Blossom Goodchild en de Gallactische Federatie van Licht – Door Trouw te Blijven aan Jezelf Laat Je de Hele Verandering Toe – 4 juli 2013

blossomgoodchild

ER IS NIETS DAT HET GEVOEL VAN VOLLEDIGE, ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE KAN OVERSTIJGEN. NIETS! 

Willen jullie opwinding? Ga naar JOU op zoek! DE ECHTE JOU. 

DE ESSENTIE VAN JOU. ER IS NIETS … VERTELLEN WE JULLIE IN WAARHEID … DAT DIT OVERTREFT. 

Blossom: Nou … laten we eens een vierde poging doen! Ik weet dat jullie altijd in de buurt zijn … maar zijn jullie in de buurt én willen jullie met me babbelen?

GFL: We zeggen hierop graag ja. 

O mooi. Werd tijd … wat hebben jullie zelf te vertellen!!

We zien de humor in jouw energie en we zijn je heel dankbaar voor je volharding. In het verleden merkten we dat we vervangbaar waren en we moeten ook zeggen dat, ook al hadden we geen ‘babbeltjes’, jullie je prima konden redden. De wijsheid die we willen doorgeven … zoals je VOELT, Blossom, heeft een bepaalde ‘ondertoon’ en op gezette tijden lijkt het alsof jullie je afvragen waarvoor dit allemaal nodig is en zeker ook waartoe het leidt.  

Begrijp me niet verkeerd … jullie wijsheid was erg belangrijk voor mijn leven … tezamen met die van mijn vriend White Cloud … maar soms … voel ik me verdwaald en vraag ik me af of zich ooit iets concreets zal voordoen in de tijd die mij nog rest op het Aardse vlak.

Wij luisteren naar jouw gedachten … 

O, hemel!

Wij accepteren volledig dat wij niet zijn waar jullie zijn … of dagelijks de lagere trillingsfrequenties moeten ervaren. We horen veel van jullie ‘smeekbeden’ en toch kunnen we de ‘geschiedenis’ niet ‘veranderen’ voordat het de tijd ervoor is. 

Dat snap ik … en ik besef dat ik waarschijnlijk erg egoïstisch en kinderachtig klink … maar er zijn er zoveel die me schrijven met suggesties … als, dat … een klein … of groot iets van jullie kant, ons serieus zou helpen om een ‘óóóh-gevoel’ te krijgen en door te kunnen gaan.

Zeg je nu dat onze woorden niet genoeg zijn? 

Ongeveer! Ik HOU VAN wat jullie zeggen en ik HOU VAN de communicatie met jullie … We doen allemaal wat we kunnen om onze trilling te verhogen … maar … desondanks … wanneer ik naar de nachtelijke hemel kijk … willen onze harten meer.

Maar zou je niet zeggen dat wat jullie in jullie harten WETEN, wanneer jullie het twinkelen van de sterren zien, jullie het ‘meer’ dat jullie zoeken laat ervaren. 

Dit helpt me inderdaad mijn WAARHEID te KENNEN … Het GEVOEL dat ik heb als ik opkijk naar de ontzagwekkendheid van de nacht, kan ik niet ontkennen. Toch zeg ik heel vaak ‘Kom op  … laat me JULLIE zien!’

En je denkt nu wellicht dat je de rest van je dagen hetzelfde zal blijven VOELEN? 

Ja … soms … Het wachten duurt al zo lang. Ons VERTROUWEN KENT JULLIE. Ons GEVOEL KENT JULLIE. Maar het zou zo goed voor ons zijn om binnenkort een voorproefje te mogen krijgen van dat ‘feestje’ … zodat we er weer tegen kunnen … Als bevestiging voor ons dat we op de goede weg zijn.

We glimlachen, Blossom. Want in je hart WEET je dit, nietwaar?  

Ja, dat is zo. Maar jullie lijken het thema te ontwijken! Met jullie intelligentie … kunnen jullie toch zeker iets vinden om ons Aardlingen mee op te vrolijken. Iets tastbaars?

Inderdaad kunnen we dat. Maar jullie moeten wel de reden begrijpen waarom we … tot nu toe … nog niet zijn overgegaan tot ‘De Grote Voorstelling’, waarom jullie allemaal vragen.  

Heel veel van jullie KENNEN ons. Heel veel van jullie zijn ontwaakt en WETEN, zonder twijfel, dat we bij jullie zijn. Desondanks kunnen jullie je menselijke twijfeldagen hebben.Maar ook zijn velen van jullie nog niet ontwaakt en wij zouden hen angst aanjagen en paniek veroorzaken en dat is niet het welkom dat we ons wensen.

Maar dit bedoel ik. WETEND wat jullie WETEN … moet er toch een manier zijn waarop jullie kunnen ‘opduiken’, die iedereen laat weten dat jullie in vrede komen!

Wat zou je willen voorstellen? 

O, verhip … weet ik niet … op de koepel van jullie schip staan en een tapdansje laten zien?? Er moet toch een manier zijn waarop DE LIEFDE die jullie zijn tot ons kan ‘doordringen’? De LIEFDE die JULLIE zijn kan toch wel van jullie vaartuig uitstralen, zodat de mensen WETEN dat jullie hier met vriendschappelijke bedoelingen zijn.

Liefste Blossom … ook al denk jij dat dit zou werken … dat gaat niet lukken. 

Waarom niet?

Omdat zij die tot nu toe in angst leven … ons DESONDANKS als een bedreiging zouden zien. 

Maar … als dit het geval is … hoeveel jaar zal het nog duren voordat iedereen vrij zal zijn van angst?

Dat is waar we aan werken. 

Nou, hoe ik het zie … kijkend naar de algemene staat waarin mensen verkeren … kunnen we het net zo goed een dag noemen. Heel veel mensen zijn nog heel diep in slaap. Ja, velen zijn ontwaakt … maar in het algemeen … ziet het er niet best uit. Begrijp me goed, ik ben vandaag in een uitstekende stemming … ben alleen aan het herkauwen, zogezegd. Velen VOELEN dat jullie er gewoon voor moeten gaan. Sommigen zullen ontwaken, sommigen zullen op de loop gaan … maar het moet op enig moment toch gebeuren … als we zouden wachten tot angst de planeet heeft verlaten … nou … als ik jullie was, zou ik maar een lange vakantie opnemen.

Liefste Blossom … wat we gaan zeggen komt slechts voort uit Liefde, want dat is wat we zijn. Hoe vaak hebben we niet gezegd dat er een dag komt dat jullie allemaal het Grotere Plaatje zullen begrijpen? 

Te vaak!

Toch … is dit onze WAARHEID. We kunnen en willen dit niet veranderen om jullie valse hoop te geven. 

Dus zeggen jullie nou serieus dat jullie je niet gaan vertonen … tot alle angst verdwenen is?

Nee. Dat zeggen we absoluut niet. Wat we willen zeggen is dat WANNEER de tijd daar is dat jullie wereld in WAARHEID en AANTOONBAAR van ons bestaan kan WETEN … jullie er gerust op mogen zijn dat alle mogelijke reacties [in die beslissing] meegenomen zullen zijn. 

Ik weet dat jullie slechts ons hoogste belang op het oog hebben. Ik voel me gezegend dat ik deze gesprekken met jullie heb, dat weet ik. Het is grappig … ik hou jullie vaak voor dat jullie in herhaling vervallen … maar ik doe precies hetzelfde. Ik heb dit allemaal ook al eerder gezegd. Toch … zou ik geen bezwaar hebben tegen een bezoekje van één van jullie. En velen VOELEN hetzelfde. Het hoeft geen wereldomvattend evenement te zijn … zouden jullie niet ‘fysiek hallo kunnen zeggen’ … echter, individueel naar diegenen voor wie het oké is? Jullie WETEN toch wie we zijn vanwege onze energie? Waar het om gaat is … dat ik niet ‘in ons hoofd’ bedoel … ik bedoel dat jullie je feitelijk laten zien … fysiek tegenover fysiek. Is dat te moeilijk? Wat is daarvoor nodig?

Daar is meer voor nodig dan de meesten van jullie denken. We zeggen niet dat het moeilijk is en we zeggen niet dat het niet kan …  

Wat IS dan de reden waarom jullie het niet doen?

Trouw. 

Wat? Aan wie?

Het Geheel. 

Wat winnen we daarmee? Ik heb de neiging te zeggen dat heel veel van ons trouw waren … maar ik VOEL dat dit om niets anders gaat dan trouw aan onszelf … klopt dit?

Natuurlijk. 

DAT WAT IN JULLIE LIGT IS HET PURE WETEN VAN ALLES DAT ER OOIT WAS … IS … EN ZAL ZIJN. 

Door trouw te blijven aan jezelf handelen jullie naar de feitelijke reden voor jullie bestaan. Door trouw te blijven aan jezelf … laat je de hele VERANDERING waarover we spreken, toe.  

JULLIE WISTEN DIT VOOR JULLIE KWAMEN! 

Om die reden weten jullie diep van binnen dat ‘dit alles’ niet gaat over een verschijning van ‘buitenaardse soorten’. In jullie kern weten jullie dat JULLIE … DE LIEFDE DIE JE BENT … DIE JULLIE ZIJN … HIER IS OM DIE NIEUWE WERELD TE DOEN ONTSTAAN. 

Maar … met jullie hulp … toch?

Inderdaad. En in dit stadium van de ervaring helpen wij jullie zoveel mogelijk. Er zal een tijd komen, lieve ziel … onze familie … dat datgene wat je NU zoekt absoluut gestalte zal krijgen. 

We spelen geen spelletjes met jullie in de zin van jullie aan het lijntje houden zonder duidelijke reden. Dat is zeker niet onze stijl of intentie. We komen om jullie te helpen bij de voorbereiding van hetgeen jullie zal toevallen. 

Oké … ik weet wat ‘toevallen’ betekent … al moest ik het opzoeken, omdat ik het een ‘slim’ woordgebruik ‘vond … maar ik laat het hierbij. De ware betekenis is ‘[zal] gebeuren, plaatsvinden’.

We nemen dit aan. We willen niet graag dat ook maar iemand ons blind volgt. 

Laten wij jullie het volgende vertellen. 

WANNEER WIJ KOMEN … ZULLEN JULLIE VEEL BETER IN STAAT ZIJN DAT WAT WIJ JULLIE GEVEN TE ACCEPTEREN.  

JULLIE DENKEN NU DAT JULLIE ER KLAAR VOOR ZIJN. SOMMIGEN ZIJN DAT. VELEN NIET. 

WIJ STREVEN ERNAAR OM DE OVERGANG NAAR ONZE VERENIGING IN LIEFDE ZO SOEPEL MOGELIJK TE LATEN ZIJN. 

Sorry dat ik jullie maar blijf interrumperen … maar als we nog niet klaar zijn … waarom wilden jullie dan al helemaal in oktober 2010 tevoorschijn komen?

Omdat dat het plan was in het nu van dat nu. Maar NU zien we hoeveel meer er sindsdien ontwaakt zijn. Zoals wij graag zeggen … ieder wolkje heeft een zilveren rand. 

Jullie hebben mij en velen geholpen om grip te krijgen op LIEFDE en alles! Zonder enige twijfel WEET ik dat op ALLE ZAKEN … LIEFDE HET ANTWOORD IS. Dat is waarover jullie steeds met ons blijven spreken … ik vraag me af hoeveel er nog meer over gezegd kan worden, opdat wij kunnen doorgaan met onze vooruitgang? We raken een beetje ‘verveeld’ … IK WEET DAT DIT HELEMAAL HET VERKEERDE WOORD IS … maar ik probeer jullie te laten begrijpen waar wij zitten. Misschien is ‘vertrouwd’ een beter woord. Denk alsjeblieft niet dat ik ondankbaar ben … dat is het niet …

Maar jullie willen wat opwinding, niet? 

Misschien …

Dan raden we ieder van jullie aan … dat jullie doen wat wij jullie suggereerden. 

WEES WIE JE BENT. 

ER IS NIETS OPWINDERDER DAN ‘HET SNAPPEN’. 

ER IS NIETS DAT HET GEVOEL VAN VOLLEDIGE, ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE KAN OVERSTIJGEN. NIETS! 

Willen jullie opwinding? Ga naar JOU op zoek! 

DE ECHTE JOU. 

DE ESSENTIE VAN JOU. ER IS NIETS … VERTELLEN WE JULLIE IN WAARHEID … DAT DIT OVERTREFT. 

We willen jullie niet het gevoel geven dat jullie beneden het gemiddelde presteren, omdat jullie nog niet de volheid van jezelf hebt ontdekt. We merkten dat je ons verkeerd interpreteerde, Blossom. Wij hebben het niet in ons om jullie te kleineren, zoals jullie zeggen. 

WIJ SPREKEN GEWOON DE WAARHEID. 

Jullie denken allemaal dat jullie, wanneer wij eenmaal aankomen … de rest van je leven High zullen blijven door de opwinding bij een dergelijke ‘prestatie’. 

We zeggen jullie … de aankomst van JULLIE WARE ZELF overtreft alle blijdschap die een verschijning van een vaartuig kan brengen. 

DAT MENEN WE! 

DAT WETEN WE! 

JULLIE ZIJN DE OPWINDING WAAROP JULLIE WACHTEN. DE HUIVERING WAARNAAR JULLIE ZOEKEN. 

JULLIE … jullie ‘kleine Aardlingen’, zoals jullie je liefkozend noemen … WANNEER JULLIE JE WAARHEID VINDEN EN DE GROOTSHEID ERVAN ACCEPTEREN … KUNNEN JULLIE ONMOGELIJK IETS BINNEN OF BUITEN JULLIE VINDEN DAT DIT EVENAART. 

Oké … dit gelovend … wat moeten we dan doen? Ik blijf zeggen dat we alleen maar … door moeten gaan met doorgaan … welke keus hebben we anders? Jullie wijze woorden kunnen ons inspireren en blij maken … maar HOE HOE HOE vinden we deze WAARHEID? Ik weet dat ik dit eerder gevraagd heb … ook al WEET ik dat wat jullie zeggen WAARHEID IS … ik ben schijnbaar nog ver verwijderd van het vinden van dat, waarover jullie spreken … in mijzelf. Erg ver … maar ik zeg niet dat het er niet is. HOE VINDEN WE HET? We willen het zo graag.

Elke ademhaling die je doet brengt jullie verder op deze reis. Wanneer jullie je goed VOELEN … echt goed … en levend en Liefdevol … krijgen jullie een deel ervan te pakken en WETEN jullie dat je in de goede richting loopt. Wanneer jullie je niet zo goed VOELEN … lopen jullie NOOIT achteruit … hooguit maken jullie een kleine omleiding, dat is alles. Hoe meer jullie volgen wat jullie hart in LIEFDE VOELT … des te meer je het vinden van dat wat JIJ zoekt nadert. 

Tot dusver was het absoluut een lange reis terug naar huis. Met alle verkeerde wegen en obstakels op het pad.

Maar … steeds dichterbij met elke stap op je weg … VOEL je de warmte van de ‘brandende thuishaarden’.

Stel jezelf ervoor open … en jullie zouden al diegenen zien die met jullie meelopen. 

JULLIE ZIJN NOOIT ALLEEN. NOOIT! 

Het kwam meermalen voor dat de ‘onzichtbaren’ jullie oppakten als jullie vielen. Meermalen fluisterden ze jullie bemoedigende woorden in jullie oor. Meermalen hebben zij gaven van Liefde naar de GODDELIJKE SCHEPPER VAN ALLES gezonden om voor JULLIE hulp te vragen. 

WEET of WEET niet dat deze dingen WAAR zijn. Het is helemaal aan jullie hoe jullie dit VOELEN. 

WIJ ZIJN NIET IETS WAT JE WIJSGEMAAKT IS, BLOSSOM. NIETS VAN WAT JE IN JE HART ALS WAARHEID KENT, KAN DAT ZIJN! 

Het ENIGE bewijs dat jullie van ons hebben is JULLIE GEVOEL! … Vooralsnog. 

Dan, vanuit MIJN WAARHEID … hand op mijn hart … WEET IK DAT IK VAN JULLIE HOUD! Ik voelde de wenk … tijd om te gaan. Fijn om weer op vertrouwde grond te staan. In liefde … heel erg veel … en dankbaarheid. Ik en wij allemaal!

Vertaling: Lia Opdam – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Blossom Goodchild: http://http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG183july4.html

%d bloggers liken dit: