#GaiaPortal: ‘Versterking van de Grote Poorten nadert haar Volto oiing…’door ÉirePort, 16 september 2013

Versterking van de Grote Poorten (portalen) nadert haar voltooiing. Dergelijke versterking ondersteunt de Hogere Dimensionale opwaarderingen op alle niveaus, voor allen met intentie tot Ascensie.

Dragers van Kosmisch Licht komen in veelvuldige aantallen naar voren daar de versterkte Grote Poorten dat nu als zodanig ondersteunen.

3D somatics (lichamen) [*] zijn getransmuteerd tot Hogere D Kosmische somatics, daar de versterkte Grote Poorten dat nu als zodanig ondersteunen.

Ascensie paradigma’s naderen hun voltooiing.

[* Voor ‘somatics’ zie de
definitie van ‘somatisch’]

%d bloggers liken dit: