‘Een Boodschap van White Cloud en het Licht Collectief…’ via Tazjima, 13 september 2013

Yin+Yang+wereld.jpg

Terwijl de gouden stralen van de herfst jullie luchten in de noordelijke breedtegraden verlichten, zijn jullie getuige van de ondergang van het oude paradigma van oorlog, verdeelde politiek, financiële manipulatie, angst en hebzucht. Zoveel is er veranderd in zo weinig tijd; maar toch, is het niet genoeg voor sommigen die er bij anderen op aan blijven dringen om meer te ‘doen’. Wij maken respectvol de opmerking dat dit gedrag en deze manier van denken nog steeds ego-aangestuurd is. Ja, er is veel te doen, maar het zal enige tijd nemen om je aan de nieuwe energieën aan te passen. Er is zoveel verandering geweest dat vele mensen bij zichzelf onderscheiden eerder ontdaan, moe en uitgeput te zijn. Weet dat als zij de intentie en het verlangen hebben om Ascentie in dit leven te ervaren, dat zij dat dan zullen doen. Velen zullen dat niet; dat is hun vrije wil keuze en een keuze die gerespecteerd moet worden.
Onze schrijfster heeft zich door de afgelopen week heen geworsteld om evenwicht te herkrijgen na het te zijn overspoeld geweest met de zware energieën waar zij op een dagelijkse basis op het werk mee te maken heeft. Zij doet een deel van haar missie door eenvoudig daar te zijn, als een baken van licht, de gedetineerden met respect en mededogen behandelend. Een menselijke engel in vermomming, zij is eenvoudig wat zij is, met het doen van haar werk. Het is tamelijk voldoende om daar momenteel mee om te gaan, en uitdagend genoeg om zonder meer ondergedompeld te raken in de protesten en andere “externe” manifestaties.
Een ieder van jullie heeft een reden voor het zijn waar jullie jezelf nu bevinden, of het nu leven in een relatie is, een grote uitgebreide familie hebbende of alleen levend te zijn, zonder familie. Je bent waar je moet zijn, of je zou actief bezig zijn te veranderen … of zal weldra van locatie/werk of omstandigheden veranderen wanneer het innerlijke verlangen iedere treuzelende angst overmeesterd welke jouw menselijke ego nog steeds mag vasthouden met betrekking tot het maken van veranderingen in jouw leven.
De regenboog van Lichtwerkers die nu op de Planeet belichaamd zijn is inderdaad zeer kleurrijk. Jullie zijn van zoveel verschillende werelden, dimensies, galaxies en universums. Sommigen van jullie hebben nooit eerder in de vorm bestaan; het is een uitdaging om gewoon rond te wandelen en relatief ‘normaal’ te zijn. Anderen van jullie hebben vele levens op de planeet doorgebracht en zijn goed bedreven in het omgaan met diens zware energieën – die, gelukkig, iedere dag ‘lichter’ worden. Een ieder van jullie is uniek en de enige die kan doen waarvoor je hier kwam, jouw missie. Het is voor jou om te ontdekken wat die missie is en zoals vele gechannelde wezens eerder gezegd hebben, je kunt jouw missie doen door eenvoudigweg hier te zijn.
Terwijl jouw lichtlichaam uitbreidt en terwijl jouw fysieke lichaam in staat is om meer Licht vast te houden en nog steeds met integriteit te functioneren, zal je in staat zijn om meer te doen. Voor sommigen van de oudere Lichtwerkers, zijn de voortdurende downloads en opwaarderingen van Licht en codes een uitputtend proces geworden, want zij hebben letterlijk decennia en jaren handelend gespendeerd met het gebruiken van hun fysieke lichamen als transformators, het licht trapsgewijs omlaag brengend aldus het hier met succes verankerd kon worden. De volgende generaties hebben andere missies en innerlijke agenda’s. Zoek binnenin wat jouw interesse aanstuurt, wat jou vreugde brengt, wat jou opwindt en verrukt en je zult misschien ontdekken wat jouw missie is.
Besef ook dat soms het voltooien van jouw ‘missie’ betekend dat je uit jouw comfortzone weggaat. Levend als menselijke wezens, hebben vele Lichtwerkers zich succesvol aangepast aan het materialisme dat het oude paradigma aangestuurd heeft; anderen hebben dat niet. Sommigen worstelen financieel, emotioneel, psychisch en fysiek; al deze ervaringen hebben waarden en werden door de ziel ontworpen als mogelijkheden voorafgaand aan de belichaming. Het is aldus zeer belangrijk om niemand te be/veroordelen voor wat zij doen of niet doen, want door dat te doen handel jij nog steeds vanuit de polariteit en het ego.
Het is bezig naar het besef van enige van de Lichtwerkers in het voorste gelid te komen dat de duisteren, die zij weerstreeft hebben, gehandeld hebben ten gunste van het Licht. Zonder de luidruchtige over-de-top, agressieve oorlogspropaganda, idiote financiële manipulaties, achteruitgaande en onderdrukkende wetten, gemilitariseerd politietoezicht van het publiek, gefocuste aanvallen op het gewoonterecht en de Constitutie, en ander geneuzel door de Machten die Waren, zouden de mensen niet nu ontwaken. Ieder persoon die diens leven opgeofferd heeft, het leven en de gezondheid, het aangezicht van iedere gewonde soldaat, iedere wanhopige huiseigenaar, iedere werkeloze burger heeft de burgers van de wereld geforceerd, met een vleugje aan besef buiten zichzelf, om de papieren tijger in de ogen te kijken en het te zien voor wat het werkelijk is; een hersenschim, een illusie welke voor één ding ontworpen is – om de wereld te controleren, door verwoesting, duisternis en chaos. De mensen zijn aan het ontdekken dat zij machtig zijn, in en van zichzelf, en zij zijn in het proces van het terugnemen van hun macht. Dat is hun missie.
Als een Lichtwerker kan je ervoor kiezen om je aan te sluiten bij de stakingspostlijnen, de protesten, het politieke proces of je kunt kiezen om jouw Lichtwerk te doen door je aan te sluiten bij de wederopbouw en de herverbinding van jouw lichtlichaam en de wederopbouw van de planeet door positieve en regenererende activiteiten te doen zoals tuinieren, een gemeenschap opbouwen, verhalen delen, bloggen en schrijven, creatieve dingen doen, en de pas ontwaakten te genezen en te onderwijzen. Velen van de Lichtwerkers zijn bedoelt om degenen te onderwijzen die met vragen komen en zij zullen komen, eerst met enige honderdtallen en dan duizenden en dan miljoenen. Door jezelf zo goed als mogelijk is voor te bereiden, door jouw eigen “spul” te transmuteren, jouw innerlijke leraar te ontdekken, bereid jij jezelf voor om diegenen te ontmoeten die niet jouw achtergrond in de spiritualiteit hebben, tenminste in dit leven.
Velen van de Lichtwerkers hebben gedurende levensspannen zich voorbereid op deze overgangsperiode. Anderen zijn binnengekomen met hun spirituele gaven/geschenken meer intact, met de bekwaamheid om te droomlopen of heldere dromen te ervaren, om te channelen en vrijelijk te communiceren met spirit, helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid en andere nog niet geïdentificeerde zintuigen en gaven. Een ieder van jullie heeft iets aan te bieden; kleineer jezelf niet door jezelf met anderen, die wat het de ontwikkeling, kracht, gratie of kennis betreft op jou “voor” schijnen te liggen, te vergelijken. Je zult ontwikkelen wat je nodig bent om jouw missie te volbrengen door geloof en vertrouwen in jezelf te hebben, in de begeleiding die je 24/7 ontvangt of jij je er nu wel of niet momenteel bewust van bent; en om jezelf te vergeven voor wat voor waargenomen tekortkomingen dan ook. Jij bent volmaakt in de ogen van jouw Moeder/Vader God, want zij zien jou zoals je bent, een prachtig Lichtwezen.
Gedurende vele jaren, was de enige draad welke onze schrijfster gaande hield een gevoel van goddelijke onvrede. Zij bleef zichzelf voorwaarts duwen in gebieden die haar interesseerden, eerst spirituele genezing, toen lezen en studeren over de Geascendeerde Meesters, het uit de eerste hand ervaren van gechannelde boodschappen, en zeer zeker uit haar comfortzone vandaan stappen door zichzelf letterlijk op te pakken en twee staten van haar familie en vrienden vandaan te verhuizen. Dus, zie je, zij heeft deze dingen al gedaan waartoe vele mensen zichzelf toe gedwongen zien om in deze dagen te doen, aangezien het licht in deze wereld sterk aan het toenemen is en de mensen hun angsten en gevoelens van ontoereikendheid met opgeheven hoofd moeten confronteren. Zij gaat misschien verder wanneer de tijd juist is, maar dat is niet nu. Via de macht van het Internet, kan zij zoekers en anderen bereiken die resoneren op of nabij haar golflengte, door de magie van het geschreven woord. Nee,de wereldvrede zal niet tevoorschijn komen vanwege haar werk, maar misschien zullen kleine veranderingen tevoorschijn komen door sommige van de individuen die zij aanraakt met de energieën welke wij binnenin haar communicaties planten. Soms is slechts de ervaring van de ondersteunende, liefdevolle energieën te voelen na een moeilijke dag alles dat iemand nodig heeft om hen te motiveren om een klein beetje meer voor zichzelf te doen in termen van hun individuele spirituele reis.
Wij streven er niet naar om een religie op te bouwen of het denken van de mensen te veranderen of hen te beïnvloeden dingen te gaan doen; elk van deze dingen is gegeven aan de vrije wil en het zielcontract van het betrokken individu. Ook, zullen wij werken met diegenen die naar ons uitreiken, om te leren, uit te breiden, te genezen en te groeien. Voor diegenen die nog niet gereed zijn om met ons te communiceren of zelfs om in ons te geloven, respecteren wij hun vrije wil en keuzes. Het is aan het individu om te beslissen wanneer vooruit te gaan en om te beslissen wanneer zij gereed zijn om aan het werk te gaan en zich open te stellen om een ingewijde op het pad van de terugkeer te worden. Soms komt die beslissing na veel nadenken; voor anderen, in een ogenblijk – het hart opent zich en de persoon kijkt nooit meer terug op diens oude leven.
Voor die Lichtwerkers die belichaamd zijn op de planeet en nog niet ontwaakt zijn, weet dat hun wakker worden belletje een klein beetje meer krachtig mag zijn dan dat wat jullie ervaren mogen hebben, echter, oordeel niet. Ervaring is wat iedere ziel verlangd en ervaring komt op vele verschillende manieren. Geen enkel persoon is beter dan de ander en deze vergelijking omvat diegenen die het duister genoemd werden. Sommigen moesten de vrijwilligers zijn om de schurken te spelen en zij hebben dat met veel krachtdadigheid gedaan.
Afkeuring is oordeel. Jullie hebben allemaal verschillende rollen gespeeld, op deze planeet of op een andere, op uiteenlopende tijden tijdens jullie reis en aldus is het met diegenen die momenteel de abrupte ondergang ervaren van al hun lang-vastgehouden hoop, dromen, geloven en ja, hun “waarheden”. Leer om jezelf van oordeel te bevrijden, van elkaar en zeer specifiek van jezelf. Men kan niet voorwaarts gaan in/naar ascentie zonder dit aan God en aan de liefdevolle energieën van de Violette Vlam vrij te geven voor transmutatie.
Alle levende wezens op de planeet, inclusief dieren en alle levende schepselen, de mensheid, de elementalen en de ongeziene helpers, diegenen die in andere dimensies en werelden in/op de wereld bestaan, jullie allemaal creëren een collectief bewustzijn, prachtig in diens verscheidenheid van kleur, licht en liefde. Diegenen van jullie die momenteel in de menselijke vorm bestaan zijn in het proces van het afleggen van de beperkende gedachtevormen van het vertrekkende paradigma. Wij moedigen jullie aan om jullie horizonten en het begrip van Zelf toe te staan veel, veel verder uit te breiden dan ooit tevoren, en nog steeds zullen jullie dromen niet overeenkomen met wat er nochtans geopenbaard moet worden.
Jullie zijn werkelijk formidabel te midden van jullie onrust en beproevingen. Het collectieve hart van de mensheid breidt zich uit en met die ontwikkeling, ook het vermogen voor het licht om zich in/naar de harten van de slapende meerderheid van de wereldbevolking uit te breiden en te penetreren. Echter, de meest sceptische Lichtwerkers moeten beseffen dat de slapers wakker geworden zijn en bezig zijn te ontwaken, snel. Met de laatste dreiging van een nucleaire oorlog, beseffen de populaties van landen over de gehele wereld heen dat zij, ook, in gevaar zouden zijn en dat oorlog niet langer meer een optie is om problemen op te lossen. Inderdaad, ieder systeem van het oude paradigma wordt nu gezien en wordt geopenbaard als volledig ongeschikt voor het handelen om voorwaarts te gaan.
Begrijp dat het in jullie ware aard zit, ingeprent in jullie DNA, om positieve, liefdevolle wezens te zijn. Voor diegenen die dat niet zo voelen, misschien moet je binnenin kijken voordat je uithaalt naar jouw buren. Met de woorden van een groot leraar, “Verwijder eerst het blok hout uit jouw eigen ogen, voordat je ernaar streeft om de splinter uit die van je buren te verwijderen.”
Haal adem, dierbaren, en weet dat jullie de macht binnenin hebben zitten, de creativiteit en de verbeelding die nodig zijn om om te gaan met wat voor probleem dan ook dat momenteel bestaat, ongeacht hoe ogenschijnlijk onoverkomelijk het nu mogelijk toeschijnt te zijn. Terwijl een ieder van de Wegwijzers en de voorste linie werkers online komen met hun lichtlichamen via het ascentieproces, zal de weg gemakkelijker worden voor iedere opvolgende groep; dit werd bewezen door het werk en de ervaring van leraren zoals Jim Self. Voor diegenen die in jullie voetstappen volgen, vanwege jullie individuele inspanningen met het in uitlijning komen met Zelf, jouw hart openend, opnieuw verbonden wordend met jouw Merkaba, Kubus en Verenigd Gebied, zal je diegenen ondersteunen die jou dicht op de hielen volgen. En je zult je verwonderen over het gemak waarop zij het proces van ascentie ondergaan terwijl jij mogelijk gedurende jaren geworsteld hebt op jouw eigen reis. Het is niet van belang; er zijn altijd Verkenners en Wegwijzers die de weg voorwaarts moeten vinden en diegenen die het pad achter hen inhakken. Dan arriveren de wagenpartijen van de emigranten en zij creëren een weg en steden van Licht en tuinen en overvloedige wonderen. De bossen worden opnieuw aangeplant, de bergen, stromen en valleien gereinigd van alle verontreiniging. Het zal gebeuren; het is aan het gebeuren. Droom de droom en ga voorwaarts op jouw eigen pad; je zult gevolgd worden. Je zult geëerd worden voor wat je doet en wat je bent – de dapperste van de dapperen, de sterkste van de sterkeren.
Geliefden, wij houden van jullie voor het Licht dat jullie vasthouden en eren jullie als het erop lijkt dat jullie worstelen om nieuwe manieren van het doen van de dingen ontdekken. Jullie verrukken je in het creëren van puzzels voor jullie zelf; weet dat jullie deze zullen oplossen. Geniet van het proces; dat deel uitmaakt van de reden dat jullie hier zijn, om deze verbazingwekkende, uitdagende en belangrijke overgangsperiode te ervaren terwijl een verduisterde wereld wederom in een prachtig paradijs veranderd wordt.
Nog één extra juweeltje om over na te denken – zonder het Duister, zou er geen groei zijn. Zelfgenoegzaamheid en stagnatie hebben meer dan één beschaving onder doen gaan. Het is in de donkere, dampige aarde dat het zaad rust totdat de warmte van het zonlicht van de lente de impuls tot groei tot actie aanzet, om uit te strekken en om te worden. Aldus is het met deze wereld. Duister en Licht zijn inderdaad een polariteit, een mysterie en een paradox – één om over na te denken in een rustig moment. Nu is de tijd voor de terugkeer van het Licht naar deze wereld, deze galaxy en dit Universum. Het moet klein beginnen, maar de rimpelingen zullen ongezien werelden beïnvloeden, ver voorbij de randen van jullie huidige besef. Ben zoals het zaad, reagerend op het licht zonder woorden of oordeel, geloven of vooroordeel; wees gewoon wie je bent en je zult ver gaan. Wij hebben vertrouwen in jullie bekwaamheden en de geschenken van Spirit die jullie nochtans hebben te ontdekken die binnenin een ieder van jullie liggen.
Namaste. Ga in vreedzaamheid, met Licht en liefde. Jullie zijn Liefde, Jullie zijn Licht. Jullie zijn de Gechristende, elk en iedereen van jullie.
Dank je wel, White Cloud en het Licht Collectief

**Opmerking: In twee channelings hieraan voorafgaand (welke ik (Cobie) niet vertaald heb) kwam White Cloud bij Tazjima naar voren en maakte zich bekend. De vraag werd aan hem gesteld of hij de White Cloud is die ook bij Blossom Goodchild doorkomt. Hij antwoordde hier bevestigend op.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2013 by Elizabeth Ayres Escher. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://bluedragonjournal.com/

cstjm3-gfFE?utm_source=feedburner&utm_medium=email

%d bloggers liken dit: