Melchisedek’s wekelijkse boodschap: Het Scheppen van Geluk door Positief Denken door Julie Miller, 16 juni 2013

juliemiller_20130616

 

Het beheersen van je emoties wordt gedaan door discipline van het regelmatig beoefenen van besef van negatieve gedachten die conflicterende emoties scheppen en vaak dwang veroorzaken in je denkende geest. Als je een over-emotioneel persoon bent, kan het beheersen van je emoties een constante uitdaging zijn maar niet een die onmogelijk is. Denk eraan, lieve mensen dat je geluk afhankelijk is van hoe effectief je bent in het beheersen van of controle over je emoties.

Jullie emoties zijn vergankelijk en hebben een kort leven, ze zijn gebonden aan de schommeling van je stemming die betrekking heeft op gedachten die op een bepaald moment in je denkende geest zitten. Als je gedachten hebt uit gelukkige situaties, zal je stemming natuurlijk gelukkig en euforisch zijn. Net zoals je over een gebeurtenis denkt die verdrietig was, zo kan je stemming verdrietig worden en kan gevoelens scheppen van hopeloosheid. Het weten en begrijpen hoe snel je gedachten kunnen veranderen op een bepaald moment, brengt je besef nog dieper in de realisatie dat je emoties de acties(het gevolg) van je gedachten zijn op dat moment.

Als je begint om niet afgewerkte doelen aan te spreken of je gaat beginnen met nieuwe doelen, is het belangrijk, lieve mensen, om vanuit een enthousiaste mind set(denken) te komen, een die geen twijfels heeft of aarzeling over je vermogen om te voltooien wat voor je ligt.  Als er tegenzin wordt gevoeld bij een taak die je probeert te vervullen, schept je denkende geest negatieve gedachten die boosheid en frustraties kunnen creëren.

Jullie reis is gevuld met ups en downs. Je weet dit reeds want jullie hebben jezelf al succesvol door zoveel moeilijkheden en uitdagingen heen gebracht. Omhels elke nieuwe uitdaging en iedere nieuwe taak met aanvaarding en met liefde en de gevoelens die zullen oprijzen zullen van vrede, liefde en compassie zijn en de energie van die positieve emoties zal je helpen voortstuwen om te voltooien wat je begon te doen. Hoe effectiever je je emoties kunt beheersen, hoe gelukkiger je zult zijn.

Iedere keer als je ontdekt dat je emoties in conflict zijn, begrijp dan dat dit een teken is dat je eigen denkende geest heeft te maken met sterke gevoelens van beperking en gedwongenheid. Totdat kalmte en begrip naar voren komen. Wat er vaak gebeurt is, is dat je stoffelijke denken een contradictie/tegenstrijdigheid wordt. In zo’n tijd is het voor de deur staand dat je begrip zoekt voor je gedachten, leer waar ze vandaan kwamen en ontdek manieren om ze te overstijgen.

Er zijn voldoende nuttige bronnen dichtbij je en in je, je hebt God die je pad verlicht om meer over je Zelf te leren. Laat God in je leven en sta Hem toe om je te leiden. Hij zal je naar wegen sturen die voor je te hanteren zijn om beter met je emoties om te gaan, waar je leert om ze aan te kunnen en om een gelukkiger omgeving te creëren. Zijn liefde zal je altijd een betere manier laten zien.

Om een beter begrip te krijgen van je emoties moet je meer bewust worden van je gedachten. Begrijp, lieve mensen, dat je gedachten een gemixte schepping zijn van je cultuur, je opvoeding, je houding, geloofstelsel, financiële situatie en de evolutie van de beschaving.

Leer waar je negatieve gedachten vandaan komen en van daaruit heb je de gelegenheid om  noodzakelijke veranderingen te maken die daar in de plaats van meer geluk zullen bevorderen. Het regelmatig beoefenen van bewustzijn die samengevoegd is met de discipline om negatieve gedachten op te speuren en om die te leren veranderen in positieve gedachten,  heeft je aanvaarding nodig om veranderingen te willen maken.

Leer de schade te begrijpen die vaak wordt veroorzaakt door negatief denken dat verantwoordelijk is voor negatieve emoties en daden die je als resultaat daarvan krijgt. Negatieve gedachten en emoties creëren stress en chaos die je leven binnenkomen. Hoe meer je leert over je Zelf, hoe meer je in staat bent om je emoties te beheersen en in balans te komen met je gehele zelf.

Wij moedigen ieder van jullie aan om je meer bewust te worden van je denkende geest en om door te gaan positieve en opheffende gedachten te scheppen die gelukkige en liefdevolle emoties zullen bevorderen welke geluk in je leven zullen brengen. Jullie zijn in staat om een verheerlijkt leven te leiden, een leven zonder stress en zelfs tijdens moeilijke momenten heb je de macht om je gedachten te veranderen die gezonder denken zullen bevorderen en schade verminderen aan je lichaam, geest, hart en spirit. Als je gelukkiger bent is iedereen om je heen dat ook.

Begrijp, lieve mensen: jullie zullen je stress niet overwinnen door negatief denken of door negatieve emoties. Begrijp de noodzakelijkheid en het belang van positief denken. Jullie gedachten dragen kracht. Zij hebben de macht om verandering te scheppen die positief of negatief is. Het is aan jullie welke jullie willen hebben en hoe je wilt leven.

Zelfs als je extreme zaken hebt die verdriet creëren, heb je nog het vermogen om je emoties te beheersen door je bewuste besef dat je zal helpen sneller te genezen en het niveau te verminderen van stress die door je lichaam wordt gevoeld en door degenen dicht om je heen. Zelfs situaties en gebeurtenissen die hielpen om je stress te creëren kunnen worden beheerst door de macht van je gedachten en het leren om met het niveau van negativiteit om te gaan dat anders makkelijk teugelloos kan worden.

Wij hebben gezien dat veel dierbare zielen een afleiding kunnen creëren voor hun emoties als ze zich overweldigd voelen en zeer in stress zijn. In zulke tijden ontwikkelen veel dierbare zielen manieren om hun negatieve gevoelens en emoties te bestrijden door die energie in iets anders te ‘channelen’.

Ze kunnen beginnen te breien, rennen, oprijzen door te koken, een bad van aromatherapie nemen enz. Die lijst is eindeloos omdat de oplossingen om hun geest opnieuw te richten eindeloos zijn. Wat voor jullie werkt is waar je van houdt om te doen, waarvan je weet waar  je je totaal op kunt richten en bevrijding vinden in blijdschap en tevredenheid als je dat doet. Blijf je bewust van je Zelf, lieve mensen. Jullie gedachten, jullie emoties en daden als resultaat daarvan zijn jullie verantwoordelijkheid. Zelfs met God die je pad leidt, is het aan jullie hoe je op een bepaald moment reageert of antwoordt.

Dit is jullie kracht en die draagt energie die door velen wordt gevoeld die niet in je nabijheid zijn. Zelfs als een situatie je verwart, heb je de macht om de reacties van je geest te beheersen.  Jullie kunnen positieve emoties en resultaten creëren uit elke situatie. Het is aan jullie, lieve mensen, om je zelf uit de pijn van elk moment te trekken en om de vredige blijdschap te ontdekken om met/in je hart te leven. Geluk om te hebben is voor jullie, dat kan een voortdurend deel zijn van je leven; verander je gedachten en je verandert de gang van je reis.

Ik BEN Melchisedek via Julie Miller

Bron:  http://aquariusparadigm.com/2013/06/16/julie-miller-melchizedek-creating-happiness-out-of-positive-thinking/#more-24143

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

 

 

 

%d bloggers liken dit: