John Smallman op 19 juli 2013 met Jezus: Het gordijn staat op het punt omhoog te gaan voor de volgende acte

johnsmallman2

Hier in de spirituele rijken observeren we, met enorme vreugde, de snelle vooruitgang van de mensheid in de richting van ontwaken.  Ja, we blijven jullie dit vertellen, en de reden is dat frequent enthousiaste aanmoediging, zoals deze waarneming, jullie helpt in het focussen en het vasthouden en versterken van jullie intentie om te ontwaken uit de illusie.  Er zijn nog steeds veel afleidingen die zouden kunnen proberen jullie van je pad af te brengen, en dus zullen we doorgaan met jullie aandacht terug te brengen naar de nu uit te voeren taak – wakker worden en volledig bewuste wezens worden, zoals jullie goddelijke bestemming is.

Alles wat de goddelijke Bron schiep is perfect, is bewust, en evolueert bewust spiritueel.  Die voortdurende evolutie leidt altijd tot toenemende vreugde want het is een voortdurend groeiende staat van bewustzijn, die het een entiteit mogelijk maakt zichzelf en God steeds juichender te kennen.  En dat, natuurlijk, is de goddelijke Wil – zich steeds uitbreidender gejuich voor de gehele schepping.  Terwijl jullie gefocust blijven op de illusie is dat extreem moeilijk voor jullie om je voor te stellen, terwijl je de intense tekortkomingen observeert van jullie momenteel ervaren leefomgeving.  We zijn buitengewoon gespitst op en enthousiast in onze inspanningen om jullie jullie weg naar Huis te helpen vinden, want dat is ons opgewekte doel, en omdat jullie aankomst, jullie ontwaken, ons ook intense vreugde zal brengen.

De huidige voortgang van de mensheid in de richting van het moment van haar ontwaken is volkomen ongeëvenaard.  Sinds de kennelijke afscheiding van God plaatsvond, zovele eonen geleden, zijn jullie nooit zo vastberaden betrokken geweest in een dergelijk snelle expansie van jullie collectieve spirituele evolutie.  Dit is een tijd van buitengewone spirituele vooruitgang voor jullie die niet kan en zal worden verhinderd, vertraagd, of voorkomen – want dit is haar moment.  Het is goddelijk gepland en voorbereid, om ervoor te zorgen dat het voort zou barsten in jullie bewustzijn met een overweldigend schittering, waarvan je onmogelijk het herkennen zou kunnen missen.  Het is jullie nu al aan het inspireren en opbeuren terwijl het jullie de volslagen ontoereikendheid en nutteloosheid van jullie huidige sterk beperkte en inflexibele perceptie van een wereld in conflict toont, terwijl tegelijkertijd het fantastische panorama van voor ons liggende mogelijkheden voor jullie openend, terwijl jullie aan boord gaan van een pad dat iedereen, zonder uitzondering, de warme acceptatie en het waardige respect biedt welke ieder kind van God verschuldigd is.

De tijd voor onderdompeling in de illusie, en al haar verlokkingen en afleidingen, is ten einde.  Het heeft jullie vele uitdagingen en lessen voorgeschoteld die jullie, collectief, verkozen te ervaren.  Het is nu tijd voor jullie om voorwaarts te gaan, al het lijden en conflict achterlatend, en te expanderen in de Zelven van oneindige potentie die jullie Vader geschapen heeft om jullie van eeuwige vreugde te voorzien.

Het lijkt jullie toe dat jullie in een wereld hebben geleefd van lijden, pijn, en frequente opoffering die uiteindelijk en onverbiddelijk eindigt met de dood van je fysieke lichaam – van jou.  Maar dit is niet het geval.  Jullie werden geschapen als onsterfelijke wezens voor het eeuwige geluk in je Vaders goddelijke koninkrijk, want dat is Zijn wil voor jullie, en bijgevolg komt ook deze kortstondige excursie in een minder-dan-volledig aantrekkelijke omgeving tot een einde, wat het moet.

Jullie keuze om een omgeving van loskoppeling, chaos en verwarring uit te denken was slechts een  tijdelijke aberratie (afwijking) die eonen lijkt te hebben geduurd.  De sluier die jullie weefden om de Realiteit voor je te verbergen staat op het punt te desintegreren, want het was niet gemaakt om heel te blijven.  Het is versleten, en alle plagen, bederf, en parasitaire aandoeningen die ervan gegeten hebben, hebben het uiteindelijk naar het punt van desintegratie gebracht.  Het is volkomen instabiel, en de weinige balans die jullie erin wisten te brengen, is niet langer levensvatbaar.  Derhalve is het aan het wiebelen en scheuren als een vervallen hangmat die op instorten en je eruit tuimelen staat… je terug naar huis naar de Realiteit brengend.

De Nieuwe Tijd is aangekomen, zoals jullie al vele malen gedurende de laatste paar maanden verteld is, en om een theatrale productie als een analogie te gebruiken, het gordijn staat op het punt omhoog te gaan voor de volgende acte, waarvan jullie allemaal weten dat het de problemen zal oplossen die bij jullie allemaal zoveel ontsteltenis en ontzetting hebben veroorzaakt.

Met het goddelijke Liefdesveld dat jullie steeds krachtiger omarmt, zijn jullie spirits aan het oprijzen terwijl jullie bewustzijn van de onmogelijkheid van het iets anders zijn dan een met God en met elkaar, zich versterkt en intensiveert.  Blijf jezelf aan deze onmiskenbare waarheid herinneren, want iedere keer dat je jezelf daaraan herinnert, worden jullie twijfels en angsten, die volledig onterecht zijn, verder verzwakt.  En het zijn alleen die welke nu de illusie ondersteunen.

 

Vergeet niet te vragen, en blijf ons, jullie spirituele gidsen en mentoren, vragen jullie te assisteren wanneer je vastberaden van plan bent om je twijfels los te laten en je enthousiast met het Liefdesveld te verbinden, dat je op ieder moment van je eeuwige bestaan ondersteunt.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

 

Vertaling: René

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: