Adama van Telos: Wij zijn altijd bereid om jullie te helpen, 22 juli 2013

 

Adama
Adama

Groeten dierbaren,
Ik ben Adama, hogepriester van Telos. Ik communiceer met u vanuit onze ondergrondse stad Telos onder Mount Shasta. De Lemurische Raad van Twaalf van Telos, waaronder ikzelf, willen graag onze dank uitspreken dat ons deze prachtige kans wordt aangeboden om te communiceren met velen van u aangezien u ons bericht leest.

Voor degenen onder u die nog niet vertrouwd zijn met ons, laat me uitleggen dat de bewoners van Telos niets minder zijn dan de huidige overlevenden van het verloren continent Lemurië. Telos is uitgegroeid tot een meest wonderlijke en magische stad van Licht, en is ons huis sinds de verwoesting van ons continent. Ja, we zijn nog steeds hier, levend en “echt” tot op deze dag. Hoewel bijna driehonderd miljoen van onze mensen omkwamen in de explosie, overleefde vijfentwintigduizend van ons. Vandaag de dag zijn het bijna anderhalf miljoen van ons die onder onze heilige berg leven.

Geliefden, wij zijn jullie broeders en zusters, jullie trouwe vrienden en familie uit jullie Lemurische verleden, en we zijn nog steeds verbonden met jullie allemaal door de liefde van ons hart. Omdat we onze harten wijd openen voor jullie, vragen we jullie om jullie harten ook te openen voor ons. Wij nodigen jullie uit te focussen in de communicatie met ons zo vaak als jullie willen. We hebben de mogelijkheid om veel genezing te brengen naar de verschillende aspecten van jullie levens die meer in balans moeten komen.

Wees ervan verzekerd dat wij altijd bereid zijn, in staat en klaar om jullie in veel opzichten te helpen. Door het openen van jullie hart en geest naar ons, kunnen wij jullie helpen op een manier die snelle transformatie in jullie levens kan brengen en die anders veel meer tijd zou kunnen vergen om te bereiken. We weten dat jullie allemaal genieten van kortere wegen (shortcuts), en de interactie met ons zal jullie bewust helpen bij het ​​creëren van veel kortere wegen (shortcuts) in jullie levens die jullie lasten zullen verlichten en je spirituele vooruitgang versnellen.

Velen van jullie stellen de vraag of wij nog altijd fysiek zijn op manieren dat we kunnen worden gezien en aangeraakt. Anderen beweren dat we volledig etherisch zijn, wat betekent dat we lichamen hebben die niet meer visueel fysiek en tastbaar zijn in jullie dimensie. laat me voor de duidelijkheid uitleggen dat we nu vijf dimensionale wezens zijn geworden. Net zoals het was in de glorieuze tijd van de Lemurische beschaving, handhaven wij een vijfde dimensionaal bewustzijn.

Onze lichamen hebben een staat van onsterfelijkheid en perfectie bereikt. We hebben ervoor gekozen om voldoende dichtheid te behouden in hen om zichtbaar en tastbaar te blijven terwijl het geen beperkingen van welke aard dan ook ervaart. De goddelijke zonne blauwdruk van ons lichaam is hetzelfde als de jouwe. Ons DNA is ook hetzelfde als die van jou was, voordat je werd meegesleurd en gemanipuleerd in zulks een grote dichtheid zoals jullie voor een zeer lange tijd op het oppervlak hebben ervaren. Dit betekent dat ons DNA veel meer is geëvolueerd dan die van jullie op dit moment. Onze fysieke lichamen zijn nooit gedegenereerd en gemuteerd als wat bij jullie het geval is. We hebben de mogelijkheid om de derde, vierde en vijfde dimensies te bereizen naar wens, en dit geeft ons veel flexibiliteit, vrijheid en vreugde.

Onze fysieke lichamen hebben het niveau van perfectie dat jullie ook allemaal hopen te bereiken. Daarom werken we op een veel hogere frequentie dan jullie dat doen. Onze fysieke lichamen functioneren met de perfectie zoals het altijd bedoeld was door onze Schepper. Kortom, jullie lichamen en onze lichamen hebben dezelfde mogelijkheden, ze zijn gemaakt met dezelfde goddelijke blauwdruk sjabloon. Dit betekent geliefden, dat in slechts een paar jaar, als je bewustzijn verschuift van de beperkingen en oordelen van de derde dimensionale frequentie naar het bewustzijn en de onvoorwaardelijke liefde van de vijfde dimensie, jullie allemaal zullen leren om jullie lichaams frequentie te verhogen, zoals wij dat hebben. Je zal geleidelijk aan de geneugten van het zien en voelen ervaren dat jullie fysieke lichamen recht voor jullie ogen, binnen een relatief korte tijd, beetje voor beetje transformeren. Het zal uniek zijn voor elke persoon. Jullie zullen allemaal je oude beperkende overtuigingen die je hebt bewaard in pijn, lijden en gebrek loslaten. Jullie zullen beginnen met het ervaren van de terugkeer van jullie lichaams verjonging functionerend op basis van jullie oorspronkelijke blauwdruk van zonne perfectie met veel meer attributen daaraan toegevoegd.

Tijdens verschillende tijdperken van gouden eeuwen inclusief de tijd van Lemurië, leefden we allemaal in een vijfde dimensie bewustzijn met lichamen die heen en weer konden schakelen tussen de vijfde en de derde dimensie frequentie. Dit was erg leuk en spannend voor een zeer lange tijd tot een opeenvolging van vele gebeurtenissen op deze planeet veroorzaakte dat bijna de hele aarde bevolking blijvend gevangen werd in een derde dimensie bewustzijn, en niet meer in staat was opnieuw te verbinden met hun vijfde dimensionale werkelijkheid.

Binnenkort, als jullie je bewustzijn evolueren naar een LIEFDE frequentie en in staat zijn om het daar te houden, zullen jullie fysieke lichamen hun huidige niveau van dichtheid afwerpen, en het voormalige “magische” ,eens in de tijd van Lemurië wist je, zal zijn, nogmaals, voor jullie om te genieten en te experimenteren. Jullie lichamen zullen onsterfelijk en grenzeloos worden. En deze keer, lieverds, zal de magie veel groter zijn, omdat jullie je leven voor zo lang hebben ervaren zonder die magie, en jullie levens zijn erg moeilijk geweest. Jullie hebben veel geleerd sinds die gaven van jullie bewustzijn en vermogen verloren gingen. En omdat jullie voor zo lang geleden hebben en jullie zielen grote lessen geleerd hebben, zullen jullie nooit meer de gave van onsterfelijkheid en goddelijke perfectie in alle aspecten van jullie levens als vanzelfsprekend beschouwen.

Wij sturen jullie onze liefde en onze vriendschap van Telos

Adama

 

Portret van Adama, hogepriester van Telos

door de beroemde kunstenaar Glenda Green

Wie is Adama?

Adama is de Hogepriester – de geestelijk leider in de heilige Lemurische stad van het Licht genoemd Telos onder Mount Shasta, Californië. Hij is het hoofd van de Lemurische Raad van Licht in Telos Ook een ambassadeur en diplomaat voor de Galactische contacten met onze Sterren Broeders en Zusters, namens de mensheid binnen en op het oppervlak van de aardbol.

Adama, is samen met zijn Lemurische team zijn ook verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van een zeer belangrijk kristallijnen raster rond deze planeet. Hij werkt samen met een groot aantal leden van verschillende galactische en interplanetaire wezens op dit belangrijke project

Adama is een Blauwe Straal opgevaren meester van universeel niveau, een meester van Liefde en Compassie, het bijstaan ​​van de mensheid en de planeet met het ascensie project. Telos is nu uitgegroeid tot het centraal hoofdkwartier voor ascensie op deze planeet, en Adama is een van de belangrijkste leiders, samen met de planetaire Christus, Lord Maitreya, Lord Sananda, Boeddha, Sanat Kumara, en zo vele anderen

Adama belichaamt het “Hart van Lemurië” dat is niets minder dan het hart van liefde en mededogen en het hart van de Goddelijke Moeder, de terugkeer van het Christusbewustzijn op deze planeet met al zijn wonderlijke pracht.

Adama’s tijd, om bekend te worden en te worden gehoord op het oppervlak van deze planeet is nu gekomen. Zijn geestelijke tegenwoordigheid onder ons, en de spirituele aanwezigheid van onze voormalige Lemurische familie is een grote zegen voor ons allen en voor de planeet. Laten we onze harten openen voor Adama en aan de leden van onze Lemurische familie die ons bijstaan op ons evolutionaire pad, wachtend om opnieuw verbonden te worden met ons op een meer fysieke manier in de komende jaren.

Welkom Van Adama

Adama door Aurelia Louise Jones (Copyright © 2003)

Groeten mijn lieve vrienden,
Het is inderdaad met grote vreugde en opwinding in ons hart dat wij van Telos ons hart tot hart verbinden met jullie allen die zich aangetrokken voelen tot de Openbaringen van het Nieuwe Lemurië.

Namens de Lemurische Raad van Twaalf van Telos, de koning en koningin van Telos, “Ra en Rana Mu” en al jullie voormalige broeders en zusters van de huidige Lemurische beschaving, verwelkomen wij jullie naar het Hart van Lemurië, het Hart van Mededogen.

Wij zijn inderdaad de overlevenden van Lemurië, en tot grote verbazing van velen van jullie op het oppervlak onthullen wij aan jullie in deze belangrijke tijd van de Aarde evolutie dat we inderdaad “echt”zijn, wij zijn gezond en levend onder Mount Shasta, Californië na twaalf duizend jaar van de isolatie van het oppervlak mensen.

De tijd is nu gekomen, geliefden, voor onze twee beschavingen om wederom te hereniging als een. Een van de belangrijkste doelen van onze leringen is de oprichting van de stichting te helpen die nodig is als voorbereiding op onze uiteindelijke verschijning onder jullie. De lange donkere nacht die ons heeft gescheiden voor zo lang is nu voorbij, en wij zijn van plan om fysiek te verschijnen tussen jullie in de nabije toekomst tot hereniging in de liefde, wijsheid en begrip met jullie allemaal en onze vroegere familieleden en vrienden van de oude Lemurië.

Het is onze innige wens om jullie allemaal te leren wat wij doorheen het tijdsverloop van onze lange scheiding hebben geleerd , en om u te helpen bij het voor jezelf creëren van het soort paradijs dat wij voor onszelf hebben gecreëerd in Telos. We hebben de weg gesmeed (forged) voor onszelf, en omdat we een dergelijk hoog niveau van spirituele wijsheid en inzicht hebben bereikt, zal het veel gemakkelijker zijn voor jullie ons te volgen in onze voetsporen zodra we weer zij aan zij lopen, onder u allen.

Adama

%d bloggers liken dit: