Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht – 19 September 2013

Levend Licht:
Al Dat Leven is, is Licht en zo ook Is Al dat Licht is, Leven
Image1.png
(Fictie wordt steeds meer Werkelijkheid….)

Blossom: Wel, hallo ET-kameraadjes van me! Ik denk dat jullie van mijn energie kunnen aflezen dat ik me de laatste dagen veel sterker voel en erg veel meer mezelf! Poeh! Ik zat te denken dat jullie ons over verschuivingen zouden kunnen vertellen, omdat men soms, hoe zeer men het ook probeert, niet in staat is om te ‘verschuiven’ … en zich gevangen kan voelen zitten in een ‘niet gelukkig … waarvoor doen we het eigenlijk’ plaats … om vervolgens op een morgen wakker te worden en te merken dat er overduidelijk een verschuiving heeft plaatsgevonden. Iemands persoonlijkheid en gedrag zijn veel helderder, ook al is er ’s nachts niets veranderd … iets is er toch veranderd.
Galactische Federatie van Licht: We heten jou welkom in ‘onze ruimte’.
Dat is mijn wens!
Toch is het mogelijk. ‘Onze ruimte’ is slechts een geestesgesteldheid … een ‘geestesruimte’ waarin bijna niets ons Wezen kan afleiden van onze intentie om Liefde te geven.
Jullie zeggen ‘bijna niets’ … ik zou denken dat er ‘niets’ is dat jullie kan afleiden?
We kunnen wel zeggen dat het menselijk gedrag ons toch nog tot in onze kern kan schokken.
Daarin kan ik met jullie meegaan. Weten jullie, voor ons hier beneden … is er nog erg veel dat ons blijft schokken en terneerslaan en deprimeren … en persoonlijk heb ik nog niet kunnen uitvogelen hoe ik in de vibratie van Liefde moet blijven, waarvan IK WEET dat IK dat BEN … dat WIJ dat ALLEMAAL ZIJN. Is het voor jullie makkelijker, door waar jullie zijn?
Hierop zeggen wij … dat het niet komt door waar we zijn op een zekere ‘plaats’ … want wij leven niet in ‘ruimte’/’nergens’. Het komt door waar we zijn binnenin ons Wezen. Want, liefste zielen … dat is al wat er is. Er is nergens anders realiteit dan in JULLIE WEZEN.
Dus hypothetisch … als ik het voorrecht zou mogen genieten van een uitnodiging tot een bezoek aan jullie woning … waar zou dat dan zijn?

Welnu, dit is een interessante vraag. Want WIJ ZIJN OVERAL. ONZE ENERGIE IS OVERAL.
Bedoelen jullie hetzelfde als in … Wij zijn helemaal energie/Wij zijn allemaal één. Dus, wij zijn allemaal overal?
Tot op zekere hoogte klopt dit … natuurlijk … men heeft dit geleerd. Maar in Waarheid spreken wij hierover vanuit een andere gezichtshoek … vanuit een meer … om zo te zeggen … bewust perspectief. Jullie bezoeken ons AL. Wij bezoeken jullie … heel veel van jullie.
Waarom is het dan zo dat wij ons dit niet herinneren?
Vanwege de dichtheid van jullie huidige (niet) realiteit. Maar we kunnen ook ‘voorspellen’ dat, wanneer het moment van de WERKELIJKHEID VAN WAARHEID aanbreekt, jullie je … ALLE bezoeken … AL-WETEND zullen herinneren.
Dus we zullen ‘nergens’ zijn als we op bezoek zijn bij jullie … in tegenstelling tot op een Lichtschip zijn bijvoorbeeld?
Als het erom gaat om in het bijzonder ‘Ons’ te bezoeken … dan zouden we ons wellicht op een vaartuig presenteren, om ‘gemeenschappelijke grond’ [om op te staan] te creëren … zodat het een ‘realiteit’ wordt die jullie kunnen begrijpen. Echter, wat gewoon ‘plaatsvindt’ is een ‘bewust gesprek’ met ons … want in WAARHEID zijn we allemaal Licht en daarom ‘ZIJN’ we.
Anderzijds … zou er een andere ‘realiteit’ zijn, als jullie zouden worden uitgenodigd aan boord van een van de vaartuigen van De Federatie, die meer is wat jullie Mensen een reëel schip zouden noemen. Want er zijn er inderdaad veel … van veel verschillende vormen … veel verschillende soorten van veel verschillende planeten bevattend. We kunnen wel zover gaan om te stellen dat sommige van onze schepen vanwege hun enorme omvang als planeet zouden kunnen worden geclassificeerd. Inderdaad, wie weet … of jullie planeet Aarde niet eigenlijk een erg groot vaartuig is, waarop velen leven?
Willen jullie daar niet een ietsepietsie op doorgaan?
Gaat het niet allemaal over perspectief? Gaat het niet om wat men verkiest te geloven? Want we zouden kúnnen zeggen dat jullie planeet een schip is. We zouden kunnen zeggen dat Moeder Aarde natuurlijk een levende entiteit is. We zouden kunnen zeggen dat de vaartuigen, waarin transport van de ene ‘melkwegzone’ naar de andere plaatsvindt, ‘LEVEND LICHT’ zijn.
Want we zeggen AL DAT LEVEN IS, IS LICHT EN ZO OOK IS AL DAT LICHT IS, LEVEN.
Op dezelfde manier … zouden we kunnen zeggen dat AL DAT LIEFDE IS, IS GOD EN ZO OOK IS AL DAT GOD IS, LIEFDE. Zij zijn één en dezelfde.
Dus … zouden jullie zeggen dat … als jullie vaartuigen Licht/Liefde zijn … zij derhalve niet zijn ‘geprogrammeerd’ om naar ‘die en die plaats’ te gaan … ik bedoel, gaan zij gewoon?
Het is ietsje ingewikkelder dan dat! Maar eigenlijk toch erg simpel … vanuit ons perspectief en dat van het reizende vaartuig.
We zouden kunnen zeggen dat we het … via onze gedachten … programmeren. Dat is al wat nodig is in de meer geavanceerde ‘voertuigen’. In zekere zin is het … alsof het Lichtschip en de Lichtwezens daarin … deel worden aan de zelfde gedachte. Nogmaals … woorden schieten tekort.
Kunnen we desondanks doorgaan, omdat, net als ikzelf, … velen dit interessant zullen vinden? Dus, is het dan zo dat een ‘Kapitein’ ‘de gedachte’ heeft? Want ik voel/voelde altijd dat De Federatie Van Licht een bewustzijn is … in plaats van individuen?
Hier wordt het lastig om het in menselijke taal om te zetten. Ja, we zijn een bewustzijn. Maar …
Jullie laten me zojuist een mierenkolonie zien …
… we PROBEREN om dit duidelijk te maken … maar, dat zou toch geen perfect beeld geven. Velen van ons … veel Lichten … ‘leven’ met elkaar, maar KUNNEN … indien nodig … individu ZIJN.
Bijvoorbeeld om te ‘raadplegen’ … voor ‘VREUGDE’ … als ‘individuele boodschappers gevraagd’ worden.
O, lieve ziel … het is allemaal zo moeilijk te beschrijven op onze manier!
Nou … het is maar een suggestie … jullie zouden het natuurlijk aan ‘MIJ kunnen laten zien’ en als ik terugkom kan ik het met eigen woorden weergeven!
Dan kunnen we wel zeggen dat je lichaam uit elkaar zou spatten. En als we het in een niet-fysieke ‘omhulling’ zouden doen … zou JIJ evenmin in staat zijn om er woorden voor te vinden.
Test me maar uit! Maar ik begrijp ECHT dat het zou gebeuren … als dit de bedoeling was geweest … ik snap het. Dus laten we teruggaan naar ‘reizen’.
Hier ‘gaan we over in een andere versnelling’ en wellicht een ‘lagere’ … in de zin dat … het niet erg helpt om zo te blijven praten over ‘Ons’ … omdat het hetgeen in woorden kan worden omgezet te boven gaat. Als we ‘lager’ zeggen, bedoelen we de ‘trillings-versnelling’ … en zouden we het makkelijker vinden om ‘reizen’ te beschrijven van vaartuigen die van een andere trilling zijn.
Met andere … bedoelen jullie lager?
Dat hoeft het niet per se te betekenen … maar in dit geval … Ja.
Dus … sta me toe dit te verhelderen … ik ben me ervan bewust dat er vele, vele trillingen zijn … maar zijn er vele trillingen van dezelfde vibratie … ín een vibratie … Zei ik dit echt??
Dat deed je … en je was correct. Je kunt … bijvoorbeeld … ‘Vibratie B’ nemen.
In Vibratie B kunnen de trillingen A tot Z zitten … wat 26 variaties zijn van dezelfde vibratie … en vervolgens kunnen in, zeg, … Trilling C van Vibratie B … 26 graden van die Trilling C zitten, die ontstaan was uit Vibratie B.
Waartoe leidt dit voortgaan van ons gesprek?
Het klonk logisch voor jou, niet dan?
Wel, vreemd genoeg … was dat zo. Echter, waar ik mee zit is … allereerst, waar hebben we het in ’s hemelsnaam over … ik ben de draad volledig kwijt!!
Laten we jou een genoegen doen en de draad oppakken. We praten over vaartuigen die van een lagere vibratie komen dan … ‘die van ons … zo nodig’ … maar mogen we eraan toevoegen …
Dat mogen jullie …
Dat hetgeen waarover we praten nog steeds van een Hoge Vibratie is … maar niet op hetzelfde ‘niveau’ als waarop onze wezens ‘verblijven’.
O help! Ligt het aan mij? … Of zat er vanmorgen iets in mijn pap? Ik bid u, ga door …
Aldus … Hogere reisschepen zijn van Lichtsnelheid en -energie. Op enkele niveaus van reizen is het zo, dat de Wezens die daarin zitten, zich letterlijk ‘ omvormen’ (morfen) in dezelfde Lichttrilling/-snelheid als het vaartuig zelf en het zich daardoor verplaatst als ÉÉN energie. Het hangt heel erg af van iemands bedoelde bestemming en hoe ver de reis is. Natuurlijk gaat men bij tijden op de ‘automatische piloot’.
Jaren geleden, in een van mijn ontmoetingen met White Cloud, … werden we wel bezocht door wat wij ‘De Vriendschappen’ noemden en deze zeiden dat zij van een planeet Waren, die rood was en ze toonden ons een gigantische rode kristal, die in ‘hun Aarde’ zat te kloppen als hun ‘hartslag’, zodat het ‘leven levend’ gehouden werd, zogezegd. Ze zeiden ook dat de bron van ‘brandstof’ van hun schip enkel een enorm kristal was … ze toonden me dat het een grote kolom was in het midden van hun schip … die doordrong tot elk niveau van het ‘genoemde’ vaartuig.
Veel aandrijving komt inderdaad ook van de energie van bepaalde kristallen. Wij nemen natuurlijk aan dat jullie op Aarde niet aannemen … dat wij brandstoffen gebruiken van dezelfde bron die jullie op jullie planeet gebruiken … Die methode is veel te ruw.
Die kristallen aan boord van een schip worden ‘vereerd’ en zijn ‘heilig’. Want de energie die ZIJ ZIJN is van grote waarde in de ‘essentie van de natuur’ en zij worden tegen elke vorm van ‘scheiding’ beschermd.
Scheiding waarvan of van wie?
Alweer … moeite met verwoording … Scheiding van ‘Bronenergie’ … van ENERGIE Zelf. Ze moeten voortdurend schoongemaakt worden willen ze kunnen blijven werken.
Kristallen ‘spelen’ aan boord van een schip een enorme rol … en inderdaad ook op vele planeten. Op jullie wereld zijn ze jammer genoeg ‘ondermijnd’.
Was dat bedoeld als woordspeling?
Dat klopt … ook al kun je er vraagtekens bij zetten. Diep in jullie dalen … diep in jullie oceanen … zijn er nog steeds kristallen die jullie ook nu nog helpen. Maar als zij zouden worden gevonden door degenen met slechte bedoelingen … zou jullie planeet veel kwaad kunnen worden aangedaan.
Zoals jullie nu spreken krijg ik het gevoel … dat deze kristallen geprogrammeerd zijn. Ik denk dat die gedachte van jullie afkomstig was?
Inderdaad … en wanneer dat zou gebeuren … zullen deze ‘schatten’ worden geactiveerd … want vele zijn met opzet in diepe winterslaap gebracht.
Wat zal er gebeuren wanneer ze worden geactiveerd?
Het herstel van veel dingen … vanwege de pulserende energie die zij weer in de energie van de Aarde zullen overbrengen.
Ohhhh! Daar komen de tranen weer!
Dat komt door de ‘sensatie’ die we jou toestuurden … een kort snippertje ervan … omdat teveel geven jou … zoals wij dat zeggen … zou laten exploderen. Maar op dat moment, dat BELOVEN we JULLIE … op het moment dat jullie Nieuwe Wereld ‘zichtbaar en voelbaar’ is voor jullie … zullen de ‘werken’ van deze kristallen van een dergelijk formaat en schoonheid en ‘dienstbaarheid’ … tezamen met vele andere componenten die ‘verhuld’ zijn … de ENORME VERLICHTING, waarnaar jullie zo verlangen … voortbrengen.
Maar soms voelt dit allemaal als een sprookje!
Maar toch … is het niet zo dat alle sprookjes een gelukkig einde kennen?
Daar is het! Het signaal om te gaan … en wederom … precies op het uur. Jullie verbazen me soms … vooral omdat jullie geen tijd kennen. Ik heb er vandaag ECHT van genoten … EEN HELEBOEL DANK!
Heel graag gedaan.
Dat ben ik niet met jullie eens … en ik denk velen met mij! Hou van jullie! Uiteindelijk hebben we niet gepraat over die ‘verschuiving’ … Ach, zoals ik eerder al zei … ‘Verschuiving kan gebeuren’ [‘Shift
happens’]

Wanneer je geniet van het lezen van de wijsheid en het VOELEN van de energie van De Federatie Van Licht … weet ik zeker dat je HARTGRONDIG GENIET van het kijken en luisteren naar hen, terwijl ze VIA MIJ SPREKEN op de online video van de 18e augustus in Sydney. Ga voor details naar www.blossomgoodchild.com.

Vertaling: Lia Opdam – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG189sept19.html

%d bloggers liken dit: