September Equinox, 2013 ‘De Geboorte van het Christus Bewustzijn Raster…’ Boodschap van de Raad van het Licht, gechanneld door M eredith Murphy. Telepathische Overdracht – 15 September 2013

Hallo Dierbaren,

Zovelen van jullie zijn zo afgestemd. Het is aldus prachtig voor ons wanneer jullie subtiele energie veranderingen bespeuren, en jullie gewaarwordingen vertrouwen, jullie gevoel van de dingen. Zelfs als je het niet volledig kunt verklaren, zelfs als het mysterieus is of de implicaties zijn niet duidelijk, voelen zovelen van jullie nog steeds de waarheid van de stromingen die nu in het spel zijn en weten met vertrouwen wat jullie bespeuren. Jullie voelen energie subtiel hervormen en jullie krijgen de kern van de kwaliteiten van wat er plaatsvindt, jullie bespeuren het belang van de dingen en hierin vinden wij zoveel om vreugdevol over te zijn, want jullie zijn werkelijk aan het oriënteren en vertrouwen jullie innerlijke overzichtelijkheid. En natuurlijk, in deze subtiele gevoelens van de dingen, hebben jullie het zeer juist.

Dit is krachtig … jullie wijsheid en het vertrouwen van jullie ingeboren kennis … en dit is een zeer krachtige tijd. Dank je wel voor het moedig en oprecht zijn in jullie leven.

De Equinox is een krachtig portaal van initiatie in/naar een hogere dimensionale expressie van het voorste gelid van het menselijke bewustzijn. Het markeert een aanzienlijke verschuiving in het raster, en de geboorte van het pas gevestigde raster … een bevolkt gebied door het tevoorschijn komen van waar vaak naar gerefereerd wordt als de Nieuwe Mens. De Nieuwe Mens als een paradigma van belichaamt, bewust, goddelijk bewustzijn, komt naar boven. Dit collectieve besef van het Christus Bewustzijn belichaamd nu niet alleen conceptueel, maar ook energetisch in het volledige menselijke energiegebied door diegenen in het voorste gelid, en heeft een nieuw systeem gecreëerd, een groepsgeest in uitlijning met de Goddelijke Wil. Deze Nieuwe Mensen die energetisch in resonantie dit gebied van nieuwe boventonen invullen en uitstralen, deze nieuwe matrix van het perspectief van het voorste gelid in de vorm, bewust multidimensionaal en wetend goddelijk, is waar wij naar refereren als het Christus Bewustzijn Raster.

Dit nieuwe raamwerk creëert de paden voor deze stromingen van de Nieuwe Toonhoogten welke geaard worden door deze mensen in het voorste gelid. Dit energiesysteem zal verder de uitbreiding van alle individuen op Aarde ondersteunen, de werkelijkheid met steeds meer uitbreiding, samenhang en orde inzaaien, en begint ook het paradigma van de nieuwe werkelijkheid als een collectief gebied uit te zenden en te aarden. Terwijl jullie allemaal je openstellen voor de volledigheid van jullie wezen en voor de wereld, en de energetische capaciteit van deze uitlijning genereren, bewegen jullie in resonantie met dit nieuwe gebied.

Alles-Dat-Is, is op deze verschuiving gefocust, omdat het de eerste gemanifesteerde aankomst van het volledige nieuwe menselijke DNA sjabloon in de vorm, en geactiveerd, bewust, volledig stromende bronenergie is. In staat zijnde om als een geheel systeem te werk te gaan als een menselijk energiegebied. Dus dit is een gigantische prestatie om deze aankomst naderbij te hebben komen en het zal diegenen van jullie positioneren die met hun bewustzijn en hun emoties en hun uitgebreidheid en hun multidimensionaliteit gewerkt hebben, die hun kennis opnieuw opgeëist hebben van de werkelijke goddelijk aard van hun wezen, op een volledige revolutionaire manier in de vorm.

De ambitie om steeds meer bewustzijn in intelligente levenssystemen te bevrijden, zoals de menselijke energiesystemen, is een gedeelde ambitie geweest door velen, en een creatieve focus in de engelachtige, geascendeerde meester en sterren familie samenwerkingsverbanden voor de Aarde, voor wat jullie beschouwd zouden hebben als een zeer lange tijd. Wij zijn, zoals jullie, in vervoering door wat er naar voren komt.

Hoe dit alles zich zal ontwikkelen is een prachtig avontuur! Een mysterie zelfs, want het is nieuw en het is aan jullie en JULLIE … de volledigheid van jullie! Het is onbekend hoe de mensheid zal evolueren, veranderen, verschuiven, creëren en zich zal ontwikkelen en vooruit zal gaan als het nieuwe collectieve gebied tevoorschijn komt en meer capaciteit begint te ontdekken en begint te leven als en van deze schenking van alles dat jullie zijn. Het ingeboren besef van de Eenheid/Eensgezindheid van het leven, en de uitlijning met de Goddelijk Wil dat ontwaakte mensen stimuleert, zal niet alleen de invloed van krachtige hoge frequenties hebben, maar ook de duidelijkheid en het gevoel van timing, dat voortkomt vanuit het verenigd zijn met het intelligente, bepalende en harmonieuze gebied van hun eigen innerlijke verbinding met de Bron Creatie.

Diegenen van jullie die dit gebied samenstellen zullen in een nieuwe ruimte zijn waar jullie dan de nieuwe functionaliteit van jullie bekwaamheden zullen beginnen te ontdekken. Wij anticiperen dat telepathie en weten toe zullen nemen; manifestatie zal verbeteren, duidelijkheid ononderbroken is; een staat van vreugde en vervulling gestabiliseerd zal zijn; welzijn op een fysiek niveau zich uitbreidt; en dat jullie dan zullen beginnen te handelen binnenin de Schepping op Aarde als een Afgezant van de Goddelijke Wil. Jullie zullen belichaamd zijn in een capabele Kosmische Vorm van Zijn. Deze verheffing zal het menselijke Sjabloon in staat stellen om in uitlijning met het Kosmische niveau van intelligentie te functioneren, deelname verhogend vanuit een persoonlijk, locaal, globaal gebied in/naar en eventueel voorbij een galacties gebied en in/naar een kosmische verbinding van universele liefde en bestaan/zijn.

Waar het vanaf hier met jullie naartoe gaat zal zeer opwindend zijn om te zien. Het is aan ons samen om de nieuwe betekenis van samenwerking te ontdekken, dat ons allemaal in staat zal stellen om dit te gebruiken voor het profijt van alle wezens en Alles Dat Is. Dit is een gigantisch, substantieel aspect van vervulling in het goddelijk plan voor de Aarde en vult het met de menselijke aanwezigheid in, met banden van resonantie die de Aarde openstellen voor deelname aan het kosmische speelgebied, en met een juiste oriëntatie met heelheid in plaats van het locale paradigma van de dualiteit. Dus deze verschuiving in de vorm bekrachtigd het eenheidsparadigma verder in de mensheid en is de voorbereiding voor de Kosmische Deelname van de Aarde als een Wereldwijde Burger in een vergroot landschap. Hoe individuele mensen vanuit hun multidimensionaliteit in de vorm herinneren en aarden en creëren is het terrein van deze nieuwe mensen in het voorste gelid. Hoe een ieder van hen de goddelijke wil voelt en het tot uitdrukking brengt via hun unieke essentie en de volledigheid van hun bestaan op Aarde beginnen te gebruiken, en samenwerken met andere verlichte wezens, Aardse aanwezigheden van Kosmische Raden en Gebieden en Families van Licht aardend, is de grote anticipatie die wij allen delen.

Terwijl dit alles plaatsvindt, zal de chaos niet alleen doorgaan maar ook uitbreiden. Het is natuurlijk dat dit voor velen uitdagend zal zijn. Het zijn van een aanwezigheid van vreedzaamheid en jouw innerlijke gelijkmoedigheid ontwikkelend zal het geheel zeer prachtig in deze tijd dienen, alsook jou ondersteunen bij het onderhouden van jouw verbinding met alles dat je bent en je open te stellen tot een steeds vollere belichaamde expressie van deze heelheid.

In toenemende mate is het multidimensionale in het spel binnen het materiële en het rijk van de vorm. In het voorste gelid waar het materiële het zuivere potentieel ontmoet is het bewustzijn van de Nieuwe Mens … vloeibaar, aanwezig, soeverein, duidelijk en open tot alles dat zij zijn, en jegens de wereld. Het is de dageraad van een nieuw tijdperk. Een mijlpaal in de natuur van het besef en de schepping en het potentieel voor het materiële om een uitgebreide bewuste expressie van diens Bron te zijn.

Want jullie allemaal nemen bewust deel aan dit ontwakende tijdperk, dat jullie de magnitude van jullie prestatie mogen absorberen. Het is belangrijk dat als jullie dit besef integreren dat jullie het verbazingwekkende bravourestuk vieren welke jullie individueel en collectief bekrachtigd hebben door jullie focus en leiderschap … door het voorbeeld zijn jullie, zullen jullie zijn en gaan jullie door uit te breiden in/naar de manier waarop jullie door eerzaamheid eenvoudig van jullie ontwikkelende uitbreidende energiegebied, anderen optilden in/naar dit nieuwe paradigma van zijn/bestaan.

Wij zijn altijd bij jullie en wij zijn zeer opgetogen dat jullie ook, deze grote verschuiving in/naar steeds meer licht bespeuren en begrijpen.

Wij zijn de Raad van het Licht.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright (c) 2013 by Meredith Murphy | Expect Wonderful. All rights reserved.

Website: http://www.expectwonderful.com

%d bloggers liken dit: