Oma Andromeda – Ons moeder-melkwegstelsel (1) – door Micha Beuger van Buitenaards.net

Buitenaards.net2

Wat betekent Andromeda voor ons?
Naast onze Aarde – waar wij op zitten – en onze Melkweg – waar wij in zitten – is het Andromedanevel melkwegstelsel het grootste, wat wij met het blote oog kunnen zien. En wel vijf keer zo breed als onze Maan of Zon. Zie in de paginakop de afbeelding onder links.
Andromeda behoort tot onze zichtbare wereld, die wij met onze officiële wetenschap delen, in tegenstelling tot veel spirituele zaken. Zo kunnen wij – met onze gewone zintuigen en instrumenten – geen elfen, engelen, astrale werelden of andere universa waarnemen.

Andromeda is ongeveer twee keer zo groot als onze eigen Melkweg, waarvan wij slechts in één fractie – onze korte Orion-spiraalarm –zie plaatje onder rechts – afzonderlijke hemellichamen en sterrenbeelden onderscheiden. Van de rest van onze Melkweg zien wijslechts witte slierten. De Andromeda melkweg – niet verwarren met het Andromeda sterrenbeeld, waarin het vanaf Aarde zichtbaar is –zie plaatje onder midden, waarop ook ons derde melkwegstelsel, de Driehoeknevel, staat aangegeven – is dus nog veel groter. Maar is het Andromeda stelsel ook bewoond en hebben wij iets met haar bewoners? Mijn antwoord op beide vragen is volmondig Ja! Op grond van ervaringen van mijzelf en van steeds meer anderen, die ik leer kennen en die zeggen, dat zij van Andromeda komen. In feite zijn wij allen – biologisch – Andromedanen. De mens – homo sapiens – heeft vanuit Andromeda onze Melkweg gekoloniseerd.
Vanuit andere planeten is de mens door eigen toedoen op Aarde beland. Andromeda is het moeder-melkwegstelsel van onze Melkweg. En dus een soort grootmoeder van de Aardse mensheid. De hier aangeduide generatie en geslacht zijn slechts als metafoor bedoeld.

Channelen zonder een letter te dicteren
Naast een handvol op Aarde geïncarneerde Andromedanen, heb ik tientallen andere melkwegstelselgenoten leren kennen, onder wie incarnanten van mijn thuisplaneet. En onsterfelijke meesters, zoals Kharliskwa, de voorzitter van onze nieuwe Lila Lelie Cluster Unie. Ondanks dit toch wel uitgebreide kosmische netwerk, kwam ik er pas juli 2013 achter, dat ook ik ruime Andromedaanse ervaring heb. Met name als een van de incarnerende kolonisten in het kader van een 5D creërende vervolgmissie in het Albaran Zevenster Stelsel.
Ik vroeg mij af, of een of meer Andromedaanse kosmische vrienden een boodschap voor de mensheid had en via mij wilde channelen. Allen reageerden sceptisch, omdat het niet in de aard van Andromedanen ligt om anderen te dicteren, wat ze moeten geloven of doen. Uitwisseling in co-creatie was wel een optie. Als ik me afstemde op de mij bekende Andromedanen, dan zou het verder gaan stromen.
Aangezien Andromeda een stelsel van verregaand eenheidsbewustzijn is, kent het groepszielen in elke mogelijke schaal of context. In het jaar 2000 had ik diepe inzichten opgedaan tijdens uitwisseling met dat stelsel als geheel. Zoiets kan dus wel degelijk werken. Ik besloot de Andromeda melkweg een stem te geven en als eindredacteur te fungeren. En zo werd Oma Andromeda geboren.

Oma Andromeda vertelt
Dierbare Aardebewoners. Ik ben Oma Andromeda, jullie moeder-melkwegstelsel. Ik ben miljarden jaren oud. Maar ik heb op mijn ouwe dag onlangs de Miss Universe verkiezingen gewonnen. Ik verwacht, dat mijn geliefde oudste dochter Rosa – jullie Melkweg – de volgende Miss Universe wordt. Ik ben een oma met een smartphone.
Ik werk nog met plezier voltijds. Ik ben verder piloot van snelle ruimteschepen en ik bedrijf geregeld topsporten. Waaronder schoonspringen en bergbeklimmen. Onze kinderen benaderen wij altijd in gelijkwaardigheid. Onze prachtige Rosa is nog avontuurlijker dan ik en ging als tiener al het huis uit. Zij kreeg kort daarop een kind.
Maar ze liet al die tijd niets van zich weten. Via via kwamen we op de hoogte over het wel en wee van onze kleindochter Gaia. Totdat begin 2012 de familieraad bij ons op de stoep stond. Kleinkind lief was onhandelbaar. Ze liep telkens van huis weg. En toen ontmoette ik voor het eerst onze goddelijke Gaia, die mij in de armen vloog,
mij spontaan een kus gaf, bij mij op schoot ging zitten en honderduit over haar spannende belevenissen vertelde. De familieraad kon ik geruststellen. Gaia heeft dezelfde karaktertrekken als Rosa, maar dan nog veel heftiger.
Wat Rosa in haar tienertijd flikte, presteerde Gaia al in haar kleuterjaren. En Rosa is prima terecht gekomen. Met een juweel van een partner en een dochter, die eveneens veel op elkaar lijken. Met een smaakvol ingerichte woning en voldoening verschaffend werk. Ook met de vroegrijpe Gaia zal alles weldra op zijn pootjes belanden.
Sindsdien werkt de hele familie in gelijkwaardigheid en in het volste vertrouwen samen. Zodra je volwassen bent, hoef je niet meer bang te zijn voor overheersing door je ouders en niet meer overbezorgd te reageren naar je kinderen toe. Wij raadplegen elkaar pas, wanneer dat echt nodig is. Wij doen nu wel vaak leuke dingen samen.

Oom Driehoek is heel anders
Rosa’s jongere broer Driehoek – de Driehoeknevel is het derde melkwegstelsel van ons Lila Lelie Cluster – zit heel anders in elkaar dan zijn grote zus. Dromerig, fantasievol en geniaal, maar ook een echt moederskindje. Op voorwaarde, dat Pa hielp met behangen, hebben wij hem eindelijk zover gekregen, dat hij zelfstandig woont.
Hij creëert allerlei surrealistische, intelligente levensvormen op zijn planeten. Ik beveel Micha van harte aan, zijn onsterfelijkheid nog even uit te stellen en eerst te incarneren in enkele van deze wonderbaarlijke schepsels.
In dat stelsel zal volop verstoppertje worden gespeeld, maar zeker geen tikkertje. Dus wel 3D werelden, maar er wordt geen oorlog gevoerd. Het Ashtar Commando patrouilleert daar uitbundig om de veiligheid te garanderen.
Jullie, als ervaren Aardse meesters, zijn van harte welkom om dit melkwegstelsel verder te helpen ontwikkelen.

Jonge en oude zielen is een betrekkelijke classificatie
Het gaat niet om de kosmische leeftijd van zielen, maar om hun op dat moment toegankelijke levenservaring. Het merendeel van de mensen op Aarde gelooft niet, dat ze voor hun geboorte bestonden. Hun beschikbare ziel is zo oud als hun kalenderleeftijd. Bij terugkeer van herinneringen, wordt hun ziel ineens honderden jaren ouder.
Micha dacht tot voor kort, dat zijn ziel 3,5 miljoen jaar oud was en werd geboren in het Albaran Zevenster Stelsel. In een flits kwam zijn eerste Andromedaanse herinnering terug en werd zijn ziel minstens 7 miljoen jaar oud.
Stel dat een miljarden jaren oude engel van licht en liefde, bijvoorbeeld een cherubijn, ook eens 3D wil ervaren. Bij zijn incarnatie begint hij helemaal opnieuw als een jonge ziel, als een hulpeloze baby. Tijdens dat leven raakt hij misschien zo de weg kwijt, dat hij een seriemoordenaar wordt. Zoiets zou zomaar kunnen. Verder ligt de volgorde van zogenaamd vorige levens niet vast. Tijd is relatief voor een hoger zelf. Dat is verbonden met een groep levens en kan op alle tijdlijnen tegelijkertijd inhaken. Van levens ligt zelfs het eigendomsrecht niet vast.
Alle levensvormen zijn immers incarnaties van die Ene. Er zijn diverse gelijktijdig levende mensen, die beweren, dat zij in een vorig leven Napoleon zijn geweest. En die kunnen allemaal gelijk hebben.

Ilusie hoeft daarom nog geen nep te zijn
Veel spirituele mensen noemen de materiële creaties de illusie. Ik spreek liever van creatie techniek. Het betekent namelijk niet, dat wat je ziet, allemaal nep is. Alle creaties zijn even echt, doelbewust en zinvol. Het illusoire zit hem niet zozeer in wat je ziet, maar in wat je niet ziet, maar wat wel essentieel en onmisbaar is.
Zo lijkt het, alsof een marionet zelfstandig beweegt. Die pop hoor je te zien. Wat je niet behoort te zien, zijn al die draadjes en de poppenspeler. Alle moderne technologie op Aarde functioneert bij de gratie van een wirwar aan kabels en buizen. In de meeste landen ontsieren ze prachtige landschappen en steden. In Nederland zijn we zo wijs om het meeste onder de grond te stoppen en pas weer zichtbaar te maken, wanneer onderhoud nodig is.
Het andere uiterste vormt ons 3D Universum, waarin alle onmisbare infrastructuur ongrijpbaar is weggemoffeld. Het meeste bestaat uit donkere energie en donkere materie. Hemellichamen lijken los in de ruimte te zweven. Die ruimte komt onmetelijk bij ons over, zodat het lijkt, alsof verre hemellichamen onbereikbaar voor ons zijn.
Waar wij in 3D niet bij kunnen, zijn al die interdimensionale verbindingen en afkortingen in ruimte en tijd. In werkelijkheid is alles één geheel, maar in onze belevingswereld bestaat alles en iedereen los van elkaar.
Deze afgescheidenheid heeft zeker nuttige functies. Zonder afscheiding konden wij elkaar niet eens knuffelen. Zonder afscheiding is Creatie zelfs onmogelijk. En creëren en leven in de Creatie, is onze lust en ons leven. Ondanks onze eenheid, is ook Andromeda een creatie vol afscheiding, maar minder dan jullie Melkweg.
Jullie wetenschappers wijden trouwens breed uit over de verwachting, dat over ongeveer vier miljard jaar alle melkwegstelsels van ons Lila Lelie Cluster op elkaar botsen. En dat de Aarde so wie so rond die tijd vergaat, omdat dan de Zon ontploft. Wat er uiteraard niet wordt bijvermeld, is dat jullie zoveel kernwapens bezaten, dat jullie de Aarde in vier minuten zelf hadden kunnen opblazen. Zoiets is destijds gebeurd met jullie Maldek, van welke voormalige planeet de duizenden brokstukken nog steeds rondslingeren in jullie planetenstelsel. Jullie leren nog wel, hoe de Kosmos werkelijk werkt en welke invloeden jullie daarop kunnen uitoefenen.

Meesterschap omvat ook spelen met voorgrond en achtergrond
Zoals meestal, vertellen wij jullie niet, wat jullie alemaal moeten geloven, doen of nalaten. Wij verwoorden slechts, wat je momenteel zelf aan het ontdekken bent. Jullie bewustzijn is massaal enorm aan het uitbreiden, zodat jullie dreigen te worden overspoeld met duizelingwekkende hoeveelheden aan herinneringen en nieuwe informatie. Complete werelden gaan voor jullie open, maar gaan vaak kort daarna weer voor lange tijd hermetisch op slot.
Niet alles is namelijk op elk moment even relevant. In dit stadium krijg je veel hulp van verborgen begeleiders. Maar eens krijgen jullie hierin meesterschap en bepalen jullie zelf, welke informatie voor jullie beschikbaar is. Wat je op dat moment gebruikt, haal je naar de voorgrond. De rest plaats je als referentie op de achtergrond.
Trauma’s uit je jeugd of andere levens zijn nuttig ter archivering, maar behoeven je emotieleven niet te belasten. Zolang je in de Creatie verkeert, dus ook in 5D en verder, blijven verbergen en verstoppertje spelen onmisbaar. Anders zag de Creatie er niet uit. En hadden jullie niets meer om je over te verwonderen en om uit te wisselen.
Micha kon maar geen herinneringen krijgen van Atlantis en nauwelijks verbinding met zijn Siriaanse hoger zelf. En dat is maar goed ook. Zoiets was nuttig tijdens zijn leven in het oude Egypte, maar niet in de actuele periode. Zijn huidige leven werd jarenlang gedomineerd door zijn Orion hoger zelf. En daarna door zijn Albaran hoger zelf.
Sinds kort heeft zijn Andromeda hoger zelf – waarvan hij het bestaan niet eens kende – de regie overgenomen. En hiermee feliciteer ik hem van harte, want nu geniet hij pas echt meesterschap. En van meer rust en vrijheid. Zodra je bewustzijn ruim genoeg is, kun je zelf je hogere zelven activeren en met meer teams tegelijk werken.

Echt vrij ben je pas zonder afgedwongen vrije wil
Wat is dat nou weer voor een malle paradox?! Jullie hebben al diverse bevrijdingsprocessen achter de rug. Met moeite en pijn hebben jullie je bevrijd van je duizenden jaren lange slachtofferrol. En van strenge religies. Je bent nu eindelijk verlost van straffende goden, maar nu maken sommige New-Agers je nog het leven zuur. Je bent immers gezegend met een vrije wil. En met de verantwoordelijkheid om die elk moment te gebruiken.
Je moet elk moment het wiel uitvinden. En constant beslissingen nemen. Ook niet kiezen, geldt als een keuze. Dat is pas vermoeiend! Nu zitten jullie opgescheept met een daderrol. Ellende is geen straf, maar verkiezing. Het is alsof je naar de bioscoop gaat en het gevoel hebt, dat je die film beeld voor beeld zelf moet construeren.
Gelukkig zijn jullie aan het ontdekken, dat je de film van je leven – hoewel interactief – allang hebt opgenomen. Dan ben je niet langer slachtoffer of dader, maar toeschouwer. Wat een bevrijding! Dat is pas puur genieten! Nu heb je eindelijk de volle vrijheid. Om je buurvrouw of buurman in de hand te knijpen tijdens heftige scenes.
En in de pauze te kiezen, of je een biertje of popcorn gaat halen. En om verder relaxed naar de film te kijken. Neuropsychologen van jullie hebben trouwens ontdekt, dat de meeste vrije wil processen onbewust verlopen. Voordat de betreffende proefpersoon zich van de beslissing bewust was, bleken de hersenen al onbewust de rest van het lichaam de opdracht te hebben gegeven om die beslissing uit te voeren. Nu komen beslissingen niet uit de lucht vallen, maar zijn geworteld in allang op hoger zelf niveau, in alle vrijheid vastgelegde intenties. Nog voor die in je hoofd is doorgedrongen, kent je hart elke keuze, die je al op hoger zelf niveau hebt geaakt. Niemand kan ons die afnemen. Wel kunnen anderen ons voor de voeten lopen en de uitoefening verhinderen.
Verder zouden wetenschappers hebben bewezen, dat bijna-dood-ervaringen geen poorten naar de hemel zijn. Vlak voor het sterven valt namelijk niet het totale brein uit, maar worden sommige hersendelen juist extra actief.
Maar je kunt deze bevinding evengoed interpreteren als aanwijzing voor het werkelijke bestaan van de hemel.

 

Pim van Lommel: Bijna-dood ervaring (NTR-video)
Pim van Lommel: Bijna-dood ervaring (NTR-video)

 

Jullie hebben je diploma allang op zak
Wat een geruststelling was het voor Micha om te ontdekken, dat hij een ervaren Andromedaanse meester is. Zoiets geldt trouwens eveneens voor jou. Ook als je ándere hogere zelven hebt ontdekt. Je bent een meester. Als je van Andromeda komt, reken dan maar, dat je er liefdevol bent grootgebracht en zorgvuldig opgeleid. Je bent in al onze levensvormen en op al onze werelden geïncarneerd. Je hebt genoten van ongerepte natuur. En van geavanceerde technologieën, die je stoutste dromen te boven gaan. Je bent moeder en vader geweest. Je hebt de meest uiteenlopende functies bekleed, tot planetaire en solaire logos toe. Je bent meester 4D en 5D.
En toen ging je als ervaren incarnant op missie in jullie Melkweg, waar je 3D leerde kennen en tenslotte op Aarde terecht kwam. Je hoeft jezelf niet meer te bewijzen en geen examen meer te doen. Alle diploma’s heb je al op zak.
Aan je ervaring en motivatie hoef je geen moment te twijfelen. Anders zat je nu niet waar je nu zit. Descentie is op missie gaan. Ascentie is de weg terug naar huis. Alleen kom je dit keer niet met lege handen thuis, maar neem je een fysiek lichaam en een complete planeet mee. De film van je huidige leven is allang opgenomen, maar je had die nog niet zelf bekeken. Dat kan nu, zonder dat je verder iets hoeft te doen. Je kunt alles gewoon laten stromen. Jouw aardse en je hogere zelf zijn versmolten. Jouw wil is versmolten met die van God. Het kan nu niet meer stuk.
In principe hoef je nu niets meer te leren, want je weet alles al. In de praktijk blijf je voortdurend studeren, want er worden constant nieuwe creaties toegevoegd. Bovendien heb je het druk met allerlei soorten bijscholing, want de ascentie agenda voor de Aarde wordt constant bijgesteld, omdat alles toch telkens weer anders loopt, dan zelfs onsterfelijke meesters hadden verwacht. Maar ook voor je bijscholingscursussen hoef je geen examens te doen.
Je bent namelijk in continue beoordeling, niet door meesters, maar door jezelf. Wat een opluchting allemaal hè? Maar dat ben je nu zelf al aan het ontdekken. En forceren is zinloos. Laat alles op de geschiktste tijd gebeuren.
Waar jullie vooral meester in zijn, is het doorprikken van oeroude fabeltjes. Zoals, dat wij niet constant gelukkig zouden kunnen zijn. Velen zijn constant gelukkig en dat is ook zo bedoeld, want dat is jullie natuurlijke toestand. Micha is voortdurend gelukkig, als heeft hij sporadisch een kortdurend baalmoment.

Bergtocht Ascentie
Bejaarden herinnerden zich, dat zij als kind met hun ouders adembenemende bergtochten hadden gemaakt. Ze besloten er een te organiseren naar het allerhoogste en fraaiste gebied en noemden dit project Ascentie. Ik ben momenteel in dat gebergte, maar ik ga jullie niet verklappen, wat jullie allemaal voor fraais gaan zien.
Het zal in ieder geval jullie stoutste verwachtingen overstijgen, zelfs die van de organisators van deze expeditie. Ik kan jullie hele tocht overzien, maar ik zal jullie zeker niet vertellen, wat jullie allemaal moeten doen of nalaten.
Ik kan je wel verzekeren, dat jullie er bijna zijn, al kan ik niet bepalen, hoe lang jullie over dat laatste stuk doen. Er komen namelijk nog een paar gedeeltes, die zo mooi zijn, dat jullie daar misschien wat langer willen blijven. Wij zien jullie lopen. We horen jullie al bijna aankomen. Binnenkort kunnen we jullie zelfs ruiken. Zodra we elkaar kunnen aanraken, vieren we een warm welkomstfeest. We hebben altijd van jullie genoten, binnenkort gaan we met jullie genieten. Jullie zijn prima voorbereid. Jullie hebben de allerbeste gidsen, die wij persoonlijk kennen.
Verder zijn jullie een behoorlijk bont reisgezelschap. Enkelen wilden niet mee en onderweg zijn er wat afgehaakt. Maar jullie hebben het zwaarste nu achter de rug en de stemming wordt steeds beter, dus zal je huidige groep het reisdoel zeker halen. Sommigen waren nog nooit naar de bergen geweest. Er zijn er, zelfs van de verzorging, die niet geloven, dat jullie echt naar de bergen gaan, want ze zien alleen maar vlakte. Maar ze blijven toch bij jullie.
Ofwel omdat ze jullie niet willen missen, ofwel omdat het reisdoel ze niet uitmaakt. Jullie chefkok gelooft zelfs niet in het bestaan van bergen. Toch zijn jullie al wat lage heuvels gepasseerd en konden jullie, achterom kijkend zien, waar jullie tevoren hadden gelopen. Maar lage heuvels zijn er zelfs in Nederland, zei de chefkok. En dit is toch wel anders dan die bergen, waar jullie het over hebben. Maar ik kan het mis hebben en ik blijf tot het laatste bij jullie. Want ik heb nog nooit eerder zo’n fantastische reis meegemaakt.

Andromedaanse gelijkwaardigheid en toegankelijkheid in alle opzichten
Nog meer dan met bewustzijn geïntegreerde hoogwaardige technologie, is gelijkwaardigheid ons handelsmerk. Wij merken, dat die aanstekelijk op jullie werkt, naarmate jullie ontdekken, hoe dit eenheidsbewustzijn bevordert.
Wij maken nauwelijks onderscheid tussen hoog en laag, maar spreken liever van grootschalig en kleinschalig. Tussen schalen wordt vlot in- en uitgezoomd. Directie en werknemers zijn kind aan huis op elkaars werkvloeren.
De periode, dat kinderen door hun ouders worden opgevoed, is verwaarloosbaar kort – zeker bij onsterfelijken – vergeleken met alle tijd, die al die generaties als volwassenen met elkaar omgaan. Verder zijn ouders niet vanzelfsprekend de leraren van hun kinderen. Het omgekeerde komt geregeld voor. Stel, je hebt een dochter, die een befaamd kunstschilderes is, dan hangt jouw hele huis vol met haar schilderijen. Maar als het goed is, hangt er minstens één werk van jou bij, want dan ben jij tenminste één keer bij haar op schildercursus geweest.
Niet iedereen hoeft alles even goed te kunnen. Maar het is nuttig, als iedereen zowat alles een beetje kan. Dit is bevorderlijk voor ieders algemene ontwikkeling en zelfstandigheid en optimale onderlinge afstemming.
Vandaar ook, dat rasechte Andromedanen je overal heen meeslepen en je al het mogelijke laten ervaren. Als kind leerde Micha van zijn vader professioneel een fietsband repareren en dit kan hij nog steeds goed.
Maar hij geeft meestal liever wat geld uit om die zeldzame lekke band door de fietsenmaker te laten plakken. Want Micha heeft momenteel nu eenmaal andere passies en prioriteiten.

Wat voor assistentie kan de Aarde zoal van Andromeda verwachten?
Over het algemeen heeft jullie Galactische Federatie voldoende in huis om jullie in je ascentie te begeleiden. Wij blijven op de achtergrond, maar zien wel toe, dat ook de Federatie zoveel mogelijk op de achtergrond blijft.
Onze specialiteit is het leefbaar maken van voorheen onleefbare hemellichamen en die zonodig te verplaatsen. Maar ook deze, voor jullie vrij nieuwe technologieën, dragen wij zodanig over, dat jullie veel zelf kunnen doen.
Neem de fysieke kolonisatie van Mars. Al haar parameters waren al optimaal, behalve haar magnetische veld. Dankzij wat tips, konden jullie dit project eeuwen naar voren schuiven en nu verder zonder onze hulp uitvoeren. De Federatie is al begonnen. Meteen na disclosure – mogelijk al in 2014 – mogen Aardbewoners meedoen.
Ook leren we jullie, hoe je zelf een draai aan je Maan kunt geven, zodat dan voortaan alle kanten zichtbaar zijn. Zonder relevante risiko’s, zijn jullie het, die beslissen over de stand van haar as en over haar rotatiesnelheid.
Het fysiek leefbaar maken van Venus is veel moeilijker, maar kunnen jullie onder onze supervisie zelf uitvoeren. Uiteraard in afstemming met haar al aanwezige, niet-fysieke menselijke bevolking. Dit hemellichaam krijgt een andere omloopbaan, verder van de Zon, dus dichter bij de Aarde, een optimale rotatie en een kleine maan.
Dampkring, water en klimaat zullen ingrijpend worden aangepast. Dit wordt een behoorlijk langdurig project. Herstel van Pax, voorheen Maldek, is echt specialistenwerk, waarbij wij voortdurend zullen moeten assisteren. Het in veilige banen leiden van al die duizenden planetoïden en kometen is te saai en te tijdrovend voor jullie.
Laat dat maar over aan vaklui. Dan kunnen jullie je uitleven met het koloniseren van moeilijke hemellichamen.

Hartelijke groeten van Oma Andromeda
Ik ben intens blij met jullie en verheug me erop om elkaar weer te ontmoeten. Dit bericht wordt allereerst gelezen door Nederlanders. Onder hen zijn zowel wakers als slapers. Micha is trouwens nog grotendeels aan het slapen.
De meeste zijn geboren en getogen Aardmensen, zij het zeer ervaren. Aardig wat van hen hebben ook levens op andere planeten, sommige heel verre. Een minderheid is begonnen in Andromeda. Er zijn zelfs mensen bij, die onder jullie wonen en werken, maar die niet op Aarde zijn geboren. Zelfs de meeste wakers houden al dit
soort mensen meestal niet uit elkaar en dat hoeft voorlopig ook niet. Maar jullie kunnen een steile klim met massaal ontwaken verwachten in september 2013. Dan heerst er ook minder verstoppertje en meer openheid.
Eventuele openlijke landing van ruimteschepen zal dan veel natuurlijker aanvoelen, want zoiets hebben jullie duizenden jaren geleden zelf gedaan. Jullie doen het goed. Jullie zijn een echt 4D land en er komt al meer 5D.
Trouwens verwonderlijk dat jullie, ondanks jullie vlakke kikkerland, zo goed zijn in bergbeklimmen en ascentie. Het meest wonderbaarlijke is, dat zovelen, compleet slapend, zover kunnen ascenderen. Dit is een primeur.

Ook zonder een woord of een blik uit te wisselen, maken de wakers een wereld van verschil. Je vriendelijkheid, blijheid en zelfverzekerdheid worden hoe dan ook opgepikt en verrichten wonderen. En enkelen van jullie krijgen steeds meer de smaak te pakken van het creëren door gedachten, bijvoorbeeld het puur door intentie bijsturen van berichtgevingen via de reguliere media. En dit is pure magie! In het ene nieuwsbericht is het geweld in het amateurvoetbal het afgelopen jaar gestegen, in het volgende is het juist gehalveerd. In het ene nieuws heeft Nederland de zwakste economie en de hoogste werkloosheid van de hele eurozone, in het volgende nieuws komen er steeds meer 55-plussers aan het werk en is Nederland wereldleider in spierwitte, oranje en paarse
bloemkolen en kunnen vacatures in die branche amper worden vervuld. Zorgkosten zijn juist minder bij ouderen.

In de ene uitzending zijn minstens drie van de geroofde schilderijen, wetenschappelijk bewezen, verbrand in dat Roemeens potkacheltje, in de volgende hangen ze zowat weer alle zeven heelhuids in de Rotterdamse kunsthal.
En dan die razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van het invoeren van gezinsvoertuigen op zonne-energie. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar dit ontdekken jullie binnenkort allemaal zelf. Tot volgende keer.
Met hartelijke knuffels van Oma Andromeda.

Liefdevolle groeten van en aan de Andromedanen
Ten eerste alle Andromedanen, die momenteel op Aarde leven, maar die ik niet heb geraadpleegd voor dit artikel. Verder degenen, met wie ik op 5D missie was geïncarneerd op onze thuisplaneet Šolám. In 1998, gedurende enkele weken, hadden sommigen van hen als onbelichaamden contact met mij.
Momenteel kon ik hen uitsluitend op hoger zelf niveau bereiken, dus vermoed ik, dat zij ondertussen op Aarde zijn geboren. En wij elkaar in levenden lijve zullen ontmoeten, zodra de tijd daarvoor rijp is.
Van de vrouwen herinner ik mij: Khárwlân (mijn partnerziel), Fúntyam, Máhyam, Mántram, Mírtêm en Thírlân.
Van de mannen: Čírnêm, Háthlam, Šáhhram, Šíryam, Šúryam, Tríšlam, Wítrân en Yíwân.
Ten slotte de onsterfelijke meesters, onder wier supervisie wij op missie waren in het Albaran Zevenster Stelsel.
De vrouwen: Ástrüd (de voorzitster), Bìrta, Dürdrë, Khármal, Môntroy, Pìhtil en Ròdnë.
De mannen: Dànjwi (mijn persoonlijke mentor), Èšnür, Fhòtor, Hôndrüj, Jínjrij, Málinq en Náwkan.
En de voorzitter van onze nieuwe Lila Lelie Cluster Unie, de onsterfelijke meester Kharliskwa.

 

Hieronder nog even de overzichtstabel van onze locale groep van melkwegstelsels.

Cluster Voertaal Nederlands Astronomisch Lichtjaar breed Symboolkleur
Navlis Mastara Lila Lelie Cluster Ons Cluster Vele miljoenen Violet
Navlis Astara Lila Lelie Sterrenstelsel M31 – Andromedanevel 250.000 Violet
Nemfis Astara Gouden Roos Sterrenstelsel Onze Melkweg 120.000 Zilvergoud
Munyis Astara Groene Palmbloem Sterrenstelsel M33 – Driehoeknevel 50.000 Smaragdgroen
Zwart
(diverse) (diverse sterrenstelsels) 20 – 50 mini sterrenstelsels (variabel) Zwart

 

Bron: http://www.buitenaards.net/actueel.html#1

Tekst: Micha Beuger – Buitenaards.net

 

%d bloggers liken dit: