Meester El Morya ~ De weg door de Leeuwenpoort en de Merkabah uitlijning ~ Gechanneld door Méline Lafont, 9 augustus 2013

El Morya

Wees alvast gegroet, ik ben Meester El Morya. Ik betuig mijn dankbaarheid voor deze kans om u allen een boodschap te mogen delen, voor veel is er mede te delen en veel vindt plaats op dit moment dat we geen enkele kans willen missen om jullie meer van onze energieën te delen. Het betreft een volgende laag van de ui, die klaar is om zich los te maken van zijn geheel om opnieuw nieuwe lagen aan het licht te brengen en groei te kunnen bekomen.

Zoals geweten heeft elke laag zijn bedoeling en zijn samenstelling, waarvoor eerst een zekere rijpheid wordt bereikt voordat de volgende weer zal groeien en de oude laag zijn functie heeft gehad in dit hele groeiproces. Dit is wat Ascentie voorstelt en terwijl elke laag zijn doel meebrengt en zijn functie heeft, zo zal Ascentie ook verlopen daar elke shift weer een intens proces met zich meebrengt waar vele individuen van kunnen leren en ervaren wat hen uiteindelijk brengt tot het volgende.

Terwijl dit proces zijn noden heeft en zijn stappen vraagt, zal elk individu zich weer opnieuw instellen en aanpassen aan de volgende graad en niveau van frequentie waar dit gebeuren plaats vindt in het hart. Er is dan sprake van een vloedgolf aan energieën die zich manifesteren in uw hart en wereld en waar geen enkel ontkennen aan is. Deze energieën banen zich een weg door uw wereld en manifestatie en dit is exact wat Ascentie inhoudt: het creëren en het manifesteren van de inkomende energieën in uw realiteit.

Des te meer u zich open stelt voor uw eigen energieën en uw Zijn,des te meer de energieën zich een weg kunnen banen in deze wereld en realiteit van uw Zijn. Dit is nodig om in alle soepelheid de vaste vorm en fixaties om te kunnen plooien tot iets subtieler en losser van substantie, zodat het licht zich weer vrij kan bewegen zonder vast gehouden te worden in een dualistische en materialistische vorm. Dit is wat wordt verstaan onder de lichtwereld; minder en geen vaste substantie vormen van licht meer. Alles meer vrijer en soepeler van aard.

Maar wanneer er nog steeds teveel wordt vast gehouden aan het oude en de illusie, zal er dan ook geen enkele vorm van energie zich kunnen vrij maken in uw wereld en zal alles ook vast blijven zitten. Veel individuen houden zich hier nog steeds aan vast en het brengt een blokkade op hun weg in hun leven. Durf los te laten en te genieten van het leven op zulk manier dat er niets is dat u in de weg kan staan op uw pad, dat alles een voortdurende vloei van energie is dat u brengt van het ene punt naar het andere zonder het gevoel te hebben van wantrouwen of verlies, van angst of onzekerheid. Waar u ook naartoe wordt geleid, weet dat u op uw juiste plaats bent en dat u hoogstwaarschijnlijk daar nodig bent om uw verdere proces en evolutie te bekomen op zodanige manier dat het u brengt tot het punt dat u bent als een reflectie van uzelf in deze Aardse incarnatie.

Niets, maar dan ook niets kan u in de weg staan van uw eigen Ascentie proces dan uzelf. Weet dit goed, geliefden, voor u bent uw eigen hindernis maar ook schakel in dit proces. Aan u de keuze of u het uzelf zult makkelijker maken of moeilijk. Zoals altijd ligt alles in het hart en wacht het daar op u om geopend te worden en aanvaard te worden op zodanige wijze dat u zichzelf zal terug vinden hierin, eens u dit doet. De sleutel tot de toegang van uw hart en Ascentie is uzelf en niemand anders. U kan veel readings en helings ondergaan, zoveel als u maar wilt, maar niemand kan u helpen of de pijn overnemen van u als u zichzelf blijft afsluiten van uw Hogere en ware Zelf.

De sleutel tot connectie is de zelfaanvaarding en de aanvaarding van uw ware zelf. Het aanvaarden dat u licht bent, het aanvaarden dat u liefde bent en het aanvaarden dat u alles bent wat u ziet in ons: de Opgestegen Meesters, de Aartsengelen, de Engelen, de licht gebroeders en gezusters. Aanvaard dat u bent wie u bent en dat alles rondom uzelf deel uitmaakt van uw realiteit en Zijn. U bent degene die beslist of u verder groeit en evolueert in het leven of niet. U bent nooit afhankelijk geweest van een ander of van een reddingsmiddel omdat u zichzelf aan het verzuipen was in de modderpoel van moeder Aarde haar densiteit… nee, alles is steeds binnen in uzelf aanwezig geweest, het moest jullie enkel herinnerd worden en daarom zijn wij ter hulp gekomen in deze tijden, als een geste van Liefde en onvoorwaardelijke aanvaarding van uw allen.

Wij zijn hier om jullie allen eraan te herinneren wie jullie zijn en waarom jullie hier nu aanwezig zijn en dat is Ascentie! Geliefden, ik kan mij geen prachtiger kado voorstellen dan dat wat jullie nu aan het bereiken zijn in het leven. Ascentie is werkelijk een prachtig iets dat met geen woorden te beschrijven valt, voor het is een immens complex proces dat enorm veel van jullie zuivere energie vraagt en onvoorwaardelijk vertrouwen in uzelf. Denken jullie nu echt dat jullie hier aan het lot zouden overgelaten worden? Wel denk dan nog eens, voor jullie worden meer dan Goddelijk beschermd en geassisteerd dan jullie je voor mogelijk houden. Er is hier geen enkele vorm van separatie in de Hogere Lichtwereld en net daarom zijn wij hier allen aan uw zijden, voor jullie zijn 1 met ons Zijn.

Nu de laatste energieën van de Juli Merkaba hun werking hebben, volgt de volgende schift dewelke nog meer portalen zal openen in jullie bewustzijn. De Leeuwenpoort is een erg intense activatie van een portaal die dwars door het hart gaat op een overweldigende en sterke manier, daarom dat het ook de leeuwenportaal word genoemd voor een deel: de sterke oer energieën van kracht komen allemaal op u af en brengen veel revolutie met zich mee. Er zal een sterke drang naar overleving gevoeld worden en de drang om uw gedachten en overtuigingen te verdedigen zal ook meer aangewakkerd worden dan voordien. Wees steeds op uw hoede voor inkomende energieën die u zullen verrassen en daarom ook verwarring kunnen scheppen. Weet dat dit om verwarring gaat dat enkel maar gecreëerd wordt door de kracht van de intense energieën, het kan zelfs voor een kleine desoriëntatie zorgen op bepaalde momenten, maar het instinct zal goed actief zijn en zijn vruchten kunnen afwerpen want de kracht die achter deze portaal schuilt is erg intens en sterk.

Zoals altijd wordt alles weer aangewakkerd en getest op alle soorten gronden en manieren, de enige waarheid is in uw hart en nergens anders, zeker niet op buitenverblijven ver weg van het hart. Zoals steeds vertoef ik mij tussen u allen in het hart en zal ik ook steeds ter uwe beschikking blijven in de meest liefdevolle manier. Mijn Zijn is met u.

Meester El Morya

Méline Lafont 2012 – 2013, permission is given to share freely in its entirety and unaltered.  http://awakeningtohigherlove.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

%d bloggers liken dit: