Galactische Federatie van het Licht: Grondregels van het Goddelijke Hart, 23 juni 2013

Heart
Goeden Dag,

Mijn naam is ‘Trinity’ Jackson. Ik ben een Channel voor de Galactische Federatie van Licht, een professioneel astroloog, schrijver en presertator van workshops. Ik ben in het Engelen Rijk ook wel bekend als Derestanne.

Het volgende bericht kwam recentelijk, over een periode van meerdere dagen, in “gedeelten” bij mij binnen, door verschillende leden van de Galactische Federatie van Licht. Sanat Kumara was de voornaamste bron van deze informative.
Ik en Zij zien dit bericht graag wijd en zijd verspreidt. Met oprechte dank!

Daniel ‘Trinity’ Jackson

Grondregels van het Goddelijke Hart

1) Er is één bepaalde gedachte en één bepaalde manier van leven die het verschil benoemd tussen Menselijke Wezens en Goddelijke Wezens en die gedachte is: “Niets is onmogelijk”. Wanneer je gelooft dat “onmogelijk” mogelijk is ben je een menselijk wezens (mens). Wanneer je denkt, leeft en ademt dat onmogelijk niet bestaat en niet kan bestaan, dan functioneer je in het goddelijke rijk. Denk en omarm dit met heel je Hart, en je reis in het Koninkrijk van de Hemel op Aarde is begonnen!

2) In elke situatie die het leven ons presenteert, is het altijd het beste om met Liefde en vriendelijkheid te reageren, in plaats van met boosheid en kracht. Het gebruik van Liefde belast je zenuwen, gezondheid en gemoedsrust minder en het zal altijd het beste resultaat geven op de lange termijn voor alle betrokkenen. En als de gewenste uitkomst niet bereikt kan worden door Liefde, dan kan geen enkele hoeveelheid boosheid of kracht deze bepaalde uitkomst behalen, ervan uitgaande dat dit sowieso de gewenste uitkomst is.

3) Liefde is zo belangrijk voor het Goddelijke Plan dat iedere individuele ziel een ongelimiteerd aantal soulmates /zielverwanten bevat. Wetende dat eenzaamheid een illusie is, het te ervaren is een constante herinnering dat Liefde de ware essentie van alles is. Het succesvol zijn in het leven hangt af van hoe goed je participeert in het verspreiden van Goddelijke Liefde en Vreugde! Alle cellen van jouw lichaam communiceren Liefde van de één naar de andere!

4) Liefde heeft meer passie dan vuur, is exclusiever dan de puurste lucht, meer echt dan Aarde en meer vloeiend dan water. Zoals met water, wanneer je de stroom van Liefde probeert te stoppen vind het simpelweg een andere manier om te stromen. Degene die de stroom van Liefde probeert te bemoedigen nodigt een stortvloed van goede dingen uit in hun leven!

5) Jouw persoonlijke rol in het Goddelijke Plan zal zich op een zo goed mogelijke manier aan je ontvouwen wanneer je onnodige verwarring en affaires vermijdt en alles simpel en duidelijk houdt. Zoals elektriciteit, neemt het Goddelijke de weg van de minste tegenstand. Wanneer je zegeningen op je pad wilt aantreffen, zorg er dan ten alleen tijde voor dat, net als elektriciteit, je een geschikte geleider bent!

6) Alle VerLICHTing begint met licht en dat is waarom het eerste dat God zei was “Let there be light”. Begin met comfortabel te gaan zitten en je te visualiseren dat je omringt wordt door wit licht, drie verschillende keren per dag, dertig dagen lang. Gebruik in het begin zacht licht en intensiveer het licht iedere dag geleidelijk. Het licht dat je visualiseert moet geleidelijk aan zo sterk worden dat het diep in iedere cel van je lichaam kan reiken. Wanneer deze lichtintensiteit is bereikt zullen de cellen van je lichaam een zelf-verlichtingsproces initiëren. Dit staat bekend als Lichtlichaam Activatie (Lightbody Activation)

7) Je Hart is een toegangspoort naar oneindigheid! Je bent het dichtst bij God in ieder moment van je grootste vreugdes en extases! De Schepping heeft de intentie voor ieder Hart om overvol gevuld te zijn met Liefde, Vreugde, Verwondering, Wijsheid en Gelukzaligheid! Ontketening van het Ongelimiteerde Potentieel van het Goddelijke Hart is de Sleutel voor alle persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Dit is de essentie van alle Religies en het begin van alle oprechte Verlichting!

8) Bij het bereiken van een staat van Eénheid met de Schepper zal je je realiseren dat het Universum twee voorname polariteiten bevat en beiden bestaan binnenin jou en binnenin het “Alles Dat Is” in iedere Dimensie. Deze zijn de “Inquisitor” ofwel “de Zoeker” en het” Ongelimiteerde Potentieel” ofwel “De Schepping”; in het Oosten worden ze de “Yang en Yin” genoemd. Dit was gerealiseerd door De Schepping om zeker te stellen dat Liefde zich zou vereeuwigen door de tijd, ruimte en Eeuwigheid! Men moet dan een Heilige Overeenkomst met God sluiten met het doel om te definiëren hoe de Inquisitor en De Schepping gezamenlijk verdere ‘ziele-groei en progressie’ zullen ontvouwen. Weet dat er altijd een ongelimiteerd aantal Antwoorden, Engelen, Troosters en Genezers onmiddellijk klaarstaan voor iedere oprechte Zoeker!

9) Jouw Relatie tot God is niet meer en niet minder dan jouw relatie tot beiden jouzelf en tot alle anderen in jouw gewaarzijn en daar voorbij. Breidt daarom jouw wereld uit met vele diverse metgezellen en bedenk je minimaal twee keer voordat je een vriendschap beëindigt. Strek je armen uit over ruimtelijke melkwegstelsels en laat je Hart iedere verre ster omarmen!
Channeler: Derestanne

 

Bron:  http://galacticchannelings.com/nederlands/sanat23-06-13.html

Vertaler: André 

%d bloggers liken dit: