Saul: ‘Zorg er Alsjeblieft voor dat je Elke Dag, Zonder Mankeren , Tijd Besteedt aan Meditatie…’ via John Smallman, 18 september 2013

Vandaag, 18 september 2013, is een heel belangrijke dag voor de mensheid, zoals wat later duidelijk zal worden. (Dit is John: Ik heb geen idee wat deze zin suggereert, we zullen gewoon moeten afwachten.)

Tijd, zoals jullie wel weten, is een belangrijk aspect van de illusie, want het definieert de manier waarop je het leven daarbinnen ervaart: het verleden met zijn vele herinneringen, vaak ongelukkig, en waar jullie je vaak met woede of spijt aan vastklampen; de toekomst waarnaar jullie meestal uitkijken, hopend op verbeteringen die je leven gelukkiger en veiliger zullen maken; en het heden dat voortdurend verandert terwijl het voorbijgaat, en toch vaak niet opgemerkt wordt door jullie tenzij er iets ongebruikelijks of opvallends gebeurt.

Maar het is op het huidige moment waarop je je aandacht moet focussen, want dat is waar je keuzes maakt en beslissingen neemt, waarvan jullie meestal vrijwel onbewust zijn maar die levensveranderend kunnen zijn. Veel wijzen hebben jullie verteld dat bewust leven vereist dat je bewustzijn van elke gedachte, woord en daad behoudt – hoe onbeduidend het ook kan lijken te zijn – door bewust in het nu-moment te leven. Echter, de meesten van jullie vinden dat heel moeilijk om voor langer dan zeer korte perioden te doen.

In de Realiteit, waarin jullie zullen ontwaken – het eind van jullie reis – scheppen jullie gedachten instant, dus het is essentieel dat jullie je bewust zijn van wat je kiest om over te denken. Natuurlijk, als jullie ontwaken uit de illusie doe je dit van nature, bijna automatisch, maar terwijl je er nog in opgesloten bent, is het belangrijk dat je continu bewustzijn oefent, want dat doen maakt het veel gemakkelijker voor jullie om je intentie te bewaren om liefdevol, compassievol en vergevingsgezind te zijn. Met andere woorden, het helpt jullie om te voorkomen snelle en onbezonnen oordelen te hebben en beslissingen te nemen, gevolgd door woorden of daden waarvan je later spijt krijgt.

Een duidelijk voorbeeld van dit laatste is het worden afgeleid tijdens het besturen van een motorvoertuig, en het veroorzaken of bijna veroorzaken van een ongeval, en toch staan velen van jullie jezelf regelmatig toe te worden afgeleid, zelfs tijdens het rijden. Vraag jezelf af waarom. En wees eerlijk met jezelf. In feite heb je gekozen te worden afgeleid omdat het huidige moment zo saai lijkt, en wat je doet is zo eenvoudig dat je gelooft dat je het zou kunnen doen met je ogen dicht.

Vergeet niet, er bestaan echt geen ongelukken! Jullie planden en creëerden jullie individuele levenspaden voor jezelf als mens, om je kennis te laten maken met de lessen die je, met wijsheid en een vooruitziende blik, hebt besloten, voordat je incarneerde, dat je die wilde leren. En, zoals jullie weten uit vele ervaringen tijdens je jeugd en schooltijd, als je niet oplet leer je je lessen niet en krijg je slechte cijfers.

En waarom let je niet op? Dat is omdat jullie ervoor kozen verwikkeld te zijn in de herinneringen van voorbije, tamelijk waarschijnlijk pijnlijke gebeurtenissen, en stel je voor hoe jij, of iemand anders, anders kon of zou moeten hebben gehandeld. Maar de gebeurtenis is geweest; je kunt het niet meer veranderen, waarvan je je maar al te goed bewust bent, en toch gaan jullie door deze oude en soms zeer storende ‘opnames’ af te spelen, mentaal die gebeurtenissen herbelevend en de betrokken emoties opnieuw ervarend.

Meditatie wordt sterk aanbevolen als een manier om de overtollige stress in je leven te verlichten. Het is, zoals jullie weten, een oefening waarin je ervoor kiest opmerkzaam (mindful) te zijn, je gedachten op te merken terwijl je je er bewust niet mee verbindt. De continue stroom van gedachten die mensen ervaren is een beetje als het lezen van een slechte roman of het kijken naar een slechte film – ze hebben geen betekenisvolle verhaallijn, gaand van de ene onsamenhangende gebeurtenis naar de andere – en als je probeert om op je schreden terug te keren van de huidige gedachte terug naar die waarmee alles begon, kan de ervaring heel opzienbarend zijn. Het doel van meditatie is bij jezelf bewustzijn op te wekken zodat je de constante en meestal nietszeggende stroom van afleidende gedachten kunt stoppen, of op zijn minst vertragen, en rustig (in het) nu aanwezig kunt zijn.

Leven als mens is dezer dagen tjokvol gevuld met lawaai en afleiding – van tekst- en instant berichten, oproepen op je telefoon, de altijd aanstaande tv, harde muziek, en in een stad verkeerslawaai en politie-, brandweer-, en ambulance-sirenes. Je dient serieus iedere dag ruimte te maken om rustig te zijn, alleen, vrij van al dat lawaai – van binnen en van buiten.

Je kunt kiezen en kiest, iedere dag, of je al dan niet wat tijd rustig doorbrengt, in vrede zijnd in je innerlijke ruimte. Je maakt nooit ‘toevalligerwijs’ tijd vrij om te mediteren; het is altijd een heel bewuste keuze, en noch vergeet je gewoon om te mediteren. Je hebt de tijd voor dagelijkse meditatie, en er zijn geen excuses die je kunt bedenken voor het niet mediteren die geldig zijn. Jullie ego’s houden er niet van dat je mediteert, want dan verliezen ze de controle over jou. Bijgevolg gaan ze je aanvallen wanneer je probeert te mediteren door je dingen in herinnering te brengen die schijnbaar jullie zeer dringende aandacht verdienen. Maar vanzelfsprekend is dat 95% van de tijd niet het geval.

Dus de boodschap van vandaag is: ‘Zorg er alsjeblieft voor dat je elke dag, zonder mankeren, tijd besteedt aan meditatie’. Het verlicht je stress, je angsten en je twijfels, maar het allerbelangrijkste, je vernieuwt tegelijkertijd je intentie om liefdevol, compassievol en vergevingsgezind te zijn, aldus het collectief in zijn intentie versterkend en bekrachtigend om alles los te laten wat niet in afstemming met de Liefde is. Jullie hebben het over het geheel heel goed gedaan, en enkele van de meer ingetogen uitspraken en beslissingen van jullie gekozen functionarissen in de afgelopen weken, tonen de effectiviteit van jullie collectieve inspanningen. Hou de druk erop – de zachte en de onweerstaanbare druk van de Liefde – terwijl het besef dat dit inderdaad een Nieuwe Tijd is bij de mensheid aan het dagen is, en de oude en onbetamelijke manieren van omgang met elkaar steeds meer ophouden zich voor te doen. Jullie veranderen de wereld, en het is essentieel dat jullie dat blijven doen.

Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: René Meulenbeek – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/http://www.afstemmingen.com/

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/

%d bloggers liken dit: