Ashtar Spreekt via Philipp: “Meest recente versie betreffende jullie Huidige Tijdslijn” – 31 Juli, 2013

e5f99-ashtar3

De tijdslijn welke met jullie gecommuniceerd werd in eerdere berichten is opgebouwd in drie kwartalen vanaf december 2012 tot aan srealiteit, eptember 2013. Jullie zijn nu in het derde – of laatste – kwartaal welke de meest intense en uitgebreide veranderingen voor jullie in petto heeft.

Wij hebben jullie voorheen  geïnformeerd dat de voornaamste voorwaarde voor ons wijdverspreid verschijnen op jullie wereld, de transformatie van het financiële systeem zou zijn. Verder hebben we jullie verteld dat de te ervaren verheffing als resultaat van deze transformatie, jullie meer in staat  stelt om het nieuws over jullie Sterren Familie op te nemen. Wij zullen deze opheffing gebruiken om onszelf te introduceren bij jullie, onze op de oppervlakte van Gaia geïncarneerde broeders en zusters.

Velen van jullie hebben de overtuiging dat de ontwikkelingen niet vooruitgaan zoals gepland en zoals door ons gecommuniceerd wordt. Velen twijfelen aan onze berichten, daar zij de veranderingen niet in de buitenwereld kunnen waarnemen, wat als bewijs aangevoerd kan worden voor onze communicaties. Vervolgens ligt hun focus op hetgeen wat niet is in plaats van dat wat wel is.

Begrijp alsjeblieft dat jullie iedere seconde van jullie leven je eigen realiteit creëren door je focus en intentie. Waarom plaatsen wij onze focus regelmatig op je hart?  Omdat alles in je hart begint – het is je hart dat je gewenste realiteit creëert.

Teruggaand nu naar de tijdslijn wat de reden is voor het zenden van dit bericht. Wij hebben jullie langs verschillende bronnen verteld dat God’s plan voor jullie lieve zielen is gewijzigd na 21 december 2012. Wij vermijden expres om het woord veranderd te gebruiken daar God’s plan om jullie terug naar volledig bewustzijn te brengen niet veranderd is.  In plaats daarvan, hebben jullie collectief om een verlengingsperiode gevraagd – welke werd toegewezen.

Wanneer je om je heen kijkt, zal je alles wat je tot nu toe met succes bereikt hebt ongetwijfeld opmerken. Maar je zult merken dat de meest opmerkelijke veranderingen binnenin jouw Wezen is. Gebruik een rustig moment om je hartruimte binnen te gaan en overweeg hetgeen je tot nu toe persoonlijk bereikt hebt. Vergelijk waar je nu bent met waar je was aan het einde van vorig jaar.

Hoe ga je om met vervelende situaties vandaag de dag? Merk je niet op dat je veel meer relaxed bent  en niet meer zo snel in “paniek’ raakt als je daarvoor deed? Zie je niet dat je in staat bent om je focus  veel sneller van onplezierige situaties kunt veranderen naar situaties die opheffend zijn?  Jullie hebben waarlijk enorme vooruitgang bereikt. Wij vragen jullie daarom om jezelf te eren  voor deze prestatie en je Licht niet onder een bosje te verstoppen.

Dit NU moment is waarlijk een intensieve tijdsperiode. Er zijn nog vele dingen voor jullie in petto die  de bevestiging brengen die jullie wensen. De valuta herwaardering – net als de transformatie van jullie financiële systeem – zijn slechts twee belangrijke dingen die binnenkort plaatsvinden. Om één van jullie uitdrukkingen te gebruiken, zouden wij je zeggen “Alle systemen staan op groen!”  Het nodige voorbereidende werk is gedaan en we wachten op het juiste moment om het te implementeren – en dit moment staat eraan te komen.

De veranderingen zullen zich werkelijk versnellen, , en jullie zullen plezierig verrast zijn met dat wat beetje bij beetje naar jullie toekomt. Alles gaat zoals gepland en zoals door ons gecommuniceerd.

De sluier aan het eind van dit kwartaal zal zich niet in één keer opheffen – jullie weg terug naar huis naar volledig bewustzijn  is een proces. Maar er zal een punt komen op jullie reis waar jullie een grote stap voorwaarts maken  om je in staat te stellen om op deze stap verder te bouwen, om alles wat je tot nu toe bereikt hebt te integreren in iedere cel van je Wezen, en je toe te staan om verder te gaan met jouw reis terug naar huis, daar waar je thuishoort. En het moment voor jou om deze stap te nemen ligt hier gelijk om de hoek. Jullie zullen grote vooruitgang maken en blij verrast zijn met jullie prestaties.

Waarlijk, jullie hebben zoveel om naar uit te kijken. Weet alsjeblieft dat vreugde  een zeer krachtige medestander is, en daarom moedigen wij jullie aan om in je dagelijks leven je focus  te leggen op alle dingen de je vreugde en blijdschap brengen. Probeer zoveel mogelijk vreugde te vinden.

Wees blij en dankbaar dat je in deze tijd geïncarneerd bent op het mooie en geliefde Gaia

Wij houden heel veel van jullie!

Jullie broeder

Ashtar

 

Bron:  http://ashtarandphillip.blogspot.nl/

Vertaling:  André

 

%d bloggers liken dit: