Babaji: ‘Het Laatste Vervolg…’ via Jahn J Kassl, 16 september 20 13

Vertaald door Georgi Stankov en gepost op September 18, 2013

Winny: Dit is een Duitse channeling, vertaald door Georgi Stankov naar het Engels en door mij in het Nederlands. Niemand hoeft dit bericht te geloven maar het VOELT waar.

Ook de naam Babaji kan niet zomaar ijdel worden gebruikt. Ook HOEFT het NIET in dit weekend te gebeuren. Maar kan het wel. De vet gedrukte letters in de boodschap zijn van Jahn, niet van Winny.

Babaji gechannelled door Jahn J Kassl op 16 september 2013
http://www.lichtweltverlag.com/de/blog/index.html

First published in English on September 18, 2013 in
www.stankovuniversallaw.com

Vertaald door Georgi Stankov (vanuit Duits naar Engels)

Babaji: Geliefde mensen, mijn kinderen

Jahn Kassl: Wat kunnen we verwachten als het komt?

Babaji: Er moet worden verwacht dat alle gebeurtenissen, alle intense transformaties die zullen leiden naar de uiteindelijke verandering, simultaan/tegelijkertijd zullen gebeuren. Veel opties werden nu opzij gezet en heden blijft er alleen een optie over, namelijk, dat de hele planetaire transformatie in een enkele stoot zal gebeuren.

Dat is te zeggen, dat terwijl de sociale omwenteling, die begint bij de duistere krachten, met een overrompelende ‘coup’ zal plaats vinden, zal het zijn dat op dezelfde tijd de oppervlakte van de planeet zal worden getransformeerd door/via het magnetisch veld (magnetische pool omkering)

Een ‘stap voor stap’ ascentie of ervaring ervan wordt heden uitgesloten, wij zijn al te ver door gegaan in de tijdslijn, zodat dit niet kan worden bereikt door “beetje bij beetje”. Dit betekent verder: ongelooflijke natuurkrachten zullen worden ontketend en middenin deze dagen zullen de duistere mensen hun afschuwelijke spel voortzetten.

In die dagen die voor jullie precies zijn opgegeven, en dat zullen maar enkele dagen zijn, zullen alle mensen die gedesoriënteerd zijn, totaal hun oriëntatie verliezen en zij, die stevig in de grond verankerd zijn (Winny: Zeg maar die ‘aards’ zijn), niet weten hoe en wat er met hen gebeurt. Alleen zij die voor deze gebeurtenissen voldoende spiritueel, emotioneel en mentaal zijn voorbereid, zullen in staat zijn om hun angsten te temmen en er niet door te bezwijken.

“Tegelijkertijd” betekent het dat alle kosmische en aardse gebeurtenissen die door de mensen zelf in hun werkelijkheid worden getrokken, in enkele dagen gebeuren. Net als in een theater zal de ene scène de volgende opvolgen zonder enige onderbreking totdat het laatste vervolg is uitgespeeld en ‘gespoeld’.
Deze dynamiek zal alle mensen raken, de opstijgende mensen en zij die terugkeren naar het duister.

Het moment van ascentie kan heden niet in diverse fasen gebeuren omdat alle tijdslijnen zijn uitgeput. De mensheid heeft deze grote finale verkozen en alle omwentelingen zullen het kosmische script gehoorzamen en zullen wereldwijd tegelijkertijd ontsteken, zodat als zij, die al lang zijn opgestegen, de anderen nog worden geconfronteerd met een
”fait accompli” (gedane zaak) – maar te laat!

Met dit korte perspectief op de huidige kwaliteit van tijd, verzeker ik jullie dat voor alle mensen wordt gezorgd en dat zelfs zij die terug zullen keren naar de duistere groeves, zullen opstijgen als hun levenscirkel vervuld is in deze werkelijkheid. “Tacks will be now pounded with the head.” (een Duits gezegde dat een oplossing tot elke prijs wordt gedaan…opmerking van George)! De Schepper heeft geen versieringen nodig, want wat waar is kan niet door iemand worden mis begrepen.

Jahn: Wanneer zal dit gebeuren?

Babaji: Wees klaar – elke tijd. (any time) (Winny: kan ook ieder moment betekenen).

Ik ben de liefde en het leven , Hij/Zij die mij volgt, verliest zichzelf totaal en herwint zijn eeuwige leven.

Ik ben

BABAJI

Vertaling: Winny winnyd