John Smallman met Jezus op 10 juli 2013 (2de): Gelukkig ontwakend uit een nachtmerrie die al uit jullie herinneringen aan het vervagen is

johnsmallman2

 

 

Wanneer de mensheid ontwaakt in de Realiteit – wat het niet kan voorkomen – zal het een omgeving ervaren die zo volledig verschillend is van degene waaraan het gewend is, dat het, om het ronduit te zeggen, voor jullie allemaal heel overdonderend (mind-blowing) zal zijn.  Het moment van ontwaken is iets waar jullie in ieder van jullie levens voor hebben gebeden en op gehoopt, iets waar jullie gestaag naartoe gewerkt hebben sinds het moment van de schijnbare afscheiding van jullie hemelse Vader.  In het centrum van je wezen heb je altijd geweten dat dit het leven zou zijn waarin jullie ontwaken zou gebeuren; als gevolg daarvan voelen velen van jullie zich nu kriebelig, ongeduldig, wrevelig, zelfs geagiteerd, terwijl jullie wachten op de afronding van jullie proces van ontwaken.

 

Deze gevoelens stuwen en leiden jullie standvastige vastberadenheid om te ontwaken, en hoewel ongemakkelijk voor jullie, ze hebben de neiging jullie op koers te houden voor jullie bestemming, dus dank ze in plaats van geërgerd te raken, want ze openen je voor het accepteren van de grote veranderingen in je begrip van hoe in harmonie met elkaar en jullie prachtige planeet te leven, en ze helpen jullie mee te doen in het ze tot stand brengen.  Het is een beetje alsof je wakker wordt geschud uit je oude vertrouwde sleur, wanneer nieuwe hobbels en obstakels de rit ongemakkelijk maken, en dus doe je de nodige wegreparaties om de weg opnieuw vlak te maken.  Vecht niet tegen je wrevelige gevoelens of probeer ze niet te onderdrukken; laat ze gewoon stromen en ze zullen verdwijnen.  Anders eisen ze onnodig jullie aandacht op, en de intentie liefdevol te zijn – jullie energiemotor – raakt uit de versnelling en de voortgang stokt, wanneer je je in plaats daarvan bezig houdt met woede of frustratie, de motor toestaand te razen en oververhitten.

 

Velen van jullie ervaren op dit moment frustratie omdat er zoveel is beloofd en zich zeer weinig lijkt te materialiseren.  Dit gebrek aan zichtbare vooruitgang is, natuurlijk, te wijten aan de beperkingen die de illusie ondersteunt en die je accepteert.  Jullie zijn op dit moment in het proces van het je losmaken van de illusie en al die beperkingen.  De meesten van jullie zijn je hele leven tegen die beperkingen uitgevaren, van kleutertijd via jeugd, school, werk, gezin en maatschappij – ‘Je kunt dat niet doen’, ‘Doe dat nou niet’ – eindeloos je vrijheid inperkend.  Maar je investeerde daar natuurlijk in, want het kan erg handig zijn om anderen in te perken zodat ze zich niet met je kunnen bemoeien of je storen.  En al deze regels en beperkingen zijn gebaseerd op angst en gebrek aan vertrouwen ten aanzien van je medemens – jullie goddelijke en eeuwige broeders en zusters! – welke keer op keer bewezen hebben geldige houdingen, geldige zorgen te zijn in een gevaarlijke en onvoorspelbare wereld.  Zonder hen zou er ongetwijfeld chaos volgen.

 

Nu zijn jullie in het proces van het het jezelf loskoppelen van en ontwarren uit deze oude harnassen van wantrouwen en angst, die jullie zo lang zo oneerlijk lijken te hebben gecontroleerd en beteugeld.  Maar niets is echt oneerlijk, omdat jullie allemaal, ieder van jullie afzonderlijk, ervoor kozen zich met de illusie te verbinden en er deel van te zijn.  De collectieve beslissing gemaakt te hebben om te ontwaken, moeten al die schijnbaar essentiële en beschermende houdingen worden afgeworpen.  Liefde moet angst vervangen, en om dat te doen moeten jullie je hart openen en jezelf toestaan om liefdevol te denken, spreken en handelen.

 

Angst houdt jullie terug.  Maar het lijkt krankzinnig te vertrouwen als uit je eigen persoonlijke ervaring blijkt dat niemand die je kent echt kan worden vertrouwd; soms vertrouwd, ja, misschien… maar altijd? Geen denken aan!

 

Dat is de grootste blokkade naar jullie ontwaken, en geloof het of niet, jullie maken enorme vooruitgang in het loslaten ervan.  Ik denk dat ieder van jullie, in de laatste paar jaar, en zeker in de laatste paar maanden, aangenaam verrast was wanneer een vreemdeling, zonder zichtbare of duidelijke reden, je onverwacht vriendelijk behandelde, mogelijk in een situatie waarin woede normaal plaatsgevonden zou hebben.  Probeer je zoveel van die gelegenheden te herinneren als je kunt – hoe gering en onbeduidend ze op dat moment ook geleken mogen hebben – en gebruik ze als geheugensteuntjes voor jezelf, dat verbazingwekkende veranderingen overal ter wereld aan het gebeuren zijn.

 

Jullie zijn zo gewend aan aandacht voor het negatieve, het duistere, dat het veranderen van je perceptie moeilijk is, maar je kunt en moet dat doen.  En je zult dat doen, want diep binnenin jezelf ben je de vleesgeworden Liefde, en dat is hoe je de wereld verandert.  Als jullie je focus veranderen van het negatieve naar het positieve, verandert jullie perceptie ook, en in plaats van overal bedreigingen en vijanden te zien, zie je mensen als jezelf, soms angstig en bezorgd, maar desalniettemin de beslissing nemend, de keuze makend vaker en vaker liefdevol te zijn.

 

Jullie – ieder van jullie afzonderlijk – veranderen de wereld, een persoon tegelijk, en omdat zo velen van jullie dat doen, zijn de veranderingen die gebeuren overal ter wereld fors en snel.  Succes is onvermijdelijk, dus laat los en wees jezelf: liefdevolle, inspirerende, en heerlijke kinderen van God, gelukkig ontwakend uit een nachtmerrie die al uit jullie herinneringen aan het vervagen is.

 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 

 

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

 

 

%d bloggers liken dit: