AnnaMerkaba op 16 september 2013, met een boodschap van de Plej aden: ‘Het Zuiveringsproces van 18 – 24 september…’

Zeer geliefde kinderen van het Licht,

Zoals wij vele keren eerder gezegd hebben zijn er energetische veranderingen die inderdaad dichter en dichterbij komen naar jullie GAIA, het gebeuren is onvermijdelijk, maar de meeste mensen begrijpen dit niet met hun menselijke denken wat dit gebeuren is, waar we allemaal naar wijzen, en dus laat ik kort het belang ervan uitleggen aan jullie en wat er op het punt staat door jullie planeet heen te vegen.

Laten we jullie geruststellen dat de verwoesting die velen van jullie in je derde oog zien, de verwoesting is van het oude systeem van denken en het oude systeem van geloven, want er is inderdaad een nieuw gedachteproces dat vanuit je hart komt, een nieuwe hartscode die van binnenuit explodeert en die jullie in verbinding brengt met DE UITEINDELIJKE WAARHEID.

De waarheid dat jullie allemaal prachtige wezens zijn, in staat om werelden te scheppen die vlak bij de grootsheid zit van die ene waar jullie je heden op bevinden. Jullie zijn werkelijk wakker aan het worden voor jullie hartscode, jullie worden wakker voor de werkelijke waarheid, die is dat jullie in controle zijn van jullie werkelijkheden, en jullie hebben niemand nodig om jullie het wat, hoe, wanneer en waarom te vertellen.

Wat er technisch op het punt staat te gebeuren op jullie planeet is het ZUIVERINGSPROCES. Vele portalen op jullie planeet zullen opengaan en de energie van die portalen zal omhoog gaan naar het centrale punt in het midden van de Aarde via zijn axen, de ‘wiebel’ zal enkele graden worden veranderd, veel gebeurtenissen van diverse aard zullen plaats vinden. Een massaal reinigingsproces gaat gebeuren.

Alle antieke aarde portaalstelsels zullen belangrijk activeren en de kennis vrijgeven die er eonen lang slapend heeft gelegen. Jullie wetenschappers gaan bewijs krijgen over waar wij tegen jullie over praten. Meer en meer kranten zullen nieuwe ontdekkingen van wetenschappelijke experimenten rapporteren om alle ‘theorieën’ te ondersteunen die we voor jullie neer leggen.

Maar laten we terugkeren naar de datums dichtbij. Wat er zal gebeuren in september van de 18de tot 24ste van jullie aardse tijd, is dat de poorten opnieuw gaan openen, maar deze keer zal de energie die jullie ervaren niet komen uit een hemels lichaam maar van jullie eigen GAIA. Wat jullie op het punt staan te ervaren is enorme snoeiing, het vegen over jullie aarde, energetisch, stoffelijk en mentaal.

Begrijp alsjeblieft dat de veranderingen die op het punt staan jullie planeet vast te houden, veranderingen zijn die al jaren geleden in beweging zijn gebracht, en dus met een viervoudig treffen gaan jullie dichter en dichter naar de unificatie/vereniging van het denken, naar de unificatie van het systeem.

Wat wij hiermee bedoelen is NIET het idee dat jullie precies het zelfde beginnen te denken, helemaal niet, jullie staan op het punt je ware prachtige zelf te wekken, het doen ontwaken tot je hart, en om je de ware reden te herinneren dat jullie nu hier allemaal zijn om jullie van je creativiteit te doordringen, en van je individualiteit en toch als EENHEID… om te begrijpen dat jullie hier allemaal zijn als stukjes van een puzzel, om die stukjes op te bouwen en tot een geheel te verenigen. Een geheel – vol van een veelvoud aan kleuren, vibraties, muzikale tonen van zulke variëteit, dat als die eenmaal samengesteld worden, zullen stromen als een rivier in dezelfde richting, in de richting van liefde, licht, begrijpen, medeleven en overvloed.

Dat zegt niet dat jullie iets moeten opgeven, behalve een ding, het idee dat jullie allemaal apart staan, gescheiden zijn, want dat zijn jullie niet. Want jullie zijn allemaal een en dezelfde, maar jullie komen met andere trillingsfrequenties. En dus, door je haat op te geven voor iemand, door ieder ander te vergeven, door jezelf te vergeven, gaan jullie dichter naar het uiteindelijke samenspelen in vereniging een prachtige melodie van vrij zijn van gebrek, vrijheid zonder oorlog, en vrij zijn van ziekte (dis-ease = is ook ongemak). Want als jullie eenmaal zijn aangepast aan je eigen creatieve kracht, als jullie eenmaal je hartscode volgen, en die in je leven leeft, zoals is bedoeld, zoals jullie besloten hebben om te doen, dan is het dat de puzzel ten slotte kan worden samengesteld en kan de melodie eindelijk worden losgelaten van de aarde en snel reizen naar de universele frequentie van liefde, en het is dan dat jullie aarde, en de menselijke wezens, ten slotte zich kunnen voegen bij de interplanetaire confederatie van licht.

En dus zullen we dit weer en weer herhalen, hoor onze oproep, hoor onze tune/wijs(je)… jullie moeten elkaar vergeven, jullie zullen je misvattingen loslaten over JULLIE ZELF en over hen om je heen… jullie moeten stoppen om iedereen om je heen proberen te veranderen en jullie moeten diep in jezelf kijken en beginnen met jezelf.

Weet dat degenen van jullie die hier zijn om de roosters te activeren, die hier zijn om de portalen te activeren voor dienst zullen worden opgeroepen, wees voorbereid, we vragen dat degenen van jullie, en jullie weten wie jullie zijn, om voorbereid te zijn door genoeg vloeistoffen te drinken en door op de noten afgestemd te blijven van de geluiden die jullie hoorkanalen binnenkomen, d.w.z: jullie oren, dat jullie een variëteit aan geluiden, sensaties zullen horen, jullie zullen andere tonen horen, jullie zullen zwaarte in je oren voelen, jullie zullen snelle veranderingen in de atmosferische druk om je heen voelen, dat zal voelen alsof iets tegen jullie energieveld drukt, jullie zullen energie drops/vallen /gebrek aan/ voelen, plotselinge vermoeidheid, plotselinge alertheid, plotselinge geluiden die je normaal niet hoort. Dit zijn allemaal oproepen voor je om aandacht te schenken en om jezelf af te stemmen.

Want jullie worden tot actie geroepen, actie die zal plaats vinden van de 18de tot 24ste september. Actie om de roosters van de portalen van GAIA te activeren.

Begrijp alsjeblieft dat dit een STAP is, dit is alleen maar een begin van het gebeuren, een voorbereidende stap, en jullie zullen tot dienst worden opgeroepen heel vaak, door de hele tijd van jullie huidige incarnatie heen. Want niet alleen zijn jullie hier om de roosters te activeren, maar ook om de mensheid aan te zetten te assisteren terwijl zij van de ene naar de andere dimensie overgaan, terwijl zij dichter en dichter naar het begrip gaan van hun MULTIDIMENSIONALITEIT.

Wij houden van jullie. Wij zijn bij jullie. Goodbye voor nu.

Pleiades High Council – Channeled by Anna Merkaba – Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL –http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Bron: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2013/09/16/sept-18-24-purification-process-pleiades/

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

%d bloggers liken dit: