John Smallman met Saul op 31 juli 2013: Jullie levens zijn aan het veranderen, drastisch en voor altijd!

johnsmallman2

 

Wanneer jullie verplaatsing naar volledig bewust leven jullie huidige illusoire staat van bestaan vervangt, wat het zeer binnenkort zal doen, worden jullie zo in beslag genomen door de nieuwe omgeving waaraan je je bezig bent aan te passen, dat jullie interesse in ‘wat komen gaat’ verdampt zal zijn, want jullie zullen het ervaren als niet langer relevant of van belang zijnd.  In dit nieuwe ‘nu-moment’ is er geen toekomst, niets om naar uit te kijken, want er is alleen maar het eeuwige, vreugde-gevulde nu-moment.  Jullie hebben echt geen idee van de wonderen waaraan jullie spoedig glorieus opnieuw worden blootgesteld, wanneer jullie ontwaken in jullie natuurlijke en goddelijke staat als volledig bewuste entiteiten, Een met God.

 

Jullie levens zijn aan het veranderen, drastisch en voor altijd!  En de veranderingen die staan ​​te gebeuren zouden je absoluut versteld doen staan wanneer je je weg door hen heen tot stand zou moeten brengen, terwijl je nog steeds opereerde binnen je huidige, ongelooflijk beperkte en letterlijk uitgeschakelde menselijke intelligentie, in plaats van die goddelijk geschapen en oneindig getalenteerde denkgeesten waarmee jullie Vader je begiftigd heeft.  Wat jullie ervaring tot nu toe geweest is – de staat van bewustzijn die in jullie collectieve menselijke ervaring als normaal en acceptabel voor jullie werd beschouwd – staat op het punt te desintegreren, te worden weggeblazen, en vervangen door een staat die, in vergelijking met wat jullie als normaal zijn gaan accepteren, volkomen voorbij extase is.  De vreugde die op het punt staat jullie te omhullen en omarmen kan noch worden beschreven noch op worden geanticipeerd, want het is volledig buiten het vermogen van de beperkte intelligentie van de mensheid om zich zelfs maar in te denken.  Stel je een klein kind voor dat voor het eerst wordt meegenomen naar het meest prachtige pretpark op de planeet en bij aankomst daar, een onbeperkt aantal tickets voor alle ritten wordt gegeven.  Kun je jezelf in zijn positie verplaatsen?  Zelfs als je dat kunt, ben je niet eens begonnen de vreugde te vatten die jullie te wachten staat wanneer jullie, binnenkort, in je natuurlijke en volledig bewuste staat ontwaken.

 

Gods plan is er een van vreugde en wonder, om de gehele schepping te verrukken, en de intentie van Zijn Wil zorgt ervoor dat alles wat hij van plan is, volledig en prachtig tot bloei komt.  Jullie huidige illusoire ervaring, jullie niet-met-het-hoofd-erbij-zijnde soort van bewustzijn, met al zijn onvermijdelijke mis-stappen, fouten en onbewuste besluitvorming, komt tot een einde.  Jullie kunnen tekenen hiervan over de gehele wereld zien, terwijl meer en meer mensen beginnen te ontwaken voor het feit dat hun levens niet van zichzelf zijn, dat ze effectief tot slaaf gemaakt zijn, in een tredmolen lopend, terwijl ze er wanhopig naar streven om voor zichzelf en hun dierbaren in de eerste levensbehoeften te voorzien.  Dat is geen manier van leven, en collectief heeft de mensheid de beslissing, de verbazingwekkende en wereldschokkend beslissing genomen, om van richting te veranderen.  De tijd dat veel minder dan 1% van de bevolking de overgrote meerderheid controleert en stuurt, is voorbij.

 

God schiep al Zijn kinderen als volmaakte wezens, die Hij het recht gaf en bewilligde om lonende, opbeurende, en geheel bevredigende levens te leven, en Hij zorgde ervoor dat alles wat nodig is om die staat te bewerkstelligen, vrij beschikbaar was.  Maar toen jullie ervoor kozen de illusie te bouwen, en besloten het te consolideren en ontwikkelen, werd die liefdevolle balans verwijderd, en de beperkingen die inherent zijn aan deze onwerkelijke wereld leidden onvermijdelijk tot onenigheid, disharmonie, en vervolgens tot vechten onder elkaar, aangezien velen ernaar streefden de enorme leemte te vullen, de uitgestrekte leegte daarbinnen die de afwezigheid van God was.

 

Gedurende de eonen kwamen een paar ‘bevoorrechte’ families, door enig gewetenloos gedrag en verraad, tot het bezit van en de controle over alle hulpbronnen van de planeet Aarde, aangezien ze regeringssystemen opzetten die ze controleerden en leidden, onderwijl zich discreet achter de schermen in onverdiend comfort, veiligheid en luxe verbergend.  Ze kwamen snel tot het inzicht dat er geen behoefte aan God was, dat zij Hem hadden vervangen om de ware heren te worden van alles wat ze onderzochten.  Zij vergaten dat wat ze hadden gebouwd, illusoir was!

 

De illusie is een zeer tijdelijke abstractie – een onwerkelijkheid die niet zou kunnen duren omdat het geen fundamenten had.  Het fundament waarop de gehele schepping rust is Liefde, wat de eeuwige energiebron is van waaruit alles in oneindige overvloed voortstroomt.  De illusie – de schijnbare afscheiding van God en van Zijn Liefde – had daarom geen fundament, en vanaf het moment van haar oprichting begon het uit elkaar te vallen.  Voor de mensheid, gehuld in deze schijnbaar zeer reële en solide omgeving, is dit een concept dat bijna onmogelijk te bevatten is.  Maar als jullie nu om je heen kijken, kan haar onvermijdelijke ondergang niet langer onherkend blijven of ontkend worden.  Het is onmiskenbaar duidelijk dat de ongebreidelde hebzucht en de activiteiten die dat stimuleert, meedogenloos destructief zijn – en de mensheid is eindelijk voor dit feit ontwaakt.  Jullie zullen niet langer toelaten dat het voortduurt.  Dat is de collectieve beslissing die jullie genomen hebben, en dat heeft allen in de spirituele rijken intense vreugde gebracht.

 

Zoals jullie voortdurend geïnformeerd worden, jullie zijn op weg naar huis, waar de oogkleppen die jullie hebben gedragen niet langer zullen werken.  Het kleine en onechte panorama waartoe jullie oogkleppen dragende bewustzijn jullie had beperkt, zal oplossen als de schittering van de goddelijke eeuwige dag jullie doet ontwaken in jullie natuurlijke en eeuwige staat – een met elkaar in de glorieuze Tegenwoordigheid van God, jullie eeuwige Bron-veld waarvan jullie nooit zijn afgescheiden.

 

Met heel veel liefde, Saul.

 

 

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling: René

 

 

%d bloggers liken dit: