Aartsengel Michael: ‘Een Wereldwijde Reset van Waarden en Normen …’ in Een Uur Met een Engel, 16 September 2013

Introductie:

Steve Beckow Intro: Vandaag luisteren we naar Aartsengel Michael terwijl hij uitlegt wat het Gezelschap van de Hemel achter de schermen allemaal doet. Wij horen hem een signaal regelen om te helpen met het onderscheidingsvermogen en biedt aan om dat ook voor anderen te doen. We luisteren naar hem terwijl hij het bredere belang van het opnieuw instellen (reset) van de Globale valuta bespreekt, welke een wereldwijde reset van waarden en normen is.

Hij spreekt over de geruchten van een militaire staatsgreep, het lot van de zogenoemde Zwarte Paus, en de tendens van de gebeurtenissen in Mexico en China. Hij bespreekt “Het Evenement” en de concentratie op de Lichtwerkers. Hij bespreekt hoe om te gaan met plotselinge rijkdom, welke omvat het afbetalen van alle schulden, het maken van een reis, en boven alles plezier maken.

Uiteindelijk geeft hij ons onze marsorders wat betreft de bijeenkomst dit weekeinde in Joshua Tree.

Graham Dewyea: Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een Uur Met een Engel met Steve Beckow, oprichter van de website ‘Gouden Tijdperk van Gaia.com’ en auteur van ‘De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt’ en Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek ‘De grote Ontwaking’. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is Aartsengel Michael. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Heel veel dank, Graham. En welkom, Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael: En welkom aan jullie. Ja, Ik ben Michael, Aartsengel van vrede/Vreedzaamheid, strijder van Liefde, Brenger van het blauw. En laat ons deze dag beginnen, mijn geliefde vrienden, door wederom de Blauwe Vlam van de Waarheid te vernieuwen welke ik met jullie allemaal deel. Laat het binnenin jullie hart ontsteken, jullie keel, jullie derde oog. Laat het zich ontsteken door jullie gehele lichaam heen, want waarheid is noodzakelijk.

Het is één van die elementen welke onze Schepper voor ons ingevoerd heeft om het Universum te begrijpen. Het is de verklaring en het is de inhoud van de Ene.

Weken geleden, heb ik aan een ieder van jullie gevraagd, mijn familie, mijn cirkel, mijn vrienden, om de inzet te verhogen. En ik herhaal vandaag deze pleidooi, voor elk van jullie om jullie goddelijkheid en onze goddelijkheid toe te staan meer helder naar boven te komen binnenin jullie, en om die Blauwe Vlam van Waarheid op te eisen terwijl jullie naar de wereld kijken, terwijl jullie Nova Aarde creëren, terwijl jullie voortbrengen wat jullie verlangen.

Dit is de tijd van radicale veranderingen, en ik herinner jullie eraan – en ik reik naar jullie uit – mijn broeders en zusters, dat wij in het heilige partnerschap zijn. Dat zijn wij altijd geweest. En durf ik te zeggen altijd zullen zijn? Maar dit is de tijd van bewuste erkenning en het omhelzen van dat partnerschap. Dus laat ons samen als één familie, één unit, allen één deel van het hart van de Moeder naar voren stappen.

Zo, Ik weet dat er vandaag veel te bespreken is. Waar wens je te beginnen?

Over de Revaluatie

SB: Dank u wel, Heer. Heel veel lezers hebben mijn uitnodiging aangenomen, welke ik slechts eenmaal op de blog maakte, om Vietnamese valuta aan te schaffen. Dus nu hebben we een grote groep aan mensen die waarschijnlijk luisteren naar deze uitzending en erop hopen dat u iets zult zeggen over de voortgang van het opnieuw instellen van de globale valuta. Dus kunnen we daar alstublieft mee beginnen?

Aartsengel Michael: Wel, allereerst complimenteer ik jullie voor het naar voren stappen in geloof, vertrouwen, en in de wetenschap met wat voor sommigen van jullie een zeer gecompliceerde actie is en wat in waarheid een zeer eenvoudige actie van creaties en vertrouwen is. En het is in die handeling dat jullie ook bijdragen aan de verschuiving in jullie wereld en aan de creatie van de nieuwe wereld. Dus laat ons eerst daarmee beginnen.

Jullie zeggen, “Ik heb dit gedaan in een handeling van vertrouwen, maar, Heer, Ik zou echt graag willen weten, waar mijn geld is?” Dat is echt het hart van deze vraag, nietwaar?

SB: Ja, Heer, dat is het.

Aartsengel Michael: Wel zoals je wel weet, is het Gezelschap van de Hemel en zeer zeker mijn zuster Gabrielle een bankier van allerhande maar niet het soort dat jullie zoeken. Er zijn vele vormen van overvloed die van ons komen. En wij zijn zeker instrumentaal bij het helpen van de mensheid met de verschuiving om voort te gaan.

Maar ik ben verheugd om jouw vraag te beantwoorden. En mijn antwoord op jullie vraag is niet aanmerkelijk anders dan wat ik en anderen eerder gezegd hebben. En dat is dat het al onderweg is. Het beweegt al voorwaarts.

Welnu, zijn er enkele storingen geweest in termen van, niet de bureaucratie … en laat mij ook zeggen dat jullie zeer goed geweest zijn met het sturen van energieën naar deze voorlinie en midden-bestuurlijke groepen in termen van het helpen om hen te bezielen met vertrouwen, energie, incasseringsvermogen en geloof, om hen te helpen en hen te ondersteunen bij de ontvouwing van hun werk.

Dus zij hebben zich veel beter gevoeld de laatste tijd in termen van hun voor de hand liggende taken. Dus dat is niet één van de storingen waar wij over spreken.

Welnu, jullie hebben het niet zo goed gedaan … en dit is sowieso zeer waar voor de Lichthouder, Liefdehouder gemeenschap … maar jullie hebben het niet zo succesvol gedaan, zullen wij zeggen, met de taak van het loslaten van niet alleen jullie eigen zorgen, maar ook de collectieve zorgen met betrekking tot twijfel, angst, het geloof in gebrek, armoede en hebzucht.

Dus wij zouden jullie allemaal willen vragen om door te gaan met aan deze geloofssystemen te werken, en de loslating, volledige uitwissing van deze geloofssystemen en tezelfdertijd de vervanging omhelzend, welke het vertrouwen en de wetenschap is dat jullie niet alleen machtige scheppers van overvloed zijn maar dat jullie ook leven, dat jullie gedijen, en dat jullie een overvloedig, en billijk Universum verwelkomen.

Welnu, één van de factoren die in het spel komen wanneer je een dergelijke forse reorganisatie onderneemt, en laat ons duidelijk zijn dat dit een reorganisatie is van niet alleen de financiële systemen, de globale financiële systemen, de machtsstructuren van jullie planeet in termen van hebben en het niet hebben, maar ook van de eliminatie en herstructurering van denkrichtingen.

En voor natiestaten, waarvan er velen bij betrokken zijn … het is niet simpelweg Vietnam in deze situatie … maar de beïnvloedde natiestaten door deze verschuiving hebben er behoefte aan om te voelen dat zij in een plaats van veiligheid zijn. Laat ons nu teruggaan. De meeste van deze natiestaten, in feite de machtsstructuur … en ik spreek niet simpel over de illuminatie of de kliek of de duistere machten … ik spreek over de substructuur en de structuur van jullie natiestaten en van jullie maatschappijen, een gegeven, en tot zeer recentelijk toen Gaia verschoof een acceptabel gegeven, was het geloof en derhalve de zeer uitgestrekte en gefundeerde werkelijkheid van hebzucht, van controle, van verworven recht.

Wij zouden verder kunnen gaan aldus wat deze herstructurering, de reset van de valuta betreft, denk er op die manier aan, omdat natuurlijk velen van jullie emotioneel en spiritueel geïnvesteerd zijn in deze onderneming.

Maar waar jullie echt in geïnvesteerd zijn is de reorganisatie, de reset, van de globale waarden en normen systemen die gebaseerd zijn op de kennis van Gaia’s rijkdom en overvloed, de rijkdom van jullie sterren broeders en zusters, toegankelijkheid, tegemoetkoming, het vermogen om te ontvangen. Het concept van gebrek is eenvoudigweg absurd, dus jullie stellen de volledige denkrichting van deze natiestaten opnieuw in (resetten).

En mogen wij het specifiek zeggen tegen die mensen die in posities van macht geweest zijn en die in uiteenlopende scenario’s gezien hebben hoe al deze kwesties naar de voorgrond komen voor genezing/herstel en eliminatie…. En ik weet dat ik maar doorga, maar dit is voor jullie belangrijk om werkelijk te begrijpen.

Dus, wanneer er situaties zoals Syrië zijn, die kwesties van oorlog, ellende, dodelijke macht, intriges en leugens naar de voorgrond brengen, wat er dan gebeurd is dat deze naties die beïnvloed zouden worden door de reset van de valuta, maar die een plaats bereikt hadden van het zich veilig en beschermd voelen, dat hun interesses adequaat beschermd waren met het oog op het voorwaarts gaan hiervan, nerveus worden. De beurzen worden nerveus en diegenen in posities van controle worden nerveus.

Welnu, diegenen die de beweging leiden om deze veranderingen te creëren zijn niet nerveus geworden. Zij zijn er niet op teruggekomen. Zij hebben het proces niet gestopt, maar zij hebben enige van de nervositeit, de gemeenheid, de spanning in overweging genomen die in de lucht gezeten hebben. Maar is het proces gestopt? Nee. Dus ik weet dat dit een zeer langdurig antwoord was op een zeer eenvoudige vraag.

Wat ik gezegd heb heeft een overvloed aan vragen geopend. Heeft het dat niet?

SB: Wel, ja en nee. Ik zou echt graag willen dat de luisteraars begrijpen, om door te krijgen dat wat Aartsengel Michael nu net gezegd heeft mijn eerste vraag op mijn papier was welke ik niet hardop voor hem hoefde op te lezen. U beantwoord frequent vragen die er in mijn gedachten zijn, Heer, maar ik denk niet dat de luisteraars dat beseffen. Dus dank u wel. U hebt net mijn eerste vraag beantwoord welke was; “Zou u de wereldwijde operatie kunnen omschrijven van iets zoals het opnieuw instellen van de globale valuta,’ en u heeft prachtig werk verricht door dat te doen. Dank u wel.

De Rol van Het Gezelschap van de Hemel met Grote Evenementen

De tweede vraag, hoewel de reden dat ik deze vragen stel of aan hen denk en u hen beantwoord, is dat ik niet denk dat Lichtwerkers, en anderen, altijd een idee krijgen van de grootsheid van de operatie. Zij hebben zeker geen idee van wat het Gezelschap van de Hemel doet, wat de Hemelse wezens, de Galactics en de Geascendeerde Meesters achter de schermen aan het doen zijn.

U hebt het eerste deel beantwoord. U heeft een enorm overzicht gegeven. Zou u ons nu kunnen vertellen – omdat we het niet weten – zou u ons kunnen vertellen wat het Gezelschap van de Hemel achter de schermen doet? Hoe dat eruit ziet?

Kunt U mijn vraag volgen?

Aartsengel Michael: Ja, laat ons concreet zijn. En ik wil teruggaan naar hoe wij vandaag begonnen zijn.

SB: Alstublieft.

Aartsengel Michael: En dat is om elk en iedereen van jullie eraan te herinneren, onze geliefde vrienden, aan die uitdrukking die jullie hebben, “Boots on the Ground” (= militair jargon voor troepen op hun plaats), wel, jullie zijn onze “Boots on the Ground”, onze voeten op de grond.

Maar wat doen wij? Wel, er zijn enige dingen die wij doen en die wij zeer goed doen, en er zijn enige dingen waar wij niet volledig bij betrokken zijn vanwege dit aspect van de vrije wil. Maar laat ons meer precies zijn.

Eén van de voordelen, en één van de redenen, tussen haakjes, waarom sommige van de meesters die volledig de bedoeling hadden om al enige van deze voeten op de grond te zijn, waarom wij hier zijn is niet eenvoudig vanwege de valuta omrekening. Het is vanwege deze reset in waarden, in gedrag, in leiding, wat jullie genoemd hebben de goddelijke kwaliteiten.

Wij hebben de capaciteit, zelfs met het element van de vrije wil, om een langer overzicht op de Aarde te hebben dan jullie. Het is eenvoudig omdat wij in een andere werkelijkheid zijn en wij een ander begrip hebben, en zeer zeker is tijd een andere maatstaf, zullen wij zeggen, dan waar jullie mee werken. Dat geeft niet. Jullie hebben vele andere fijne kwaliteiten.

Maar wat wij met mensen zullen doen, zullen wij zeggen……, niet alleen in de sleutelposities, want er zijn sommigen van jullie die ons gefluister gehoord hebben om te gaan en de dinar of de dong, etc. te kopen, of om naar die plaats te gaan en te verhuizen, of om die sessie te doen of niet. Dus wij planten altijd deze ideeën.

Maar één van de dingen die wij doen is dat wij ook het langere overzicht planten, zodat een persoon die betrokken is bij een hoogst ingewikkelde situatie – welke dit is, tussen haakjes; want het gaat niet slechts over geld, het gaat niet slechts over geldmiddelen, het gaat ook over waarden en normen – zullen wij in sleutelmensen het langere overzicht planten.

Wij zullen het langere overzicht inspireren, als je wenst om dat woord te gebruiken, zodat zij als een bliksemflits het begrip hebben en alle stappen tot wat er bereikt kan worden, vele stappen verder, als zij eenvoudig A, B, C en D doen.

En wat wij dan doen is dat wij omstandigheden creëren – nogmaals, voorbij het aantal van variabelen waar jullie menselijkerwijs mee kunnen jongleren, hoewel er dat deel van jullie is die kan helpen, en dat ook doet – maar wij creëren situaties en combinaties van energieën die dat dan toestaan om tot bloei te komen.

Dus het is verwant aan het klaarzetten van de bankettafel, wetende dat het een verrukkelijke smulpartij zal worden – alles is voorbereid. Nu, kunnen wij ervoor zorgen dat jullie eten? Nee. Maar gewoonlijk – niet altijd, maar gewoonlijk – is de inspiratie, het visioen, de ontvouwing die binnenin geplant werd zo prachtig en zo duidelijk dat het bijna als een dwang is aan de zijde van het individu, of in sommige situaties, de groep, om in een bepaalde richting te werk te gaan.

Welnu, daar tussenin – net zoals jullie groepen op de planeet hebben, hebben jullie sommige mensen die geïnteresseerd zijn in mensenrechten, sommigen die geïnteresseerd zijn in de beëindiging van onenigheden en oorlog. Welnu, dat past precies in mijn straatje, samen met de communicatie.

Dan zijn daar diegenen, zullen wij zeggen, die onder de auspiciën van Gabrielle zouden zijn, welke minuut organisatie is, alles op z’n plaats, de centrale administratie van het universum, op iedere i een punt geplaatst hebbende, iedere T gekruist.

Dan zijn daar diegenen die werken onder de groepering van de auspiciën, zeg, van Jezus Sananda, wat werkelijk over twee dingen gaat – het creëren van overvloed, ja, en mededogen.

Dan zijn daar diegenen die de leraren zijn. En dan zijn daar diegenen die de mededelers zijn.

Dus iedere groep werkt geconcentreerd aangaande diverse aspecten van deze ontvouwing. Het is niet zo eenvoudig als één hoofd van een Internationaal Monetair Fond die een beslissing maakt. Het is veel meer – veel meer! – ingewikkelder dan dat.

Dus, bijvoorbeeld, in een situatie waar jullie een herwaardering in een land willen welke zeer dictatoriaal en gewelddadig is. Wel, dan, diegenen die boven en beneden bij mij zijn, anders dan het Gezelschap van de Hemel, mijn legioenen, wij werken aan het verankeren en het afzwakken van dat geweld, die dictator, die dictatuur, die structuur. En dan onmiddellijk achter ons is Jezus Sananda en zijn groep, groter mededogen en begrip introducerend voor de bevolking.

SB: Heer, mag ik een moment interrumperen?

Aartsengel Michael: Ja.

SB: Is dat van toepassing op Robert Mugabe in Zimbabwe?

Aartsengel Michael: Ja. Het is van toepassing op een veelvoud van projecten, waarvan deze valuta, financiële herstructurering, of het nu de welvaartsprogramma’s zijn of de herwaardering is, of NESARA, deze allemaal, of het nu de beëindiging van oorlog is, of het nu het voeden van de hongerige is, al onze projecten zijn met elkaar verweven.

Dat is waarom wij zo vaak het voorbeeld gebruiken – en wij willen het voorbeeld benadrukken – van het nieuwe raster. Het tapijtwerk is verweven. Dus er is geen enkel project dat op zichzelf staat, omdat de impact op andere dingen dat rimpeleffect is. Dat is het domino effect waar ik in termen van een serie aan gebeurtenissen over gesproken heb.

Zij zijn allemaal gezamenlijk. Dus, bijvoorbeeld, toen wij de laatste keer spraken, of toen jij tegen ons sprak als een collectief, en je over Barack Obama vroeg en zijn verlangen om de oorlog met Syrië aan te gaan, en wij zeiden, “In plaats van slechts naar de woorden te luisteren, kijk naar de energie. Hij praktiseert een strategie van het er omheen draaien.”

Nu, heeft dit eruit gezien als een nederlaag voor Obama? Ziet het eruit als een verlegenheid voor Obama? Ja, in jullie wereld doet het dat zeker. En denken jullie dat een sterren broeder die in deze positie geplaatst is om te verzekeren dat bepaalde dingen gaan gebeuren erom geeft of hij gegeneerd is? Geen ene jota.

Dus is het belangrijk om met jullie onderscheidingsvermogen te kijken naar wat er zich werkelijk aan het ontvouwen is en niet slechts te kijken naar wat er zich aan de oppervlakte voordoet, en ik zeg dit tegen jullie omdat aan het oppervlak er zoveel onrust is, er is zoveel confrontatie, er is zoveel chaos, maar dit moet opgeruimd worden.

En ik wil deze woorden van bemoediging spreken: de opruiming, collectief en individueel, welke er aan het plaatsvinden is gaat boven waar wij op anticipeerden. Nu, vanuit jullie perspectief, begrijpen wij dat jullie je hoofden schudden en je de haren uit het hoofd trekken – als je die hebt – en dat jullie zeggen, “Heer, waarom duurt het zolang?” En wij doen alles dat wij kunnen om dit op een zeer, zeer tijdige onmiddellijke benadering te bewegen.

Dus schenk geen aandacht aan wat de neezegger en diegenen die zich vastklampen aan de draderige fragmenten van de oude derde zeggen. Erken hen, stuur hen liefde en blijf doorgaan.

SB: Dat is inderdaad behulpzaam, Heer. Dank u wel. Dat was een veel vollere discussie dan waar ik ooit op gehoopt had. Dus dank u wel, en ik zal nu fijntjes verder gaan met andere onderwerpen, omdat ik een aantal aan u te vragen heb.

De “Zwarte Paus”

Hier is een vraag die net binnengekomen is [van Geoff Wes via Skype]. Onlangs kwam de Superieure Generaal van de Jezuïeten, Adolfo Nicolás, naar buiten via openbare verslaggeving zich uitsprekend tegen de oorlog in Syrië. Dit individu is wat sommigen genoemd hebben de Zwarte Paus. Dit individu verschijnt zelden, laat staan spreekt, in het openbaar.

Is dit nieuwe individu nu in partnerschap werkzaam met Franciscus om alles in het Vaticaan te veranderen?

Aartsengel Michael: Dat is correct. En aan hem is de keuze gegeven om ofwel met Franciscus samen te werken of weg te gaan.

SB: Prima. Nog iets anders dat u hierover wilt zeggen, Heer?

Aartsengel Michael: Wel, ik denk dat dit zo goed als alles wel zegt.

SB: [lacht] Ja, dat doet het!

Aartsengel Michael: Het is grappig. Omdat er tijden zijn wanneer ik weet, dat jij in mijn stem, mijn handelingen, mijn manier, enig ongeduld of frustratie zult bespeuren. Nu, het is niet dat wij geen emotie ervaren of hebben. Het is alleen niet op hetzelfde ervaringsniveau als dat van jullie.

Welnu, tolerantie is een goddelijke kwaliteit. En het heeft er behoefte aan om diep binnenin het menselijke bewustzijn, de psyche, de handelingen verankerd te worden – en het is soms dat wij oefenen, en oefenen en oefenen (we hopen het goed te krijgen) – er zitten haken en ogen aan tolerantie omdat er bepaalde dingen zijn – gedragingen, ellende, moord, haat, misbruik, geweld – die niet getolereerd kunnen worden. En dus wat Franciscus op een zeer zachtaardige, maar zeer duidelijke en liefdevolle manier doet is zich ervan te verzekeren dat zijn mensen deze haken en ogen van tolerantie begrijpen.

Dus zij zijn bezig op één lijn te komen.

SB: Oké. Dank u wel, Heer.

Geruchten van een Militaire Staatsgreep

Er waren geruchten vorige week van een militaire staatsgreep. Hoe begonnen deze geruchten, en hoe zouden wij te werk moeten gaan met geruchten zoals deze wanneer wij geen mogelijkheid hebben om met het Gezelschap van de Hemel te beraadslagen?

Ik kan u niet gewoon met de telefoon opbellen en zeggen, “Is dit waar?” En ik kan niet zeggen, “Nee, dit is niet waar,” omdat ik het niet absoluut weet. Dus hoe gaan wij Lichtwerkers te werk met een situatie zoals deze over wat wij niet weten en er niet met u over kunnen beraadslagen?

Aartsengel Michael: Zeer eenvoudig, allereerst, ga in jouw hart. Ja, ik weet het, ik val in herhaling. Maar desalniettemin, zeg jij tegen mij, “Michael, Ik heb geen onderscheidingsvermogen,” en er is niemand daarbuiten die geen gigantische capaciteit aan onderscheidingsvermogen heeft.

Dus je gaat in jouw hart en je zegt, “Voelt dit aan alsof het echt is?” of, “Voelt dit aan alsof het een afleiding is?” Omdat dat was wat het was. Het is een afleiding. Want zie, het maakt deel uit van dat gedrag dat probeert om de oude paradigma’s en de illusies op hun plaats te houden.

Want wat zou een militaire staatsgreep in Amerika omvatten? Het zou massale chaos omvatten. En het zou een tegenslag omvatten wat betreft de ontvouwing van de collectieve Ascentie.

Dus wanneer je iets dergelijks ziet – en ik zeg niet dat dergelijke acties niet plaatsvinden; dat doen zij – maar wanneer je iets dergelijks ziet en je weet onmiddellijk, “Wel, dit kan een valse vlag zijn, omdat het een afleiding is,” onderscheidt het dan in jouw hart. Doe eenvoudig een beroep op mij en ik zal je een ja of nee geven. En ga dan verder.

SB: Maar wat betreft iets dat een klein beetje meer tastbaar is dan dat? Zoals, bijvoorbeeld, u heeft eens gezegd dat u me het teken van een nies zou geven in een bepaalde omstandigheid. Is er een teken dat u zou kunnen geven dat ja zou zeggen?

Aartsengel Michael: Hoe denk je over een hoesten in plaats van een nies.

SB: Zeker. Ik ben de nies voor andere omstandigheden nodig, dus een hoesten zou prima zijn.

Aartsengel Michael: Dat is correct.

SB: Oké. Dank u wel daarvoor.

Aartsengel Michael: Dus, zomaar ineens, voel jij je alsof je moet hoesten. Je hebt geen kou gevat, je hebt geen rochel/kikker in de keel.

SB: Prima.

Aartsengel Michael: Dus ja, je begint gewoon te hoesten.

SB: Dank u wel.

Aartsengel Michael: En ik zeg dit tegen jullie allemaal! Als je een teken wilt, of het nu iemand is die in jouw oor blaast of jouw arm aanraakt of de sensatie van een instemming, vertel ons dan wat je wilt, en wij zullen luisteren.

SB: Oh, dat is prachtig.

Aartsengel Michael: Maar dan, wanneer wij luisteren, wat je nodig hebt, alsjeblieft, is om het te vertrouwen!

SB: Dat is prachtig, Heer.

De Tendens van Evenementen in Mexico

Nu, een luisteraar heeft ons geschreven die zeer bezorgd is over de koers van handelen welke de Mexicaanse President Enrique Peña Nieto aan het ondernemen is. Hij is bezorgd dat… [hoest] pardon. Dit was geen teken, oké? [lacht]

Aartsengel Michael: Nee.

SB: Oké. Hij is bezorgd dat…..

Aartsengel Michael: Je krijgt het. Begrijp je wat ik met jou aan het doen ben?

SB: Nee…. Wat waren…

Aartsengel Michael: Je bent aan het hoesten.

SB: Oh! Zeer goed! Dank u wel! [lacht]

Aartsengel Michael: Daar is jouw antwoord.

SB: Daar gaan we. Oké. Dank u wel! Dat is zeer goed.

Nee, ik ga geen voorafgaande gissingen maken. Hij is bezorgd dat de Mexicaanse president hen terugvoert in/naar de corruptie, fascisme, etc. Zou u de luisteraars in Mexico een kort overzicht kunnen geven over wat er gebeurd in Mexico op deze niveaus en wat zij in de toekomst kunnen verwachten, alstublieft?

Aartsengel Michael: Zij ervaren de afbraak van het oude, ongeveer hetzelfde als dat jullie zullen zien op vele plaatsen in het Midden Oosten, of in Afrika, of meer subtiel in Noord Amerika of in Europa.

Dus wat jullie in Mexico zien is het naar zich toetrekken – en ik bedoel wel zeker het grijpen, het begeren – naar macht. Omdat er een sensatie is – en het is een juiste sensatie – van dat niveau van macht/misbruik dat bezig is uiteen te drijven, dat het leger en het hogere, wat wij zouden willen noemen de geheime politie en het leiderschap de controle aan het verliezen zijn.

Dus wat zij doen, is hetzelfde als wanneer je iemand ziet die voorraad aanlegt omdat zij geloven dat er een sneeuwstorm komt en zij gedurende verscheidene dagen vast zullen komen te zitten in hun woning. Dus zij proberen om een voorraad aan te leggen van macht.

Dus, wees de waarnemer hiervan. Blijf uit hun buurt. Dit is de doodsklok. Mexico heeft een zeer gewelddadige geschiedenis, maar het heeft ook een zeer rijke en heilige geschiedenis, en een geschiedenis van goddelijke interventie, specifiek door de Goddelijke Moeder.

Er is een zeer speciale plaats in haar overweldigende grote hart voor de mensen – de mensen! – van Mexico, voor de zuiverheid en de wijsheid van de mensen. Welnu, dat is niet te zeggen dat zij niet vooruitstrevend zijn, want dat zijn zij. Maar soms is de meest vooruitstrevende bevolking ook het duidelijkst over hoe boven en beneden met elkaar om te gaan, te interfacen, samen te komen en te co-creëren.

En die wetenschap is nog steeds zeer aanwezig in Mexico, in de mensen. En de mensen zullen opstaan – nee, niet in een gewapende opstand of een revolutie. Het zal het keerpunt zijn, en de corruptie en het vreselijke geweld dat deze natie geplaagd heeft zullen verdwijnen.

De Chinese regering en de Chinese Ouderen.

SB: Dank u wel, Heer. Ik zou nu graag uw aandacht naar China willen wenden voor een moment. In analyses van wat er gebeurd om de basislijn van het Licht voorwaarts te duwen, de voorkant, de voorrand van het Licht, spreken de mensen over wat China aan het doen is.

Maar ik denk dat in vele conversaties zij wat de Chinese ouderen aan het doen zijn verwarren met wat de Chinese regering, de Chinese Communistische Partij aan het doen is.

Dus, zeggen zij dat, “China bezit dit,” of “China doet dit,” of “China wilt dit.” Zou u alstublieft een korte definitie kunnen geven dat de twee van elkaar scheidt en zegt wat een ieder van hen aan het doen is?

U bent misschien niet in staat om veel over de ouderen te spreken, en ik begrijp dat. Maar zou u kunnen opsplitsen wat de Chinese regering doet zodat we kunnen begrijpen wie wat leidt, alstublieft? Als het mogelijk is.

Aartsengel Michael: Er zijn verscheidene divisies in China. Dus daar is de regering van de dag – welke de ogenschijnlijke macht is – en dan is daar de werkelijke macht, welke op veel manieren zeer gelijkaardig is aan Mexico. Nee, er is niet … wel, er is niet overduidelijk hetzelfde niveau van corruptie en geweld, maar vergis je niet dat het daar wel is.

Nu, de ouderen waren gedurende duizenden en duizenden en duizenden aan jaren op hun plaats. En als er iets is dat gezegd moet worden over de ouderen en de Chinese mensen, en zelfs de huidige regering, is het dat in termen van het lange-overzicht visie waar ik eerder over sprak, de Chinezen en de cultuur van de Chinezen denken in termen van de toekomst.

Zij denken in termen van, oh…, honderd jaren tijdspannes of vijftig jaren tijdspannes, terwijl veel van de wereld neigt te denken in termen van één jaar, vijf jaren, tien jaren. Dus er is een langer overzicht dat in dit deel van de wereld bestaat. Dat is ook waar tot enige omvang met betrekking tot Japan en Korea, maar niet van dezelfde omvang als China.

Eén van de dingen die de Chinese regering aan het doen is, is dat zij zeer veel handelen op een zeer strategische manier, maar dan zoals een stoomwals. En zij rollen gewoon verder. En één van de meest duidelijke signalen hiervan is als je naar de verontreiniging kijkt, de verschrikkelijke verontreiniging die zij op Gaia plaatsen en op hun mensen en die zeer ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

En dat is niet acceptabel. En het is niet acceptabel zelfs met de andere waarde aangaande wat wij zouden willen noemen het menselijke leven, omdat er een gevoel is dat er altijd meer mensen zijn – wij spreken nu over de regering tegen jullie – er zijn altijd meer mensen om de ruimtes te vullen om de stoomwals gaande te houden. Maar de ouderen en de mensen voelen dit niet op die manier.

En wat jullie dus in China zien – wel, daar is deze nieuwe rijkdom en deze nieuwe ervaring van rijkdom en wereldse goederen denk ik dat jullie zouden zeggen. Er is ook dit gevoel dat zij hun ziel aan het verliezen zijn. En dit is zeer veel op sommige manieren wat er zich voordeed tijdens de Culturele Revolutie.

En het zal een ander soort van revolutie zijn, maar het zullen de mensen zijn die opstaan en niet willen dat zij hun spirit verliezen. Wat waardevol is in deze cultuur, wat altijd zo geweest is, tussen haakjes, is een zeer sterke gehechtheid aan Gaia, een zeer sterke gehechtheid aan familie en leefgemeenschap en aan de geschiedenis.

Dus, het pendulum is zo ongeveer zover gegaan als dat het kan gaan in termen van dit stoomwals effect. En het gaat terugkomen naar deze plaats van balans. Dus het zal enige interventie vereisen, niet alleen aan de zijde van Gaia, maar ook zullen jullie enige zeer dramatische reinigings inspanningen door jullie sterren broeders en zusters zien waar het China betreft.

En dus dat is waar China op afstevent. Zij hebben zover geduwd als dat zij maar kunnen gaan. Welnu, geloven zij dat in termen van het huidige regeringsleiderschap? Nee. Zij geloven dat zij de dominante macht van de wereld zullen zijn.

Nu, wat zich ook voordoet is dit opnieuw instellen van de waarden, niet slechts van geld, maar de waarden. En zoals jullie heel goed weten, het Chinese geld, – het oude geld – is zeer belangrijk in deze herstructurering van financiële situaties dwars over de globe heen.

Jullie zullen eerder verrast zijn, verrukkelijk verrast, wanneer jullie volledig begrijpen – en het zal na het feit zijn – over wie de hoofdspelers zijn in deze reorganisatie. Omdat er velen zijn die, om redenen van veiligheid en vloeibaarheid, niet naar voren kunnen treden en hun aanwezigheid volledig kenbaar kunnen maken.

SB: Wel, dat is om van te watertanden, Heer. We kijken ernaar uit om dat te zien.

Ik heb twee vragen voordat we de show waarschijnlijk moeten beëindigen, en ik vertel u beide vragen eerst aldus wij tijd toe kunnen staan

Advies over het Hanteren van Plotselinge Rijkdom

SB: Sommige mensen zullen ongetwijfeld als een resultaat van de show naar buiten mogen gaan en Vietnamese valuta kopen … of zelfs de dinar (ik beveel de Vietnamese dong aan) … als zij dat doen kunt u hen dan misschien enige raad geven zodat zij zichzelf niet gewaarworden, door een proces van bewusteloosheid van het verstand, in een tekort op een later tijdstip. Ik heb gehoord dat dit kan gebeuren. Ik heb gehoord van mensen die niet weten hoe om te gaan met plotselinge rijkdom.

Aartsengel Michael: Laat ons de kwesties van valuta en rijkdom adresseren. Dit is een beoefening van voorzichtigheid/met beleid. Nu, wij weten dat voorzichtigheid/met beleid niet één van de meer populaire goddelijke kwaliteiten is en toch, mijn vrienden, is het misschien één die het meest essentieel is.

Ten eerste, strek jezelf niet te ver uit. Allereerst, raden wij niemand aan dat, bijvoorbeeld, er geen voedsel gekocht wordt of dat men geen dak boven zijn hoofd houdt zodat zij kunnen investeren in valuta.

Nee, dat is niet de manier omdat dat niet het zorgen en eren van jezelf en jouw familie is. Het is ook een wanhopige behoefte. Het komt vanuit een plaats van behoeftigheid en een geloof dat uiteindelijk, tenzij je x doet, er niet voor je gezorgd zal worden, dat je uiteindelijk niet waardig bent, en dat je niet in een overvloedig Universum leeft.

Dus het eerste van alles, ga niet met geld smijten. Dat is nooit en zal nooit onze begeleiding zijn.

Ten tweede, als je hieraan deelneemt, het gehele idee is het opnieuw instellen van waarden, van gratie, van liefdadigheid. Er is zoveel meer vreugde in delen. Niemand is bedoeld om een gierigaard in diens huis te zijn met de deuren op slot en de ramen gesloten, en hun goud tellend. Daar zit geen vreugde in.

Dus de vreugde zit in het delen, met jouw vrienden, met jouw familie. Allereerst schenk aandacht aan de behoeften van jezelf en jouw vrienden en jouw familie.

En ik spreek niet om overdreven voorzichtig te zijn omdat het gehele idee de wetenschap is dat je kunt creëren, dat je deel uitmaakt van en deelneemt aan de creatie. Dus zorg voor jezelf.

Betaal alle schulden af. Verzeker je ervan dat het weg is. Niet omdat er geen schuldaanpassingen zullen zijn maar omdat wij niet willen dat jij, niemand van jullie, die stress hebt. Het weegt zwaar op jouw schouders. Het weegt zwaar op jouw hart.

Betaal alle schuld af. Verzeker je ervan dat er niet meer iets dergelijks is als hypotheek/geldlening. Zorg ervoor dat je het dak boven je hoofd hebt dat je wenst.

Maak een reis. Speel. Kom samen. Bouw. Kom samen als een leefgemeenschap. Deze zijn de dingen die wij wensen om te zien. En er zullen kleine projecten zijn zoals het maken van het dak van jouw oudere buurman/vrouw. En er zullen grotere projecten zijn waar je aan deel zult nemen zoals het voeden van de gemeenschap in Afrika en te verzekeren dat hun infrastructuur gereconstrueerd wordt. Dus het is beide.

Hoofdzakelijk, geniet ervan. Het is een geschenk.

Joshua Tree

Welnu, terwijl jullie richting Joshua Tree bewegen, weet, mijn vrienden, dat wij dat ook doen. Ja, natuurlijk zijn wij overal tegelijkertijd, maar wij zullen jullie vergezellen en in de volle aanwezigheid van jullie glorie zijn. Jullie komen tezamen als een cirkel, als familie, als één. En wat wensen wij? Wat wenst de Moeder voor jullie om te bereiken? De volledige overgave van de oude paradigma’s. De beweging en de stevige verankering in de vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, elfde en twaalfde. De omhelzing van wat mogelijk is en de omhelzing van wat niet mogelijk is, de omhelzing van elkaar.

De opdracht is om te lachen, te spelen, en om met jullie hart te accepteren wat er gegeven wordt en wat er voor jullie voorbereid werd. En dan om het terug naar jullie gemeenschappen te dragen en om het te delen, te bouwen, te creëren, om Nova Aarde voort te brengen. Dat is wat wij van jullie vragen, en dat is wat jullie zullen doen.

“Het Evenement” Is Al Begonnen.

De uitbreiding is al begonnen.

SB: Nu, wanneer u zegt “uitbreiding”, Heer, refereert u naar wat anderen noemen: “Het Evenement,” nietwaar? Het Evenement dat de uitbreiding van het bewustzijn zal zien?

Aartsengel Michael: Dat is correct. Het is de uitbreiding van jullie bewustzijn, van jullie besef, van jullie hart, van jullie potentieel, van waar jullie aan denken als jullie bekwaamheden en capaciteiten. Het is tijd om te groeien.

Lichtwerkers

SB: Oké, Heer. Wel, dank u wel. Wij hebben een paar minuten over in het programma. Laat mij u deze vraag stellen. Eén…., een persoon zei tegen mij, “Ik zou graag willen dat je het accent van lichtwerkers afhaalt en het algemeen uitbreidt,” maar ik blijf tegen mezelf zeggen, nee, lichtwerkers leiden deze gehele missie, en feitelijk wil ik door blijven gaan om tegen Lichtwerkers te spreken. Wat zou uw advies aangaande die vraag zijn, heer?

Aartsengel Michael: Jullie zijn afgezanten. Jullie zijn Wegwijzers, jullie zijn padvinders, jullie zijn herrasteraars, herwevers. Als leiderschap – en ik gebruik dit in de algemene betekenis van het woord – als leiderschap geen duidelijk gevoel van richting heeft, van missie en doel, hoe leid je dan? Hoe? Nee, het is belangrijk voor de Lichtwerkersgemeenschap omdat zij naar voren getreden zijn en erkenden, herinnerden, wie zij hier zijn.

Dus wij zijn in dit heilige partnerschap. Zijn wij in partnerschap met ieder wezen op de planeet? Ja. Maar het is moeilijk wanneer je in een partnerschap bent en de andere persoon beseft het niet. Dus werken wij met diegenen die beseffen dat we in partnerschap zijn. En aldus is het waarom wij deze conversaties hebben.

Dus, breidt de conversatie zich organisch of nauurlijk uit? Gaat de energie naar buiten naar de volledige planeet, diegenen die willen horen en diegene die niet willen horen? Ja, dat doet het. Maar het begint met de Lichtwerkersgemeenschap. Dat is waar wij behoefte aan hebben.

SB: En ik veronderstel dan dat steeds meer mensen zich bij de Lichtwerkersgemeenschap aansluiten?

Aartsengel Michael: Precies, totdat het één familie is en één pad.

SB: Prima, Heer. Heel veel dank, en ik hoop u in Joshua Tree te zien? [lacht]

Aartsengel Michael: Ik zal blauw dragen.

SB: Blauw dragen! Ik kijk er immens naar uit, Heer. Dank u ooit zoveel.

Aartsengel Michael: Ga met mijn liefde. Vaarwel.

SB: Dank u, Heer. Vaarwel.

[einde]

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.goldenageofgaia.com/

%d bloggers liken dit: