Gabriel’s Overzicht van 2013 – Children of Light

Een jaar van Nieuw Begin

door het Einde van Tegengestelde Conflicten 
a

SPECIALE NOTITIE : 
Als de informatie die je nu op deze pagina leest jou boeit en je eenvoudig hulp nodig hebt om te weten op welke wijze deze krachtige nieuwe energieën en vermogens in je leven kunt INTEGREREN, hebben we nu een geweldige oplossing, Empowered at Last , voor mensen die Engels spreken en verstaan:
… a website called Empowered At Last, where Ron will take you personally through layers of self-empowerment and personal healing, that will allow you to create a more fulfilling potential with your life – one clear step at a time.
Come and found out how you can enhance your own journey!
Empowered At Last

 

En nu spreekt Gabriël over 2013…

Waardevolle geliefde Kinderen van Licht zoals je weet heten wij Gabriël en zoals altijd is het voor ons zeer vreugdevol om in jullie Goddelijke aanwezigheid te zijn. We zijn hier om te spreken over 2013… het jaar van een Nieuw Begin en einde van Tegengestelde Conflicten en Dualiteit.

Dit is een periode van zielsontwaking, door desillusie van de fysieke relatie met het leven zoals je dat kende. Je lichaam verhoogt vibratie om zich voor te bereiden op deze zielsenergie.
We verdelen het jaar zoals altijd in 3 perioden van 4 maanden.

Vanaf 21 december 2012 zal dit een periode zijn waarin verbondenheid met het Hart van de Melkweg, het centrum van jullie universum, gevolgd wordt. Sommigen van jullie waren er tijdens het begin in Peru voor de heilige reis.

Deze verbondenheid zal helpen dualiteit te beëindigen, de ervaring van onenigheid met het leven. Dit opent ook de poort naar de multi-dimensionaliteit. Om dit als individu te ervaren moet je lichaam in de richting van een hogere resonantie of hogere vibratie en frequentie gaan.

Jullie bewegen meer voluit van “ik” naar “wij” bewustzijn en verlaten het overlevingsbewustzijn… wat in jullie 3 lagere chakra’s of energiecentra vastzat.

Deze beperking heeft jullie laten geloven dat de fysieke wereld de “bron” van jullie welzijn en vervulling was.

Jullie gaan juist nu echter de kracht van multi-dimensionaliteit binnen voor dieper bewustzijn van de ware Bron. Dit is een periode van een nieuw begin wanneer je tegenstellingen van dualiteit loslaat die tevoorschijn werd gebracht door scheiding van Geest en materie (fysiek)
De creatieve kracht van de Goddelijke Geest zal nu binnen in jou gaan ontwaken.

In de eerste vier maanden zal jouw ervaring een activering zijn van de 7e Straal van Bewustzijn, de belangrijkste energiestraal in de volgende 2000 jaar cyclus.

Dit is de Ceremoniële Orde van Magie, de Spirituele straal die alle structuren zal afbreken die in werking waren op de wijze van afscheiding en onbalans. Wat voorbereidt op herstel van gemeenschap en eenheid van de Ene ware Ziel.

Deze eerste periode van vier maanden zal zich richten op afbreken gevolgd door doorbreken in de tweede periode van vier maanden en dan vernieuwing in de derde periode van de laatste vier maanden.
Je zult nu de realiteit van de 3 lagere chakra’s afbreken, gescheiden van je hogere potentiële energieën … afscheiding van de overlevingschakra, de emotionele chakra en de identiteit/kracht chakra’s.

In deze afbraak zal er een onthulling zijn van structuren die zich in extreme dualiteit bevinden. Politieke, economische, sociale en religieuze structuren… en ook familie en gemeenschappelijke structuren die werkten vanuit verschillende ideologieën tijdens de laatste fase van leren.

Jullie waren in oppositie met de planeet, gebaseerd op je verschillende ideologieën van “goed en fout” niveaus van leren. Je lagere zelf werkt als gevecht van afscheiding en oppositie tegen datgene wat buiten je persoonlijke comfortzone is.

In plaats van al jullie verschillen te gebruiken als verwezenlijking van onbegrensde mogelijkheden van creatie en wat mogelijk is om in je leven te verkennen, beschermde je waarin je geloofde wat “alleen goed” was om het leven te benaderen.

Jullie hebben ook verschillende zielsniveaus op aarde… en jullie hebben dit voornamelijk gebruikt om de meeste controle uit te oefenen en boven anderen te staan, opnieuw in de zin van je “goede benadering” te rechtvaardigen.

In deze periode zullen jullie meer bewust worden van tegenstellingen op de planeet, wanneer ze extremer worden. Er zullen meer opheffingen komen, vooral land tegen land. Er zouden veel noodtoestanden kunnen zijn met landen als Iran.

We zien de oorlogsverklaring als onwaarschijnlijk maar er zijn veel controles en manipulaties in de naam van het gebruik van één ideologie tegen een ander.

Er zullen in veel 3e wereld landen opstanden zijn, zelfs in centraal en Zuid-Amerika… en sommige gebieden in het Verre Oosten en Afrika. Er zullen waarschijnlijk een paar opstanden gebaseerd op economische conflicten in de Europese Unie zijn.

Er is een financiële ineenstorting op aarde die in de weg staat, gebaseerd op goed zicht en niet het goede voor het geheel. Veel dingen zullen in vraag gesteld worden en zijn zelfs onvoorziene voorvallen.

Dit is allemaal verergerd door hogere energieën die de 3 lagere chakra’s binnenstromen en tevoorschijn laten komen wat verborgen is in angst en controle.

Om nieuwe structuren op te bouwen moet het oude systeem, door eerst te laten zien wat uit balans is, uitvallen.
Individuen ervaren nu de hint voor een dieper gevoel van Zelf, bewegend door de onbewuste eigen overleving. Er zal steeds meer ontevredenheid zijn over gehechtheid aan de uiterlijke vorm van gevoel of identiteit.

Je innerlijk is eenvoudig aan het proberen je diepere waarheden bewust te maken. De innerlijke beweging van je ziel zal proberen jou te stimuleren structuren die jou niet langer dienen weg te nemen.

Een voorbeeld zou zijn een baan aan te houden vanuit vroeger bewustzijn. Wanneer je geleerd hebt wat je nodig hebt mag die baan ook wegvallen.
Eerst komt de ineenstorting.

Op plekken in je lichaam waar je je blokkades vasthoudt zul je scherpe pijnen ervaren. Je etherische of wezenlijke lichaam wordt ook versneld. Dat is het lichaam dat het fysieke lichaam beheerst, verbonden met het gewoonlijke assemblage punt aan de achterkant van de hartchakra.

Het zielslichaam dringt door in het etherische lichaam en zal ook het draaiende circulerende systeem activeren. Dit maakt je misschien rusteloos of je voelt het als elektriciteit dat over je huid heen beweegt.

TWEEDE PERIODE VAN VIER MAANDEN

Dan komt de doorbraak wanneer het Goddelijke Plan je zonnesysteem binnendringt. De hiërarchie wordt geleid door de Opgaande Kennis wat informatie brengt over het Goddelijke plan om je te helpen bewust te worden.

Er zijn veel sterrensystemen die met jullie samenwerken om deze verschuivingen en doorbraken te creëren. Velen van jullie hoorden via Robert Baker Channeling over sommige sterwezens tijdens de reis naar Peru.

Het doordringen van de ziel brengt energie van de 7e chakra via het lichaam naar beneden. Er zijn opgenomen kristallen boven de oren die deze energieën downloaden. Je hebt misschien hoofdpijn met druk op de achterkant van je hoofd en ook in je slapen aan de zijkant van je hoofd.

Doe veel massage om de blokkades los te laten zodat de nieuwe energieën kunnen bewegen. Er zijn ook twee kristallen boven de wenkbrauwen die energie naar de pijnappel, hypofyse en verder naar je thymus brengen.
De thymus gaat je onderbewustzijn activeren zodat je bewust kunt worden van de perfecte plek in het Goddelijke Plan wat voor jou perfect is. Wanneer het met de DNA van je cellen verbindt zal er activering zijn in de DNA molecule…

Dit is een deel van de doorbraak. Je hebt veel “ op locaties” die aminozuren produceren in je lichaam die niet ingeschakeld zijn. Dit zal informatie loslaten gaan versnellen van de DNA om de 12 endocriene klieren te activeren.

Dit zal het begin van het Goddelijke Plan en de 12 archetypes van de Goddelijke Geest gaan activeren. Dit zal je klierensysteem activeren… en zal problemen creëren als je je lichaam niet hebt gereinigd om in staat te zijn met deze energieën te handelen.

Er zullen niveaus van angst zijn als er geen heldere doorgang voor deze energieën is. Het zal niet praktisch zijn als je je energieën in je lichaam jarenlang hebt opgesloten.

In het afbraakproces komen dingen aan de oppervlakte. In het doorbraakproces ervaar je een hoger bewustzijn. De vijf fysieke zintuigen zullen gaan verhogen. Als je je lichaam hebt voorbereid zullen enkele van je meerdere spirituele gaven tevoorschijn komen.

Je intuïtie moet via je stille verstand tevoorschijn komen. Wanneer dit zo is zul je binnengaan in meer helderheid en weten en je inzicht op dieper niveau richten.

Je ziel weet nu al alles. Alle kennis wacht op jouw bewustwording.
Wanneer je je verbindt met het Hart van de Melkweg zul je deze ontwaking versnellen als initiatief naar hoger bewustzijn.

Hoe meer je je hebt ontwikkeld hoe meer je je bewust zal worden van deze veranderingen die plaatsvinden. Veel zal bewegen naar besef van gemeenschappelijk bewustzijn. Je zult je ook verbinden en resoneren op dieper niveau met je zielsgroep.

De wet van resonantie zal je aantrekken om energieën op de planeet op een meer heldere manier te waarderen.
Op dezelfde manier zullen veel mensen zich op diepere wijze verbinden met de conflicten van “oude problemen” , openbaren waar ze aan toegewijd zijn… als ze in oppositie blijven.

Er zal een dieper bewustzijn zijn van wat je DOET, ermee resoneert en meer bewustzijn van wat jou niet langer dient of resoneert op een veel dieper niveau dan je eerdere bewustzijn erover. Dit zal je helpen je moeiteloos te verbinden met je innerlijke waarheid.

De inspiratie van het hogere bewustzijn en de creatieve kracht van de hogere wil kan duidelijker worden. Dit is de creatieve wil van de Ziel. Je zult je met je talenten en vermogens en unieke kwaliteiten vollediger resoneren.
Vorig jaar was je in voorbereiding op de Werelddienstverlening. In dit jaar zul je gaan zien hoe jij van grotere service kunt zijn en anderen zullen jou veel meer kunnen dienen.

Groepen zullen meer geïnteresseerd en geïnspireerd raken door samen te komen met inspiratie, in plaats van in de vroegere oppositie.

Er zullen nieuwe ontdekkingen zijn zoals in de medische dienst. Er zal mogelijkheid zijn om bepaalde ziektes te beëindigen gebaseerd op de DNA structuur. Het leven zal langzaam na verloop van tijd ziekte voorbij gaan.
De farmaceutische industrie zal worden onthuld en de geheimen van controle, wat de oorzaken waren, laten zien en Monsanto, die genetisch modificerende zaden in de voedingsmiddelenindustrie regelen.

Het zal steeds belangrijker worden dat je puur eten in je lichaam van hogere vibratie brengt.
Er zal meer zichtbaarheid zijn over verandering van voedsel als grote OORZAAK van vele ziekten. Dit moet op de voorgrond treden en worden blootgesteld, wat resulteert in een groot aantal rechtszaken… op basis van misbruik door macht en controle.

Politieke systemen zullen niet in staat zijn om diepere waarheden te verbergen. Zakelijke waarheden zullen vaker tevoorschijn komen. Mensen zullen NEE gaan zeggen wanneer jullie de periode van de laatste vier maanden binnengaan.

LAATSTE DERDE PERIODE VAN VIER MAANDEN

Nieuwe uitvindingen. Nieuwe inspiraties zal een deel van de laatste periode van vier maanden zijn, bevrijding van de illusies van de uiterlijke vorm.

Grotere ontwikkeling, een innerlijk gevoel van Zelf, doordringen in je fysieke vorm.
In deze periode van vier maanden zal de wetenschap door middel van het onderzoek van de DNA codes onthullen… en de 44 genetica’s die NIET verbonden zijn … waardoor er zoveel meer mogelijkheden zijn. Eindeloze regeneratie van de fysieke vorm.

En zo zullen ze de levensduur verhogen, zelfs naar 200 – 250 jaar, in de komende vijftig jaar. Dat zal dan verder doorgroeien als ze het DNA begrijpen, de wijze waarop de levenskracht verdeeld is.

Mensen zullen steeds meer bewust worden hoe belangrijk het is om oppositie te overwinnen in hun emotionele lichaam, zodat je rechtstreeks inspiratie van je intuïtie kunt openen.

In de herstructurering zie je psychologie in bewustwording komen van het emotionele lichaam en de invloed ervan op het fysieke. Je zult ook het belang zien van je spirituele zijde van verbondenheid met de mentale kant van je persoonlijkheid.

Dit zal het inzicht verdiepen dat je een spiritueel, fysiek wezens bent … en het belang van een spirituele verbinding met je bewustzijn. Dit zal je helpen veel problemen op te lossen die ogenschijnlijk onmogelijk zijn.

De liefdeskracht zal SLECHTS zichtbaar worden als het emotionele lichaam NET ZO belangrijk wordt als het fysieke lichaam.

Dit zal slechts het begin zijn van nieuwe dingen in alle methodes uitproberen. Er zullen steeds meer groepen zichtbaar zijn die voor het goede van het geheel bezig zijn, niet slechts vastzittend in bezeerd narcisme.
Samen met deze groei zal conflict worden verhoogd, met name veroorzaakt in de eerste vier maanden van het jaar.

Dit jaar is slechts een introductie in multi-dimensionaal bewustzijn en het apparaat van de ziel. Een nieuw begin, wat helemaal te maken heeft met het principe van eenwording. Dat is waar de 7e Straal voornamelijk op gericht is. De Ceremoniële Orde van Magie, die zich rechtstreeks met je ziel verbindt.

Het zal een jaar van veel activiteit en gedragsverandering in de wereld zijn, beginnend met veel verlies van oude manieren van zijn. Dit zal paniek creëren in de wereld om je heen. Blijf daarom bij de bron van Jezelf die je ontwikkelt. Ondersteun je eigen resonantie.
Deze chaos zal voorbijgaan… wanneer jullie je bewegen naar het “wij bewustzijn” .

Dit zijn de dingen die je kunt verwachten als je je voorbereid op een nieuw begin in 2013
– Gabriel

Bron:  http://childrenoflight.com/members/overview_2013_nl.htm

 

%d bloggers liken dit: