John Smallman met Jezus op 31 juli 2013: Openheid is de sleutel tot groei

johnsmallman2

De zware reis van de mensheid naar huis naar de Realiteit is bijna gedaan, terwijl de energieën die jullie helpen hun piek-intensiteit naderen.  Zij zullen jullie vervolgens voorwaarts verplaatsen een energierijk binnen dat jullie in een totaal nieuwe en inspirerende manier zal ondersteunen.  Jullie zijn in het proces geweest van voorbereiding om te integreren met dit (voor jullie) nieuwe rijk gedurende de laatste paar decades, en een deel van die voorbereiding is geweest om jullie aan te moedigen en in staat te stellen tot een enorme toename van jullie bewustzijn van de onderlinge verbondenheid… in feite, de eenheid van alles wat bestaat.  Jullie moderne wetenschappelijke onderzoek is verantwoordelijk voor een enorme uitbreiding van de kennis, die heeft geleid tot een broodnodig collectief besluit de vooronderstellingen in twijfel te trekken en vervolgens te herwaarderen waarop al jullie geloofssystemen zijn gebaseerd – religieus, politiek, sociologisch, psychologisch, educatief – en essentiële veranderingen te bewerkstelligen aan hen en aan de wijze waarop de kennis die ze aanbieden wordt geïnterpreteerd.

 

Kennis is een uitgestrekt veld van informatie waartoe jullie, als mensen, slechts zeer beperkte toegang hebben.  De belangrijkste reden hiervoor is geweest omdat, als goddelijk geschapen onsterfelijke wezens, jullie met grenzeloze kennis zijn begiftigd, maar in jullie huidige staat van ernstig beperkt-bewust intelligent bewustzijn, jezelf volledige toegang toestaan tot die kennis, jullie ertoe kon brengen deel te nemen aan activiteiten die nog meer verwoesting en catastrofale schade aan Gaia konden, en waarschijnlijk zouden kunnen, veroorzaken, dan jullie to dusver voor elkaar hebben gekregen.  En dat zou in het belang van echt niemand zijn!

 

Dus, om spiritueel te evolueren, wat de collectieve intentie van de mensheid is, en eens te meer de beschermers van de planeet te worden – de reden voor het aanwezig zijn op Gaia op dit punt in haar evolutionaire cyclus – is het essentieel dat jullie je egoïstische en arrogante behoefte de controle te hebben over de energieën die de planeet en jullie eigen ontwikkeling begeleiden, laten gaan, en ook jullie emotioneel misplaatste overtuigingen dat jullie de meest wijze en intelligente wezens zijn die ooit ergens binnen het bekende universum hebben bestaan.  Uiteraard gelooft niet ieder mens dit… desalniettemin is arrogantie een veel voorkomende defensieve gedrags-reactie, waartoe velen hun toevlucht nemen als ze het gevoel hebben dat de geloofssystemen waarmee ze zich identificeren worden aangevallen, of dreigen te worden verdrongen.

 

De mensheid evolueert spiritueel van een staat van onvoorwaardelijke acceptatie van wat hun cultuur het vertelt de waarheid te zijn, tot een niveau waarop zogenaamde waarheden, op het menselijke vlak, in twijfel worden getrokken en onderzocht.  Dit is een essentiële stap in jullie ontwakingsproces.  Wanneer onderscheidingsvermogen zijn intrede doet, kan alles van waarde worden behouden, onderwijl ieder onzinnig dogma dat gedurende de eeuwen aan deze filosofieën vastgehecht geraakt is, afdankend, maar die nog steeds onvoorwaardelijke doctrinaire (van doctrine, leerstelling; vert.) loyaliteit eist, ook al zijn ze zichtbaar gecorrumpeerd en mis-geïnterpreteerd geworden.  Openheid is de sleutel tot groei, tot evolutie, want dat stimuleert mensen om vooronderstellingen te onderzoeken die als vanzelfsprekend werden beschouwd, en in het licht van nieuwe kennis te herevalueren.

 

Jullie zijn in het proces van het openen van je hart voor het goddelijke Liefdesveld dat jullie omgeeft, en terwijl je dat doet, dat de Liefde zich met je verbindt en je helpt duidelijker de ingesleten overtuigingen en angsten te zien die jullie zo lang hebben geregeerd.  Dit groeiende bewustzijn van jullie beperkingen is een grote stap voorwaarts, omdat het jullie toestaat aan hen voorbij te kijken om te zien of het echt beperkingen zijn, of dat het slechts handige verdedigingen zijn die jullie optrokken om te voorkomen je angst onder ogen te zien door je in het onbekende te wagen.  De grenzen van jullie huidige omgeving zijn al lang hun nut ontgroeid, en het is tijd dat jullie aan hen voorbijgaan.  De Liefde die jullie omhult en aanmoedigt Het te delen en uit te breiden, assisteert jullie hierbij.  Iedere keer dat jullie de Liefde toestaan je gedachten, woorden of daden te begeleiden, krijg je opbeurende feedback in de vorm van gevoelens van vrede, van tevredenheid, want de Liefde kent Zichzelf als Een en herkent Zichzelf dus in iedereen met wie je uitwisselt, en Het deelt die kennis met jullie als gevoelens van de geschiktheid van je betrokkenheid.

 

Een liefdevolle aanwezigheid brengt vrede en de mogelijkheid tot een vruchtbare verbinding met iedere situatie, zoals velen van jullie ontdekken.  Het bewustzijn hiervan verspreidt zich snel want zovelen kiezen er dagelijks voor om zich liefdevol in plaats van angstig te verbinden, en worden vervolgens krachtig aangemoedigd door de resultaten die ze ervaren.

 

Alle grote leraren, mentoren, en mystici die een Aardeleven als mens verkozen, om tussen jullie te kunnen ronddwalen en hun kennis en wijsheid te delen, hebben jullie verteld dat Liefde de sleutel is.  Liefde is vrolijk, accepterend, enthousiast, troostend, en inspirerend, zoals goddelijk bedoeld.  Wanneer jullie de Liefde tot je continue metgezel maken, kun je met elke situatie omgaan waarin je jezelf bevindt.  Wanneer je lijdt of in pijn bent, verlicht het accepteren en het delen van Liefde je lasten en die van degenen met wie je in contact staat, of zelfs in conflict!  Het is het tegenovergestelde van defensiviteit en terugtrekking, die zich focussen op de onwerkelijkheid van de afscheiding, en die vervolgens worden gebruikt als een excuus voor het onbetrokken blijven en compassie achterhouden, aldus dat gevoel van afscheiding verder benadrukkend, welke de mensheid gedurende eonen tegen zichzelf heeft afgescheiden.

 

Liefde overstroomt de omgeving waarin de mensheid momenteel het leven ervaart.  Verbind je er van ganser harte mee en pluk de vruchten die Het je ieder moment biedt.  Wacht niet tot morgen, totdat je je beter voelt, totdat iemand die je heeft beledigd zich verontschuldigt, want als je dat doet zul je gewoon blijven wachten en zal de vreugde je mijden.  Wees nu liefdevol.  Het is heel gemakkelijk want het is je natuur.  Kies er gewoon voor alleen liefdevol mee te doen – want dat betekent voor vreugde kiezen.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

 

Vertaling: René

 

%d bloggers liken dit: