Steve Beckow met ‘Voorafje’ van 31 mei 2013 voor Een Uur met Een Engel uitzending van 3 juni 2013 – Deel 3

thegoldenageofgaia_20130531_Ascended-Masters-44

 

De Terugkeer van de Meesters is Onderweg – Deel  3

(Vervolg van Part 2.)

Spirituele adept Beinsa Douno voorspelde ook de komst van de meesters van alle grote spirituele tradities om, wat hij noemde, “De Nieuwe Tijd” te dienen.

“Alle heiligen, adepten en Meesters van onheugelijke tijden zullen komen. Hun machtige spirit zal alle ontwaakte zielen van de hele Aarde richting geven en al dezen samen zullen volmaakte orde en harmonie in de wereld vestigen.

“Nadat zij hun taak hebben voltooid, zullen ze zich terugtrekken en de mensheid loslaten om onder de nieuwe condities te leven en te werken. Aldus zal de communicatie tussen de zichtbare en onzichtbare werelden worden hersteld.” (11)

Father Andrew Glazewski, een zeer geliefde Poolse priester, een mysticus, wetenschapper en musicus, rapporteerde vanuit de spirit rijken:

“Het plan waar we ons op moeten voorbereiden… werd de Tweede Komst genoemd. Maar dit lijkt niet in het minst op de oorspronkelijke Komst van Christus. Dit zal eerst langzaamaan gebeuren en over de hele wereld zullen mensen grote dynamische kracht en macht lijken te bezitten.

“Ze zullen niet commanderen. Ze zullen in de pas lopen met jullie allemaal in alle verschillende levensstromingen, ze zullen langzaam en vriendelijk de liefdesstraal erbij halen, en hun zachte invloed zal worden gevoeld en bewaakt. Neem dit in je bewuste denken op en blijf alert om een van deze ontwikkelde wezens te ontmoeten, wat jullie misschien gaan doen.

“De Aarde is rijp voor dit gebeuren en er zijn toenemende aantallen ontwaakte mensen nu in het stoffelijke lichaam. Zie erop toe dat het aantal groeit en verlies de moed niet vanwege de schijnbare kleinheid van jullie pogingen.” (12)

Arthur Ford gaf een cryptisch commentaar over Meesters die geïncarneerd waren:

“Zoals jullie weten, zijn diverse mensen die hoorden bij Jezus in Zijn leven, nu gereïncarneerd. Ze maken dit niet bekend, maar deze mensen zijn ‘echt’. “ (13)

Ik ken zelf een discipel van Jezus die in incarnatie was toen Arthur Ford sprak. Hij wil niet worden geïdentificeerd. Ik ken ook diverse mensen die hoorden bij Jezus die nu in het lichaam zijn, diverse profeten, enz. Dus Ford’s commentaren lijken op hun plek te zijn.

Bij nog een gelegenheid legde hij uit waarom zoveel mensen claimden een roemrijke achtergrond of afkomst te hebben. Alhoewel we weten dat veel mensen ongewone achtergronden hebben, zijn ze in feite hier om te helpen bij de Ascentie.

“De reden waarom jullie zoveel tweede komsten van Jezus zien, tweede komsten van Boeddha zien en zelfs het oprijzen van magie en Satanisme, is omdat de mensheid zich vaag bewust is dat er iets groots gaat gebeuren. Als iemand zegt: ‘Oh, ik ben Maria Magdalena’ of ‘Ik ben Jezus,’ dan is dit alleen een vreemd antwoord op echte drijvende krachten.

“De mensheid stemt zich af, meer of minder bewust, op deze specifieke krachten die in deze tijd van binnenuit komen, vanuit het innerlijke plan. Een van de redenen waarom er zoveel omhoog komt met interesse voor psychische fenomenen, is uiteindelijk – omdat we ons allemaal klaarmaken voor de her-verschijning van de Christus. Alleen Jezus had een voorloper, maar de Christus van de Nieuwe Tijd zal diverse miljoenen voorlopers hebben.

“Zoals jullie weten, zijn nu diverse mensen die hoorden bij Jezus tijdens Zijn leven geïncarneerd. Ze maken dit niet bekend maar die mensen zijn waar/echt. “ (14)

Bij weer een andere gelegenheid schreef Ford:

“Als er eerder ooit een avatar was, was er ook een opheffen van vibratie van het hele menselijke ras. Jullie kunnen daar naar uitkijken en naar nog veel meer. Het stoffelijke plan beweegt snel naar de vierde dimensie. Deel van het werk van de avatar is om het bewustzijn van de planeet te doen omhoog gaan zodanig dat de specifieke overgang gedaan kan worden. Dat is het eerste ding dat zal gebeuren.

“Jullie gaan in je leven merken dat sommige dingen niet werken zoals ze eerder deden, en dit zal een aanwijzing zijn dat deze overgang aan het gebeuren is.

“Tegelijkertijd zal er een toenemend besef zijn van sommige inwoners van de binnenste zijde van leven – entiteiten zoals elven, engelen en geesten. Die is weer een andere aanwijzing van wat er aan het gebeuren is.

“Het grote werk van de komende avatar is om de fundering te leggen voor een werkelijke spirituele beschaving die is gebaseerd op een verduidelijking van de antieke wijsheid en een nieuwe openbaring. Hij zal ons leiden op de volgende evolutionaire stap voor de mensheid, die in de grond is wat elke avatar komt doen…

“Ik denk niet dat hij zal werken via het lijstwerk van de traditionele Christelijkheid net zoals Jezus Christus niet werkte via het traditionele lijstwerk van het Judaïsme. Hij zal waarschijnlijk wel zijn begin/start daar hebben, want dat zal de overheersende godsdienst zijn van de gemeenschap waar hij in zit.

“Maar ik weet zeker dat hij daar aan voorbij gaat. We vergeten dat Boeddha begon in de Hindoe religie en daarom door het traditionele lijstwerk heen brak en ook iets nieuws creëerde.”  (15)

Ten slotte zijn hier twee avatars aanwezig: Mata Amritanandamayi en Moeder Meera.  Maitreya’s terugkeer kon begrijpelijk ook bij avatars worden ingesloten (zeker Jezus werd door Sri Ramakrishna gezien als een avatar en Maitreya heeft een gelijke status).

Sanat Kumara noemde pas een lange lijst op van teruggekeerde Meesters die de ouderen insloot van het Judaïsme zoals Mozes en Abraham.  (16)

Benjamin Creme heeft erop gewacht en pas geleden heeft hij de terugkeer aangekondigd van Maitreya, de wereld leraar, samen met anderen, al tientallen jaren. Maitreya, in het interview in het komende Uur met een Engel, noemde Creme een goede vriend en een loyale supporter en Aartsengel Michaël vertelde me dat wat Creme  geschreven had over de Maitreya betrouwbaar was. Creme’s Share website zegt:

“Velen verwachten nu de terugkeer van hun verwachte Leraar, of ze hem nu de Christus noemen, Messias, de vijfde Boeddha, Krishna of de Imam Mahdi. Miljoenen weten nu dat de Leraar die al deze verwachtingen vervuld, al tussen ons in leeft.

“Maitreya, de Wereld Leraar, is niet alleen gekomen, maar met een groep van wijze Leraren die de mensheid lang geleid hebben van achter de schermen. Ze keren terug naar de dagelijkse wereld om ons bij onze meest kritieke wereld problemen, om die te helpen oplossen. Maitreya is geen godsdienstige leider, maar een opvoeder in de breedste zin. Hij kan slechts leiden, wij moeten handelen om onze wereld te redden.

“Hij is hier om ons te inspireren om een nieuwe tijd te creëren die gebaseerd zijn op delen en gerechtigheid, vrijheid en vrede, zodat allen de grond benodigdheden hebben van het leven: voedsel, onderdak, gezondheidszorg en educatie, in een wereld die vrij is van willen en oorlog.

“Zijn openlijke missie in de wereld is begonnen. Zoals Maitreya zelf heeft gezegd: “Spoedig, nu heel spoedig, zullen jullie mijn gezicht zien en mijn woorden horen.” (17)

Dus velen zijn voorlopers geweest van de terugkeer van de Meesters. Het is niet zo alsof er een lange geschiedenis herinnering is van mensen die de gebeurtenissen voorspellen die we voor onze ogen zich nu zullen zien ontvouwen. Samen met het overvloedsprogramma en de Onthulling, is de Terugkeer van de Meesters een van de grote gebeurtenissen die ontworpen zijn om ons voor te bereiden op Ascentie. Dat gebeuren schijnt te gebeuren, als het nog niet nu is dan in de zeer nabije toekomst.

In ons volgende artikel in deze serie zullen we naar de impact kijken op godsdienst door de terugkeer van de Meesters.  (Continued in part 4.)  (Maar na vier komt eerst het interview van Lord Maitreya zelf. w.)

Footnotes

(1) The significance of passing to the Sphere of Contemplation is that Jesus has passed to an exalted sphere from which communication with the Earth is less common and less likely. But that is, I think, a statement that applies to an ongoing communication with Earth, and not to a special time, such as the Masters’ return.

(2) Spirit leader Imperator in Stainton Moses, More Spirit Teachings. Electronically published by Meilach.com at http://www.meilach.com/spiritual/books/morest/mspteach.htm, 13-4.

(3) Spirit leader Imperator in Stainton Moses, Spirit Teachings. London: Spiritualist Press, n.d. (Prior to 1883), 109-10

(4) John Heslop to his wife, F. Heslop in Speaking Across the Border-Line. Being Letters from a Husband in Spirit Life to His Wife on Earth. London: Charles Taylor, 9th ed., n.d., 136-7.

(5) John Heslop to his wife, F. Heslop, medium, Further Messages Across the Border-Line. A Continuation of “Speaking Across the Border-Line.” London: Charles Taylor, n.d. , 82-4.

(6) “Stella,” FMABL, 112.

(7) Mechizedek, through Marlene Swetlishoff, March 14, 2012, at http://www.therainbowscribe.com.

(8) White Eagle, Wisdom from White Eagle. Through Grace Cooke. Liss: 1983; c1967.

(9) Silver Birch, Teachings of Silver Birch. Wisdom from the World Beyond. Ed. A.W. Austen. London: Spiritualist Press, 1962; c1938, 26.

(10) Silver Birch, Silver Birch Anthology. Ed. Wm. Naylor. London: Spiritualist Press, 1974; c1955, 40.

(11) “The Great Universal Brotherhood,” Way of the Good, at http://www.beinsadouno.org/en/node/1105.

(12) Father Andrew Glazewski in Cynthia Sandys and Rosamund Lehmann, The Awakening Letters. Jersey: Neville Spearman, 1978, 95.

(13) Arthur Ford in Robert Leichtman, The Psychic Perspective. Columbus: Ariel, 1978, 103-4.

(14) Arthur Ford, PP, 103-4.

(15) Arthur Ford in PP, 104-5.

(16) “Sanat Kumara: Many of You Have Already Ascended and Straddle Dimensions,” May 28, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/05/sanat-kumara-many-of-you-have-already-ascended-and-straddle-dimensions/.

(17) “Maitreya the World Teacher steps forward,” at http://www.share-international.org/.

 

 

Bron:  http://goldenageofgaia.com/2013/06/the-return-of-the-masters-is-underway-part-3/

Vertaling:  Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

 

 

 

%d bloggers liken dit: