Aartsengel Michael: Slachtoffer of Overwinnaar? – Ronna Herman / Juli 2013

AA-Michael-55

 
Aartsengel Michael “Slachtoffer of Overwinnaar?”

Doorgegeven via Ronna Herman, LM-07-2013 (Juli 2013)
 

Geliefde meesters, er is een ordelijke opeenvolging tot de Kosmische Cyclussen van de Schepping welke een grote variëteit van GODDELIJKE EXPRESSIE definiëren en benadrukken, het is belangrijk dat jullie leren te stromen en jullie leren aan te passen jegens de veranderingen van de tijd. Het is tijd om de beknottende, beperkende geloven van jullie huidige staat van Zelf-bewustzijn af te schaffen terwijl jullie wijsheid vergaren, hogere waarheden zoeken, en jullie je dichterbij jullie originele staat van Goddelijkheid ontwikkelen. Jullie, de Sterrenzaad, als leiders in de mars naar Zelf-bekrachtiging en als bekwame medescheppers van de nieuwe wereld van morgen, zijn in het midden van een innerlijk mentaal en emotioneel opruimings- en reinigingsproces van monumentale proporties.  

Zijn jullie gereed om het Goddelijke geschenk dat wij aanbieden te accepteren, de verbazingwekkende gereedschappen van de Schepping ingedamd binnenin de EERSTE STRAAL VAN GODDELIJKE WILL/MACHT? Nieuwe cyclussen van bestaan zijn geïnitieerd door een bereidheid jegens verandering, of als je resistent bent, door conflict. Veel hangt af van jouw capaciteit om aan te trekken, te reageren en te absorberen, en dan de meer verfijnde Lichtfrequenties uit te zenden welke de kosmische hogere waarheden van jullie nieuwe werkelijkheid bevatten. Jullie Ziel en Hogere Zelven herinneren zich de redenen die jullie kozen om te ervaren en om pijnlijke situaties tot uitdrukking te brengen; niet als een straf, maar voor resolutie.

Alles en iedereen op Aarde wordt nu beïnvloed door de straling van de Zevende Straal, de Violette Transmuterende Vlam. De prachtige Zielen die de attributen, kwaliteiten en deugden van het aanstaande Wortelras belichamen zijn/zullen hoogst ontwikkeld en spiritueel afgestemd zijn, en zij zullen bijzonder beïnvloed zijn door de Zevende Straal van transformatie, vrijheid, verlossing, reiniging, ritueel en organisatie. Alsook, bijkomend, door de Eerste Straal van Goddelijke Wil/Macht, welke het verlangen om opnieuw op de materiële gebieden van bewustzijn te creëren verduidelijken. Vele van de oude, ouderwetse leringen worden afgeschaft terwijl de mensheid zich in wijsheid ontwikkeld, en terwijl de frequentie patronen/bewustzijn van de massa’s geraffineerd en afgestemd worden op de meer harmonieuze dimensies. Zoals jullie hebben waargenomen, zijn de grote religies van de wereld diep in de barensweeën van verandering. Alleen de beste van de heersende religieuze geloven zullen behouden blijven, en de religies die overleven zullen deze instellingen zijn die bereid zijn om hun spirituele filosofieën uit te breiden om de hogere Schepper waarheden te incorporeren – waarheden welke geopenbaard en geaccepteerd worden door het altijd-toenemende aantal van geavanceerde Zielen die nu op de planeet Aarde belichaamd zijn.

 

Slachtofferbewustzijn was de norm voor een groot percentage van de menselijke Wezens binnenin de illusionaire wereld van de derde-/vierde-dimensionale dichtheid. De oplossingen voor jullie problemen zullen niet gevonden worden door antwoorden buiten jullie zelf te zoeken. Het optillen van de lasten van de verstoorde, conceptuele driedimensionale illusie is een coöperatieve inspanning tussen jullie subbewust/ego verlangend lichaam, jullie bewuste geesteshouding, en jullie Ziel Zelf. Een persoon met een overtrekkend slachtofferbewustzijn kan niet gered worden; hij/zij moet persoonlijke verantwoordelijkheid nemen om actief te zoeken om de persoonlijke macht opnieuw op te eisen welke hij/zij aan anderen weggegeven heeft. In het verleden, hebben de honger en het verlangen van het fysieke voertuig de subtiele eisen voor spirituele voeding van de Ziel overschreven. Ongerustheid, droefheid en wanhoop bestaan uit de trillingsfrequenties van beperking en daadloosheid. Een zeer effectieve barrière werd gecreëerd door de basis fysieke natuur rondom de wijsheid van de Ziel. Het is wezenlijk belangrijk dat jullie jullie Zelfdiscipline en jullie verlangen voor spirituele vervulling versterken als jullie boven de gevangenis van negatieve gedachtevormen uit willen stijgen die jullie gedurende de vele voorbije eeuwen gecreëerd hebben. Het is tijd, voor eens en voor altijd, om jullie zelf te bevrijden van het martelaarschap en slachtofferbewustzijn welke zovele van jullie geassocieerd hebben met plicht, houden van anderen en rechtschapen gedrag.

Diegenen van jullie die wakker zijn geworden jegens de inspiratie, begeleiding en wijsheid van jullie Ziel Zelf en jullie Over-Lichtende Hogere Zelf zijn zich nu bewust dat jullie alles kunnen volbrengen dat jullie kunnen visualiseren. Jullie valideren voor jullie zelf dat als je de universele wetten van manifestatie volgt, je snel en gemakkelijk die dingen die je het meest verlangd zult manifesteren, wat altijd voor het grootste goed van iedereen moet zijn. Ontelbare rusteloze Zielen voelen diep binnenin een besef dat het tijd is om hun hemelse erfenis opnieuw op te eisen, ook al begrijpen zij niet de volledige betekenis van het concept. Een kritiek component van Zelfmeesterschap is dat elke en ieder persoon door het proces van loslating, transmutatie of het opwaarderen van alle oude beperkende gedachtevormen en structuren heen moet gaan welke hij/zij geaccepteerd heeft als zijn/haar werkelijkheid.

Wij hebben dit onderwerp eerder behandeld; echter, grote aantallen van gezegende Zielen zijn angstig voor de toekomst en de chaos die schijnbaar op een formidabel tempo aan het toenemen zijn. Als een resultaat, beginnen de massa’s de grote kosmische impulsen te voelen die de Aarde en de gehele mensheid doordringen, en zij keren zich geleidelijk aan naar binnen voor de antwoorden en verzekering. Daarom, is het passend dat wij jullie wederom een verklaring geven betreffende de diverse geloven in voorbestemming en vrije wil. Velen geloven dat het ene of het andere concept waar is, maar wij hebben uitgelegd dat beide waar zijn. Maar, vragen jullie je af, “Hoe kan dat nu zo zijn?” Dierbaren, oorspronkelijk, springen jullie in volmaaktheid voort vanuit de hartkern van de Opperste Schepper, en vanaf het begin waren jullie voorbestemd en geprogrammeerd om uiteindelijk naar de hogere, meer glorierijke rijken van bestaan terug te keren. Hoelang jullie erover doen om jullie reis te voltooien in/naar de rijken van afscheiding en dichtheid, en de terugkeer in/naar eenheidsbewustzijn ligt volledig aan jullie. Door het gebruik van het geschenk van de vrije wil, kan alleen jij beslissen of je het hoge, smalle versnelde pad van terugkeer zult nemen; de eb en vloed van het middelste pad; of de rotsige, lagere weg die onderdompelt, draait en keert, maar uiteindelijk naar dezelfde bestemming leidt.

Jullie, de Sterrenzaad, begrijpen nu dat het van grote waarde is om enige tijd in meditatie en contemplatie door te brengen, de structuren opnieuw bekijkend die jullie in jullie derde/vierde-dimensionale werkelijkheid gecreëerd hebben (welke omvatten de mentale, emotionele, fysieke en zelfs enige spirituele begrenzingen). Als jullie dat doen, zullen jullie doelmatig bepalen dat het tijd is om vele van de banden die jullie binden los te laten, zodat jullie snel in/naar de uitgebreide, bekrachtigde wereld van morgen zullen gaan. Vele dappere zielen zijn zegevierend geweest in het overwinnen van hun lagere aard, en zijn nu stevig opnieuw verbonden met hun persoonlijke Pilaar van Licht terwijl zij gestaag het Pad van Ascentie betreden. Het is een geweldige kans om jouw Drie-eenheid van Bewustzijn (jullie verfijnde mentale, emotionele en spirituele naturen) opnieuw op te eisen. Het is ons grootste verlangen dat jullie de hoge weg zullen kiezen, want jullie worden gepresenteerd met een gouden kans die nooit eerder aan de mensheid aangeboden werd – een kans welke gedurende een zeer lange tijd niet nogmaals aangeboden zal worden.

Eén van de meest belangrijke oefeningen die jullie kunnen uitvoeren, met het doel om wederom een soeverein Wezen te worden, is de meditatie van het VERBREKEN VAN OVEREENKOMSTEN welke wij onze boodschapper vele jaren geleden gaven. Wij herinneren jullie wederom aan dit belangrijke proces, zodat jullie je voor altijd kunnen bevrijden van de “waarschijnlijke karmische toekomsten” die jullie met anderen door de voorbije tijdperken heen gecreëerd hebben. 

HET VERBREKEN VAN OVEREENKOMSTEN * HET TERUGNEMEN VAN JOUW PERSOONLIJKE MACHT/KRACHT

Het verbreken van overeenkomsten wanneer je in een Zelfbewuste of bewust-van-Zelf Alfa Staat bent helpt jou om averechtse begrenzende suggesties sneller en grondiger te elimineren. Wij vragen van je om geen verwijten op te leggen, maar als een Zelfmeester in wording om boven het conflict en de pijn uit te stijgen, en om effectief te trachten om de moeilijke lessen te begrijpen die je met anderen ervaren hebt. Jouw karmische partners en lessen werden altijd door jou en de andere persoon gekozen voordat jullie in/naar dit leven incarneerden. Het is buitengewoon belangrijk dat jullie dit feit begrijpen.

Gedurende vele voorbije tijdperken, hebben jullie energie tijdslijnen uitgestuurd die waarschijnlijke toekomsten creëerden, dergelijke dingen belovend als: “Ik zal voor eeuwig van jou houden.” “Ik zal je voor altijd haten.” “Ik zal altijd voor jou blijven zorgen,” en zo verder. Met het oog op het wederom worden van een soeverein Wezen, moet jij jouw eigen energie terugnemen en andere mensen hun energie teruggeven, zodat jullie op jullie pad door kunnen gaan als meesters van jullie eigen bestemming. Op deze manier, zal je niet langer jouw lessen teruggespiegeld krijgen door anderen. Door bewust besef, zal je begrijpen wat ieder persoon waar je mee omging en in ieder voorval jou heeft te leren zodat je de wijsheid kunt verkrijgen van de actie/handeling en het niet hoeft te ervaren op de oude, vaak pijnlijke, oorzaak en gevolg manier.

Als je het al niet gedaan hebt, suggereren wij dat jullie door deze oefening heen gaan met elke en iedere persoon waar je ooit een conflict of gespannen leerervaringen mee hebt gehad. Het is tijd om volledig jullie Heilige Hart centrum te openen, zowel de voor als achterportalen, zodat het Scheppers Licht in en door jou heen kan stromen. Dit zal jullie DRIEVOUDIGE VLAM binnenin jullie Zonne Kracht Centrum toestaan om voort te springen zoals het ontworpen is om te doen. Dit zal ook het verfijnde Scheppers Licht, Adamantine Deeltjes, toestaan om in/naar jouw Heilige Hart Centrum door jouw fysieke voertuig heen te stromen, en het overblijfsel voort te stralen naar buiten toe de wereld van de vorm in. Dit is jullie uiteindelijke doel.

HET VERBREKEN VAN OVEREENKOMSTEN MEDITATIE: Ga in/naar jouw werk piramide en ga zitten aan het hoofd van de tafel. Nodig jouw Hogere Zelf en engelachtige begeleiders uit om achter jou te gaan staan. Er brand een Violette Vlam onder de tafel en het dubbel-eindigende kristal dat boven de tafel hangt veegt golven van Licht door de kamer heen.

Visualiseer de persoon waarmee je overeenkomsten wilt verbreken zittende op de stoel aan het tegenoverliggende einde van de kristallen tafel voor jou. Vraag zijn/haar Hogere Zelf om achter hem/haar te gaan staan. Zie jouw Hogere Zelf zich verbinden met het Hogere Zelf van de persoon waarmee je wat voor verstorende energie dan ook wenst op te lossen. Als je een zeer moeilijk verleden met die persoon hebt gehad, zou je kunnen wensen om een dialoog met hem aan te gaan. Je zult met hun Hoger Zelf communiceren, en daarom zal er een begrip zijn van wat jij wenst over te brengen, als je liefdevol en objectief spreekt. Maak geen verwijten over wat er in het verleden gebeurd is, verklaar alleen jouw oprechte gevoelens en wat je wenst dat de andere persoon begrijpt. Een voorbeeld zou kunnen zijn: “Alles wat ik ooit voor ons gewild heb was om een wederzijds begrip van elkanders behoeften te hebben. Ik weet nu dat ik mezelf moet eren en waardig moet voelen met het oog op het hebben van een bevredigende relatie met wie dan ook. Ik weet dat jij zo goed als je kon jou best deed, want jij hebt jouw eigen lasten om los te laten en op te lossen. Ik wens dat je weet dat ik geen verkeerde gevoelens heb en dat je me geholpen hebt om beter te begrijpen wat ik moet doen om Zelf-bekrachtigd/machtig en een meer waardig/liefhebbend persoon te worden. 

Neem diverse diepe ademhalingen en focus liefdevol op hun hart/ziel centrums als je verklaard: “Ik vergeef jou voor wat voor verleden, huidige of toekomstige energieën/gedachten/daden dan ook, in deze of iedere andere werkelijkheid, die je naar mij geprojecteerd hebt en welke niet resoneerden met onvoorwaardelijke liefde. Hierbij verbreek ik welke overeenkomst dan ook, verleden, heden of toekomstig, in deze of iedere andere werkelijkheid, welke niet mijn grootste goed dienen.”

Visualiseer alle koorden die gehecht zijn vanuit de andere persoon diens zonnevlecht naar jouw zonnevlecht. Zie mijn vlammende zwaard door deze energiekoorden heen snijden, en kijk toe terwijl jouw energiekoorden geleidelijk aan terugkeren naar jouw zonnevlecht centrum, en de energiekoorden van de andere persoon die naar hem/haar terugkeren.

Als aanvulling op de bovenstaande oefening, is het belangrijk dat je in/naar jouw persoonlijke piramide gaat en op jouw kristallen tafel gaat liggen. Vraag jouw Hogere Zelf om jouw lichaam te scannen om te bepalen of er ook wat voor energetische tranen dan ook in jouw auragebied zijn, zowel voor als achter. De meest voorkomende etherische tranen zijn in de drie lagere chakragebieden welke jou vatbaar achterlaten jegens veiligheid/ schaarste kwesties, ego verlangend lichaam / seksuele kwesties/dwangmatig gedrag, en zo verder. Het andere meest overheersende gebied is dwars over het hart vanaf één schouder omlaag naar de lagere ribbenkast, ofwel aan de voorzijde of de achterzijde. Je hebt etherische schilden rondom jouw hart geplaatst voor bescherming of etherische tranen werden gecreëerd toen je verraden werd door geliefden, gewelddadig gedood werd, of toen je groot trauma onderging. Enige van de symptomen zijn je ongeliefd voelen, een gevoel van onwaardigheid, schuldgevoel, zelfhaat of pijn, schichtigheid of gespannenheid in het hartgebied van verdriet of een gevoel van verlies.

Als je vaststelt dat er wat voor etherische tranen dan ook in jouw auragebied zijn, alles dat je hoeft te doen is te zeggen, “Ik vraag dat nu en voor eeuwig iedere en alle etherische tranen genezen worden,” en het zal gedaan worden. Ik zal hen verzegelen met mijn vlammende Zwaard van Licht, en jouw auragebied zal wederom naadloos en heel zijn.

Het is tijd om te genezen en uit te stijgen boven dat wat je uitkoos als jouw tests en uitdagingen voor dit leven, lieve harten. Reik naar boven en naar binnen voor jouw majestueuze Goddelijke Zelf. Wij kunnen en zullen jou ondersteunen; nochtans, moet het een partnerschap inspanning zijn.

Er zijn wonderen die opgeslagen voor jullie liggen, geliefden, en de grootste hiervan is dat volmaaktheid op jullie wacht. Dat de glans van de Schepper op jullie neer mag stralen. Er wordt voorbij iedere maatstaf van jullie gehouden.

IK BEN Aartsengel Michael

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

..

%d bloggers liken dit: