Een Uur Met een Engel: Aartsengel Gabrielle over “Het Nieuwe Gouden Raster; Het Proces van Ascentie; De Komst van de Globale Welvaart”, 26 Augustus 2013

 

Een Uur met een Engel 'An Hour with an Angel'
Een Uur met een Engel
‘An Hour with an Angel’

 

Steve Beckow Intro: Aartsengel Gabrielle beschrijft vandaag de ondergang van het oude driedimensionale raster van de mensheid en diens vervanging door een nieuw gouden raster – het nieuwe collectieve bewustzijn van de mensheid in het Gouden Tijdperk en het raster waarop alle energie reist en communiceert.

Zij bespreekt hoe wij uit het valse zelf vandaan gaan naar het Zelf dat de volledigheid is van wie wij zijn. Zij omschrijft wat het betekend en omvat om de waarnemer van het zelf te zijn.

Zij vraagt ons om het gefragmenteerde zelf te omhelzen en om iedere dag tijd door te brengen met het ervaren van de volledigheid van wie wij zijn. Zij verzekerd ons dat de energieën die naar de Aarde gestuurd worden momenteel voldoende zijn voor de integratie in/naar de volledigheid van ons wezen om zich voor te doen. Zij traint ons in het knuffelen, omhelzen en het houden van onszelf.

Zij herinnert ons eraan dat wij onszelf in deze donkere kamer gezet hebben om door de duisternis heen te breken. Zij vraagt ons om ons onderscheidingsvermogen te gebruiken aangaande wie wij vertrouwen, maar om te beginnen door onszelf te vertrouwen en van daaruit uit te stralen.

Zij bespreekt het goddelijk mannelijke en het goddelijk vrouwelijke in termen van de stilte van het Geheel en de beweging van de energie. Zij omschrijft de “drievoudige vlam” of drie-eenheid van stilte (de Vader), energie (de Moeder), en de stilte binnenin de energie (het Kind of Zelf).   

Wij eindigden met een discussie over de komst van de globale welvaart.

##############

Graham Dewyea:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een Uur Met een Engel met Steve Beckow, oprichter van de website ‘Gouden Tijdperk van Gaia.com’ en auteur van ‘De Opbouw van Nova Aarde: Richting een Wereld die voor Iedereen Werkt’ en Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek ‘De grote Ontwaking’. Het is mij een genoegen om bij jullie te zijn. Ik ben Graham Dewyea.

Onze gast van vandaag is Aartsengel Gabrielle. Dus, hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.

Steve Beckow:  Heel veel dank, Graham. En welkom, Aartsengel Gabrielle.

Aartsengel Gabrielle:  En welkom aan jullie, lieve harten – want Ik Ben Gabrielle, Ik Ben Suzanna Michaela Gabriellele, Lelie van de Liefde, Trompet van de Waarheid, Boodschapper van de Ene. En het is mijn eer om in dit platform inbegrepen te zijn en in deze verrukkelijke bijeenkomst van vandaag.

Ik breng jullie niet alleen het geschenk van mijn gouden vlam, maar ook mijn gouden elixer – het elixer van evenwicht, van volmaakte gezondheid en van vreugde – dat het jullie mag vullen, jullie mag completeren, jullie mag verfrissen en jullie mag katapulteren, alsof het brandstof van een raket is!

Jullie kunnen je afvragen mijn lieve engelen, familie en vrienden, waarom ik het ongebruikelijke standpunt ingenomen heb om te verzoeken vandaag met jullie te spreken. En ik doe dat… – en wij zullen er meer over spreken – maar ik wens dat jullie wederom weten over de vernieuwing, nee, niet alleen van de belofte, maar van jullie gouden raster, van jullie individuele gouden raster, van het collectieve gouden raster van de mensheid, en het gouden raster van Gaia, welke gehecht is aan en een integraal deel is van het gouden raster van Alles.

Velen van jullie voelen dat je geworsteld hebt, dat jullie rasters opgeruimd hebben, vasanas, kwesties vanuit vroegere levens en jullie huidige leven, en jullie vragen je af of jullie in het proces van Ascentie zitten. En dat is waarom ik naar voren kom.

Jullie gouden raster, het nieuwe raster van de mensheid waarop alles reist – alle energie beweegt en uitzend, communiceert – is op z’n plaats.

Wat betekent dit in praktische termen? Het betekend dat het raster van de oude derde, welke behoorlijk donker, angstig, beschadigd en verscheurd was, werd vervangen. En het werd niet alleen vervangen in elk en iedereen van jullie, maar voor het gehele collectief.

Dit, mijn vrienden, is een essentieel component van de Ascentie van jullie allemaal als één groep, één hart, één geest en één wil.

Welnu, betekend dit dat daar niet diegenen zijn die het zullen weerstaan? Natuurlijk zijn die er. Maar zij worden nog steeds gepenetreerd, ingedamd op hele gevarieerde manieren, er wordt aan hen van bovenaf en van onderaf gewerkt, en ook onder en boven door jullie sterren broeders en zusters. En aangaande dit, zijn jullie gereed om verder te gaan. En, lieve harten, Ik ben gereed om verder te gaan met jullie vragen.

SB:  Dank je wel, Aartsengel Gabrielle.

Ik zou u een vraag gaan stellen over uw werk, maar ik denk, omdat u dit onderwerp al geïntroduceerd hebt, wij dat een beetje later op kunnen gaan pakken.

Kunt u ons op dit moment helpend om distinctie te begrijpen, of het verschil, tussen het zelf dat wij zijn, het valse raster dat wij zijn, en hoe wij kunnen herkennen wanneer dat valse raster ons beïnvloed, en hoe wij dat zelf kunnen bewegen en enige afscheiding kunnen creëren tussen ons en dat raster, alstublieft?

Aartsengel Gabrielle:  Ik zou verheugd zijn om dit met jou te bespreken. En dit is één van de dingen welke jullie zullen weten en ertoe zullen komen over mij te ontdekken, en dat is dat ik uitwisseling verwelkom, want ik ben ook de Aartsengel van de communicatie. En wat is communicatie behalve levendige uitwisseling? Dus ja, laat ons verder gaan.

Wat jij zegt via het lagere zelf, één manier om hieraan te denken, is als het zelf dat niet volledig geïntegreerd is, dat het nog steeds fragmentarisch is, en dat je niet volledig de volledigheid omhelsd hebt, de heelheid van de waarheid van wie je werkelijk bent.

Nu, is dit een misdaad tegen de mensheid? Nee, maar het is zeer zeker een wens om uit dat gefragmenteerde zelf weg te gaan in/naar de volledigheid, de verankering van die geïntegreerde heelheid.

Dus wat doe je? Lieve harten, het is belangrijk dat je zowel de [passieve] waarnemer wordt als wat wij zouden willen noemen de actieve waarnemer. Laat mij dit uitleggen.

Een zeer simpele lakmoes test voor jullie om te weten wanneer je vanuit het mindere zelf komt, het gefragmenteerde zelf, de oude zelf, de illusionaire zelf, is wanneer je stopt, pauzeert, en zegt, “Voelt deze gedachte … voelt deze handeling … voelt dit gevoel als Liefde? Demonstreert het Liefde? Is het representatief van wie Ik werkelijk ben?”

En als het antwoord nee is, treed terug, hergroepeer, centreer, veranker diep binnenin jouw geliefde Gaia. Sta met mij, sta met Michael, en ga dan verder op manieren die van de waarheid van Liefde zijn.

Het klinkt eenvoudig, en wij zeggen het op manieren die eenvoudig zijn omdat wij willen dat jullie volledig begrijpen; dat het het meest eenvoudige ding en het de meest complexe onderneming is die jullie ooit zullen doen. Dus het is om de waarnemer van jezelf te zijn.

Welnu, wat doe je met dat gefragmenteerde zelf wanneer het naar de oppervlakte stijgt, wanneer het in daden omgezet wordt, wanneer het degene is die in jouw lichaam loopt, spreekt, zich op manieren gedraagt welke jij niet werkelijk bent? Ver/beoordeel je het? Straf je het af? Bekritiseer je het? Schreeuw je ertegen? Word je er kwaad op? Geen van bovenstaande.

Wat je doet, geliefde engelen, is dat je het omhelst. Je stelt het gerust. Je brengt jouw liefde tot uitdrukking, jouw begrip. Omdat dat gefragmenteerde deel van jezelf, of je het nu wel of niet erkend, vanuit diens perspectief, het zoveel als dat het kan z’n uiterste best doet.

Dat gefragmenteerde zelf is gelijk aan het gekwetste kind dat kuren heeft om jouw aandacht te krijgen, of te doen wat het denkt – en ik benadruk “denkt” of “voelt”, op een zeer lage trilling van wat het denkt – dat het verondersteld wordt te doen en wat het denkt dat het universum zelf, de geïntegreerde heelheid van wie je bent, wilt dat het doet.

Dus je straft het niet af. Je omhelst het. Want was is het gefragmenteerde zelf behalve een aspect, een deel van wie jij bent? Dus je omhelst het gefragmenteerde zelf, degene die zich gedraagt als “minder dan,” en je brengt het naar binnen via het portaal van jouw hart; je zorgt ervoor en staat die integratie, transmutatie en transformatie toe om plaats te vinden.

Is dit duidelijk?

SB:  Zeer duidelijk. Wat u beschrijft is inderdaad het proces dat ik gebruik wanneer ik voltooi wat ik noem “vasanas,” wat u noemt valse rasters. Ik heb er geen probleem mee om mijn gefragmenteerde zelf te omhelzen, omdat ik dat ervaar. Ik ervaar mijn kwaadheid, Ik ervaar mijn rancune. Ik ken dat.

Maar wanneer u zegt om het totale geïntegreerde zelf te omhelzen, wel, van dat mag ik nog geen ervaring hebben. Dus het is behoorlijk moeilijker voor mij om het geïntegreerde zelf in te voelen of te omhelzen dan dat het is om te denken van, zeg bijvoorbeeld, het omhelzen van mijn irritatie of schaamte of iets van dien aard.

Kunt u een klein beetje tegen ons spreken over hoe iets te omhelzen dat je nog nooit eerder ervaren hebt, alstublieft?

Aartsengel Gabrielle:  Jij neemt aan dat je nooit jouw geïntegreerde zelf en jouw heelheid ervaren hebt. Welnu, laat ons beginnen door jou te vertellen – niet te adviseren, niet te begeleiden, maar nieuws te delen – dat jouw (jullie) gouden raster, waarop jouw geïntegreerde heelheid ligt, intact is. Dus dat is al gedaan.

Nu, ben je als een kind dat nog steeds de volledigheid van wie je bent aan het ontdekken is, de pracht, jouw talenten, jouw bekwaamheden, de uitgebreide werkelijkheid? Ja, je bent precies zoals dat kind.

Heb je ooit naar een baby gekeken, een zuigeling of een peuter, als zij hun tenen ontdekken? Het is een enorme fascinatie voor hen. En dan ontdekken zij dat zij hun voet in hun mond kunnen steken, en hun vingers en al het andere dat zij maar te pakken kunnen krijgen.

Jij bent de peuter. Jij bent het kind dat nog steeds de volledigheid van jouw wezen aan het onderzoeken is. Maar, lieve harten, laat mij buitengewoon duidelijk zijn: Jullie kwamen niet naar de Aarde in deze incarnatie eenvoudig als een fragment van wie je bent. Dat maakte geen deel uit van jouw plan, en het maakte geen deel uit van het plan van de Moeder.

Dus waar dit Ascentieproces over gaat is dat proces van ontdekking, verankering, de integratie accepteren – ja, accepteren, omdat sommigen van jullie het bevechten, of sommigen van jullie verwachten meer – verankeren dat binnenin jullie zelf. Dus hoe doe je dat?

Neem tijd, iedere dag – ja, iedere dag – niet om alleen in vreugde te zijn, welke mijn favoriete aanbeveling is, maar om met de volledigheid van jezelf te zijn; om in jouw hart te verankeren en eenvoudig te voelen en te ervaren – en vraag om te ervaren – de volledigheid van wie je bent.

Jullie allemaal – ja, jullie allemaal – hebben momenten gehad waarin je voelde dat je overstroomde met energie, met waarheid, met vreugde, met liefde. En dan keer je terug, je trekt je terug, en je zegt, “Wel, dat is niet de consistente volledigheid en werkelijkheid waarin ik leef en werk.”

Maar dat is onjuist, lief hart. Dat is de waarheid van wie je bent. En als je dat omhelst en er dagelijks, ieder uur op voortbouwt, wat het dan doet, wanneer je eenmaal dat verankerd hebt van wat je denkt dat dat het beste gevoel, weten en waarheid geweest is dat je ooit gehad hebt, zal het, steeds groter en groter, beginnen uit te breiden.

De energieën die naar elk en iedereen van jullie gestuurd werden, en naar het collectief en naar de planeet, zijn voldoende op dit moment voor niet alleen het besef van deze integratie om zich voor te doen, maar ook voor de uitbreiding van deze integratie om zich voor te doen.

Dus je zegt, “Maar, Moeder, Gabrielle, Michael, Quan-Yin, Boeddha – Ik weet niet hoe te mediteren.” En wat wij tegen jou zeggen is, leer het. Ga naar de stille plaatsen van jouw hart. Het is niet moeilijk. Sta jezelf toe te verankeren en eenvoudig te ontvangen. Dit is de grootste barrière tot wat jullie ervaren, wanneer je zegt, “Ik ontvang/aanvaard niet volledig mijn geïntegreerde zelf.”

Dus je bent niet op het steunpunt, je bent niet op het centrale punt, je bent niet op het stilte punt. Je bent niet aan de zijde van de wip-wap welke meer betrokken is met het gefragmenteerde zelf.

Kom terug naar het midden, of zelfs beter, lief hart, ga aan de zijde van de volledigheid van wie je bent.

SB:  Het is een beetje moeilijk om hierover te spreken, omdat ik niet helemaal voor mezelf spreek, maar ik probeer meer te spreken voor sommige van de luisteraar/lezers. Laat mij een ander geval poseren dan dat u eerder poseerde.

U sprak over de baby, het jonge kind dat diens teen ontdekt, en ontdekt dat het diens teen in zijn mond kan steken, waar ik zeer veel van genoot. Maar laat mij het geval poseren van een man in een donkere kamer en dat hem verteld wordt om te omhelzen.

Hij kan niet zien wat hij moet omhelzen. Hij weet niet wat hij moet omhelzen. En wij gaan sowieso in/naar het algemene onbekende. Het geheel van de toekomst welke voor ons ligt is onbekend. Het is op sommige manieren als een donkere kamer.

Hoe omhels je iets dat je niet kunt zien of aanraken in een donkere kamer?

Aartsengel Gabrielle:  Laat ons met betrekking tot verscheidene dingen spreken. Allereerst, waarom geloven jullie dat jullie in een donkere kamer niet kunnen zien?

Waarom zouden jullie geen beroep op mij doen om mijn gouden licht te brengen om jou de weg te tonen? Waarom zouden jullie geen beroep op Michael doen, met zijn blauwe vlam, of Uriel met zijn zilveren vlam, welke specifiek ontworpen is om jullie de weg door de duisternis te laten zien.

Dus er is geen tekort aan ondersteunende gereedschappen, omdat de gereedschappen eenvoudigweg een reflectie zijn van de hulp welke wij en het volledige Gezelschap van de hemel jullie wensen te geven.

Dus deze zijn de beginpunten. Neem niet aan dat je niet kunt zien, want zelfs in de donkerste kamer begin je schaduwen, enzovoorts, te zien. En weet ook dat in wat mensen aannemen dat duisternis is, nog steeds de aanwezigheid is van alle stralen. De energie verdwijnt niet eenvoudig omdat, in jullie menselijke geloofssysteem, jullie menselijke ogen denken dat jullie niet kunnen zien. Dat is een gedachteproces.

Open jouw vierde, jouw derde en jouw nieuwe oog, (1) maar laat ons ook praktisch zijn. Wat doe je wanneer je in een donkere kamer bent? Want waar je werkelijk naar refereert, is die donkere nacht van de ziel.

Wat doe ik wanneer ik in die plaats van afgezonderdheid ben en ik geen licht aan het einde van de tunnel of op de bodem van de put zie, anders dan een beroep op ons te doen? En wij zullen reageren.

Omhels jezelf. Omhels jezelf, knuffel jezelf, letterlijk, zoals jij jezelf nog nooit eerder geknuffeld hebt. Waardeer, houd van, eerbiedig, eer jezelf zoals je dat nog nooit eerder gedaan hebt.

Eer jezelf met de intelligentie en de bekwaamheid, zelfs als er niet zoiets zou zijn als het Gezelschap van de Hemel, om jouw weg uit die donkere kamer vandaan te vinden – omdat, vergeet het niet, jij jouw fysieke vorm hebt, je hebt de tastzin, de reukzin, je hebt het gehoor. Dus het brengt het vertrouwen in jezelf en jouw capaciteiten naar een nieuw niveau. Maar er is ook de andere manier om ernaar te kijken.

Ga door met jezelf te knuffelen en vraag jouw zoete, geliefde wezen, “Wat doe ik hier? Wat in de liefde vrede…” – en is zeg dat zeer specifiek –  “hoopte ik te leren en te bereiken door in deze donkere kamer te zijn?”

Wat ik aan jullie suggereer, en dit is voor de meesten van jullie het punt van doorbraak, jij plaatst jezelf in de donkere kamer – ja, soms met grote hulp – zodat je door deze illusie van isolatie, van afscheiding, van het alleen zijn heen kunt breken, want het is eenvoudig niet zo.

Als niets anders, verlaten jouw beschermers, jouw gidsen nooit jouw zijde. De moeilijkheid komt als jij jouw hand niet uitsteekt en tegen jouw gids zegt,”Neem mijn hand en laat me de weg hier uit vandaan zien.” Dit is een kwestie van het geloven dat je alleen bent. Het is twijfel in plaats van vertrouwen. Het is angst in plaats van hoop.

Waarom je in die donkere kamer bent is om te zeggen, “Ik heb er meer dan genoeg van, en ik doe het niet meer!” en het betekend niet dat je afstand doet of dat je jouw volledige spirituele reis weggooit! Je zegt, “Ik ben klaar met deze illusie, en ik wil de volledigheid van mijn geïntegreerde zelf. Ik heb genoeg gehad!”

En voor dit, zeggen wij, dank God! Dank Moeder/Vader/Eén. Laat het los.

SB:  Wel, ik ben blij dat u deze vraag over vertrouwen naar voren bracht, omdat dat de volgende vraag was die ik u zou gaan stellen.

Wij, als een collectief, zijn door zoveel heengegaan. Er is tegen ons gelogen, wij zijn gemanipuleerd, wij zijn verarmd. Wij moeten het feit tegemoet treden dat onze leiders een nucleaire derde wereldoorlog planden en een groot aantal van ons uit wilden roeien, en hebben geprobeerd om ons ofwel machteloos te maken of ons te doden met pandemieën – hetzelfde met chemtrails, verarmd uranium, etc.

Dus wij bevinden ons in een crisis van vertrouwen. En hoe kunnen wij de spier van vertrouwen trainen? Hoe kunnen wij die spier opbouwen?

Aartsengel Gabrielle:  Hoe kunnen jullie dat niet? Hoe kunnen jullie niet kiezen – omdat het een keuze is – hoe kunnen jullie niet kiezen om te vertrouwen? Hoe kunnen jullie niet kiezen om voorwaarts te gaan? Zijn er gruweldaden, intriges, verwoestingen op jullie planeet geweest? Ja. En bestaan deze elementen nog steeds? Ja.

Wij vragen jullie niet – dit is belangrijk voor jullie om te begrijpen; wij weten dat wij in heilige partnerschap met jullie zijn, en de meesten van jullie weten dat ook – maar wij vragen jullie zelfs niet om ons te vertrouwen, deze Raad van Liefde, het Gezelschap van de Hemel, het ongeziene rijk.

Wat ik van jullie vraag is om jezelf te vertrouwen. Je weet dat je geen leugenaar bent, een oplichter, een dictator, een moordenaar, een slachter, een misbruiker. Je weet dit van jezelf. En je weet dat je het patroon draagt, het raster van zuiverheid, van gratie/genade, van onschuld, van duidelijkheid, omdat waarheid, duidelijkheid en vertrouwen verenigd zijn.

Dus kies je om te vertrouwen dat je de macht/kracht hebt, dat jij jouw macht/kracht opeist en gebruikt om het menselijke collectief te veranderen? Het is echt vrij eenvoudig. Het is een ja of nee. En jullie allemaal hebben te lang en te hard gevochten om te zeggen, “Nee, ik kies het vertrouwen niet,” of “Ik kies om niet langer meer te vertrouwen.”

Wij vragen jullie niet om diegenen te vertrouwen die jullie schade berokkend hebben. Gebruiken jullie, vanuit die actieve waarnemende plaats, dat fenomenale onderscheidingsvermogen over hoe je met anderen omgaat? Natuurlijk doen jullie dat. Dat maakt deel van het uitgebreide zelf uit.

Maar jullie kunnen niet, in geen enkele betekenis, in vreugde leven als je niet jezelf vertrouwd. Dus je zegt tegen mij, “Gabrielle, hoe ga ik dan verder? Prima, ik vertrouw mezelf, maar hoe ga ik met de wereld om?” Je verbindt je in de volledigheid en in het vasthouden van de gedragingen, de acties, de gedachten van liefde.

En wanneer je dat wat niet van liefde is ontmoet, dan wat je doet is dat je stuurt – niet verbindt, niet in/naar het gebied van die persoon springt –  maar je stuurt vanuit jouw hart naar hun hart, wetende dat zij al op jouw raster zijn, het collectieve raster, je stuurt hen de versterking van liefde, en het zal, en het doet hen transformeren.

Dus ja, er zijn wantoestanden geweest. En deze wantoestanden werden niet geformuleerd door jullie sterren broeders en zusters of door het Gezelschap van de Hemel, en zijn zeer zeker geen deel van wat de Goddelijke Moeder jullie stuurt.

Dezen zijn wantoestanden die uit de oude driedimensionale werkelijkheid vandaan kwamen welke jullie breken, elimineren, en welke jullie achter je laten.

Dus het vertrouwen gaat niet over, “Kan ik de President van de Verenigde Staten vertrouwen,” “De Eerste Minister van Canada? Kan ik erop vertrouwen dat oorlog zal ophouden te bestaan en dat Michael’s plan van vrede/vreedzaamheid zal heersen?” De eerste vraag is, “Kies ik ervoor om mezelf te vertrouwen?” De tweede vraag is, “Kies ik ervoor om mijn dierbaren/geliefden te vertrouwen…” – of het nu een partner, jouw familie, jouw ziel familie of jouw vrienden zijn – en van daaruit bouw je verder. Maar het begint met jou.

SB:  Maar, Aartsengel Gabrielle, laat ons de discussie een stap verder in deze richting nemen. Ik weet – en ik ben er zeker van dat u het ook weet – dat vasanas resulteert in automatisch gedrag. Zij resulteren in een verlies van onderscheidingsvermogen en een reactie welke gebruikelijk is.

Een vasana verzuimt het aanbrengen van onderscheid, zogezegd. Want wij worden vaak gegrepen door deze automatische reactie op de dingen. Dus dit patroon van het niet vertrouwen van autoriteiten buiten onszelf, of leraren, of politici, of wie het ook mag zijn, gaat een automatische reactie zijn.

Nu, hoe werken wij met een automatische reactie zoals die?

Aartsengel Gabrielle:  Je denkt, geloofd, dat het een automatische reactie is. Het is geen automatische reactie als een onderdeel van jouw wezen. Dus zijn jullie nog steeds enige opruiming aan het doen? Ja. Maar op het moment dat die automatische reactie in jou naar boven komt, heb jij de capaciteit om te stoppen. Je bent de controle niet kwijt! En je wordt door niemand anders gecontroleerd!

Het primaire geschenk van het zijn in jouw vorm is de vrije wil. Te zeggen dat het een automatische reactie is, dat je niet kunt controleren is om jouw vrije wil te ontkennen. Dus laat ons zeggen dat je een vasana hebt, een kwestie, die naar boven komt. En je begint op de dingen af te geven of je voelt je vreselijk. Nogmaals, de keuze is: wil ik het volgende uur, of de dag, doorbrengen met me vreselijk te voelen, of stop ik hier en nu en ga in mijn hart, of ga ik zitten met een vriend, of zitten met een Aartsengel, zitten met jouw gids, en laat het los.

Dit is niet iets dat wij van jullie vragen om op de plank te plaatsen. Er is geen tijd meer, zoals jullie het weten en zoals wij het weten, er is geen tijd meer om te zeggen, “Dat is een vasana. Ik zet het op de plank en ga er volgende week mee aan de slag.” Nee. Daarvoor is geen plaats om te rusten op jullie nieuwe gouden raster.

Jullie wensen niet om jullie nieuwe raster te bezoedelen! Dus pak je het aan zo snel en spoedig als dat je fysiek en emotioneel kunt. Je laat het niet zitten. Dit is wat jullie aan het doen zijn. Jullie elimineren, jullie sturen het terug naar het niets.

SB:  Dat is zeer interessant. En natuurlijk is alles in voortdurende verandering, dus zelfs praten over, wanneer u zegt “Je stuurt het terug naar het niets,” ik weet van dag tot dag nauwelijks wie de “jij ” is die in dat moment te werk gaat. Het wordt meer gezuiverd, het wordt meer krachtig, het wordt minder van mijn geest/gedachten.

Hoe kan ik dit proces versnellen, van het uit de identificatie met dat lagere zelf vandaan te gaan, met de geest, met het ego, naar de identificatie met het totale geïntegreerde zelf?

Aartsengel Gabrielle:  De ‘jij’ waar wij over spreken is de wijze jij, de liefdevolle jij, de zorgende jij, de vertrouwende jij. Het is de geïntegreerde jij die volledig verankerd is en te werk gaat vanuit het bewustzijn van jouw hart.

Nu, er is geen verlangen, boven of beneden, of er tussenin, voor die kwestie, met jullie sterren vrienden om jullie verrukkelijke ego’s te elimineren, jullie persoonlijkheden, jullie mentale lichamen, jullie emotionele lichamen. Deze zijn onderdeel van wie jullie zijn. Wat onfortuinlijk geweest is, is dat zo vaak het een aandrijvende kracht werd.

Dus hoe doe je dit? En jullie doen het. Ik wens niet aan wie van jullie dan ook over te brengen dat dit iets is waar jullie niet fenomenaal ijverig over geweest zijn, dat jullie daar niet aan gewerkt hebben. En natuurlijk soms is dat de bron van jullie frustratie. Jullie zeggen tegen mij, ‘Gabriellele, Gaby, ik ben hier al vele jaren mee bezig! Waar zijn mijn resultaten?”

Maar, lieve engel, je bent vooruit gegaan. Anderszins zou ik niet hier zijn deze dag en spreken over vernieuwde rasters. Hoe je dit doet is door steeds meer en meer tijd door te brengen met het brengen van al jullie energie, het uit je hoofd vandaan aftappend, het omhoog brengend vanuit Gaia en het verankerend in jouw hart totdat je voelt – en ja, het is een gevoel, het is een sensatie, en het is een weten – dat je verankerd bent en te werk gaat vanuit de wijsheid van jouw hart.

Dus er zijn vele oefeningen. Ja, natuurlijk, Ik ben gedeeltelijk aan het dertiende octaaf. Maar laat ons ook spreken over meditatie, gebed, ritueel. Wij hebben jullie dit verteld, en wij vertellen het nog een keer. Deze zijn essentiële elementen in jullie die de totaliteit worden, een verankerde totaliteit, van wie jullie zijn.

Het is een tijd, in jullie tijd en uren, niet alleen van Ascentie, maar van eenheid en verbondenheid en balans. En hoe doe je dat? Jezus Sananda heeft over dit tegen jullie gesproken, en het is een tegemoetkoming, en het is een acceptatie. Het is in overgave.

De meesten van jullie, specifiek in de westerse wereld, werden aangezet tot actie. Nu ben ik een Aarstengel van actie, zo ook is Michael dat, de meesten van ons zijn dat. Maar er is een tijd wanneer je de noodzaak hebt om de handeling van overgave, van het tegemoet komen, van het accepteren om te accepteren. Het is dat evenwicht.

Sta jezelf toe het geschenk te ontvangen dat wij zo wanhopig graag aan jullie willen geven. Sta toe en accepteer de verankering en de geschenken, de overgave, dat jouw universele zelf, hoe het ook is dat je die ontvangt, jouw God zelf, jouw hogere zelf, maar het grootste deel van wie jij bent, dat je dat toe staat om in jou te sijpelen, niet als de huilende wind en de regen van een orkaan, maar als een verrukkelijke zonneregen van goud. Dat is hoe je het doet.

Je doet het in stilte. Je doet het als je wandelt. Je doet het als jij jouw ego geruststelt dat je er niet op uit bent om het te vernietigen, maar eerder om het te ondersteunen en het in evenwicht te brengen.

Dit is een belangrijke vraag mijn vriend.

SB:  Welnu, u zegt “stilte” en wanneer u zegt “evenwicht.” de Vader is stilte, is dat niet juist?

Aartsengel Gabrielle:  Ja.

SB:  Het evenwichtspunt is het stiltepunt. Dus zegt u tegen ons, dat wij, door onze eigen inspanningen, onszelf zo dichtbij tot de Vaders staat van Zijn zouden moeten brengen, zogezegd, als maar mogelijk is?

Aartsengel Gabrielle:  Ja, dat doe ik. Omdat jullie in het evenwicht van zowel het goddelijke mannelijke als het vrouwelijke zijn, de stilte en de beweging. Maar jullie hebben ook het stiltepunt binnenin u. Jullie hebben deze capaciteit. Het heeft deel uitgemaakt van wat jullie spirituele DNA geweest is. Het is binnenin jullie. Dus ja, ik dring er sterk op aan – en ik kan niet zeggen hoe sterk – om naar deze plaats van stilte toe te gaan.

SB:  Welnu, u heeft iets zeer, zeer interessants gezegd, en ik wil er zeker van zijn dat onze luisteraars dit gehoord hebben. U hebt gezegd het goddelijk mannelijke en het goddelijk vrouwelijke, en u identificeerde het goddelijk mannelijke als de stilte en het goddelijk vrouwelijke als de beweging. De meeste mensen zouden een psychologisch inzicht nemen en spreken over [psychologische] kenmerken van mannelijkheid en vrouwelijkheid welke zij denken die op de Aarde bestaan of onder het collectief, maar u heeft er op een andere manier over gesproken.

Ik wil daar niet aan voorbij gaan zonder dat de luisteraars zich daarvan bewust zijn. Ik zou graag over een minuut naar een ander onderwerp toe willen gaan, maar als u slechts een klein beetje meer zou kunnen spreken over het goddelijk mannelijke en vrouwelijke, dan zou ik dat waarderen.

Aartsengel Gabrielle: Er is heel veel discussie, conversatie, informatie geweest hierover, zijnde de tijd van de verankering van het goddelijk vrouwelijke op de planeet. De restauratie van het plan van de Moeder en het goddelijk vrouwelijke.

Jullie zijn allemaal geboren – het Universum is geboren – door de beweging van de Goddelijke Moeder. Het is een actieve, fysieke, mentale, emotionele – hoe het ook is dat je het waarneemt – beweging. Je plaatst het in die mand, in die werkelijkheid, in die energie van de Moeder.

Maar, lief hart, jullie zijn niet eenvoudigweg van de Moeder. Jullie zijn van het geheel [ oftewel, de Vader]. Dus natuurlijk zijn jullie van de stilte, van die energie die alleen door de Moeder beweegt. Het is onderdeel van wie jullie zijn. Nu zien jullie, terwijl jullie naar deze tijd van de Ascentie komen, jegens deze combinatie van energieën, is het niet ofwel/of, mannelijk of vrouwelijk, stilte of beweging. Het is beide.

En ook daar binnenin is de schoonheid en de energie van jullie unieke zelf. Dus denk hieraan op sommige manieren als jullie drievoudige vlam, de stilte van de Vader, welke jullie moeten – moeten! – hebben om te kunnen creëren; de energie van de beweging, van de Moeder, en dan de combinatie van de uniekheid van jullie volledigheid, jullie geïntegreerde zelf. (2) Jullie zijn een triade, en dat is hoe jullie te werk gaan, samen verweven in extravagante schoonheid en macht. Maar laat mij duidelijk zijn, aangezien je wenst dat ik dat ben, het is nooit ofwel/of geweest.

SB:  Wel, dat is een prachtige discussie, en ik zou er toegenegen van houden om het voort te zetten. Maar er is één kwestie die ik ook graag met u zou willen bespreken in deze tijd. En dat is dat wij in een tijd zijn waarin de stroming van globale overvloed bezig is te beginnen, en de eerste bewegingen hierin zijn het opnieuw instellen van de globale valuta, welke heel veel nieuwe welvarende mensen zal creëren.

En zij zullen dan hun welvaart gaan delen. En een tweede begin is de welvaart pakketten. De welvaart pakketten, nogmaals, zullen de overvloed  naar buiten krijgen, en hopelijk zullen zij ook gedeeld worden.

Maar kunt u een beetje tegen ons praten over wat erop toe zal zien te gebeuren dat overvloed aan de volledige planeet vrijgegeven wordt? Niet slechts de mensen die slim genoeg geweest zijn om deel te nemen aan het opnieuw instellen van de globale valuta, of gelukkig genoeg om deel te nemen aan de welvaart pakketten, maar de gehele planeet, Aartsengel Gabriel.

Aartsengel Gabrielle: Herinner je wat Michael tegen jou gezegd heeft: het is niet een enkelvoudig evenement, het is een ommekeer aan evenementen, meervoudig; het is een reeks aan evenementen; het is het domino effect. Wanneer deze, en andere, politieke ster evenementen (3) beginnen zich voor te doen, wat het dan doet is dat het een vloedgolf van verandering creëert.

Geen vloedgolf van vernietiging, hoewel ik denk dat jij zou willen zeggen dat het het oude leeghaalt, maar een voortbrenging, op snelle manieren, van het delen van de overvloed en de rijkdom van Gaia.

Er zijn boven geen tekorten, en daarom kan het beneden ook niet zijn. Maar ook Gaia werd niet gecreëerd met een tekort. Dat zou foutief zijn en eerder absurd denken.

Dus als dit begint zich voor te doen, zoals jij zegt, doen sommige mensen hun voordeel ermee, het gevoel is van zulk een vreugde en zulk een potentieel om te creëren, dat de creatie activiteiten op gang komen, en het verlangen om in die ervaring van delen te leven, van gemeenschap, van eensgezindheid, van bouwen, is onbedwingbaar – net zoals jullie dorst naar bloed en oorlog onbedwingbaar werd, zo ook het verlangen om te creëren, te delen, om te bouwen worden onbedwingbaar.

Dus het delen is het aansteken van de lont. Maar de explosie is de beslissing van iets waar jullie aan denken als sleutel aandeelhouders of machtshandelaren; het is de collectieve beslissing van de mensen en dat jullie willen delen. En het besef dat jullie kunnen creëren, dat jullie altijd, altijd waren en nog steeds zijn, verbazingwekkende scheppers.

Kijk naar wat jullie gecreëerd hebben! En ik wens niet te wijzen naar wat er gecorrigeerd moest worden. Kijk naar wat jullie gecreëerd hebben! Deze gemeenschap, dit platform, het delen op Inlight Radio, de boeken, Steve, die jij geschreven hebt, de artikelen die je deelt, de vele, vele lichtwerkers die de wijsheid op zeer praktische manieren delen.

Dit gaat niet simpelweg over valuta. Haal jullie gedachten van de valuta af en denk over het delen van het hart. Want jullie weten allemaal dat wanneer je deelt, jij je spectaculair voelt. Je voelt je verheven. Je voelt, onmiddellijk, dat je verankerd bent in dat geïntegreerde zelf.

Dus Michael heeft tegen jullie gesproken over het verhogen van de inzet. Wel, wij hebben zeer zeker de inzet verhoogd, lief hart, maar als je ontvangt – en dit is belangrijk – dan begin je de stroming van oneindigheid, van geven en ontvangen, geven en ontvangen, geven en ontvangen. Het zijn de mensen die aangestoken worden door de geschenken, boven en beneden, die dit verschuiven, vanwege dit, lieve harten, en dit verankeren in het fysieke rijk is een integraal deel van jullie Ascentie.

Het elimineert de zorgen – “Zal er voor mij gezorgd worden?” Wat werkelijk is, “Ben Ik gelieft?” en het brengt jullie terug naar de plaats van het begrijpen, niet alleen dat je geliefd bent, maar dat je liefde bent. Het is het weefsel, de essentie van wie je bent.

Het is de stilte en de beweging van de Moeder/Vader/Eén. Het is niet veranderd. En het is tijd om je dat te herinneren. En om het naar het volledige hartbewustzijn te brengen.

Kies dit iedere dag en je zult verrukkelijk verrast worden over hoe snel het volledig op jullie gouden raster verankerd.

SB:  Dat was een prachtige discussie, Aartsengel Gabrielle. Heel veel dank daarvoor. Wij kijken ernaar uit om u spoedig terug te hebben.

Aartsengel Gabrielle:  Dank je wel, mijn geliefde vrienden! Dank je wel, Graham en Steve! Ga met mijn Liefde. Vaarwel.

SB:  Vaarwel.

[einde]

 

Voetnoten

(1) Het Gezelschap van de Hemel heeft de activering van een nieuw Vijfde Oog in deze tijd omschreven als, een”geschenk” van de Goddelijke Moeder.

(2) Gabrielle heeft net de Drie-eenheid van de Vader, Moeder en het Kind beschreven – de Stilte, de energie, en de stilte binnenin de energie, welke zij onze drievoudige vlam noemde.

(3) Een “politieke” reeks van evenementen in termen van ons mensen die de welvaart binnenbrengen en een “ster” serie van evenementen waarin de galactics helpen om de wereld welvaart te introduceren, financieren en beschermen.

 

 

Bron: http://www.goldenageofgaia.com/

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

 

 

 

%d bloggers liken dit: