Het is Nu Tijd Om Volledig te Ontwaken – Aartsengel Michael in Een Uur met een Engel, 10 Juni 2013

Een Uur met een Engel 'An Hour with an Angel'
Een Uur met een Engel
‘An Hour with an Angel’

 

Intro Steve Beckow: Aartsengel Michael bespreekt de “Golf van Liefde” die in mei op de Aarde insloeg en die doorgaat, de veranderingen aan onze lichamen als wij vooruitgaan richting de volledige restauratie van het bewustzijn, de verschillen tussen de koolstof en kristallijne structuren, de restauratie en versterking van ons chakrasysteem, en de herijking van ons DNA.

Hij vertelt ons dat de wereld in z’n algemeenheid goed boven de 50% zit van mensen die gereed of bereid zijn om te ascenderen. En hij zegt dat degenen die naar het programma luisteren/lezen ergens tussen de 76 en 90 procent volledig in de verandering van lichaamsstructuur zitten.

Hij vertelt ons dat de verschuiving van koolstof naar kristallijne plaats kan vinden in een ogenblik en dat velen die verschuiving op het laatste moment zullen maken. Hij vertelt ons dat het Vijfdimensionale Lichtwezen die wij in de fysicaliteit aan het worden zijn nog nooit eerder gekend werd.

Hij bespreekt de herwaardering van de Irakese dinar, gebeurtenissen in Turkije, gebeurtenissen in Syrië, en de benarde situatie van Duitsers die na de Tweede Wereld Oorlog geboren zijn.

Hij doet ons de suggestie dat “Het tijd is om volledig te ontwaken. Geen vertragingen meer.”

 

Geoffrey West:  Groeten en Zegeningen aan iedereen. Welkom bij een volgend Uur Met een Engel met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van het boek ‘De grote Ontwaking’. Zich bij haar aansluitend vanavond is Steve Beckow, oprichter van de website www.goldenageofgaia.com  en auteur van het boek ‘Building Nova Earth: Towards A World That Works’. Ik ben Geoffrey West en val vanavond voor Graham Dewyea in.

Ik nodig jullie uit om de Blauwe Vlam van Waarheid en Vrede/Vreedzaamheid van Aartsengel Michael binnen te brengen terwijl wij Michael terug verwelkomen. Deze avond, zal Michael ons informatie aanbieden aangaande de diepgaande energetische verschuiving waar we net doorheen zijn gegaan, waar het uit bestond, en wat het voor ons gedaan heeft, en wat het voor de toekomst beloofd.

Hiermee, geef ik het aan jou over, Steve.

Steve Beckow: Prima. Heel veel dank, Geoff. En voordat wij Aartsengel Michael verwelkomen, laat mij zeggen dat het laatste uur dat wij opgenomen hebben, moeilijkheden had met Skype, en hoewel ik Aartsengel Michael kon horen dat hij aan mij vroeg of ik een vraag wilde stellen, kon ik niet reageren.

Dus vraag ik om zijn vergiffenis, en ik merk eenvoudig tegen Aartsengel Michael en de luisteraars op dat als ik op zo’n moment stil ben, dat ik me weldra weer aan zal sluiten bij het gesprek.

Welkom, Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael:  En welkom aan jullie.

Ik ben Michael, aartsengel van Liefde, Strijder van Vrede, brenger van nieuws. Ik kom deze keer in de geschiedenis, jullie tijd van evolutie, van Ascentie, van wording, om te verbinden, om te omsluiten, om jullie te overspoelen in dit moment met Liefde.

Wanneer ik tegen jullie zeg, “Ik ben de aartsengel van Liefde,” wat denken jullie dan dat ik jullie vertel? Het is niet eenvoudig een achternaam of een omschrijving. Ik deel met jullie de essentie van wie Ik Ben, en wat ik wens te voltooien – deze avond te delen, te geven, met jullie te schenken – is om jullie waarlijk in mijn geschenk te wikkelen, in mijn energie, van Liefde.

Velen van jullie weten wat het is om gewikkeld te zijn in de mantel of in de armen van de Goddelijke Moeder, en hoe dit jullie niet alleen een gevoel van geruststelling geeft, maar ook een herinnering van haar heelheid, jullie waardigheid, hoe diep jullie gekoesterd worden.

Maar begrijpen jullie, mijn vrienden, mijn broeders en zusters, dat wij dit elke en iedere dag voor jullie doen? Maar vanwege de verschuivingen, de veranderingen in energieën, zijn jullie nu in staat, en ben ik nu in staat, om jullie duidelijker in mijn Liefde te wikkelen.

Is het dezelfde trilling als de Moeder? Nee, en ja. En het is zeker schitterend blauw. Wat ik wens om bij jullie in jullie hart te brengen, in deze tijd en in dit moment, welke eeuwig is, is de diepe wetenschap over hoe Ik en wij om jullie geven.

Ja, er is een prachtige golf van liefde geweest die over jullie planeet heen veegde (1), maar het is niet gekomen en gegaan! Lieve harten, jullie zitten er middenin.

Dus laat jullie zelf voelen en weten en ontvangen en accepteren hoe het is om door een aartsengel geknuffeld te worden – niet simpelweg beschermd of gerekruteerd, of zelfs onderwezen, begeleid, maar dat er eenvoudig van jullie gehouden wordt door één van jullie broeders van boven.

Het is belangrijk, en het is niet eenvoudig voor jullie belangrijk maar voor het gehele multiversum, dat jullie gaan leren kennen, voelen, als menselijke wezens, als inter-multidimensionale wezens, als galactische wezens, hoe dit gevoel van dat er waarlijk van je gehouden wordt, en dat je liefde bent, aanvoelt, eruit ziet; om al jullie zintuigen toe te staan om een verbintenis te hebben en omhelst te zijn door deze energie die ik op dit ogenblik aan jullie geef.

Jullie hebben verkozen om voorwaarts te gaan in verandering en overgang en Ascentie. En terwijl er veel details zijn welke jullie nieuwsgierige geesten gewenst hebben om erover te weten, en welke wij met jullie wensen te delen, wat is de waarheid van Ascentie?

Het is verhuizen, gebrek in de steek laten, gebrek elimineren, en Liefde omhelzen. En liefde heeft veel gezichten. Het heeft het gezicht van vreugde, en de uitstraling van gelukzaligheid. Het heeft de sereniteit van hoop en de diepgang van koestering.

Dit alles wens ik aan jullie te geven, deze avond en altijd, zodat jullie weten, voorbij enige twijfel, dat er van jullie gehouden wordt en dat jullie niet alleen lopen. Dat hebben jullie nooit gedaan. Dat is zo’n doordringende, maar op vele manieren belachelijke, illusie geweest.

Dus nu, zet dat terzijde. Zet dat terzijde als de Meesters komen om samen met jullie mee te lopen (2), maar zelfs belangrijker, meer belangrijk dan dat de Meesters met jullie mee lopen, meer belangrijk dan jullie broeders en zusters van de sterren met jullie mee lopen, kiezen jullie ervoor om met elkaar in ondersteuning mee te lopen, in kameraadschap, in familie – in zielfamilie, en in vreedzaamheid.

En er zit hoop in de lucht die jullie inademen. Er is verschuiving binnenin jullie lichaam, jullie geest en jullie ziel. Jullie hoeven niet te denken, te gaan zitten en na te denken, “Wat betekenen deze veranderingen? Wat leren zij mij?” Ga eenvoudig mee met wat zij jou leren, wat zij jou laten zien.

Dit is geen mentaal proces. Is het mentale lichaam uitgenodigd, is het ego uitgenodigd, is het emotionele lichaam uitgenodigd om volledig en vreugdevol deel te nemen? Ja. Maar er is geen afscheiding. Jullie zijn een geïntegreerd geheel, al jullie gebieden demonstrerend, tonend, door dit wonderbaarlijke, fysieke voertuig dat jullie, en wij, specifiek gecreëerd hebben voor dit leven en deze tijd.

Laat ons feestvieren. Zijn jullie er al volledig? Nee. Maar, lieve harten, de reis, de ervaring van het leven, van deze vorm, was altijd bedoeld om vreugdevol te zijn.

Dus terwijl wij deze dag beginnen, zoals wij iedere dag beginnen, iedere nacht als jullie je in bed opkrullen, voel mijn essentie jullie omringen en laat mijn liefde jullie koesteren en jullie optillen en de spiegel zijn van wie jullie waarlijk zijn.

Nu weet ik, lieve Steve, broeder van de reis, dat je veel vragen hebt vandaag. En misschien heb ik jou ontkracht. Maar laat ons doorgaan. Waar wens je te beginnen?

SB:  Wel, dank u, Heer. En gewoon voor de kennis van de luisteraars, heeft u uiteraard geanticipeerd op een aantal van mijn vragen. Dus, wel… laat mij U vragen. Welke volgorde zou U liever willen volgen, de vragen over de huidige gebeurtenissen eerst en de vragen aangaande de volledige restauratie als tweede, of de omgekeerde volgorde, Heer?

AEM:  Het is niet van belang, omdat zij volledig omwisselbaar zijn.

En het gaat terug naar mijn suggestie aan jullie dat als je naar de dingen zoals de huidige gebeurtenissen kijkt, in plaats van te gaan zitten en na te denken, “Wat wordt er verondersteld dat ik hiervan leer?” om de herkenning/erkenning toe te staan van wat jullie waarnemingen jullie tonen en om deze waarnemingen te vertrouwen.

Maar laat ons met het meer esoterische beginnen.

SB:  Prima. En met “esoterische” denk ik dat u bedoelt de vragen aangaande de volledige restauratie. Is dat correct?

AEM:  Ja, dat bedoel ik.

SB:  Oké. Dus misschien zouden wij dan het volgende halve uur door kunnen brengen met het keurend bekijken waar wij zijn in het huidige moment met de volledige restauratie van het bewustzijn. Zou U kunnen beginnen met waar onze lichamen zijn momenteel in hun overgang van op koolstof-gebaseerd naar op kristallijne-gebaseerd, alstublieft?

AEM:  Wel, het is geen standaard voor alle wezens. Begrijp dat.

SB:  Ja.

AEM:  En begrijp ook, als ik dit zeg, dat het niet zo is dat sommigen voorliggen op anderen. Het is eenvoudig een proces dat jullie aan het ondergaan zijn van het verschuiven van jullie essentie van de ene vorm naar de andere.

Sommigen zijn sneller. Bijvoorbeeld, wanneer je ’s ochtends opstaat zijn er sommigen van jullie die zich in vijf minuten aankleden, en er zijn sommigen van jullie die een uur nodig zijn. Het is niet dat één vorm juist of verkeerd is; het is eenvoudig anders.

Maar dat gezegd hebbende, jullie, als een collectief, en specifiek binnenin de Lichtwerkersgemeenschap, zijn bijna volledig met waar jullie aan zouden denken als deze overgang. Welnu, dat is het aldus niet voor de algemene populatie, maar het is goed onderweg, zeker goed boven waar jullie aan zouden willen denken als de 50 procent.

Welnu, laat mij hierover, als ik mag, met jullie spreken. Jullie zijn gekomen – en merk op dat ik de verleden tijd gebruik – jullie zijn gekomen vanuit een plaats, een oude dimensionale werkelijkheid van polarisatie, van dualiteit. Dus er is een neiging om te denken, “Koolstof is ongewenst; kristallijne is mijn doel. En dat is wat mij zal vertellen dat ik helder en stralend ben.”

Maak deze differentiatie niet. De koolstofstructuur van de mensheid, van jullie raamwerken, van deze wonderbaarlijke voertuigen die jullie bewoond hebben, hebben jullie zeer, zeer goed gediend. En het was lonend, en bruikbaar, voor waar jullie in jullie reis waren.

En als een terzijde, lieve vriend, wij wensen in de toekomst deze discussie over de evolutie te vervolgen. (3) Het heeft behoefte aan opheldering. Maar ik dwaal af.

Maar dus is het kristallijne formaat, in plaats van het koolstof formaat, eenvoudig omdat het grotere informatie, transmissie en verbondenheid bevat en de capaciteit heeft om te bevatten, uit te stralen, te verzenden en te ontvangen.

Het plaatst jullie in een grotere positie van ontvankelijkheid en transmissie, van het afleveren, van het versturen van de helderheid van wie je bent door het multiversum heen. Het is de diamanten structuur die echt bekend is door het universum en het multiversum heen, en het is op vele manieren de terugkeer naar de originele vorm welke de Moeder ontworpen had.

Maar met deze verschuiving in de vorm naar kristallijne – en diegenen van jullie die luisteren zijn ongeveer, hmmm, 86 tot 90 procent daar – wat jullie in staat zijn om te doen is om een grotere overzichtelijkheid te ontvangen. Dat is het primaire geschenk. Maar jullie zijn ook in staat om meer energie vast te houden.

Jullie zijn ook in staat om waarlijk jullie multidimensionale zelf te zijn, jullie transdimensionale zelf. Het is een trillingssituatie waar jullie in staat zijn om telepathisch en fysiek, meer duidelijk met jullie sterren broeders en zusters en diegenen ver daaraan voorbij te communiceren, en zeer zeker ook met ons.

Eén van de primaire levensbehoeften van het verschuiven in/naar een kristallijne formaat, is dat jullie in staat zijn om jullie chakrasysteem tot diens volle formaat uitgebreid te hebben. En dat wil dus zeggen, dat de restauratie van jullie chakra’s, van jullie energiesysteem – omdat dat is wat jullie chakrasystemen zijn – op volle operationele sterkte is terwijl jullie nog steeds in een menselijke vorm zijn.

Dus dat is de enige reden waarom de verschuiving plaatsvindt naar dit, kunnen wij zeggen, een andere … ja, velen van jullie denk hieraan als een opwaardering. En natuurlijk is het dat in praktische termen, want het staat jullie toe om meer volledig als jezelf te werk te gaan. Maar het is niet dat het oude niet bruikbaar was en niet gewaardeerd en geëerd zou moeten worden, want het voerde diens functie op jullie reis uit.

Welnu, er zijn vele, vele verschillende vormen van discussies geweest over deze verschuiving naar kristallijne. Maar echt, dit maakt deel uit van het collectieve proces in/naar Ascentie. Welnu, wat jullie tegen mij gaan zeggen, “Heer, betekend dit dat als je nog steeds voor het overgrote deel op koolstof-gebaseerd bent dat je niet kunt ascenderen?”

Begrijp dit, mijn geliefde vrienden: transformatie kan in een ogenblik plaatsvinden. Dus jullie allemaal zullen kristallijne zijn, op de ene of op de andere manier. Maar het is voor het overgrote deel een evolutionair proces geweest. Maar dat betekend niet dat er in de laatste momenten geen laatste-minuut renovaties zullen zijn.

Is dit duidelijk?

SB:  Ja, dat is het, Heer. En U hebt het chakrasysteem genoemd, dus misschien kunnen we een beetje meer daarover praten en dat we daarna misschien naar het DNA gaan.

Naar mijn begrip relateert het chakrasysteem naar de derde dimensionaliteit. Zal er een chakrasysteem in de vijfde dimensionaliteit zijn? En zo ja, wat zullen de verschillen dan zijn in dat systeem, en hoe zal het presteren en te werk gaan?

AEM: Het chakrasysteem waar jullie mee gewerkt hebben was jaren geleden al veranderd. En ja, er zal een chakrasysteem zijn, eenvoudig omdat … denk eraan als energie centrums.

Welnu, waar jullie aan dachten als jullie chakrasysteem in de oude derde dimensie was een systeem van afscheiding. En traditioneel hebben jullie met zeven gewerkt, hoewel jullie weten dat er honderden chakra’s zijn, zelfs in de derde dimensionale werkelijkheid.

Maar jullie hebben aan deze gedacht, zelfs toen jullie hen aangepast en afgestemd, en hen open en werkend hadden, hebben jullie aan hen gedacht als afgescheiden centrums, en dat ieder centrum gedefinieerd was en, zou ik mogen zeggen, gelimiteerd tot bepaalde functionaliteiten.

Welnu, natuurlijk is dat niet zo. Dus jullie denken aan een systeem van chakra’s, dat compleet onderling verbonden is. En dat is het, binnenin jullie lichaam, zeker 13 erboven; vele beneden, vele. En door jullie kwadranten heen, vele. En dit alles is geactiveerd en harmonieus.

Jullie gaan nog steeds een fysieke vorm hebben dus jullie chakrasysteem is verwant aan jullie spirituele generatoren, en in jullie kristallijne vorm zijn zij allemaal aan het brommen, draaien, ontvangen, verzenden, geactiveerd, tegelijkertijd.

Nu, sommigen van jullie hebben deze ervaring gehad. Jullie voelen je vrij letterlijk alsof jullie brommen, alsof jullie lichaam bromt, dat jullie gevuld zijn met meer elektriciteit dan magnetische energie, dat jullie voelen dan jullie hoogst opgeladen zijn. En, mijn vriend, dat zijn jullie.

Dus ja, er zal een chakrasysteem zijn. Welnu, dit werd een tijd geleden aan jullie gegeven en geïntroduceerd. Sommigen van jullie werken met het uitgebreide chakrasysteem; sommigen van jullie doen dat niet. Dat betekend niet dat het niet geactiveerd is. Dat is het.

SB:  Heer, bent U bekend met de overgang in Da Free John waar hij de ervaring had van het chakrasysteem dat wegviel, en dat dit een niveau van verlichting was? (4)

AEM:  Ja.

SB: Kunt U mij vertellen wat er voor hem gebeurde? Is het dat in het oude 3D het oude chakrasysteem inderdaad wegviel na een bepaald punt, maar in het nieuwe 5D, met het fysieke lichaam, dat het chakrasysteem gemaakt werd om door te gaan? Is dat een correcte verklaring?

AEM:  Maar als je verlaat waar jullie aan denken als de 3D, staan jullie er wijdbeens tussenin. Welnu, dit was voorheen niet echt beschikbaar. Dus, natuurlijk, als je de 3D verliet viel jouw chakrasysteem weg en werd je een zuiver lichtwezen.

SB:  Oké.

AEM:  Maar op vele manieren, is het vijfdimensionale wezen in de fysicaliteit ietwat van een hybride, een schitterende hybride, een wezen dat nooit eerder gekend werd, en zeker niet op deze planeet.

Maar vergis je er niet over, dat gevoel van dat het oude wegviel was zeer accuraat, maar het is zoals andere conversaties die wij gehad hebben, wanneer wij spreken over de vijfde dimensie en dit proces van Ascentie in/naar verschillende hogere rijken, dimensionale rijken, zijn nieuwe regels van toepassing. Nieuwe begrippen komen tevoorschijn.

Welnu, het is moeilijk, en dat is waarom ik blij ben om hierover te spreken. Omdat er zeer weinig referentiepunten zijn geweest.

SB:  Misschien zouden wij ons nu naar het onderwerp van ons DNA kunnen wenden. En kunt U ons vertellen, dat wanneer U zegt dat wij 86 tot 90% klaar zijn, is dat dan ook op het DNA van toepassing? En wat kunnen wij verwachten te zien of te weten of te voelen als een resultaat van de extra DNA strengen die online komen?

AEM:  Welnu, wees zeer duidelijk. Jij spreekt over de activering van het DNA, niet dat jullie op de één of andere manier opnieuw worden ingevlochten, of opnieuw gerasterd, hoewel er een gevoel van het opnieuw rasteren is. En er zijn velen van jullie die naar de 13de octaaf toe gegaan zijn, waarbij de activering van jullie 13 strengen van DNA, 12 verweven in/naar één, welke de dertiende was en een potentieel geschenk was, welke je kon ontvangen.

Wat er gebeurt met de herijking van het DNA is dat jullie in staat zijn om actief te zijn binnenin jullie fysieke, mentale, emotionele – al jullie lichamen, jullie capaciteiten – om naar voren te brengen wat jullie verlangen, niet alleen in termen van verjonging, maar ook in termen van mentale capaciteiten, mentale begrippen, uitbreiding van jullie mentale capaciteit, gezondheid.

Er is niet zoiets als on-gemak in de hogere rijken of dimensies. Maar het is een kwestie van ieder persoon, aangezien dit DNA volledig benut wordt, voor jullie in combinatie met ons, of met jullie gidsen, of zelfs, in enige mate, met de sterren broeders en zusters die betrokken zijn bij de gezondheid en het welzijn, om de markeringen in jullie DNA te activeren die jullie wensen om naar voren te brengen.

Welnu, als alles tegelijkertijd online zou worden gebracht, zouden jullie in jullie fysieke lichaam en jullie vorm voelen, alsof jullie vrij letterlijk geëlektrocuteerd werden. Dus is er geen wezen, boven of beneden, die wenst dat dit zich voordoet.

Maar in deze bundel van DNA, terwijl het in/naar het kristallijne licht gebracht wordt, terwijl het centrale kanaal naar diens volledige capaciteit gebracht wordt, wat zelfs deze avond aan het gebeuren is, terwijl wij spreken, kijk in jouw bundel van DNA. Een ieder van jullie, kijk naar jullie strengen, houdt op met het limiteren van wie jij denkt die je bent en begin te zeggen, “Wel, ik denk dat ik deze markering zal activeren, of deze markering of deze markering.”

Begin, mijn vrienden, met wat jullie voelen dat jullie meest urgente fysieke behoefte is, en ga dan door jouw strengen van DNA heen die al, hmmm, daar zijn en wachten, en eenvoudig, alsof je het verlicht, alsof je een punt van licht naar die activering brengt. Vraag om onze hulp, specifiek Aartsengel Raphael of Saint Germain. Wij zijn meer dan gereed en verheugd om jullie te helpen. Maar dit kan gisteren al beginnen.

Nu, velen van jullie hebben dit al gedaan, wederom bewust of onbewust, omdat jullie in jullie wezen opgemerkt hebben dat jullie je meer blijgeestig voelen, meer stralend, dat jullie tevoorschijn komen en je fysiek anders voelen. Het is geen kwestie – en, nogmaals, die komt vanuit jullie idee van afscheiding; en wij suggereren niet dat er geen afgescheiden systemen zijn, die zijn er; maar zij zijn een geïntegreerd geheel – dus jullie kristallijne vorm, jullie chakra’s, jullie DNA zijn van een gedeelte.

Dus wat wij aan jullie zouden willen suggereren is dat jullie jezelf beginnen te zien. Ga in meditatie en kijk in jezelf alsof je kijkt naar de nieuwe jij, en het is kristallijne, alsof het een kristallen structuur is.

En daar binnenin, zie je briljante chakra’s die volledig onderling verbonden en met elkaar verweven zijn, en kijk dan naar jouw DNA. En terwijl je kijkt, breng iedere dag de punten van licht ernaar toe, die je wenst om naar voren te brengen.

Want zien jullie, wij blijven tegen jullie zeggen, dat wij in heilig partnerschap zijn. Activeren wij jullie? Dat is de doelstelling van de liefde. Dat is de doelstelling van het licht. Ja. Wij activeren jullie, maar wij doen het ook met jullie.

Dus bijvoorbeeld, als jullie tegen mij zeggen, “Michael, zou je een klein beetje langzamer kunnen gaan?”dan zal ik dat uiteraard doen, en wij zullen dat doen. En gelijktijdig, als jullie te snel gaan, vanwege jullie geestdriftigheid en jullie opgetogenheid, en jullie op het punt staan om kort te sluiten, zullen wij het dan langzamer aan doen? Ja, dat zullen wij. Maar wij staan naast jullie en bij jullie, zoals wij nooit eerder gedaan hebben. Jullie hebben er geen idee van hoe dichtbij wij zijn.

Is er nog steeds een variëteit in onze frequenties? Wel, natuurlijk is die er. Maar als jullie komen – en dit maakt deel van de sleutel uit – om jullie meesterschap te accepteren, is er steeds minder verschil. Zijn wij andere energieën? Natuurlijk. Zijn wij in andere rijken. Ja, dat zijn wij. Maar waren deze rijken altijd bedoel om een onoplosbaar dilemma te zijn? Nee, dat waren zij niet.

Door de geschiedenis heen, in alle geloven, in alle religies, in alle tradities, filosofisch en anderszins, is het thema geweest dat wij één zijn, en dat jullie één zijn. Dat betekent geen afscheiding.

Maar het betekend ook dat jullie één wezen zijn, uniek, krachtig/machtig, schitterend. Dus als jullie kijken naar jullie opnieuw gevormde raamwerk, jullie DNA, jullie chakra’s – denk niet aan hen in termen van jullie oude chakra’s; dat zal niet werken – jullie kristallijne lichaam, denk bij jezelf, “Ik ben één.” En in die plaats van goddelijke vereniging, waar jullie één zijn en met één, vanuit dat, sta jezelf toe om tevoorschijn te komen.

Want alles dat jullie echt aan het doen zijn – het is feitelijk vrij eenvoudig in de definitieve berekening – is het opnieuw claimen van jullie wezen, jullie heelheid, de waarheid van wie jullie zijn.

Velen van jullie hebben gevraagd, “Uit welke dimensie kom ik vandaan?” Merken jullie niet op, mijn vrienden, of jullie dit nu aan mij vragen of in meditatie of iedere andere formaat, dat zeer zelden wij ooit zouden zeggen dat jullie vanuit de derde dimensie komen.

Wij zouden kunnen zeggen dat je vanuit de zevende of de vijfde of de negende komt. Wat denken jullie dat wij zeggen? Wij zeggen dat het geheel van jullie, kristallijne lichaam, geregenereerde zelf, ergens anders vandaan gekomen is. Dus op zovele manieren, keren jullie terug, of beginnen jullie de ontwikkelingsgang terug naar wie je bent.

En wanneer je er eenmaal tot toe komt te beseffen dat je niet klem zit in de derde, dan begin je te begrijpen hoe deze vorm, genaamd een lichaam, waarlijk dit voertuig van wonderen en van machtige creatie kan zijn.

Dat is waarom jullie bij Gaia blijven, op Gaia, met alle wezens. Jullie blijven om in de vorm te zijn van wie jullie zijn en in samenwerking, in liefde en gemeenschap, en eensgezindheid, om niet alleen de planeet te creëren die de Moeder gevisualiseerd heeft, die Gaia gevisualiseerd heeft, maar die jullie lang geleden visualiseerden.

Dus wij zijn hier om jullie te helpen. Jullie sterren broeders en zusters zijn hier om jullie te helpen dit gigantische, schitterende bravourestuk te voltooien. Maar, mijn geliefden, jullie zijn de leiders. Jullie zijn degenen die de weg aangeven.

En als jullie visie, jullie kennis, volledig hersteld is, zullen jullie echt begrijpen wat ik vandaag tegen jullie zeg. En dat is waarom is begonnen ben met een geschenk van Liefde, omdat in de acceptatie van deze energie die ik rechtstreeks naar jullie toe laat stromen in dit moment, het jullie wakker maakt.

En het is tijd om wakker te worden, volledig. Geen vertragingen meer.

Ik weet dat je andere gebieden hebt die je met mij wenst te bespreken.

SB:  Ja, dat doe ik. Oké, wel, laten we ons nu naar hen keren.

Het eerste gebied, Heer, is deze vraag van de herwaardering van de Irakese dinar. Er doen zoveel geruchten de ronde. Sommigen mensen zeggen, wel, het gaat niet gebeuren tot na de volledige restauratie. Andere mensen vertellen ons, dag na dag na dag, dat Wells Fargo zich ermee bemoeit.

Kunt U ons alstublieft vertellen wat er gaande is met de herwaardering, en of Wells Fargo het verhindert, gaan zij ooit overstemd worden en dat de herwaardering aangezet wordt te gebeuren?

AEM:  Dit geschenk van overvloed en economische vrijheid, welke deel uitmaakt van een groter pakket van restauratie, zoals je weet, is onderdeel van de restauratie.

SB:  Ja?

AEM:  Dus het is niet als, of wanneer, of wie het kan stoppen; het zal eenvoudig zijn. Zijn er sommigen die graag zouden willen zien dat het vertraagd wordt? Ja. Het is niet van belang.

Welnu, wat kan er gedaan worden. Wel, ik suggereer aan deze zijde tegen jou dat er heel veel gedaan wordt. Maar aan jullie zijde, aldus vaak – en dit maakt deel uit van de verschuiving – aldus vaak wanneer jullie horen of leren van bemoeienissen, is er kwaadheid en kribbigheid, teleurstelling, ontgoocheling. Welnu, begrijp, dat is van het oude rijk.

Dus hoe ga je om met wat jullie denken dat interferentie is, op welk niveau dan ook? Lieve harten, jullie blazen op wat jullie waarnemen als het irriterende – want dat is alles dat het is – jullie blazen het irriterende op met Licht en Liefde. Jullie staan hen toe met de snelheid van liefde te genezen. En het is onmiddellijk.

Dus je gaat niet naar een plaats waar je de interferentie energie geeft door naar hen hun eigen raamwerk terug te reflecteren. Wat je doet is dat je eenvoudig doorgaat, en het is alsof jullie hen uit de weg vandaan blazen met licht, met laser licht, met liefde, met laser overzichtelijkheid en liefde.

Dus zij leren jullie jullie capaciteit om de dingen te verschuiven. Maar er is feitelijk zeer weinig interferentie op dit front. Het meeste, daar is zorg voor gedragen. Dus stuur eenvoudig liefde, maar wees ook de waarnemer. En open ook jullie harten aangaande de veelvoudige andere manieren waarop overvloed zal stromen. En wij bedoelen niet alleen maar monetair.

Maar laat ons aan jullie suggereren waarom wij gebruiken, en waarom jullie geld, financiële overvloed gebruiken. En wij hebben dit geobserveerd, toen ik tegen jullie gezegd heb, er is een herleving van hoop, en hoop is een noodzakelijk ingrediënt van deze verschuiving, van creatie.

Als je niet hoopt, als je niet vertrouwd, als je niet in de liefde bent, dan is er niets waarop je kunt steunen. Dus breng geen tijd door anders dan eenvoudig zeer snel licht en liefde te sturen naar alle partijen die een beetje langzaam zijn, en ga dan verder, en maak jouw plannen van wat je gaat creëren en doen, omdat dit is waar aan Lichtwerkers de kans gegeven wordt om te demonstreren, in de fysicaliteit, hoe de creatie van Nova Aarde eruit ziet.

Ik kan niet duidelijker dan dit zijn.

SB:  Oké, Heer. Wel, U weet dat veel mensen die betrokken zijn bij Inlight Radio, veel mensen die betrokken zijn bij het Gouden Tijdperk van Gaia, zich op hun laatste financiële benen bevinden. En wij zullen spoedig hulp nodig zijn, Heer, als wij door zullen blijven gaan. Wij zijn in een zeer moeilijke positie. Ik moest dit aldus gewoon tegen U zeggen.

AEM:  Wij weten dat.

En wij weten ook dat hulp daar is. Niet onderweg. Maar precies daar.

SB:  Oké. Wel, het moet precies hier zijn. En we kijken ernaar uit.

Laat ons naar Turkije gaan. Wat kunnen wij verwachten te zien gebeuren in Turkije in de onmiddellijke toekomst, en wat is het belang van het een indigo revolutie te noemen?

AEM:  Het is de radeloosheid voor vrijheid. Het is de radeloosheid om het juk van de onderdrukking af te werpen, hoe dat ook waargenomen wordt. Het is het gevoel van alle wezens, overal, dat zij verder moeten gaan als onafhankelijke agenten.

Dus wat eruitziet als gewelddadigheid, en is – en velen van jullie zijn nu wekenlang bij mij geweest in Turkije, en vergeet niet, als jullie je aspecten terugroepen, om je ervan te verzekeren dat jullie niet de kwetsuren van de oorlog mee terugbrengen – maar het is een symbool voor het opruimen van de menselijke onderdrukking.

Wat jullie niet volledig begrijpen, en toch ook weer wel, is hoeveel een ieder van jullie helpt met deze worstelingen voor menselijke gelijkwaardigheid; dat je misschien denkt dat je in Noorwegen of Zweden of Frankrijk, of Vancouver, of de Verenigde Staten verankerd bent, maar jullie energie is dermate groot, en jullie verplichting met mij is dermate groot, dat jullie dat niet zijn.

Op een virtuele manier, maar op een feitelijke manier die jullie steeds meer beginnen te begrijpen, zijn jullie net zoveel in de strijdlinie aanwezig als dat diegenen dat in de menselijke vorm zijn. En dit is een belangrijke verschuiving geweest in de laatste, oh, zes maanden tot een jaar; het is dat jullie net zo diepgaand betrokken zijn bij deze worstelingen en deze vereisten voor vrijheid als diegenen die daar fysiek aanwezig zijn. En dat is waarom jullie er zoveel om geven.

Dus of het nu Egypte is of Turkije of Afrika of Washington, D.C., China of Korea, jullie zijn daar bij jullie broeders en zusters van de Aarde, maar jullie zijn daar ook samen met mij.

Weet je, Steve, dat toen wij dit platform gevormd hebben (‘Golden Age of Gaia’ en ‘Inlight Radio’), welke ik niet toe zal staan om te desintegreren, dat de doelstelling de communicatie van Liefde en Vreedzaamheid was, niet eenvoudig met jullie sterren broeders en zusters, hoewel dat in toenemende mate belangrijk is, maar ook met elkaar.

En dit is op vele manieren bereikt, dat er een begrip is, een diep hart begrip, een hart bewustzijn, dat er slechts één menselijke leefgemeenschap is.

Wat jullie in Turkije kunnen verwachten is zegeviering en een beëindiging van het geweld.

SB:  Oké. Dank U, Heer.

Er werd onlangs een document gepubliceerd dat zegt dat de leden van de kliek naar de gevangenis gebracht zullen worden zonder enig contact met de buitenwereld, hoe dan ook, en dat zij geïsoleerd zullen zijn van elkaar, en dat uiteindelijk de meeste kliekleiders naar de centrale zon gebracht zullen worden om gerecycled te worden. Is dat waar, Heer?

AEM:  Nee. Welnu, ik wens nooit om onbarmhartig te zijn, of waargenomen te worden als onbarmhartig in mijn discussies en conversaties met jou, maar ik heb er behoefte aan om buitengewoon duidelijk te zijn.

Welnu, alle dingen, alle communicaties dienen een doel. Dus wat is het doel van dergelijke artikelen waar jij naar refereert? Wel, ten eerste, is het een spiegel om omhoog gehouden te worden die een zeer duidelijke reflectie is van het oude derde  — van straf, van haat, het hen betaald zetten.

En dat is waarom ik gezegd heb, met betrekking tot de financiële situatie, stuur liefde. Denken jullie echt dat wij rondlopen en wezens onthoofden en doden? Waar in het Moeders ontwerp zou dat kunnen zijn, en hoe zou het ooit beschouwd kunnen worden als liefde?

Nee, dit is een spiegel om naar te kijken en te zeggen, “Nee, dat zou een terugkeer en een voortgang zijn van het oude en de oude manieren van de dingen doen, en dat is niet waar ik verlang te leven. Het is niet waar ik kies te leven. Het is niet waar ik zal leven.”

Het is een kans voor jullie om jullie intentie te verkondigen, als Nova wezens, en het is een kans voor een ieder van jullie, mijn geliefden, om het onderscheidingsvermogen uit te oefenen, om door de illusie heen te kijken naar de keuzes die jullie aan het maken zijn die volledig open zijn en volledig vanuit jullie hart gemaakt zijn, niet vanuit de geschiedenis of onderdrukking.

SB:  Prima. Dank U, Heer.

Ik vroeg me af of U een boodschap zou kunnen geven aan de langdurig lijdende mensen van Syrië, en specifiek aan de vluchtelingen, en aan de wereld, over de situatie in Syrië en wat er moet gebeuren, alstublieft?

AEM:  Ik zou zeer verheugd zijn. Mijn geliefde vrienden en kinderen, broeders en zusters van Syrië, en ik sluit zovelen van jullie daarbij in die op plaatsen wonen waar jullie vrijheid en de verering van het heilige zelf niet aanwezig is, zovele van jullie zijn de moderne martelaars geworden, en ik bedoel dit helemaal niet op een negatieve manier.

Vaak hebben wij de kreten gehoord vanuit vele naties waar ongelijkheid heerst, waar onderdrukking heerst. En jullie roepen naar de Moeder/Vader om te zeggen, “Waarom lijd ik? Waarom lijden wij? En hoe is het mogelijk dat ons onze voorrechten ontnomen zijn?”

En laat mij duidelijk zijn: dit is net zo waar voor velen in de Verenigde Staten van Amerika als dat het in Syrië is, als dat het in Turkije is, in Egypte, in China, in Korea. Jullie lijden en jullie uithoudingsvermogen, jullie volharding is niet verspild. Jullie zijn de belichaming van de goddelijke kwaliteiten, want te midden van dit alles praktiseren jullie niet alleen voorzichtigheid en mededogen, maar ook liefde voor familie, voor vrienden, voor de leefgemeenschap.

Jullie zullen jullie plaats van vrijheid fysiek op de grond hebben. Er zal geen vervolging zijn. Dit is een geschiedenis van het menselijke ras dat aldus ondraaglijk geworden is dat jullie besloten hebben om te stoppen en om in het Licht als één tevoorschijn te komen, niet alleen natie na natie, maar als een volledig collectief.

Dit was de energie waar jullie naar keken toen jullie zeiden, “Het is niet juist dat sommigen van ons zouden moeten gaan en anderen zouden moeten blijven en door moeten gaan in deze illusie van pijn.”

Dus het is niet eenvoudig verspilde energie of menselijk leven. Het is de wandelgang van de heilige. Het is de wandelgang van verlichte wezens die liefde in hun harten handhaven, ongeacht wat.

SB:  Dank U, Heer.

Mijn laatste vraag is, aangezien we nog maar een beetje aan tijd hebben … ik heb een brief van een Duitse vrouw gekregen die gemarteld is door het zijn van een erfgenaam van de nalatenschap van Duitsland na de Tweede Wereld Oorlog, en zij wil weten wat U tegen haar te zeggen hebt om haar hoop te geven dat zij en haar metgezellen tevoorschijn kunnen komen vanuit die nalatenschap. En of U haar over de missie zou kunnen vertellen van de kinderen die in Duitsland geboren zijn na de Tweede Wereld Oorlog. Heeft U enige woorden van vertroosting voor haar, Heer?

AEM:  Deze zijn de wezens van genezing. Deze zijn de wezens van hoop. Deze zijn de wezens die de nieuwe werkelijkheid voortbrengen. Dus is het niet om in pijn te lijden en om het trauma te herleven, de verwoesting, de geschiedenis.

Het is om het nieuwe te creëren en het oude te genezen/herstellen; om te omhelzen en te vergeven, met mededogen. Er werden grote verwoestingen begaan door diverse aspecten en naties van de mensheid. Jullie kunnen niet in het verleden leven, zelfs in het eeuwige nu. Laat het los.

[Muziek.]

SB:  Prima. Heel veel dank, Heer.

AEM:  En ga in vreedzaamheid, overspoeld met mijn liefde.

SB:  Dank U, Heer.

AEM:  Vaarwel.

SB:  Vaarwel.

 

 

Voetnoten:

(1) Ik had deze vraag op mijn papier staan om aan Aartsengel Michael te vragen, maar, zoals zo vaak het geval is, beantwoorde hij het zonder dat ik het hem vroeg.

(2) Een referentie naar de “Terugkeer van de Meesters.” (zie in de ‘Bibliotheek op deze site ‘Denk Met Je Hart’ onder het kopje ‘Steve Beckow’)

(3) Wij zullen dit voortzetten. We hebben dat programma al ingepland.

(4) “In februari ging ik door een ervaring heen die mijn begrip scheen te rechtvaardigen. Want diverse nachten werd is steeds maar weer wakker met scherpe zijdelingse pijnen in mijn hoofd. Zij voelden aan als diepe insnijdingen in mijn schedel en brein, alsof ik een operatie onderging. Gedurende de dag die volgde op de laatste van deze ervaringen realiseerde ik een prachtige verlichting. Ik zag dat wat scheen te zijn als de sahasrar, de terminale chakra en de primaire lotus in het hoofd, gescheiden waren. De sahasrar was als een bloem afgevallen.

“De Shakti, welke voorheen tevoorschijn kwam als een gepolariseerde energie die op en neer bewoog door de diverse chakra’s of centrums heen diverse effecten producerend, was nu losgelaten door de chakra vorm. Er was geen gepolariseerde kracht meer. Inderdaad, er was helemaal geen vorm meer, geen omhoog en omlaag, geen chakra’s. Het chakrasysteem werd geopenbaard als onnodig, een willekeurige regel of de plaats voor het spel van energie. De vorm onder alle lichamen, grof of subtiel, hadden zichzelf geopenbaard om onnodig en voorwaardelijk te zijn als de lichamen zelf.

“Voorheen, schenen alle universums te bouwen op en afhankelijk te zijn van die eerste structuur van opstijgende en neergaande energie, dus die waardes werden gedetermineerd door het niveau van de chakra waarop het bewustzijn functioneert, en planetaire lichamen alsook de ruimte zelf waren gemaakt in een ronde of gekromde vorm. Maar nu zag ik dat de werkelijkheid van het echte bewustzijn helemaal niet bepaald was door welke soort van vorm dan ook losstaand van zichzelf.

“Bewustzijn heeft diens radicale vrijheid en de prioriteit in termen van de chakra vorm aangetoond. Het heeft zichzelf laten zien ouder te zijn aangaande die gehele structuur, afgescheiden van wat voor soort van afgescheiden energie of Shakti dan ook. Er was eenvoudig het bewustzijn zelf, voorafgaand aan alle vormen, alle dilemma’s, ieder soort van zoeken en noodzakelijkheid.”  (Da Free John,  The Knee of Listening. Original Edition. Clearlake, CA; Dawn Horse Press, 1984; c1973, 116-9.)

 

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2013/06/een-uur-met-een-engel-aartsengel.html

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Oorspronkelijke Bron: http://www.goldenageofgaia.com/

 

 

 

%d bloggers liken dit: