heeft zodat je bewust deel kunt nemen aan de landing, het koppelen en de onderlinge verbinding van jouw multidimensionale geest in/naar jouw driedimensionale brein.

Wanneer jouw multidimensionale geest eenmaal volledig geïntegreerd is met jouw fysieke brein, zal je in een onophoudelijke verbinding zijn met de hogere expressies van jouw Multidimensionale ZELF. Je zult dan in staat zijn om jouw gehechtheid aan de beperkingen en afscheidingen van het 3D hologram los te laten en jouw portaal uit het holografische programma vandaan vinden en in/naar JIJ, de programmeur.

Wij zijn de leden van jouw Multidimensionale ZELF

Wij zijn JOU/JULLIE

De Arcturianen en de Galactische Federatie van het Licht

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Bron: http://suzanneliephd.blogspot.nl/2013/09/arcturian-message-first-landing.html

%d bloggers liken dit: