Buitenaards.net: Disclosure volop bezig – Andromeda melkwegstelsel, 25 juli 2013

Anura Embleem van Cluster Unie, Galactische Federatie
Anura
Embleem van Cluster Unie, Galactische Federatie

Voor sommigen mogelijk schokkende uitspraken
•  In deze update minder over onze buitenaardse buren, maar meer over onze kosmische verre vrienden
•  Waarop enkelen van ons ongeduldig wachten, is al decennia lang volop aan de gang
•  Op wie wij ongeduldig wachten, zijn wij in hoofdzaak zelf
•  Niets hoeft, maar er gebeurt genoeg
•  Onze beste channelaars weten dit zelf niet en geloven zelfs niet in channeling
•  Wij verkeren nog steeds slaapdronken in dichte ochtendmist
•  Mensen zijn van oorsprong kolonisten vanuit het Andromeda melkwegstelsel
•  De violette straal en vlam resoneren sterk met ons naburige Andromeda melkwegstelsel
•  De smaragdgroene straal en vlam resoneren sterk met ons naburige Driehoek melkwegstelsel

Waarop enkelen van ons ongeduldig wachten, is al decennia lang volop aan de gang
Hiermee bedoel ik Disclosure, het openlijk bekendmaken van het bestaan van buitenaardse beschavingen.
Maar waar blijven dan die beloofde landingen van ruimteschepen met exotische intelligente levensvormen?
Ik kan je verzekeren, dat die er zeker komen, alleen niet als startsein, maar eerder als kroon op onze missies.
Het scenario met door heftige shows van ruimteschepen geforceerde wereldvrede, is inmiddels achterhaald.
Het is niet zo, dat buitenaardsen verstoppertje met ons spelen. Wij spelen verstoppertje met onszelf en elkaar.
En omdat dit verstoppertjesspel voorlopig nog nuttige functies vervult, kunnen wij er beter vrede mee hebben.
Disclosure komt nu meer van binnenuit, met herontdekking, wie en wat wij werkelijk zijn. En dit werkt beter.
Zowel de angst, dat buitenaardsen de Aarde overnemen, als de verwachting, dat zij ons redden, zijn irreëel.
Alleen al getalsmatig. Zou Bonaire Nederland overnemen? Of ons bevrijden van ons dictatoriale regiem?
Een dermate kleine planeet met 7 miljard fysieke inwoners is uitzonderlijk. Meer gebruikelijk is 7 miljoen.
Wij zijn dus allemaal hier. Middels het als effectief beproefde incarnant-infiltrant-gezant-cocreant systeem.

Onze beste channelaars weten dit zelf niet en geloven zelfs niet in channeling
Hoewel zij op zielsniveau vóór hun incarnatie wel degelijk voor zulke deels onbewuste missies hebben gekozen.
Onder channelen reken ik ditmaal gemakshalve tevens buitenzintuiglijk waarnemen – mijn favoriete specialiteit.
En het zich onbewust herinneren van Atlantische technologieën vanuit hun zogenaamd vorige aardse levens.
Lichtwerkers wéten, wanneer zij channelen, waarnemen en herinneren. Zij komen hiervoor uit, want zo werkt dat.
Het is een publiek geheim, dat Barack Obama samenwerkt met de Galactische Federatie en met name Sirius.
Hij doet dit bewust, maar hij maakt dit vooralsnog niet openlijk bekend, omdat zijn positie anders gevaar loopt.
Een grotere groep mensen, doet onbewust channelingen en waarnemingen, die ons lichtwerk verre overtreffen.
Dat zijn met name wetenschappelijk geschoolde uitvinders, die vaak niet eens in God of iets dergelijks geloven.
Maar er des te heiliger van overtuigd zijn, dat geen enkele vorm van informatie, sneller dan het licht kan reizen.
Dus denken zij, dat zij al die hoogtechnologische ontwikkelingen zelf bedenken, zij het soms in groepsverband.
Is het onze taak om al deze visionairs wakker te schudden, zodat zij eindelijk beseffen, waarmee zij bezig zijn?
Nee, in de eerste plaats zouden zij ons niet geloven. En als zij ons toch geloofden, dan blokkeerden zij totaal.
Kun jij hun onmisbare werk overnemen? Ik in ieder geval niet. Laat ze dus nog een tijdje blijven slaapwandelen.

Onze plaats in de zogenaamde Orion-arm – een van de korte spiraalarmen van onze Melkweg
Onze Melkweg – Gouden Roos Sterrenstelsel – Nemfis Astara – heeft als voornaamste straalkleur zilvergoud.
Dit sterrenstelsel is een van de honderden miljarden van ons Universum. Elk met honderden miljarden sterren.
Het is voor wetenschappers nog steeds uiterst moeilijk om de preciese opbouw van onze Melkweg te definiëren.
Wij zitten er immers midden in, dus missen wij het overzicht. Het betreft in ieder geval een balk-spiraalstelsel.
Met centraal daarin een soort balkstructuur, met veel oude sterren, met centraal daarin één gigantisch zwart gat.
Onze Melkweg telt minstens twee lange spiraalarmen, van balk tot omtrek. En minstens twee korte spiraalarmen.
Aarde bevindt zich in de Orion-arm, een korte arm, met al onze bekende planeten, sterren en sterrenbeelden.
Zoals de Dierenriem, Arcturus, Grote en Kleine Beer, Centaurus, Orion, Plejaden, Sirius, Vega en al die andere.
Ons planetenstelsel bevindt zich in de zogenaamde Centrale Bel, waar hemellichamen zeer ver uit elkaar staan.
Alles, wat wij met het blote oog of met een simpele sterrenkijker kunnen zien, bevindt zich in de Orion-arm.
De rest van de Melkweg zien wij slechts als witte slierten, zonder afzonderlijke hemellichamen te kunnen zien.
De Galactische Federatie betrof oorspronkelijk uitsluitend de Orion-arm, met lange tijd Orion als voorzitter.
Voor contact ermee, heb je – eventueel onbewust – 8D bewustzijnstechniek nodig, terwijl 4D leefstijl volstaat.
Mijn leefstijl is 5D, terwijl ik voor mijn kosmische werk, dikwijls 10D bewustzijnstechniek toepas.

 

Het gele schijfje in de bruine verticale streep is onze Zon in de Centrale Bel van de korte Orion-arm van onze Melkweg.
Op de overgang tussen de lange groene Scutum-Centaurus-arm en het grijze galactische centrum ligt het Albaran Zevenster Stelsel.


De lange Scutum-Centaurus spiraalarm van onze Melkweg en het Albaran Zevenster Stelsel
Het Albaran Zevenster Stelsel is vanaf de Aarde niet waarneembaar. Te ver weg en achter de galactische kern.
Het ligt op de overgang van de Scutum-arm en de balk, in een omgeving met zowel veel oude als jonge sterren.
Zodat daar veel hemellichamen met zware metalen zijn. Alle hemellichamen liggen er ook veel dichter bij elkaar.
De nachtelijke hemel ziet er daar geheel anders uit dan bij ons, met totaal andere sterrenbeelden dan de onze.
Fraaie gekleurde gasnevels. Grote heldere sterren. Buurplaneten zo groot zichtbaar als gekleurde schijfjes.
Van de centrale ster Albaran zijn alle planeten bewoond en al miljoenen jaren lid van de Galactische Federatie.
De kleine planeten 1, 2 en 4 met mensen zoals wij, die veel om spiritualiteit, maar weinig om technologie geven.
De grote derde planeet Aurorion, destijds hun locale hoofdzetel van de Federatie, met een aparte levensvorm.
Aurorianen, ter plaatse ontwikkeld, zijn duidelijk niet-menselijk, maar werken altijd al prima met mensen samen.
Hun technologie, al honderdduizenden jaren fabelachtig, delen zij steeds ruimhartig met andere beschavingen.
Ook Aurorion koos unaniem voor ascentie, zodat deze 4D planeet sinds 2013 steeds meer 5D gebieden krijgt.

Aurorion als een van de belangrijkste nieuwe technologische sleutelplaneten voor de Aarde
Van veel technologieën, die de afgelopen jaren bij ons in een onwaarschijnlijk hoog tempo worden ontwikkeld,
beschreef ik jaren terug, dat die al millennia op Aurorion worden gebruikt. Onze uitvinders moesten eens weten!
Die hele smartphone technologie met al die apps is overduidelijk Auroriaans. Bij hen zonder schadelijke straling.
Daar werkt het met een fijnmazig netwerk van glasvezels en infrarood relaispunten. Zoiets is er bij ons nog niet.
Aurorianen telefoneren zelden met hun smartphone, maar gebruiken die verder zowat overal voor, namelijk als
bankpas, paspoort, rijbewijs, fietssleutel, huissleutel, afstandsbediening en zo gek je maar kunt bedenken.
Veel nieuwe aardse medische technologie is oorspronkelijk Auroriaans. Hierover berichten de reguliere media.
Eveneens over andere snufjes om van te watertanden, zoals materialen, die zichzelf reinigen en repareren.
Al die nieuwigheden worden aangepast aan aardse omstandigheden en krijgen tevens aardsere gezichten.
Dit zal zeker gelden voor magneetzweeftreinen, die op Aurorion 100.000 km/uur kunnen halen, maar wellicht
zullen wij ons aansluiten bij een vergelijkbaar monorailnetwerk, wat allang in gebruik is in onze Binnenaarde.
Waarschijnlijk zullen wij ook niet de gouden Auroriaanse vliegende schotels invoeren, die op nulpuntenergie
werken en de lichtsnelheid benaderen, maar de voorkeur geven aan vergelijkbare ruimteschepen, lijkend op
aardse vliegtuigen en die al miljoenen jaren worden gebruikt op Hovron, voormalige hoofdzetel van de Albaran
reptielwezens, die sinds 2012 eveneens lid zijn van de Galactische Federatie. Ook die reptielwezens zijn niet
menselijk, maar wel mensvriendelijk. Ook zij ascenderen. Ook Hovron is nu een gemengde 4D / 5D planeet.
Het hele Albaran Zevenster Stelsel is thans lid, met als hoofdzetel de in herstel zijnde 5D planeet Mohoron.

Deze uitwisselingen betreffen tweerichtingsverkeer
De Aurorianen genieten al eeuwen van onze culturele creaties. Die worden hun toegespeeld door de Federatie.
Zij leren onze talen, waaronder perfect Engels. Zij volgen ons nieuws. Zij bouwen onze muziekinstrumenten na.
Waaronder pijporgels, die ze voorzien van elektronische snufjes zoals zelfstemming en naspeelopnameopties.
Omdat thans ook de reptielwezens lid van de Federatie zijn, genieten zij eveneens mee met onze beschaving.
Alle Albaran volkeren, ook de menselijke, verheugen zich op openlijke samenwerking met de aardse mensheid.
Kurâna, de smaragdgroene planeet, 1 van ster 1, sinds 2012 in 5D, versterkt de smaragdgroene straal en vlam.

Ons naburige Driehoeknevel melkwegstelsel en de Smaragdgroene Straal en Vlam
Triangulum – M33 – Smaragdgroene Palmbloem Sterrenstelsel – Munyis Astara – straalkleur smaragdgroen.
Bovenstaand spiraalvormige stelsel heeft de halve diameter van onze Melkweg en staat 3 miljoen lichtjaar ver.
Het was deels gekoloniseerd door het Andromeda melkwegstelsel en aanvankelijk bestemd voor gematigd 3D.
En voor het ontwikkelen van geheel nieuwe levensvormen. In 2012 kreeg dit jonge stelsel een zelfstandig bestuur.
Dankzij de intergalactische contacten en stralen, ontwikkelt Driehoek zich versneld en ontstaat daar nu al 5D in.
Hun smaragdgroene terugstraling bevordert onze ascentie, zodat dit stelsel nu al volop intergalactisch meetelt.
Het Aštar Commando verzorgt er onder meer veiligheid. Aardse mensen zijn er te zijner tijd welkom op missies.

Lila Lelie Cluster – Navlis Mastara – voornaamste straalkleur lila
Onze locale groep sterrenstelsels bestaat uit de spiraalstelsels Andromeda – diameter circa 250.000 lichtjaar,
onze Melkweg – circa 120.000 lichtjaar, Driehoek – circa 50.000 lichtjaar en enkele tientallen kleinere stelsels
met uiteenlopende vormen. Andromeda en Driehoek zijn onder gunstige omstandigheden met het blote oog te
zien en wel in de gelijknamige sterrenbeelden. Zie bovenstaande schets. Ons cluster is aan het samentrekken.
Over 4,5 miljard jaar zouden al deze sterrenstelsels botsen en binnen 6 miljard jaar met elkaar versmelten.
Maar er zijn wetenschappers, die hieraan toch beginnen te twijfelen. Circa 10 miljard jaar terug zou ons cluster
ook al bij elkaar zijn geweest en dan zijn die spiraalvormen niet te verklaren. Nu begrijpen onze geleerden nog
lang niet alles van wat wordt genoemd donkere energie en materie, antimaterie en antizwaartekracht. Zelfs aan
de oerknal wordt soms getwijfeld. Het kan best, dat zowel ons Universum als ons Lila Lelie Cluster als een hart
periodiek samentrekken en uitzetten, waarbij ons Universum als geheel nog vele miljarden jaren zal uitdijen.
Bij deze ritmische processen, hebben ons Universum en ons Lila Lelie Cluster dan dus tegengestelde fases.
Sinds 2012 heeft ons Lila Lelie Cluster een overkoepelend bestuur en voert deze Unie het Anura embleem.
Dit bestuur wordt terecht gedomineerd door Andromeda en zo wordt juist voorkomen, dat wordt gedomineerd.
Meteen na oprichting van de Unie, ging voorzitter Kharliskwa poolshoogte nemen bij de Galactische Federatie
en de Aarde, gaf wat summiere adviezen om orde op zaken te stellen en gaf al na een paar weken, onze Aarde
terug aan de Galactische Federatie, met de aansporing om zoveel mogelijk op de achtergrond te werken en de
aardbewoners zoveel mogelijk zelf te laten doen. Deze aansporing werd kennelijk rond half juli 2013 herhaald,
zodat theatrale disclosure activiteiten tot nader order worden uitgesteld. Wij blijken veel meer zelf te kunnen.
En nu arresteren onze eigen mensen corrupte politici en bankwerkers, worden koningshuizen opgewaardeerd,
ontwikkelen wij zelf hoogwaardige technologie en zorgen we steeds beter voor de planetaire leefomgeving,
in plaats van dit soort zaken aan onze kosmische vrienden over te laten. Wat wij echt niet zelf kunnen, zoals het
tegenhouden van meteorieten, blijven zij met liefde, bescheiden op de achtergrond, voor ons doen.

Ons naburige Andromedanevel melkwegstelsel en de Violette Straal en Vlam
Andromedanevel – M31 – Lila Lelie Sterrenstelsel – Navlis Astara – voornaamste straalkleur violet.
Naar dit grootste melkwegstelsel is ons Cluster vernoemd. Het telt meer inwoners dan onze andere tezamen.
Het is zowel spiritueel als technologisch het verst gevorderd. Het verkeert al miljoenen jaren in 5D en verder.
Over de Violette – evenals de Smaragdgroene – Straal en Vlam, zijn veel berichten, dus hier geen nadere uitleg.
De mens – homo sapiens – Adam Kadmon – was er al veel eerder in Andromeda dan bij ons, maar het zal mij
niet verbazen, als de mens in het hele Universum of zelfs alle Universa voorkomt. Het is kennelijk een universele
intelligente levensvorm, waarin ik mij trouwens prima thuisvoel. Al tientallen miljoenen jaren zijn Andromedanen
gefascineerd door de mogelijkheden van onze Melkweg en koloniseeerden geschikte onbewoonde planeten,
steeds in overleg met de bewoonde buurwerelden. Zodra dit verantwoord was, lieten zij hun koloniën aan hun lot
over, om ze na zeer lange tijd weer te bezoeken en na te gaan, of uitwisseling wenselijk was. Meestal waren die
planeten al voor die tijd door de Galactische Federatie geannexeerd. Andromedanen en Federatie waren toen
niet bepaald vrienden, hoewel beide melkwegstelsels nog nooit onderling oorlog hebben gevoerd.
Andromedaanse missies waren immers ongewapend en gecoördineerd door fysiek onsterfelijke meesters.
Voormalige Andromedaanse koloniën vind je op werelden van het Andromeda sterrenbeeld, op de planeten 1, 2
en 4 van Albaran en – wellicht het uitgebreidst en langdurigst begeleid – in de Plejaden.
Deze volkeren zijn mensen zoals wij, biologisch op geen enkele manier van de aardse mens te onderscheiden.
Verschillen in lichaamslengte, grootte van ogen en/of oren en beharing zijn uitsluitend statistisch relevant.
Je vind meer variaties tussen aardse mensen onderling. Uitzondering is het violette ras, dat momenteel niet op
Aarde voorkomt en waartoe onder andere Kharliskwa behoort. Hij viel enigszins bij ons op, die anderen echt niet.
Wie weet, hoeveel mensen er gewoon tussen ons in wonen en werken, maar die niet op Aarde zijn geboren!
Onze Aarde is overigens zeker géén kolonie of creatie van Andromeda, maar van de Galactische Federatie.
Alle aardse Andromedanen zijn hier dan ook niet rechtstreeks verzeild geraakt.

Over Avifauna, sijssies en drijfsijssies
Toen wij als kind in Den Haag woonden, bezochten wij met grootouders de vogeltuin Avifauna te Alphen a/d Rijn.
Een struisvogel, niet met de kop in het zand, pikte een kadetje uit mijn hand en slikte dat in zijn geheel door.
Vol verwondering zag ik dat kadetje langzaam door de lange, maar drie keer zo smalle hals omlaag glijden.
In 2003 verhuisde ik naar Amsterdam, waar alle vogels sijssies heten. Experts onderscheiden nog drijfsijssies.
Vogels zijn heel bijzondere dieren, die ons veel leren, ook over onze oerangsten zoals xenophobie.
Koekoeken laten eieren door andere vogelsoorten uitbroeden, na de autochtone bevolking uit het nest te pleuren.
We kennen wel het sprookje van het lelijke eendje. Eenden en zwanen zijn trouwens gelijkwaardige drijfsijssies.
In 1985 kwam ik erachter, dat ik oorspronkelijk buitenaards ben. Al ben ik niet alleen tig keer in aardse nesten
geboren, maar ook nog in aardse fysieke lichamen. Dus als ze mij uit het nest willen pleuren, zwaai ik terstond
met mijn tig aardse paspoorten, waarvan ik het huidige overigens nog dit jaar moet verlengen.
Ik denk, voel en doe als een Andromedaan. Al miljoenen jaren heb ik Andromedanen als kosmische vrienden.
Maar het heeft nog 28 jaar geduurd, tot juli 2013, voordat ik op het idee kwam, dat ik zelf een Andromedaan ben.
In een droom kreeg ik zekerheid. De andere dag maakte ik, volgens afspraak, kennis met een jonge vrouw, naar
aanleiding van mijn 5D oproep. Uit zichzelf zei zij, dat ze al haar leven lang wist, dat ze een Andromedaan is.
Ze heeft trouwens een wonderlijk stel valkparkieten, met fascinerende communicatie en vliegshows.
Slechts een andere persoon, ook een jonge vrouw, heb ik – in 2012 – ontmoet, die van Andromeda komt.

Ben jij of ken jij een Andromedaan?
Ik ken nog slechts drie aardse Andromedanen, waarvan mijzelf nog slechts een paar weken als zodanig.
Het zou daarom heel pretentieus zijn, als ik hier Dé Andromedaan zou beschrijven. En toch ga ik het proberen.
Van mijzelf heb ik eerst heel wat aards slijk moeten verwijderen, voordat ik mijzelf herkende.
Een Andromedaan is nuchter, bescheiden, humoristisch en ziet eenvoud in de meest ingewikkelde situaties.
Vrijheid en gelijkwaardigheid staan hoog in het vaandel. Een Andromedaan is uit op het unieke in de ander.
Platte en toegankelijke organisaties, met directieleden en werknemers kind aan huis op elkaars werkvloeren.
Anderen iets opleggen ligt niet in de aard. Evenmin als competitie en strijd, zeker niet tussen de seksen.
Die worden juist geacht harmonisch samen te werken. Een Andromedaan is een typisch 5D wezen.
Met een natuurlijke vorm van eenheidsbewustzijn.

Wij verkeren nog steeds slaapdronken in dichte ochtendmist
Het is alsof wij een slaapmutsje hebben genomen en wakker beginnen te worden in het ochtendkrieken.
Buiten zijn veel mistvlagen, zodat we af en toe iets vaag menen te zien, wat dan weer uit het zicht verdwijnt.
Moeten we nu ons lijf vol laten lopen met koffie? Of op een spijkerbed gaan zitten om scherper te worden?
Ik zou het niet doen. Dat slaapdrankje raakt heus wel een keer uitgewerkt, bij de een sneller dan de ander.
En die mist trekt echt wel op, want er is buitengewoon helder weer voorspeld. Dus graag nog even geduld.
En deze ontwaakfase heeft ook wel wat. Verbazend, wat we half slapend nog allemaal presteren.
Nooit geweten dat zoiets mogelijk is! Hoe lang gaat dit gestuntel eigenlijk nog duren?
Wel, misschien totdat we er achter komen, dat ook lineaire en cyclische tijdbeleving deel van de illusie is.
Wanneer we daarvan kunnen worden verlost? Het juiste antwoord is uiteraard NU !

 

Tekst: Micha Beuger – 5D creator
Lila Lelie Cluster – onze locale groep melkwegstelsels

http://www.buitenaards.net/

 

 

%d bloggers liken dit: