De Arcturianen: ‘Deze Werkelijkheid Stort Letterlijk Op Zichzelf In, en het is Onduidelijk Hoeveel Langer deze Illusionaire Werk elijkheid Gehandhaafd kan Worden…’ via Méline Lafont, 15 septe mber 2013

a.jpg

Het is ons genoegen om jullie in ons bewustzijn te verwelkomen met een bemoedigende boodschap welke ons in staat stelt om een communicatie via deze verbinding te delen. Met duidelijkheid in de huidige stand van zaken welke zich op jullie wereld ontvouwt, wensen wij om meer informatie te brengen vanwege deze duidelijkheid en ook om jullie onze interpretatie in deze kwesties te geven.
Verschuldigd aan het feit dat vele verschuivingen momenteel in het collectief van de mensheid en in jullie persoonlijke werkelijkheid plaatsvinden, zullen een bepaald aantal van diepere en meer duidelijke dingen in jullie besef en in jullie bewustzijn naar boven komen waar, tot nu toe, jullie eerder afwijzend over waren om mee om te gaan laat staan om het voor waarheid aan te nemen. Waar wij naar refereren zijn de meest natuurlijke bekwaamheden en de diepere inzichten die zich in jullie werkelijkheid nestelen en welke zichzelf krachtiger bekend maken.
Gedurende een lange tijd schenen deze kwesties een loutere droom of een illusie te zijn en voor jullie was het moeilijk om slechts in overweging te nemen dat alles dat gedeeld werd via onze boodschappen en onze middelen van verbinding ooit in dit leven gemanifesteerd zouden worden, laat staan in deze werkelijkheid! Geleidelijk aan daagt het steeds meer in jullie huidige besef dat alles waar wij over spraken definitief jullie waarheid en jullie werkelijkheid zal worden op de meest subtiele maar desalniettemin meest krachtige manier. Wij adviseren jullie om deze kwesties te verwelkomen en te accepteren, om een open geest over hen te hebben en alle twijfels terzijde te vegen of zij nu wel of niet slechts fictie mogen zijn.

Het is altijd voor het brein en voor het menselijke zelf een moeilijk concept om te bevatten geweest om het als jullie werkelijkheid te accepteren, deze supervermogens en deze schijnbare onnatuurlijke ontwikkelingen van jullie eigen echte Zelf. Dat is de reden waarom er aardig wat tijd verstreken is om dit in de praktijk te plaatsen, en om het door deze illusie heen, door deze dualiteit heen via het menselijke brein te bevatten. Stap na stap arriveren jullie bij de reflectie dat alles naar jullie toe komt jullie leidend naar waar jullie altijd aldus hard voor gewerkt hebben om het in/naar de manifestatie te brengen en om voor jullie zelf te bewijzen waartoe jullie in deze werkelijkheid in staat zijn en wie jullie Werkelijke Zelf waarlijk is.
Nu zijn we bij een veelbelovende tijd aangekomen waarin velen van jullie in staat zullen zijn om gebruik te maken van de innerlijke veranderingen die zich in het hart en in de zuivere lichtcellen van jullie incarnatie ontvouwen om de eerste feitelijke stappen in te ontwikkeling te zetten van, bijvoorbeeld, het aardse reizen via het geschenk van teleportatie of de ontwikkeling van de gave/het geschenk van het channelen van zeer hoge frequenties welke een opkomst zal geven aan een revolutie in deze Aardse dualiteit. Activeringen in het brein worden momenteel uitgebreid uitgevoerd door onze teams en door ons, omdat jullie brein geactiveerd moet zijn om dit alles te manifesteren binnenin jullie werkelijkheid.
Er zijn verschuivingen in jullie gehoorvermogens en er is een versnelling van jullie opmerkzaamheid van de tijd en van de frequentie, wat absoluut het geval is en dit geeft een toename met betrekking tot een intense verschuiving binnenin jullie werkelijkheid. Alles bevindt zich nu aanzienlijk in het proces van versnelling met betrekking op het tempo en de energieën, op zulks een manier dat vele harten een aanpassing in deze frequentieverschuiving verzoeken om in staat te zijn in de huidige magnetische frequentie te bestaan, omdat het hart door zal gaan te dienen als de motor van het lichaam waarin het zich bevindt. Nochtans, verschuift alles op zo een manier in jullie fysieke lichaam dat een volledige andere frequentie zichzelf zal presenteren en gevoeld zal worden binnenin jullie, alsook rondom jullie heen door anderen.
Deze werkelijkheid stort letterlijk op zichzelf in, en het is niet helemaal duidelijk voor ons hoeveel langer deze illusionaire werkelijkheid gehandhaafd kan worden aangezien het barst van spiritualiteit, ontwakingen, verschuivingen en groei. Deze huidige werkelijkheid zal nooit meer dezelfde zijn, jullie zullen nooit meer dezelfde zijn. Jullie zullen niet langer in staat zijn om jezelf op een dergelijk korte termijn te herkennen, omdat waar jullie in/naar zullen ontwikkelen voorbij jullie macht van de verbeelding zal zijn. Dit alles heeft te maken met het feit dat jullie evolutie en jullie uitbreiding jullie naar een voltooiing zal brengen op zo een manier dat niets, dat betrekking heeft op deze wereld of de dualiteit, een deel van jullie zelf zal blijven.
Jullie zitten nu in de fase van de thuisroute en de laatste banden die aan jullie fysieke lichaam verbonden zijn zullen nu losgelaten worden en jullie zullen in staat zijn om steeds hoger in deze nieuwe werkelijkheid te vliegen. Wij zijn nu begonnen met de verkenning van jullie vermogens en de echte ontwikkeling van hen. Jullie ingeboren vermogens zullen ver jullie verbeelding overstijgen omdat jullie hen nooit beschouwd hebben om deel uit te maken van jullie werkelijkheid. Hoe meer dat je hen kunt accepteren, hoe groter jullie ontwikkeling en jullie manifestatie van hen zal worden. Jullie werkelijkheid kan zich nu beginnen uit te breiden en te ontwikkelen, want jullie hebben jullie eerste stappen in deze nieuwe werkelijkheid gezet, allen tezamen hand in hand. De ene persoon zal zichzelf in een meer verfijnde wereld bevinden dan de ander maar er zal op z’n zachtst gezegd verbetering zijn en zeer zeker geen tegenslag tenzij men het niet voelt noch vooruitgang en groei creëert en waar de resonantie jegens de huidige frequentietrilling het meest comfortabel voor jouw wezen is.
Ongeacht wat het geval ook mag zijn, alles is voor jou volmaakt en komt volmaakt overeen voor jouw wezen. Niets is te weinig of teveel voor jou omdat alles precies moet zijn zoals het moet zijn.
Met volledig genoegen en met dankbaarheid,
Wij zijn de Arcturianen.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2013, permission is given to share freely in its entirety and unaltered and
#MelineLafont

hj0UQFOX7zU?utm_source=feedburner&utm_medium=email

%d bloggers liken dit: