Jezus: ‘Jullie Vermogen om te Begrijpen en te Leren is Grenzeloo s…’ via John Smallman, 20 september 2013

Intensiveer, terwijl de mensheid vol verwachting wacht op een gebeurtenis van grote betekenis – een gebeurtenis waarvan het collectief voelt dat het staat te gebeuren zonder enig idee te hebben wat dat zou kunnen zijn, of zelfs of er iets staat te gebeuren – je intentie voor het collectief om zichzelf te openen, haar massieve hart, voor het goddelijke Liefdesveld dat jullie omgeeft en omarmt. Het is altijd bij jullie, jullie eindeloze liefde en acceptatie biedend en alles wat jullie hoeven te doen is om je hart te openen en het aanbod te accepteren. Velen van jullie hebben dat al gedaan en als gevolg daarvan voelt het collectief zich in toenemende mate verleid om volledig de Liefde binnen te gaan, daardoor alles dat er niet mee in harmonie is achterlatend.

Vanwege de energieën van de duisternis die nog altijd resteren, ervaren velen van jullie nog steeds twijfels en angsten over de realiteit van de Nieuwe Tijd, maar wees ervan verzekerd dat dit al volledig en onherroepelijk gevestigd is; het is gewoon aan jullie, de gehele mensheid, met grenzeloze assistentie van allen in de spirituele rijken, het bewustzijn daarvan te openen. Jullie willen het. Jullie zijn echt opgebrand door de continue negativiteit en disharmonie van de illusie. Jullie zijn er klaar voor en in toenemende mate bereid om te ontwaken.

De levens die jullie allemaal hebben geleefd, zijn een voorbereiding geweest en een reiniging om jullie voorwaarts te leiden in jullie spirituele evolutie – een evolutie die altijd de goddelijke intentie is geweest en waartoe de aanzet werd gegeven op het moment van jullie schijnbare afscheiding van jullie goddelijke en eeuwig liefhebbende Bron. Jullie zijn en zijn altijd één geweest met jullie Bron, en niets kan ooit die goddelijke en harmonieuze relatie van de Schepper met Zijn scheppingen veranderen.

De reden dat het je toelijkt dat jullie gescheiden zijn van die oneindige Bron van Goedheid, is dat op het moment dat je ervoor kiest om jezelf af te scheiden van die bron, je feitelijk je bewustzijn daarvan afsluit. De afscheiding, onwerkelijk als het was, was alleen kortstondig, maar jullie ervaren dat nog steeds, want jullie hebben ervoor gekozen je onbewust van de Realiteit te zijn. De meesten van jullie vinden dat concept op zijn minst paradoxaal en in het slechtste geval volstrekt onaanvaardbaar, want jullie willen niet geloven dat jullie in staat waren om een dergelijke rampzalige keuze te maken. Het maakt absoluut geen zin voor jullie ernstig beperkte menselijke verstand, waarop jullie veel te sterk vertrouwen voor inzicht en zelfs intuïtie. Intuïtie komt van de spirit; het is goddelijke leiding die continu voor jullie beschikbaar is, maar jullie ego’s vrezen het en doen hun best om de leiding die het biedt te vervormen, zodat jullie het zullen veronachtzamen en negeren.

Sommigen van jullie hebben mystieke ervaringen, bijna-doodervaringen, of momenten van helderheid waarin het je overduidelijk is geworden, zonder de minste ruimte voor welke twijfel dan ook, dat jullie goddelijke en eeuwige wezens zijn, oneindig geliefd door God. Die kennis is permanent en onvergetelijk, en degenen die zulke ervaringen hebben gehad, verliezen al hun angst en bezorgdheid over de lichamelijke dood, en sommigen van hen proberen dat uit te leggen of te beschrijven aan anderen, zodat iedereen daar voordeel van heeft. Echter, over het algemeen, geven mensen er de voorkeur aan om te geloven in de beperkingen die hun lichamen hen lijken op te leggen, uit angst voor de onbekende en onbeperkte mogelijkheden die het verwijderen van die grenzen zou aanmoedigen.

Desalniettemin heeft in de afgelopen drie of vier eeuwen van het huidige menselijke tijdperk, een steeds groter aantal van jullie geweigerd de grenzen te accepteren die jullie culturen, samenlevingen, kerken, of wetenschappen, die ze ieder op hun eigen manier hebben ontwikkeld, hebben aangemoedigd, en vervolgens probeerden op te leggen aan hun leden. Gedurende die tijd is er een enorme uitbreiding van de wereldwijde kennis geweest, waarvan het in eerste instantie leek alsof het zou leiden tot volledige opheldering en begrip van het universum, maar in de laatste twee of drie decennia is duidelijk geworden dat de beschikbare kennis oneindig is, en dat jullie vermogen om te begrijpen en te leren ook grenzeloos is. In feite zijn jullie fysieke voertuigen, jullie lichamen, ontworpen voor grenzeloze evolutie, en de werkelijke capaciteiten en mogelijkheden van jullie grote hersenen zijn vrijwel nog helemaal niet aangeboord.

De toekomst is werkelijk grenzeloos, en terwijl jullie kennis exponentieel blijft groeien, zullen de creatieve mogelijkheden waarmee iedereen geboren is, veel vollediger worden erkend en aangemoedigd zich te ontwikkelen, op manieren die het best zijn aangepast aan de behoeften van elk individu. In zeer recente jaren is gebleken dat kinderen met autisme geweldige geschenken hebben te bieden wanneer ze niet worden vervormd, gemanipuleerd, en gedwongen om te passen in streng beperkte academische curricula, die haaks staan op hun werkelijke behoeften. Sommige verlichte mensen onder jullie hebben verbazingwekkend baanbrekend werk gedaan in dit soort gebieden, en jullie worden zeer geëerd voor het Licht dat jullie doen dragen in wat eerder uitzichtloze situaties leken te zijn.

Ontwaken zal een geweldige en een opwindende ervaring zijn, en het zal niet tijdelijk zijn, want het is jullie bestemming – het punt in de evolutie naar waar jullie worden toegeleid door je eigen innerlijke weten, je intuïtie, door informatie en gebeurtenissen die zich voordoen in jullie dagelijkse leven, en door jullie spirituele gidsen en mentoren die op elk moment bij jullie zijn, om jullie te assisteren bij dit wonderbaarlijke proces. Doe een beroep op hen voor hulp of leiding in iedere situatie, en ze zullen reageren. Ga regelmatig mediteren, en wanneer je spirituele leiding wilt, ga naar je stille innerlijke ruimte zodat je kunt ‘horen’ wat er aangeboden wordt. Sommigen van jullie kunnen zich nog niet klaar voelen, zenuwachtig over het achterlaten van het vertrouwde, hoe ongelukkig of onbevredigend dat ook mag zijn, dus vraag om hulp bij het overwinnen van die gewaarwording of dat gevoel, zodat jullie angsten of zorgen wegvallen, je toestaand te ontwaken. Jullie zullen er zeer zeker nooit spijt van krijgen!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Vertaling: René Meulenbeek – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/http://www.afstemmingen.com/

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

%d bloggers liken dit: