Hilarion: ‘De Mensheid heeft Jullie Vreedzame Kalmte en Jullie V ertrouwen Nodig dat Alles Goed is…’ via Marlene Swetlishoff/Tsu- tana, 21 – 28 september 2013

Dierbaren,

In de atmosfeer rondom jullie heen, is er een gevoel van verwachting, van het afwachten op iets groters om voor jullie werkelijke ogen tevoorschijn te komen dat de verschuivingen, welke er plaatsgevonden hebben binnenin jullie, zal valideren. Dierbaren, wij zeggen kijk binnenin jullie zelf – want de grootste verschuivingen die zich voorgedaan hebben en zich voor zullen doen vinden plaats binnenin het bewustzijn van de mensen. Er zijn vele momenten geweest van openbaringen en bevestigingen voor een ieder van jullie. Het betaamd jullie allemaal om meer opmerkzaam te worden van de veranderingen binnenin jullie eigen gedachteprocessen, en om de enormiteit te begrijpen van wat er nu gebeurd binnenin de harten van de gehele mensheid. Ten grondslag liggend aan alle externe gebeurtenissen op jullie planeet is een nieuwe energie en die nieuwe energie is de beweging naar eenheid in alle dingen en op alle manieren. De mensen van de wereld beginnen te ontdekken dat het inderdaad, een kleine wereld is.

Het is begonnen om in het besef van de mensen door te dringen dat het zeer belangrijk is voor ieder persoon om diens keuze te maken en om een standpunt voor alles dat juist en goed is in te nemen. Dit is iets dat elke ziel diepgeworteld binnenin diens hart en ziel weet. Alles dat er gedaan moet worden is om een hogere manier van zijn/bestaan op te eisen en de weg welke voor ieder persoon ligt zal duidelijk zijn, iedere scheve plaats zal rechttrekken, iedere uitdaging zal als door magie tegemoet getreden worden. Het is noodzakelijk dat ieder persoon diens dag begint door zich uit te lijnen met het licht en om diverse malen door de dag heen een paar momenten door te brengen met het opnieuw affirmeren van die intentie. Dit herbekrachtigd jouw motivatie om door te gaan om in het Licht te lopen. Zeg deze affirmaties hardop, en als het mogelijk is, met grote autoriteit, want dit zal het Licht verder in jou bevestigen. Zie te allen tijde een grote kolom van Licht rondom jou heen en weet dat je in vreedzaamheid en veiligheid loopt.

Houd jullie Licht vast, Dierbaren, wanneer het ook is dat jullie de nieuwsmedia via de luchtwegen horen doemdenken. Herinner jezelf eraan dat het nochtans een illusie is en dat je niet jouw creatieve energie aan deze ideeën en gedachten zult geven. Focus altijd op het Licht dat je bent en dat je vasthoudt. Dit Licht is in intensiteit en schittering voorbij jullie verbeelding gegroeid en dit is nu wat jullie in de wereld rondom jullie heen manifesteren. Je hoeft helemaal niets aan wie dan ook te bewijzen omdat je weet wie je bent en dat is voldoende. Streef ernaar om meer van jouw Goddelijke essentie in/naar jouw auragebied en in/naar jouw hart te brengen. Het menselijke hart bezit de capaciteit om naar grote niveaus uit te breiden en dit is jullie taak in de nieuwe paar maanden. Geloof in je eigen vermogen om de veranderingen te creëren die je in jouw wereld wenst door eenvoudig het Licht te ZIJN dat je bent.

Wees onwankelbaar wat betreft jouw vreedzame intenties en behandel elkaar met het grootste soort van respect. Herinner je hoe het voor jou was tijdens jouw ontwaking en hoe krachtig de energieën zijn die geassimileerd en volledig geïntegreerd moesten worden. Dit is wat jullie broeders en zusters, al jullie dierbaren nu ervaren en zij hebben jouw geduld, ondersteuning en aanmoediging nodig. Zij zijn jouw vreedzame kalmte en jouw vertrouwen nodig dat alles goed is. Zij moeten weten dat het proces waar zij doorheen gaan er één is waar iedereen op de Aarde doorheen moet gaan, en dat zij erdoorheen zullen komen.

Dit is waar jullie voor getraind hebben terwijl jullie enorm worstelden om de verleidingen van de dualiteit van dit vlak van bestaan te overwinnen. Jullie hebben de graad behaald, jullie zijn afgestudeerd, en nu is de tijd om jullie wijsheid en ervaring te gebruiken om een verschil te maken in de levens en uitdagingen van de mensen rondom jullie heen. Door het Licht dat jullie zijn, zullen zij jullie kennen en jullie uitzoeken. Ben gereed om de Goddelijkheid te dienen op wat voor manier dan ook dat je opgeroepen wordt gedurende deze tijden. Neem tijd om stil te zijn en ga naar binnen, luister naar de stem van jouw grotere Zelf terwijl Het in/naar positie beweegt aan het roer en volg Diens aanwijzingen. Vertrouw erop dat binnenin jou de grootste kennis en wijsheid ligt, dat dit altijd verborgen heeft gelegen in de dieptes van jouw wezen voor slechts deze tijden en sta jullie briljante Licht toe om te stralen!

Tot volgende Week….

IK BEN Hilarion

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included. www.therainbowscribe.com

%d bloggers liken dit: