John Smallman met Jezus: Falen is een optie noch een mogelijkheid, 22 juli 2013

johnsmallman2

Deze laatste momenten voor jullie ontwaken zijn zeer zenuwslopend en vermoeiend voor je, want het lijkt erop dat je eonen hebt gewacht – en in zekere zin heb je dat ook – ook al is maar een moment geweest, en toch gaat het wachten door!  Wij, jullie gidsen en mentoren in de spirituele rijken, zijn bij jullie om je te assisteren bij het verlichten van jullie twijfels en angsten en jullie spirits te verheffen.  En om jullie te herinneren, zoals jullie echt wel weten, dat het goddelijk plan – waarin ieder van jullie een essentiële rol heeft te spelen, een essentiële plicht heeft te vervullen die niemand anders in jouw plaats kan doen – perfect op schema ligt voor de ontvouwing van het grootse en illustere ontwaken van de mensheid.  Blijf je Licht enthousiast hoog dragen voor iedereen om te zien, want dat doen verheft en bemoedigt niet alleen anderen, maar het versterkt ook je eigen geloof, je eigen diepe innerlijke weten dat alles is zoals het moet zijn – want dat is Gods Wil.

 

Het Licht dat jullie allemaal dragen is veel, veel helderder dan je je ooit zou kunnen voorstellen, terwijl je worstelt onder (met) de beperkingen door de illusie op je bewustzijn geplaatst.  Echter, het effect van dat Licht op allen met wie je op enigerlei wijze omgaat, is enorm krachtig en verheffend, wat jouw en Gods intentie is, en is waarom je gekozen hebt Het te dragen.  Over de gehele wereld zijn de energievelden van iedere individuele Lichthouder zich voorzichtig maar snel naar buiten aan het verspreiden en de energievelden van allen op de planeet aan het doordringen, alles wat niet in harmonie is met het goddelijke Liefdesveld aan het oplossen en uitroeien, en iedereen aanmoedigend hun harten in acceptatie te openen – harten die, gedurende eonen, zich hadden geprobeerd af te sluiten voor de Liefde waaruit ze waren geschapen.  Het is nooit mogelijk geweest om een menselijk hart volledig af te sluiten voor zijn eeuwige verbinding met God, maar velen zijn er in geslaagd te weigeren om die verbinding met hun goddelijke Bron gedurende vele levens te erkennen.  Terwijl ze incarneerden voor elk nieuw menselijk leven, hielden ze de intentie vast open te zijn voor hun Vaders Liefde, maar de donkere energie die alles-doordringend was geworden binnen de illusie, was zeer verleidelijk, zijnde het tegenovergestelde van Liefde, iets dat heel anders leek, zelfs fascinerend, en ze werden regelmatig de angst, woede en vijandigheid die de illusie ondersteunt binnengetrokken.

 

Het is heel moeilijk voor jullie om te begrijpen hoe je mogelijkerwijs gekozen hebt te proberen jezelf af te sluiten voor het goddelijke Liefdesveld waaruit jullie zijn geschapen, als je weet dat voordat jullie incarneerden jullie de zeer krachtige en positieve intentie hadden Ervoor open te zijn.  Nou, dat is in eerste instantie het effect van het kiezen van afscheiding van God.  God heeft jullie geschapen als enorm machtige wezens, zodat jullie de Realiteit, Zijn goddelijke Koninkrijk in de ruimste zin, konden genieten.  In plaats daarvan kozen jullie ervoor die macht op een ongeschikte manier te gebruiken.  We hebben dit al eerder besproken, elektriciteit als voorbeeld gebruikend: je kunt het gebruiken om te voorzien in licht, warmte, communicatie, vervoer, en je kunt het ook gebruiken om de stroom te leveren voor de elektrische stoel om mensen te executeren, om hekken te elektrificeren om mensen binnen te houden, om schijnwerpers met stroom te voeden om mensen in de gaten te houden en hen te controleren.  Van zichzelf is het gewoon – een energie die vele toepassingen heeft.  Het is het gebruik dat ervan wordt gemaakt dat zijn geschiktheid of ongeschiktheid definieert.

Toen jullie de illusie bouwden brachten jullie je immense macht met je mee daarin, en begonnen er bijna onmiddellijk mee te experimenteren, ermee te spelen, en jullie ontdekten de mogelijkheid om anderen te onderdrukken en controleren – Goddelijke macht!  Het bleek onweerstaanbaar.  En vandaag, terwijl jullie je illustere moment van ontwaken naderen, zijn er nog steeds een groot aantal onder jullie die die macht zou gebruiken voor diezelfde snode doeleinden.  Velen van jullie begonnen het oude adagium te geloven: ‘Je moet vuur met vuur bestrijden’.  En dus hebben jullie gedurende eonen gevochten, de ‘Goeden’ tegen de ‘Slechten’.  En, vanzelfsprekend, geloofden jullie allemaal dat je goed was en dat het de ‘anderen’ waren (een waarlijk allesomvattende frase met volkomen vernietigende connotaties!) die slecht waren en absoluut vernietigd dienden te worden, zodat ‘de vrede van God’ kon worden ingesteld en zou heersen.  Religie tegen religie in ‘rechtvaardige’ oorlogen – waanzin!

 

Eindelijk wordt het Licht, de Liefde, die altijd bij jullie is geweest en volledig beschikbaar, erkend als de enige manier om uit jullie huidige catastrofale dilemma van eeuwigdurende oorlogen – tegen terrorisme, onrechtvaardige politieke systemen, boosaardige corporaties, het establishment, het anti-establishment, kanker, drugs, armoede… te komen, onophoudelijk oneindig en derhalve onoplosbaar!  Dus, ik herhaal, ‘Hou je Licht, continu, hoog’ terwijl we jullie eindeloze, overvloedige assistentie bieden in jullie intentie om moedig te zijn, om gezien te worden, om liefdevol te zijn, accepterend te zijn, en door dat te doen jezelf en de wereld, permanent, te veranderen.  Falen is een optie noch een mogelijkheid, want er bestaat alleen maar LIEFDE.  Al het andere is illusoir.  Jullie zullen ontwaken in het schitterende Licht van Gods eeuwige dag!

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René      

 

 

 

%d bloggers liken dit: