Het Manuscript van Overleving – Deel 357: ‘Druppels van Licht Zu llen Nu Overal en Nergens Tevoorschijn Komen…’ door Aisha North, 21 September 2013

Wij komen nogmaals om jullie allemaal een enorme klop op de schouders te geven, en zelfs als dit voor sommigen misschien een beetje zelfingenomen zal klinken, neem het voor wat het werkelijk is, een teken van onze buitengewone respect voor het werk dat jullie allemaal uitvoeren. Want jullie zijn niets minder dan Meesters, dierbaren, aangezien elk en iedereen van jullie doorgaat zich te verhogen voor de gelegenheid, en ronde na ronde aan transformerende energie binnen blijven brengen. Deze energie doet wonderen, niet slechts voor jullie, maar voor jullie gehele wereld. En nu, zullen jullie de resultaten van dit alles beginnen te zien, zelfs in de zogenoemde massa media. Want als jij jouw ogen opent en rondom je heenkijkt, zal je inderdaad een verandering op wereldschaal in de atmosfeer detecteren. De retoriek van haat en angst is begonnen te vervagen in sommige van de hotspots rondom jullie wereld, en in plaats daarvan, zullen jullie het gesprek van de rede over de lippen van de leiders waarnemen die tot dusverre meer geïnteresseerd waren in het verspreiden van wantrouwen en het aanzetten van kwaadheid in hun medemensen.

Dus ja, het getijde is inderdaad gekeerd, en vele van deze druppels van Licht zullen nu beginnen met overal en nergens tevoorschijn te komen. En vergeet nooit, de reden dat zij verschijnen, is jullie bereidheid om al dit Licht door jullie fysieke lichaam heen te laten passeren en in de werkelijke grond waarop jullie lopen te laten gaan. Het mag onmogelijk en naïef voor sommigen klinken, maar het is inderdaad dit werkelijke feit dat verzekerd heeft dat deze planeet van jullie door een wedergeboorte proces heengaat tezelfdertijd als dat jullie dat gaan. Want jullie zijn intrinsiek aan haar verbonden, jullie Moederschip, als we haar zo mogen noemen, en via jullie, haar meest nabije bondgenoten, heeft er een grootste stroming van energetische verheffing gedurende een zeer lange tijd nu gestroomd. Te lang, mag het voor sommigen van jullie toeschijnen te zijn, aangezien jullie fysieke voertuigen bij tijden een meer dan zware last gedragen hebben. Maar de grote hoeveelheid welke jullie klaargespeeld hebben om door te geven tot dusverre is in geen geval een kleinigheid, want het heeft de limieten, in iedere betekenis van het woord, verschoven, en het heeft het voor elkaar gekregen om de weegschaal onomwonden ten gunste van het Licht door te doen laten slaan.

Want dit is een proces geweest van het iets opnieuw balanceren dat immens uit het evenwicht geweest is gedurende eonen aan tijd, en als zodanig, is de weg naar bereikte evenwichtigheid lang en moeizaam geweest. En wanneer wij in dit geval evenwichtigheid zeggen, is het niet een geval van gelijke distributie van duisternis en licht. Eerder, is het een vooraf vastgestelde verhouding/ratio van de twee belangrijk componenten in de Schepping die opgezet werden als de ideale opzet een lange tijd geleden. Dit mag verwarrend klinken, maar het is in feite een verhouding/ratio die met naam genoemd wordt de gouden verhouding/ratio. Niet om verward te worden door dat concept dat jullie hebben dat onder dezelfde naam gaat. Nee, wanneer wij zeggen de gouden verhouding/ratio, wordt het gebruikt om de werkelijke essentie van trilling te omschrijven die de volmaakte condities op een planeet zal ondersteunen welke aan het Licht toegewijd is.

En nu, passeerde jullie planeet wederom over de drempel heen en in/naar het terrein van deze gouden verhouding/ratio. Nogmaals, zolang als jullie een plaats bewonen waar massa gelijk is aan de werkelijkheid, betekend het ook dat de dingen op een langzamer tempo gebeuren dan op planeten waar de dingen minder substantieel zijn. Met andere woorden, de dingen gebeuren langzamer hier op deze planeet van jullie, maar nu, zelfs de meest slordige/havelozen onder jullie soort zullen een verandering in de lucht opmerken. Dus stop niet, want jullie allemaal zijn nu zo goed als in het midden van het maken van grote vorderingen, maar zelfs dan, neem een pauze en kijk om je heen, opdat je niets zou moeten missen van de meer subtiele en niet zo subtiele signalen, dat deze keer het licht gekomen is om te blijven, en jullie gaan wederom het gouden tijdperk binnen, waar het Licht op iedere manier gunstig is, en waar jullie inspanningen meer verheugend zijn dan ooit tevoren.

The Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

www.aishanorth.wordpress.com

%d bloggers liken dit: