De Hemelse Witte Wezens en ‘De Pijn van Ascentie…’ via Natalie Glasson, 13 September 2013

Light_Element_by_aussie_gal.jpg

Geliefde Schitterende Wezens van Licht, wij komen naar voren met grote liefde en verering voor jullie wezen en het pad dat jullie ziel gekozen heeft om op de Aarde te nemen. Jullie demonstreren aan jullie zelf, aan alle aspecten van de Schepper en het Universum van de Schepper de gezegende waarheid van de Schepper.
Niet alleen ondersteund jouw pad de ontwikkeling van jouw ziel en het begrip van zichzelf, maar je ondersteund ook de ontwikkeling van allen. Jouw spirituele ascentie is als de ontvouwing van de Schepper van binnenuit jou om diens grootst potentieel als een stralend wezen van licht te bereiken. Je mag je afvragen waarom deze ontvouwing nodig is maar als de Schepper zich ontvouwt, uitbreidt en in/naar alle aspecten van jouw wezen sijpelt, verhoog je het bewustzijn van alles binnenin en rondom jou heen. Als je ascendeert bekrachtig en vergroot je aldus de volledige trilling van de Schepper. Het is belangrijk om te begrijpen dat jouw pad op de Aarde niet slechts persoonlijk is maar een collectief bewustzijn tot voordeel strekt en helpt. In deze tijd ben je als een team met de mensheid aan het werk om de trilling van de Aarde door de toelating van licht door jouw lichaam heen te verhogen. Met iedere stap die je neemt, ondersteun je het collectieve bewustzijn met het ervaren van de Schepper. Iedere situatie en ervaring in jouw werkelijkheid zou gezien kunnen worden als een verkenning uit naam van de Schepper en als een gereedschap om het collectieve bewustzijn van de mensheid te verhogen. Iedere keer dat jij een aspect van jouw wezen meester wordt of niet bezwijkt aan jouw ego, betekend dit dat dezelfde les niet door zovele anderen op de Aarde meer overwonnen hoeft te worden omdat een ieder van jullie aspecten van een collectieve initiatie accepteren, jullie rol spelend in het dichterbij een groter besef van de Schepper te komen. Wij vragen dat jullie de ervaring en de situaties waar jullie doorheen gaan naar waarde schatten, omdat jullie voor iedereen aan een diepere eenheid met de Schepper bijdragen.

Door jouw ascentiepad heen gaande begin je de sleutels tot jouw spirituele ontwaking te ontdekken, het begrijpen van jouw ingeboren vermogen om lief te hebben, te manifesteren, vreedzaam te zijn en van binnenuit te projecteren. Met dit besef wordt je dan geconfronteerd met een wereld van jouw eigen creatie en de manifestatie van het collectieve bewustzijn van de mensheid. Aldus veel onnodige en beperkende gewoontes kunnen vanuit het collectieve bewustzijn van de mensheid geabsorbeerd worden dat de buitenwereld er beduidend anders uit kan schijnen te zien van dat wat jij binnenin beseft en ontdekt. Als je ontwaakt zou het vergeleken kunnen worden met het plotselinge besef dat je een superheld bent en je dat altijd geweest bent! Je begrijp het meeste van jouw bekwaamheden en je kunt jouw grotere potentieel als een wezen op de Aarde zien. Het enige probleem is dat jij je bewust bent van jouw superheld krachten maar dat jij jezelf tijd moet geven om in/naar jouw krachten toe te groeien, om bekend met hen te worden en om te leren hoe hen in jouw werkelijkheid te hanteren. Met een prachtig perspectief van jezelf, kan het pijnlijk zijn om niet onmiddellijk in staat te zijn om jouw krachten in/naar jouw fysieke werkelijkheid te projecteren om de noodzakelijke veranderingen aan de werkelijkheid welke je ervaart te maken. Dit op zichzelf kan pijn en lijden veroorzaken totdat je leert om de snelheid van jouw ascentie ontwaking te accepteren en er tevreden mee te zijn. Met veel andere mensen rondom jou heen en je realiserend dat zij ook superhelden zijn, kan het moeilijk zijn om jezelf niet met hen te vergelijken maar er is een noodzaak om je te focussen op het onvoorwaardelijk houden van jezelf, aangezien dit de goddelijke krachten binnenin jou op een versneld tempo zal voeden.
Veel mensen ervaren lijden omdat zij nog niet in staat zijn om het goddelijke te projecteren dat zij van binnenuit her/erkennen, maar als je de overgang maakt van ontwaken in/naar het besef en de volledige projectie van binnen naar buiten, mag je ook waarnemen dat vroegere creaties doorgaan in jouw aura en geest te blijven en zich herhaaldelijk projecteren in/naar jouw werkelijkheid totdat je hen opmerkt. Ascentie gaat over het opmerken van jezelf; er is een noodzaak om alles dat goddelijk is binnenin jouw wezen op te merken maar ook om alles dat niet goddelijk is met een liefdevol hart op te merken. Terwijl jij jouw vermogen uitbreidt om energieën en aspecten van jezelf te her/erkennen die geprojecteerd moeten worden en welke niet langer meer geprojecteerd moeten worden, stap jij in jouw kracht/macht, alsof jij jouw superheldpak aan het reinigen bent en je erop voorbereid om het te dragen. Het proces van het opmerken van jezelf kan aanvoelen alsof het lijden en pijn veroorzaakt als jij jouw gewoontes en focussen beseft, maar als jij jouw trillingen verhoogd, kunnen lagere trillingsgewoontes en creaties ervaren worden als groter dan voorheen als zij met de hoge trillingen van jouw wezen strijd leveren en wrijving veroorzaken.
De geschikte manier om het ascentie lijden en de pijn op te lossen is om diep liefhebbend met jezelf en jouw werkelijkheid op alle mogelijke momenten te zijn, wees zachtaardig met jezelf en de werkelijkheid terwijl jij jezelf toestaat om zo neutraal als mogelijk te zijn in jouw reacties en jouw realisaties en projecties. Het is ook essentieel om je bewust te zijn dat jij in controle van jouw werkelijkheid bent, jij bent het eerste instrument van creatie voor jouw werkelijkheid en dus is het door jou heen dat alles stroomt en gemanifesteerd wordt. Jij levert altijd de trillingen van de Schepper door jouw wezen heen af, en onophoudelijk wordt het meest overvloedige Licht aan jou gegeven om mee te creëren en te projecteren als en hoe je het in/naar jouw werkelijkheid wenst. Je kunt dit prachtige licht projecteren terwijl het diens gelukzaligheid behoudt of je kunt het projecteren als een negatieve gedachte of een negatieve omstandigheid, het licht kan in/naar alles gekneed worden dat je wens en kiest. Vertrouwd raken met de aanwezigheid van het overvloedige Licht binnenin jou en dat het door jou heen stroomt, staat jou toe om jouw aandacht naar jouw waarheid en naar een bestaan van een meer neutrale aard terug te brengen.
Om neutraal te zijn is om het krachtige geloof en het vertrouwen in de Schepper en het Licht binnenin jou vast te houden, zelfs wanneer je pijn en lijden ervaart, om neutraal te zijn is om in jouw afstemming en uitlijning met de Schepper te blijven. Je in essentie jouw pracht herinnerend en te beseffen dat geen pijn of ellende jou weg kunnen halen van jouw macht/kracht, welke het goddelijke Licht binnenin jou is. Jouw macht/kracht is ook de manier waarop je kiest het goddelijke Licht binnenin jou te gebruiken en te hanteren. Hoe meer zuiver en meer liefdevol jouw intenties zijn hoe meer kracht/macht jij binnenin jezelf zult her/erkennen. Met een sterk en groeiend geloof van de goddelijkheid binnenin jou, zal je opmerken dat extreme reacties op jouw omstandigheden, en meest belangrijk jouw creaties, zullen verminderen, acceptatie zal jouw grootste gereedschap worden. Dit zal verminderde ervaringen van ellende, lijden en pijn toestaan omdat het vaak jouw reactie is dat de meeste onrust veroorzaakt. Reacties zijn feitelijk een moment wanneer je ongeloof in de Schepper hebt, je focussend op afscheiding en machteloosheid. Als jij jouw geloof in jouw macht en waarheid kunt handhaven dan reduceer jij jouw reacties en ben je in staat om door omstandigheden, gewoontegetrouwe projecties en zelfbesef heen te gaan welke ondersteund en geliefd worden door de Schepper.
Het is belangrijk om te beseffen dat er een schitterende liefdevolle macht/kracht binnenin jouw wezen groeit, het is op dit moment jouw doel om deze macht/kracht te koesteren, diens groei te observeren en er ruimte voor vrij te maken om erin te kunnen uitbreiden. Neem de tijd om jezelf te observeren en om met jouw eigen energieën te gaan zitten, dan zal het gemakkelijker zijn om je bewust te zijn van wat er zich binnenin jouw wezen voordoet alsook wat betreft de creaties en projecties welke jij materialiseert zodat je ofwel kunt stoppen of hen kunt bekrachtigen voordat zij in jouw werkelijkheid geaard raken.
Wij vragen dat je in meditatie gaat zitten, je focussend op jouw ademhaling om jezelf eraan te herinneren dat je een prachtig met Licht gevuld vreedzaam wezen bent. Je kunt wensen om dit een paar keer hardop uit te spreken.
“Ik ben een prachtig met Licht gevuld vreedzaam wezen.”
Vraag jezelf dan, wat heeft vandaag tot aan dit moment mijn geest het meest bezig gehouden? Observeer waar jouw gedachten zich aan vasthouden en sta jezelf toe het weg te ademen.

Vraag jezelf dan, waar reageren mijn emoties tot aan dit moment zich vandaag het meeste op? Observeer waar jouw emoties zich aan vasthouden en sta jezelf toe het weg te ademen.
Ga verder door jezelf te vragen wat voor pijn, lijden of ellende jij tot aan dit moment toe bewust of onbewust creëert? Observeer het maar als je niet in staat bent het te begrijpen weet dan eenvoudig dat door je op de energieën en creaties te focussen en het weg te ademen je hen uitwist.
Sta jezelf dan toe om je op de macht/kracht binnenin jouw wezen te focussen, begin vanuit jouw hart te ademen, het Licht van jouw goddelijke zelf uitstralend, jouw macht/kracht, jouw vertrouwen in jouw eigen goddelijke macht opbouwend en vertrouwend.
Sta jezelf gewoon toe om in jouw eigen energie te zijn, de groei van het Licht van binnenuit te observeren zolang als je dat maar wenst.
Dit is een eenvoudige meditatie maar moedigt jou aan om veel van jouw energieën te verkennen en in een gewoonte te komen van het ontbinden van onnodige energieën, gedachten, creaties of emoties voordat zij manifesteren, en aldus in jouw wezen jouw ascentiepijn projecteren.
Wij zijn altijd bij jullie, en houden onvoorwaardelijk van jullie.
De Hemelse Witte Wezens

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Please share and post with others including the following details: ‘Channelled through Natalie Glasson of the Sacred School of OmNa, Thank you

%d bloggers liken dit: