John Smallman met Saul op 14 juli ’13: De informatie die nu aan het licht wordt gebracht, bekrachtigt jullie allen als nooit tevoren…

johnsmallman2

 

Wij zijn allen een.  Dat is het goddelijke, het onontkoombare, en de meest wonderlijke waarheid, en alles wat je hoeft te doen is om het te omarmen en te leven.  Wanneer je dat doet zal er vrede, harmonie, en onvoorwaardelijke acceptatie zijn binnen de gehele mensheid.  De energieën van jullie Nieuwe Tijd stromen binnen en demonstreren deze waarheid over de gehele wereld, terwijl steeds meer van jullie jezelf in acceptatie hiervan openen.  Het is een eeuwige waarheid die nu zo duidelijk wordt, zo onweerlegbaar, dat niemand deze kan blijven ontkennen en nog steeds beweren nuchter en goed geïnformeerd te zijn.

 

Jullie wetenschap heeft, zonder een spoor van twijfel, bewezen dat jullie je planeet niet kunnen blijven behandelen als een plek van onbeperkte middelen voor jullie om te delven, terwijl jullie haar op hetzelfde moment ontheiligen door jullie letterlijk giftige landbouwbeleid en door het gebruik van haar als een stortplaats van toxisch afval, waarin je het bewijs kunt storten van jullie materialistische en gewetenloze activiteiten.  Het is bewezen dat jullie een zijn met haar en met elkaar.  Ze heeft gezorgd voor alles wat jullie nodig hebben om in veiligheid, comfort, en vreedzame harmonie te leven, en toch lijkt het erop dat jullie vastbesloten zijn de gastvrije en verwelkomende omgeving te vernietigen die ze zo gewillig biedt en welke het leven op haar levensvatbaar maakt.

Over de gehele planeet zijn liefdevolle wezens bezig geweest en blijven bezig groepen te vormen die de essentiële vaardigheden en competenties bij elkaar zullen brengen, samen met de nodige invloed en vastberadenheid, om de schadelijke activiteiten om te keren en daarna te herstellen die zo lang zo achteloos op de planeet gebruikt zijn.  Voldoende aantallen van jullie zijn zich er nu van bewust geworden dat deze onverschillige en vernietigende manieren van leven niet kunnen worden toegestaan door te gaan, wanneer de grote veranderingen die nodig zijn voor jullie om jullie juiste rollen als voogden en beschermers van de planeet aan te nemen, in werking dienen te worden gesteld.  Zelfs jullie mainstream media rapporteren over de afbrokkelende fundamenten die aan jullie politieke, militaire, industriële en economische systemen en organisaties ten grondslag liggen, hoewel, tot nog toe zijn ze niet bereid te erkennen en er in het openbaar op te wijzen dat jullie niet op jullie huidige koers kunnen blijven doorgaan, tenzij jullie zelfvernietiging van plan zijn.

 

Ja, van tijd tot tijd hebben individuen en groepen de aandacht gevestigd op tal van essentiële kwesties die dringend aandacht nodig hebben, als de mensheid haar eigen uitsterven niet wil bewerkstelligen.  En terwijl de betrokkenen zeer zeker de strekking hebben begrepen, doen zij die – nog net – de teugels van de macht in handen houden, hun uiterste best om het overweldigende bewijs van het dreigende massa-uitsterven van de mensheid waar jullie huidige beleid naartoe leidt, in diskrediet te brengen en vervolgens te negeren.

 

Vanwege het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult en vanwege zijn enorme invloed op de mensheid, heeft jullie collectieve denkgeest nu de beslissing genomen om te ontwaken en om de illusie te ontbinden met al haar angst-geöriënteerde machtsstructuren.  Dat is de reden waarom zo veel gevoelige en geheime informatie – waarvoor zijn aan de macht en zij die van hen afhankelijk zijn zoveel moeite hebben gedaan om het verborgen te houden – nu onthuld wordt door een steeds groter wordende schare klokkenluiders.  Tot nu toe hebben jullie slechts het topje van de ijsberg van bedrog en corruptie gezien dat ten grondslag ligt aan de systemen die zogenaamd – als je de retoriek gelooft – voor het welzijn van de mensheid werden opgericht.  Naarmate de dagen verstrijken, zal meer en meer alarmerende informatie in de publieke arena worden vrijgegeven.

 

Zoals jullie allemaal weten, informatie is macht, en de informatie die nu aan het licht gebracht wordt bekrachtigt jullie allen als nooit tevoren.  Dit betekent niet dat een gewelddadige en gewapende revolutie de planeet zal overspoelen.  Dat zou volkomen zelfvernietigend zijn, zoals al zo vaak gedemonstreerd is in de geschiedenis van de mensheid gedurende de eonen.

 

Nee, de Liefde die jullie omhult in haar warme en onvoorwaardelijk accepterende omarming brengt heel duidelijk het besef in jullie collectieve en individuele bewustzijn dat geweld en een zelfingenomen zoektocht naar schadeloosstelling een reeds gevaarlijke en instabiele situatie alleen maar verder zal verergeren.  En natuurlijk laat Het jullie ook zien, en jullie er continu aan herinnerend, dat jullie allen een zijn – dat alles wat iemand doet en denkt op iedereen invloed heeft.

 

Binnen de illusoire omgeving die jullie op dit moment ervaren, zijn de directe gevolgen die iemands gedachten, woorden of daden op anderen of op de planeet hebben meestal niet meteen duidelijk, en worden soms nooit gekend.  Echter, jullie worden je er absoluut bewust van dat er geen gedachten, woorden of daden zijn die zich niet verspreiden als rimpelingen op een vijver, onnoemelijke verstoringen veroorzakend ver voorbij jullie directe gezichtsveld.

 

Het goddelijke Liefdesveld stimuleert jullie nu actief om, permanent, jullie perceptie van de wereld en van al de verschillende rassen en culturen die ze ondersteunt, te veranderen.  Het herinnert er jullie aan dat jullie allen kinderen van God zijn, innig en eeuwig door Hem geliefd, en bij dat het geval zijnde, is jullie enige optie elkaar met liefde en respect te behandelen, elkaars keuze van levensstijl, religie, cultuur, enz., erend en vervolgens volledig afziend van oordeel van enig soort.

 

De Liefdesstroom over de planeet heeft serieus, zonder uitzondering, effect op iedereen, dus eer je liefdevolle gedachten en impulsen.  Denk niet dat je gek aan het worden bent.  Wat je ervaart – ook al lijkt het vreemd, ongewoon of ongepast – is de instroom van Liefde in jullie harten, want jullie zijn nu klaar Het te accepteren en Ernaar te handelen.  Iedereen voelt deze aandrang om liefdevol te zijn.  Handel ernaar en geniet van de geweldige resultaten die volgen, terwijl anderen op dezelfde manier reageren.

 

Met heel veel liefde, Saul.

 

 

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling: René

 

%d bloggers liken dit: